SK 2010/6/Kr [PGK v. Wakowski]

Apelacje i zażalenia od orzeczeń i zarządzeń wydanych w I instancji przez Sąd Prowincji i sądy krajowe w sprawach karnych.
Martin van Buuren

SK 2010/6/Kr [PGK v. Wakowski]

Post autor: Martin van Buuren »

PROKURATURA
GENERALNA KRÓLESTWA

Dnia, 26 listopada 2010 roku

Wniosek o stwierdzenie wykroczenia

WNIOSKUJĄCY:
Prokurator Generalny Królestwa Dreamlandu
NIM: A83160
Prowincja:Dreamland, Domena
e-mail: dejoustin@gmail.com

OBWINIONY:
Łukasz markiz Wakowski
NIM: 519271
Prowincja: Surmala
e-mail: wakowski@gmail.com

I. Prokuratura Generalna Królestwa działając na podstawie art. 3 ust. 2 UF o Prokuraturze Królestwa z dnia 9 października 2002 ze zm. roku w związku z art. 10a UF o sądownictwie z dnia 10 sierpnia 2008 roku ze zm. wnosi do Sądu Prowincji wniosek o stwierdzenie wykroczenia naruszenia przepisu z art. 2 UF o obywatelstwie z dnia 6 listopada 2004 roku ze zm. tj., posiadanie podwójnego obywatelstwa lub zamieszkania.

W toku przeprowadzonego postępowania Prokuratura Generalna Królestwa przeanalizowała zebrane materiały, które nie pozwoliły stwierdzić realizowania przez Łukasza markiza Wakowskiego, który utworzył wpis testowy o nazwie WAK TEST o numerze NIM: 603251, znamion określonych w art. 28 Kodeksu Karnego z dnia 12 marca 2004 roku ze zm.. Prokuratura stojąc na straży przestrzegania prawa postanowiła więc zastosować środki w postaci stwierdzenia przez Sad Prowincji wykroczenia i przewrócenia na mocy art. 10a ust. 2 porządku prawnego.

Prokuratura Królestwa, w toku prowadzonego postępowania, skierowała do Szefa KSI - Kazia ax. Wichury - prośbę o udostępnienie wszelkich informacji o działalności wpisu o numerze NIM: 603251, w szczególności, czy wpis brał udział w referendach/wyborach. W odpowiedzi znaleźć można działalność na numerze NIM: 603251, która świadczy jedynie o rejestracji oraz nadaniu obywatelstwa. W związku z brakiem podstaw do złożenia aktu oskarżenia o naruszenie przepisu art. 28 KK, Prokuratura Generalna zadecydowała o wezwaniu Łukasza markiza Wakowskiego o usunięcie spornego wpisu z systemów Królestwa Dreamlandu. W związku z bezskutecznym upływem terminu na usunięcie wpisu, Prokuratura Królestwa postanowiła wystąpić do sądu o stwierdzenie wykroczenia w trybie art. 10a UF o sądownictwie w związku z naruszeniem art. 2 UF o obywatelstwie, w szczególności o nakazanie określonych działań, które zmierzają do usunięcia skutków naruszenia tego przepisu.

II. Wnoszę o stwierdzenie wobec obwinionego wykroczenia z art. 10a UF o sądownictwie w związku z naruszeniem przepisów art. 2 UF o obywatelstwie oraz o usunięcie wpisu Wak Test o numerze NIM: 603251.

III. Potwierdzenie opłaty sądowej.

(-) Martin markiz van Buuren
Prokurator Generalny Królestwa

Załącznik:

Centralny Bank Dreamlandu
-------------------------

Elektroniczne potwierdzenie przelewu.

Informacje o transakcji
==========================

Nadawca
Nr Rachunku: A83160
Prokuratura Królestwa

Odbiorca
Nr Rachunku: A93644
Sąd Prowincji


Tytuł operacji : Wypłata
Rodzaj operacji: Przelew bankowy


Data operacji : 2010.11.26
Kwota operacji : 1500 D
Saldo po operacji: X D
Tytułem: opłata wniosek o wy

Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie przelewu, prosimy nie odpowiadać na tego maila. W celach kontaktu z Bankiem proszę pisać pod adres: cbd@dreamland.net.pl

Martin van Buuren

Re: Wniosek o stwierdzenie wykroczenia

Post autor: Martin van Buuren »

Odpowiedź Kazia ax. Wichury:
MmvB> PROKURATURA
MmvB> GENERALNA KRÓLESTWA

MmvB> Dnia, 25 kwietnia 2010 roku

MmvB> Do: Kazia ax. Wichury

MmvB> Prokuratura Generalna Królestwa, w związku z toczącym się
MmvB> postępowaniem w sprawie o sygn. I/2010, zwraca się z prośbą do Szefa
MmvB> KSI o udzielenie informacji na temat wszelkich dokonywanych czynności
MmvB> w systemach informatycznych Królestwa przez obywatela o nr. NIM
MmvB> 603251. W szczególności chodzi o dokonywane zmiany w CRM, CRiP, CBD,
MmvB> oraz odpowiedź na pytanie czy osoba o podanym numerze NIM brała
MmvB> kiedykolwiek udział w głosowaniu referendalnym oraz wyborczym.

MmvB> Za udzielenie odpowiedzi serdecznie dziękuję.

MmvB> Z poważaniem,
MmvB> (-) Martin markiz van Buuren
MmvB> Prokurator Generalny KrólestwaOPR NIM imię nazwisko email prowincja data operator
OBW 603251 Wak Test lukas.ssss@yahoo.pl Surmala 2009-08-03, 00:10:13 519271: Łukasz Wakowski
ACC 603251 Wak Test lukas.ssss@yahoo.pl Surmala 2009-08-03, 00:03:57 519271: Łukasz Wakowski
ACT 603251 Wak Test lukas.ssss@yahoo.pl Surmala 2009-08-03, 00:03:45 000000: brak / nieznany


Objaśnienie skrótów:
OBW - obywatelstwo
ACC - akceptacja (podpisanie) paszportu
ACT - aktywacja wpisu

--
Pozdrawiam,
Kazio arcyksiążę Wichura
===========================================

KORESPONDENCJA Z OBWINIONYM:
2010-03-20 10:16 Re: [Prokuratura Królestwa] Wezwanie

Łukasz Wakowski <wakowski@gmail.com>

W dniu 2010-03-19 12:35, Panevnick pisze:
> Prokuratura Królestwa,
> 19 marca 2010 roku
>
> WEZWANIE DO ZŁOŻENIA WYJAŚNIEŃ
> [...]
>
> (-) mgr net. Paul markiz von Panevnick
> Prokurator Generalny Królestwa
>

Jako wyjaśnienia proszę potraktować mój e-mail z LDKD sprzed ok. 5
minut.

Pozdrawiam,
Łukasz Wakowski

===========================================

Data: 2010-03-20 10:48Re: [dreamland] [Prokuratura Królestwa] Postanowienie PGK o wszczęciu postępowania

Od:Łukasz Wakowski <wakowski@gmail.com>

W dniu 2010-03-20 10:40, Pavel Svoboda, r.s. pisze:

> [...]
>
> Rozumiem, że Wak Test miał coś testować. Testuje już ponad pół
roku.
> Wciąż nie skończył, czy zaginął w akcji, czy co?
>

Pan Testowy (podobieństwo nazwiska do słowa "testować" jest czysto
przypadkowe) ma "testować" dreamlandzkie wybory, sondaże DOSS,
statystyki i podwyższanie prestiżu Surmali - jeden aktywny obywatel (!)

więcej. W chwili obecnej Testowy radzi sobie sławo, ale w niedługim
czasie planowane są dalsze prace - zwłaszcza w okresie wyborów.

Pozdrawiam,
Łukasz Wakowski

===========================================

Data: 2010-03-24 07:52 Re: [I/2020] Wezwanie do uzupełnienia wyjaśnień

Od:Łukasz Wakowski <wakowski@gmail.com>

Oświadczam, że nie zamierzam składać dodatkowych wyjaśnień.

Pozdrawiam,
Łukasz Wakowski
W związku z brakiem potwierdzenia przez KSI słów z LD w sprawie rzekomych głosowań przez Wak Test, Prokuratura Generalna Królestwa nie bierze tych słów jako dowód popełnienia przestępstwa.

(-) Martin markiz van Buuren
Prokurator Generalny Królestwa

Robert I, RS.
król-senior
Posty: 605
Rejestracja: 22 cze 2010, 10:09
Numer GG: 3258225
NIM: 833216
user_herb: r02
Lokalizacja: Ekorre, Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

SK 2010/6/Kr [PGK v. Wakowski]

Post autor: Robert I, RS. »

ZARZĄDZENIE JEGO KRÓLEWSKIEJ MOŚCI
W GABINECIE PREZESA SĄDU KRÓLESTWA

z dnia 30 grudnia 2010 roku

I. Wniosek przyjąć jako należycie opłacony.

II. Sprawę zarejestrować pod sygnaturą SK 2010/6/Kr [PGK v. Wakowski] i skierować do rozpoznania w Wydziale III Karnym.

III. Wyznaczyć sędziego przewodniczącego w osobie Jego Królewskiej Mości Roberta I.
(-) Robert I, RS.
dr net. nauk prawnych

Robert I, RS.
król-senior
Posty: 605
Rejestracja: 22 cze 2010, 10:09
Numer GG: 3258225
NIM: 833216
user_herb: r02
Lokalizacja: Ekorre, Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: SK 2010/6/Kr [PGK v. Wakowski]

Post autor: Robert I, RS. »

ZARZĄDZENIE
z dnia 30 grudnia 2010 roku

I. Otworzyć rozprawę.

II. Wezwać Prokuratora Generalnego Królestwa do złożenia w terminie 7 dni oświadczenia w przedmiocie podtrzymania lub uzupełnienia wniosków dowodowych w sprawie.

III. Dalsze czynności w sprawie podjąć po złożeniu oświadczenia albo bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.
(-) Robert I, RS.
dr net. nauk prawnych

Martin van Buuren

Re: SK 2010/6/Kr [PGK v. Wakowski]

Post autor: Martin van Buuren »

Wysoki Sądzie,

Podtrzymuje wniosek, który został złożony.

(-) Martin markiz van Buuren
Prokurator Generalny Królestwa

Robert I, RS.
król-senior
Posty: 605
Rejestracja: 22 cze 2010, 10:09
Numer GG: 3258225
NIM: 833216
user_herb: r02
Lokalizacja: Ekorre, Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: SK 2010/6/Kr [PGK v. Wakowski]

Post autor: Robert I, RS. »

ZARZĄDZENIE
z dnia 6 stycznia 2011 roku

I. Przyjąć oświadczenie Prokuratora Generalnego Królestwa.

II. Wezwać obwinionego do złożenia odpowiedzi na wniosek o stwierdzenie wykroczenia w terminie 7 dni.

III. Dalsze czynności w sprawie podjąć po złożeniu odpowiedzi albo bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.
(-) Robert I, RS.
dr net. nauk prawnych

Robert I, RS.
król-senior
Posty: 605
Rejestracja: 22 cze 2010, 10:09
Numer GG: 3258225
NIM: 833216
user_herb: r02
Lokalizacja: Ekorre, Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: SK 2010/6/Kr [PGK v. Wakowski]

Post autor: Robert I, RS. »

ZARZĄDZENIE
z dnia 25 stycznia 2011 roku

I. Stwierdzić bezskuteczny upływ wyznaczonego terminu.

II. Wyznaczyć stronom termin 7 dni na złożenie dodatkowych wniosków dowodowych.

III. Dalsze czynności w sprawie podjąć po złożeniu wniosków, oświadczenia o odstąpieniu od składania wniosków dowodowych albo bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.
(-) Robert I, RS.
dr net. nauk prawnych

Martin van Buuren

Re: SK 2010/6/Kr [PGK v. Wakowski]

Post autor: Martin van Buuren »

Wysoki Sądzie!

Ze względu na mój urlop proszę o wstrzymanie postępowania do czasu mojego powrotu. Termin powrotu to w przybliżeniu 6 lutego 2011 roku.

(-) Martin markiz van Buuren
Prokurator Generalny Królestwa

Robert I, RS.
król-senior
Posty: 605
Rejestracja: 22 cze 2010, 10:09
Numer GG: 3258225
NIM: 833216
user_herb: r02
Lokalizacja: Ekorre, Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: SK 2010/6/Kr [PGK v. Wakowski]

Post autor: Robert I, RS. »

ZARZĄDZENIE
z dnia 29 stycznia 2011 roku

I. Zawiesić postępowanie do dnia 6 lutego 2011 roku.
(-) Robert I, RS.
dr net. nauk prawnych

Robert I, RS.
król-senior
Posty: 605
Rejestracja: 22 cze 2010, 10:09
Numer GG: 3258225
NIM: 833216
user_herb: r02
Lokalizacja: Ekorre, Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: SK 2010/6/Kr [PGK v. Wakowski]

Post autor: Robert I, RS. »

ZARZĄDZENIE
z dnia 8 lutego 2011 roku

I. Podjąć zawieszone postępowanie.

II. Stwierdzić, iż termin wyznaczony zarządzeniem z dnia 25 stycznia br. upłynie dnia 11 lutego br.

III. Dalsze czynności w sprawie podjąć po złożeniu wniosków zgodnie z zarządzeniem z dn. 25 stycznia br. albo bezskutecznym upływie terminu z pkt. II.
(-) Robert I, RS.
dr net. nauk prawnych

Robert I, RS.
król-senior
Posty: 605
Rejestracja: 22 cze 2010, 10:09
Numer GG: 3258225
NIM: 833216
user_herb: r02
Lokalizacja: Ekorre, Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: SK 2010/6/Kr [PGK v. Wakowski]

Post autor: Robert I, RS. »

ZARZĄDZENIE
z dnia 23 lutego 2011 roku

I. Stwierdzić bezskuteczny upływ terminu na składanie wniosków dowodowych.

II. Wezwać Szefa Królewskich Służb Informatycznych lub upoważnionego przezeń członka Królewskich Służb Informatycznych do odpowiedzi w terminie 7 dni na następujące pytania:
  • 1. Czy skrypty wyborcze zapisują i przechowują historię oddawanych głosów w wyborach i referendach, ew. czy jest jakaś możliwość weryfikacji, czy dana osoba brała udział w głosowaniu?
    Jeżeli odpowiedź będzie twierdząca:
    2. Czy osoba o numerze NIM 603251 brała kiedykolwiek udział w głosowaniu?
III. Dalsze czynności w sprawie podjąć po złożeniu odpowiedzi na pytania albo bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.
(-) Robert I, RS.
dr net. nauk prawnych

Robert I, RS.
król-senior
Posty: 605
Rejestracja: 22 cze 2010, 10:09
Numer GG: 3258225
NIM: 833216
user_herb: r02
Lokalizacja: Ekorre, Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: SK 2010/6/Kr [PGK v. Wakowski]

Post autor: Robert I, RS. »

Otrzymane dziś pocztą elektroniczną:
Witam,

Do reprezentowania KSI w Sądzie w powyższej sprawie został upoważniony arcyksiążę Ghardin.

Pozdrawiam,
Kazio Wichura
(-) Robert I, RS.
dr net. nauk prawnych

Awatar użytkownika
ghardin
Posty: 267
Rejestracja: 26 sie 2010, 17:21
NIM: 544409
Kontakt:

Re: SK 2010/6/Kr [PGK v. Wakowski]

Post autor: ghardin »

Wysoki Sądzie!
Robert I pisze:
  • 1. Czy skrypty wyborcze zapisują i przechowują historię oddawanych głosów w wyborach i referendach, ew. czy jest jakaś możliwość weryfikacji, czy dana osoba brała udział w głosowaniu?
    Jeżeli odpowiedź będzie twierdząca:
    2. Czy osoba o numerze NIM 603251 brała kiedykolwiek udział w głosowaniu?
Skrypty wyborcze zapisują jedynie głosy oddane w bieżących wyborach. Po zakończeniu wyborów baza wyborcza jest czyszczona, informacje o oddanych głosach nie są nigdzie zapisywane, nie są prowadzone żadne logi.

Zapisywanie i magazynowanie danych o przebiegu głosowań narażałoby na szwank zasadę tajności wyborów, dając ryzyko wycieku, który mógłby zostać wykorzystany politycznie. Dla bezpieczeństwa podczas każdych wyborów bieżący dostęp do listy oddanych głosów ma jedynie Komisarz Wyborczy Królestwa (wcześniej Komisja Wyborcza Królestwa w osobie jej przewodniczącego).

W związku z powyższym KSI nie ma możliwości stwierdzenia, czy wskazana osoba brała kiedykolwiek udział w głosowaniu.

--
ax. Ghardin,
Królewskie Służby Informatyczne

Robert I, RS.
król-senior
Posty: 605
Rejestracja: 22 cze 2010, 10:09
Numer GG: 3258225
NIM: 833216
user_herb: r02
Lokalizacja: Ekorre, Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: SK 2010/6/Kr [PGK v. Wakowski]

Post autor: Robert I, RS. »

ZARZĄDZENIE
z dnia 8 marca 2011 roku

I. Wyznaczyć Prokuratorowi Generalnemu Królestwa termin 7 dni na złożenie oświadczenia końcowego w sprawie.

II. Dalsze czynności w sprawie podjąć po złożeniu oświadczenia z pkt. I albo upływie wyznaczonego terminu.
(-) Robert I, RS.
dr net. nauk prawnych

Martin van Buuren

Re: SK 2010/6/Kr [PGK v. Wakowski]

Post autor: Martin van Buuren »

Wysoki Sądzie!

Termin na złożenie mowy końcowej minął, jednak ze względu na zawirowania związane z życiem realnym jak i ostatnimi wyborami do Izby Poselskiej zwyczajnie nie wystarczyło mi czasu na napisanie mowy końcowej.

W związku z powyższym wnoszę o przywrócenie terminu.

(-) Martin markiz van Buuren
Prokurator Generalny Królestwa

Robert I, RS.
król-senior
Posty: 605
Rejestracja: 22 cze 2010, 10:09
Numer GG: 3258225
NIM: 833216
user_herb: r02
Lokalizacja: Ekorre, Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: SK 2010/6/Kr [PGK v. Wakowski]

Post autor: Robert I, RS. »

ZARZĄDZENIE
z dnia 17 marca 2011 roku

I. Uwzględnić wniosek o przywrócenie terminu.

II. Wyznaczyć Prokuratorowi Generalnemu Królestwa termin 3 dni na wygłoszenie mowy końcowej w sprawie.

III. Dalsze czynności podjąć po wygłoszeniu mowy końcowej albo bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.
(-) Robert I, RS.
dr net. nauk prawnych

Martin van Buuren

Re: SK 2010/6/Kr [PGK v. Wakowski]

Post autor: Martin van Buuren »

Wysoki Sądzie,

Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, iż przekroczyłem wyznaczony termin nie z mojej winy, wczoraj wieczorem niestety serwer Królestwa odmówił współpracy i nie mogłem zalogować się, aby dodać posta z mową końcową, natomiast dziś rano nie byłem wstanie zasiąść do komputera, dlatego składam oświadczenie dopiero w tej chwili.

Wysoki Sądzie,

W toku procesu nie zostały wskazane żadne oznaki wykorzystania Wak Testu jako "drugie obywatela" czynnie biorącego udział w głosowaniach. Nie można opierać zarzutów jedynie na domysłach, a jedynie na ustalonych faktach - tak postąpiła Prokuratura Królestwa. Wskazać tutaj należy, że samooskarżenie nie jest wystarczające dla wydania wyroku skazującego - czasy gdy panowała zasada confessio est regina probationum minęły bezpowrotnie, każde słowo musi zostać poparte oczywistymi i bezsprzecznymi dowodami inaczej stosujemy zasadę in dubio pro reo.

Bezsprzecznym dowodem jest posiadanie przez markiza Wakowskiego drugiego wpisu w Centralnym Rejestrze Mieszkańców, jednakże należy zaznaczyć, że celem drugiej tożsamości nie jest czynny udział w życiu publicznym Królestwa Dreamlandu, a jedynie testowanie systemów informatycznych tworzonych dla Księstwa Surmali, na co wskazuje chociażby imię i nazwisko drugiej tożsamości (Wak Test).

Opisana sytuacja nie wypełnia znamion czynu zabronionego określonego w art. 28 KK, jednakże posiadanie drugiej tożsamości narusza prawo, a Prokuratura Królestwa stojąc na straży prawa musi reagować, w związku z powyższym wnoszę o stwierdzenie wykroczenia i przywrócenie na mocy art. 10a ust. 2 UF o sądownictwie porządku prawnego.

(-) Martin markiz van Buuren
Prokurator Generalny Królestwa

Robert I, RS.
król-senior
Posty: 605
Rejestracja: 22 cze 2010, 10:09
Numer GG: 3258225
NIM: 833216
user_herb: r02
Lokalizacja: Ekorre, Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: SK 2010/6/Kr [PGK v. Wakowski]

Post autor: Robert I, RS. »

ZARZĄDZENIE
z dnia 21 marca 2011 roku

I. Przyjąć mowę końcową Prokuratora Generalnego Królestwa.

II. Wyznaczyć termin 7 dni na wygłoszenie mowy końcowej przez obwinionego.

III. Dalsze czynności w sprawie podjąć po wygłoszeniu mowy końcowej albo bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.
(-) Robert I, RS.
dr net. nauk prawnych

Robert I, RS.
król-senior
Posty: 605
Rejestracja: 22 cze 2010, 10:09
Numer GG: 3258225
NIM: 833216
user_herb: r02
Lokalizacja: Ekorre, Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: SK 2010/6/Kr [PGK v. Wakowski]

Post autor: Robert I, RS. »

ZARZĄDZENIE
z dnia 3 kwietnia 2011 roku

I. Stwierdzić bezskuteczny upływ wyznaczonego terminu.

II. Zamknąć rozprawę.

III. Wyrok zostanie ogłoszony publicznie.
(-) Robert I, RS.
dr net. nauk prawnych

Robert I, RS.
król-senior
Posty: 605
Rejestracja: 22 cze 2010, 10:09
Numer GG: 3258225
NIM: 833216
user_herb: r02
Lokalizacja: Ekorre, Książęce Miasto Buuren
Kontakt:

Re: SK 2010/6/Kr [PGK v. Wakowski]

Post autor: Robert I, RS. »

POSTANOWIENIE

Dnia 14 maja 2011 roku

Sąd Królestwa w Wydziale III Karnym
Przewodniczący: JKM Robert I

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
sprawy SK 2010/6/Kr

postanawia, co następuje:

I. Umarza postępowanie w sprawie.
II. Kosztami postępowania sądowego obciąża Skarb Królestwa.
III. Stwierdza prawomocność postanowienia z chwilą jego urzędowego ogłoszenia.

UZASADNIENIE

Sąd postanowił o umorzeniu postępowania w sprawie o stwierdzenie wykroczenia przez Łukasza markiza Wakowskiego na podstawie art. 5 ustawy federalnej o wprowadzeniu ustawy federalnej o obywatelstwie i stałym pobycie z dnia 17 marca 2011 roku ze zm.
(-) Robert I, RS.
dr net. nauk prawnych

Zablokowany

Wróć do „Wydział III Karny”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości