[GŁOSOWANIE 4/I ZAKOŃCZONE] UF o obywatelstwie i st. pobycie

Parlament Królewski z okresu 28.05.2015 - 15.02.2016
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13215
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Bekka-Heach (Rolandia)
Kontakt:

[GŁOSOWANIE 4/I ZAKOŃCZONE] UF o obywatelstwie i st. pobycie

Post autor: Daniel von Witt »

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo,

składam projekt Ustawy Federalnej o obywatelstwie i stałym pobycie.

PROJEKT:
USTAWA FEDERALNA
z dnia ... 2015 roku

o obywatelstwie i stałym pobycie.

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

Art. 1.

1. Ustawa reguluje zagadnienia związane z obywatelstwem i prawem stałego pobytu.
2. Ilekroć ustawa mówi o:
 • (1) obywatelstwie – rozumie się przez to przynależność państwową jednostki wiążącą się z przywilejami i obowiązkami określonymi prawem Królestwa Dreamlandu;
  (2) obywatelu – rozumie się przez to osobę posiadającą obywatelstwo;
  (3) prawie stałego pobytu – rozumie się przez to uprawnienie do pobytu na terytorium Królestwa Dreamlandu i dysponowania prawami i obowiązkami obywateli z wyjątkiem praw i obowiązków politycznych i praw piastowania funkcji publicznych;
  (4) osiedleńcu – rozumie się przez to osobę posiadającą prawo stałego pobytu;
  (5) mieszkańcu – rozumie się przez to każdego pozostającego w Rejestrze;
  (6) urlopie – rozumie się przez to czasową nieobecność mieszkańca w Królestwie;
  (7) Rejestrze – rozumie się przez to Centralny Rejestr Mieszkańców.
Rozdział II. Nabycie obywatelstwa i prawa stałego pobytu.

Art. 2.

1. Nabycie obywatelstwa i prawa stałego pobytu następuje z chwilą wpisu do Rejestru.
2. Rząd Królewski w drodze rozporządzenia może określić inny tryb nabywania obywatelstwa.
3. Obywatelstwo nadaje się w imieniu Króla.

Art. 3.
1. Osobie, która utraciła obywatelstwo w przypadkach określonych w art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 Król może przywrócić obywatelstwo w drodze postanowienia.
2. Przywrócenie obywatelstwa odbywa się na wniosek.

Rozdział III. Postanowienia szczególne dotyczące mieszkańców.

Art. 4.

1. Obywatel korzysta z pełni praw i wykonuje obowiązki określone prawem Królestwa Dreamlandu.
2. Obywatel, który posiada obywatelstwo państwa spoza Wspólnoty Korony Ebruzów nie może być Premierem Rządu Królewskiego, Marszałkiem Parlamentu Królewskiego, członkiem Królewskich Służb Informatycznych i Marszałkiem Armii Królewskiej.
3. Z chwilą stwierdzenia nabycia przez obywatela piastującego dowolną funkcję publiczną spośród wymienionych w ust. poprzedzającym obywatelstwa innego państwa, którego posiadanie stoi w sprzeczności z przytoczonym przepisem, upoważniony odrębnymi przepisami funkcjonariusz lub Król obwieszcza o opróżnieniu funkcji publicznej piastowanej przez tego obywatela.

Art. 5.
1. Mieszkaniec ma prawo do urlopu. Na urlopie można przebywać nie dłużej niż 2 miesiące.
2. Mieszkaniec ma prawo do korzystania z informacji Rejestru.

Art. 6.
1. Dane ewidencyjne mieszkańców służą do celów administracyjnych Rejestru.
2. Zasady funkcjonowania Rejestru i dostępu do informacji Rejestru regulują odrębne przepisy.

Rozdział IV. Utrata obywatelstwa i prawa stałego pobytu.

Art. 7.
1. Utrata obywatelstwa następuje z chwilą:
 • (1) zrzeczenia się;
  (2) wykreślenia się z Rejestru;
  (3) pozbawienia w wyniku nieuczestnictwa w referendum ogólnonarodowym;
  (4) pozbawienia w wyniku skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę eliminacji.
2. W przypadkach określonych w pkt. 1 i 3 mieszkaniec tracący obywatelstwo nabywa prawo stałego pobytu.
3. Nie można pozbawić obywatelstwa osoby, która w trakcie referendum przebywała na urlopie lub odbywała karę banicji lub została pozbawiona praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.

Art. 8.
1. Utrata prawa stałego pobytu następuje z chwilą:
 • (1) nabycia obywatelstwa;
  (2) wykreślenia się z Rejestru;
  (3) pozbawienia w wyniku zaprzestania aktywności;
  (4) pozbawienia w wyniku skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę eliminacji.
2. Nie można pozbawić prawa stałego pobytu osoby, która odbywa karę banicji ani ambasadora akredytowanego przy Królu.

Art. 9.
1. Zaprzestanie aktywności ma miejsce, gdy osiedleniec nie był obecny w systemie informatycznym Królestwa przez co najmniej 2 miesiące.
2. Zaprzestanie aktywności jest podstawą do usunięcia osiedleńca z Rejestru.
3. Procedurę usunięcia z Rejestru regulują odrębne przepisy.

Rozdział V. Postanowienia końcowe

Art. 10.

Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
UZASADNIENIE:
Projekt jest niemalże kopią projektu składanego w Izbie Poselskiej ostatniej kadencji przeze mnie w ubiegłym roku. Zakłada on, że:

(1) Prawo stałego pobytu i obywatelstwo nabywa się w ten sam sposób – przez wpis do CRM, jednak Rząd może ustalić inne zasady nabywania obywatelstwa co daje mu poważny mechanizm prowadzenia polityki obywatelskiej (stosowanie liberalizacji i zaostrzania prawa w tej materii zależałoby od Rządu);

(2) Obywatel innej mikronacji niż Elderland nie może być Premierem, Marszałkiem Parlamentu, Marszałkiem Armii i członkiem KSI – decydują o tym względy bezpieczeństwa narodowego;

(3) Zachowano prawo do urlopu i prawo do informacji z CRM;

(4) Obywatelstwo jest dożywotnie (nie traci się go w wyniku braku aktywności, a tylko w wyniku nieuczestnictwa w referendum co jest obowiązkiem jeśli nie przebywa się na urlopie). To wówczas referenda będą oczyszczać CRM z obywateli nieaktywnych nadając im prawo stałego pobytu (a nie wykreślać). Ponadto odzyskanie utraconego obywatelstwa także przez nieuczestniczenie w referendum musiałoby się odbywać w formie wnisoku do Króla (dzisiaj można żonglować prawem stałego pobytu i obywatelstwem jak piłeczką, nabywać je i tracić wedle własnego kaprysu – tak być nie może i powinno się zablokować automatyczne odzyskiwanie obywatelstwa, gdy się je straci np. w wyniku nieuczestnictwa w referendum). Reszta zostaje bez zmian, z tym, że wydłużono do 2 miesięcy okres nieaktywności, po którym osiedleniec jest kasowany z rejestru.

Projekt jest zwięzły i zawiera samo meritum spraw związanych z obywatelstwem i prawem stałego pobytu. Daje Rządowi Królewskiemu istotne narzędzie (podnosząc tym samym atrakcyjność tego organu władzy – już realnej w przypadku obywatelstwa) oraz chroni obywateli przed nieaktywnością (dożywotnie obywatelstwa) pod warunkiem, że bierze się udział w referendach (jest prawo nadane od państwa ale jest też obowiązek wobec państwa).
(-) Daniel markiz von Witt
Awatar użytkownika
Marcin Mikołaj
król-senior
Posty: 1302
Rejestracja: 29 gru 2011, 14:52
Numer GG: 6042777
NIM: 906544
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre; Zjednoczone Księstwo - Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: [WNIOSEK] Projekt UF o obywatelstwie i st. pobycie

Post autor: Marcin Mikołaj »

Panowie Marszałkowie,
Lordowie Senatorowie,

Główne sprawy, które nasuwają się na dziś to - zmiana zasad weryfikacji wymusza zmianę skryptów - w chwili kiedy pracujmy nad nową stroną - koncepcje ustalone z Premierem podczas ostatniej rozmowy - przebudowa skryptów obecnych nakłada kolejne obowiązki jak nie patrzeć na Koronę. Czas marnowany na dostosowanie starych skryptów lepiej przeznaczać na budowę nowych, zatem nie sądze, aby dziś koniecze było:
a) rozgraniczanie weryfikacji na obywateli i stały pobyt,
b) rozciąganie czasu weryfikacji,
c) wskazywania dodatkowych statusów jakie powinny znaleźć się w CRM.

Ponadto tradycją Królestwa jest to, że seniorom okazujemy szacunek poprzez pozostawienie ich w rejestrze mieszkańców w Domenie Królewskiej - nie bardzo rozumiem skąd u Waszej Ekscelencji taka wielka ochota, aby pozbawić Królestwo Dreamlandu wpisów dotyczących królów seniorów. To nie są "święte krowy", to zwyczajnie pamiątka po ich okresie panowania - pomijając już fakt, że każdy z seniorów posiada w kompleksie pałaców w Ekorre swój dom. Pozostawienie seniorów w rejestrze powinno się ostać.

(-) Marcin Mikołaj, R.
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13215
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Bekka-Heach (Rolandia)
Kontakt:

Re: [DEBATA 4/I] Projekt UF o obywatelstwie i st. pobycie

Post autor: Daniel von Witt »

Otwieram debatę.

Czas debaty zostaje wyznaczony do dnia 24 czerwca br.

(-) Daniel markiz von Witt
Wicemarszałek Parlamentu Królewskiego
Awatar użytkownika
Pavel Svoboda
król-senior
Posty: 1139
Rejestracja: 13 wrz 2010, 15:02
Numer GG: 1935862
NIM: 509280
Kontakt:

Re: [DEBATA 4/I] Projekt UF o obywatelstwie i st. pobycie

Post autor: Pavel Svoboda »

Jak sam wnioskodawca przyznaje, ten projekt upadł już dwukrotnie. Nie zaskoczę nikogo mówiąc, że jestem mu przeciwny po raz trzeci. Gratuluję jednak uporu.

Wnikanie w określone rozwiązania i przepisy nie ma sensu, w związku z argumentem przedstawionym przez Jego Królewską Mość. Nie mamy w tej chwili kapitału ludzkiego wymaganego do wprowadzenia takich zmian. Cała para idzie w budowę nowego rejestru. Jest to dobra okazja, by porozmawiać o regulacjach dotyczących obywatelstwa, jednak jest za wcześnie na ustawy. Rząd postara się przedstawić spójną wizję w tej sprawie i mam nadzieję, że stanie się ona zarzewiem do dyskusji.

Z pewnością będę zabiegał o rozbudowanie panelu do administracji rejestrem mieszkańców, tak aby w przyszłości drobne zmiany, takie jak dopuszczalna długość urlopu czy częstotliwość wymaganego logowania, mogły być zmieniane łatwiej i bez konieczności ingerowania bezpośrednio w skrypty przez informatyka. Różne frakcje polityczne po dojściu do władzy powinny mieć możliwość zmiany regulacji dotyczących systemów bez obaw, że ich wprowadzenie będzie niemożliwe.
(-) Pavel Svoboda, r.s.
Awatar użytkownika
Marcin Mikołaj
król-senior
Posty: 1302
Rejestracja: 29 gru 2011, 14:52
Numer GG: 6042777
NIM: 906544
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre; Zjednoczone Księstwo - Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: [DEBATA 4/I] Projekt UF o obywatelstwie i st. pobycie

Post autor: Marcin Mikołaj »

Wasza Królewska Wysokość,
Lordowie Senatorowie,

Dziękuję Waszej Królewskiej Wysokości za celną uwagę o dodanie do panelu zarządzania możliwości swobodnego określania czasu przebywania na urlopie, czy okresów dokonywania weryfikacji. Jak widać taka uwaga - choć nie związana bezpośrednio z wnioskiem poddanym pod debatę - pozwala wyciągnąć pomysły poza nasze umysły i sprawić, że mogą być zrealizowane. Podobnie jak WKW proponuje zamiast tworzyć już dziś przepisy z zakresu obywatelstwa opracować konspekt jak ono ma wyglądać, co ma znaleźć się w systemach, będzie to chyba ciekawsze zarówno dla aktywnych obywateli jak i niezainteresowanych pracą w Naszym Parlamencie, a przede wszystkim lepsze dla Królestwa. Na konkretne regulacje czas przyjdzie.

(-) Marcin Mikołaj, R.
Awatar użytkownika
Pavel Svoboda
król-senior
Posty: 1139
Rejestracja: 13 wrz 2010, 15:02
Numer GG: 1935862
NIM: 509280
Kontakt:

Re: [DEBATA 4/I] Projekt UF o obywatelstwie i st. pobycie

Post autor: Pavel Svoboda »

W związku z upływem trzech dni od terminu zamknięcia debaty, na podstawie Art. 4. ust. 2 wchodzę w kompetencje Marszałka i ogłaszam głosowanie nad projektem ustawy o obywatelstwie i stałym pobycie.

Treść projektu w pierwszym poście niniejszego wątku..

Termin głosowania to 4 lipca.

Lista uprawnionych do głosowania:

853567 Albon
987654 Embe
817451 Hagen
199221 Khaji
833216 Robert I
887936 Loki d' Aerman
814776 Michel d' Agnou-Michalski
218175 Roger d' Artois
822362 Sted Asketil
108161 Otton van der Berg
840252 Michał Bert
429153 Paweł Bogdanowicz
139599 Krzysztof Bojar
873817 Jacques de Brolle
580523 Kryspin van Buuren
120272 Mieczysław Chłdoga-Rozpecki
730699 Marcelina di Coletti
696920 Gregory de Corylus
164421 Wiesiek von Dach
482866 Dino von Djokić-Krieg
869987 Tombond van Dromer
751606 Maciej Findulion
692985 Walentyna Fiodorowa
271825 Yuuki van der Hinekawa
355687 Prometeusz Ulryk von Hohenzolerningburg-Bran
397579 Diego dei Idarei
217498 Keimo Jan
538288 Patrycja di Kalrotti
203147 Jan Kaniewski
945711 Loberxu von Khelzman
830194 John Knight
278326 Heidrich von Kreismann
975552 Januszel van der Kucel
811577 Tomasz von Lageros
305135 Piotr Lessnau
986809 Mateusz von Lichtensztajn
271426 Termeus von Luksindor
667540 Simon McMelkor
783683 Lilith von Miracles
384958 Ferenc von Nacht
395254 Mateusz Nowacki
300929 Paul von Panevnick
677239 Jakub Piwen
110773 Olex Piwskowar
776879 Piotr da Poparda
588696 Vander von Pripek
103908 Armin da Qouond
316844 Jakub Ralicjanin
779216 Matt van der Raven
681714 Vivian Resin
133122 Yusuf Rousseau
654589 Matteo de Scutto
603755 Natasha de la Serenite
330454 Kobe Amaru Shakur
109662 Wojciech Skrzetuski
145129 Antek von Solok
614177 Celebes Sulawesi
509280 Pavel Svoboda: PRZECIW
331230 Jan Ursinus
416992 Andrea de Verde
610936 Nud Vilgefortz
374443 Fabiola de Willibald
877416 Daniel von Witt
611450 Muntasir van Xarx
924145 Grzegorz Z Krakowa
832946 Krystyna van der Zakaszataranhowa
214165 Damian Zaleski
(-) Pavel Svoboda, r.s.
Awatar użytkownika
Albon
Posty: 480
Rejestracja: 12 lis 2011, 16:19
NIM: 570699
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE 4/I - do 4.7] UF o obywatelstwie i st. pobyc

Post autor: Albon »

853567 Albon PRZECIW
987654 Embe
817451 Hagen
199221 Khaji
833216 Robert I
887936 Loki d' Aerman
814776 Michel d' Agnou-Michalski
218175 Roger d' Artois
822362 Sted Asketil
108161 Otton van der Berg
840252 Michał Bert
429153 Paweł Bogdanowicz
139599 Krzysztof Bojar
873817 Jacques de Brolle
580523 Kryspin van Buuren
120272 Mieczysław Chłdoga-Rozpecki
730699 Marcelina di Coletti
696920 Gregory de Corylus
164421 Wiesiek von Dach
482866 Dino von Djokić-Krieg
869987 Tombond van Dromer
751606 Maciej Findulion
692985 Walentyna Fiodorowa
271825 Yuuki van der Hinekawa
355687 Prometeusz Ulryk von Hohenzolerningburg-Bran
397579 Diego dei Idarei
217498 Keimo Jan
538288 Patrycja di Kalrotti
203147 Jan Kaniewski
945711 Loberxu von Khelzman
830194 John Knight
278326 Heidrich von Kreismann
975552 Januszel van der Kucel
811577 Tomasz von Lageros
305135 Piotr Lessnau
986809 Mateusz von Lichtensztajn
271426 Termeus von Luksindor
667540 Simon McMelkor
783683 Lilith von Miracles
384958 Ferenc von Nacht
395254 Mateusz Nowacki
300929 Paul von Panevnick
677239 Jakub Piwen
110773 Olex Piwskowar
776879 Piotr da Poparda
588696 Vander von Pripek
103908 Armin da Qouond
316844 Jakub Ralicjanin
779216 Matt van der Raven
681714 Vivian Resin
133122 Yusuf Rousseau
654589 Matteo de Scutto
603755 Natasha de la Serenite
330454 Kobe Amaru Shakur
109662 Wojciech Skrzetuski
145129 Antek von Solok
614177 Celebes Sulawesi
509280 Pavel Svoboda: PRZECIW
331230 Jan Ursinus
416992 Andrea de Verde
610936 Nud Vilgefortz
374443 Fabiola de Willibald
877416 Daniel von Witt
611450 Muntasir van Xarx
924145 Grzegorz Z Krakowa
832946 Krystyna van der Zakaszataranhowa
214165 Damian Zaleski
Audiatur Et Altera Pars

Z TRZECIEJ CHAŁUPY
Awatar użytkownika
Pavel Svoboda
król-senior
Posty: 1139
Rejestracja: 13 wrz 2010, 15:02
Numer GG: 1935862
NIM: 509280
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE 4/I - do 4.7] UF o obywatelstwie i st. pobyc

Post autor: Pavel Svoboda »

W związku z upływem trzech dni od terminu zamknięcia głosowania, na podstawie Art. 4. ust. 2 wchodzę w kompetencje Marszałka i zamykam głosowanie.

Oddano dwa głosy, oba przeciw. Stwierdzam, że Parlament odrzucił projekt.
(-) Pavel Svoboda, r.s.
Zablokowany

Wróć do „Parlament Królewski stanu wyjątkowego”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości