[Przyjęte] Projekt Ustawy ws. utworzenia Armii Scholandzkiej, oraz rozwiązania Gwardii Ludowej.

Awatar użytkownika
Erwin von Beckendorff
Posty: 205
Rejestracja: 29 sty 2018, 13:10
NIM:
Kontakt:

[Przyjęte] Projekt Ustawy ws. utworzenia Armii Scholandzkiej, oraz rozwiązania Gwardii Ludowej.

Post autor: Erwin von Beckendorff »

Szanowni,

Zgłaszam projekt Ustawy ws. utworzenia Armii Scholandzkiej, oraz rozwiązania Gwardii Ludowej.
Ustawy o utworzeniu Armii Scholandzkiej, oraz rozwiązaniu Gwardii Ludowej.

Art. 1.
Armia Scholandzka jest agendą rządową Królestwa Scholandii odpowiadającą za politykę obronną, siły zbrojne oraz koordynację wysiłku wojennego.

Art. 2.
1. Na czele Armii Scholandzkiej stoi Wicekról lub wskazany przez niego żołnierz służby czynnej.
2. Dowódca Armii Scholandzkiej:
a. Przyjmuje i zwalnia ze służby żołnierzy;
b. Określa wewnętrzną organizację Armii Scholandzkiej;
c. Określa poziom gotowości Armii Scholandzkiej w czasie pokoju;
d. Wydaje rozkazy żołnierzom Armii Scholandzkiej;
e. Koordynuje współpracę z siłami zbrojnymi Królestwa Dreamlandu;
f. Określa żołd żołnierzy Armii Scholandzkiej;
g. Zapewnia wyposażenie i zaopatrzenie Armii Scholandzkiej w drodze zamówień publicznych bądź przetargów.
h. Wypełnia inne obowiązki zgodnie z obowiązującym prawem.

Art. 3.
1. Armia Scholandzka zatrudnia obywateli Królestwa jako żołnierzy służby czynnej lub żołnierzy rezerwy.
2. Żołnierze służby czynnej pełnią ciągłą służbę na wskazanych przez Dowódcę stanowiskach.
3. Żołnierze rezerwy nie pełnią służby w trybie ciągłym, pozostają jednak gotowi do jej podjęcia na rozkaz Dowódcy. Czas służby żołnierza rezerwy nie może przekraczać 3 dni w miesiącu. W stanie najwyższej gotowości czas służby dla żołnierzy rezerwy nie jest ograniczony.
4. W stanie mobilizacji wojennej wszyscy żołnierze rezerwy są automatycznie przenoszeni do służby czynnej. Dowódca ustanawia model mobilizacyjny, wskazując stanowiska i jednostki przeznaczenia dla żołnierzy rezerwy.
5. W stanie mobilizacji wojennej w skład Armii Scholandzkiej powoływani są wszyscy obywatele Królestwa Scholandii.

Art. 4.
1.Żołnierzom Armii Scholandzkiej przysługują wynagrodzenia miesięczne. Żołd przysługujący żołnierzom to:
a. Żołnierzom służby czynnej – 1 stawka żołdu.
b. Żołnierzom rezerwy - ¼ stawki żołdu.
2. Dowódca Armii Scholandzkiej może postanowić o przyznaniu premii wyróżniającym się żołnierzom służby czynnej. W ciągu miesiąca kwota premii nie może przekroczyć 2 stawek żołdu.

Art. 5.
Dopuszcza się funkcjonowanie innych niż Armia Scholandzka formacji zbrojnych i paramilitarnych pod zarządem jednostek administracji terytorialnej Królestwa a także formacji paramilitarnych pod zarządem prywatnym. W przypadku ogłoszenia stanu mobilizacji wojennej formacje te zostają podporządkowane Armii Scholandzkiej. Wicekról może, biorąc pod uwagę interes i bezpieczeństwo Królestwa nakazać rozwiązanie takich formacji.

Art. 6.
1. Armia Scholandzka w stanie pokoju funkcjonuje na jednym z trzech poziomów:
a. Stan gotowości zwykłej – rozumiany jako wyjściowy poziom braku istotnego zagrożenia dla Królestwa;
b. Stan podwyższonej gotowości – ogłaszany w sytuacji pojawienia się istotnego zagrożenia dla Królestwa;
c. Stan najwyższej gotowości – ogłaszany w sytuacji bezpośredniego zagrożenia wybuchem wojny bądź konfliktu.
2. W przypadku wejścia przez Królestwo Dreamlandu w stan wojny, bądź w przypadku bezpośredniego nim zagrożenia ogłasza się stan mobilizacji wojennej. Ogłoszenie mobilizacji wojennej następuje w wspólną decyzją Premiera Scholandii i Wicekróla.

Art. 7.
Ustawa o Gwardii Ludowej z dnia 18 września 2017r. traci swą moc obowiązującą z dniem ogłoszenia

Art. 8
W momencie ogłoszenia wszystkie jednostki Gwardii Ludowej zostają automatycznie wcielone do Armii Scholandzkiej.

Art. 8.
Ustawa wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.
Proszę Wicekróla o jak najszybsze rozpoczęcie obrad, a Szanownych Panów o jak najszybsze głosowanie. Jest to sprawa najwyższej wagi - mamy groźbę inwazjii ze strony Sarmackiej, a Scholandia musi się jakoś bronić.
(-)Erwin von Beckendorff
Lord PK
Tymczasowy Dowódca AS
Prezes Scholandzkiej Spółki Wydobywczej
Awatar użytkownika
Stanisław Dmowski
Posty: 1773
Rejestracja: 17 maja 2018, 09:04
NIM: 318196
Kontakt:

Re: Projekt Ustawy ws. utworzenia Armii Scholandzkiej, oraz rozwiązania Gwardii Ludowej.

Post autor: Stanisław Dmowski »

Przyjmuję projekt pod obrady. Proszę obywateli o zabranie głosu, jednocześnie namawiając do głosów szybkich i konkretnych. Czas nagli!
Awatar użytkownika
Andy Sky
Posty: 306
Rejestracja: 20 lis 2012, 20:32
NIM: 279138
Lokalizacja: Elfidias, Alexiopolis
Kontakt:

Re: Projekt Ustawy ws. utworzenia Armii Scholandzkiej, oraz rozwiązania Gwardii Ludowej.

Post autor: Andy Sky »

Głosuję za przyjęciem ustawy.
Awatar użytkownika
Stanisław Dmowski
Posty: 1773
Rejestracja: 17 maja 2018, 09:04
NIM: 318196
Kontakt:

Re: Projekt Ustawy ws. utworzenia Armii Scholandzkiej, oraz rozwiązania Gwardii Ludowej.

Post autor: Stanisław Dmowski »

Jak narazie nie ma jeszcze głosowania a zbieramy opinie od obywateli. Zachęcam do nich.
August von H-Sparasan
Posty: 100
Rejestracja: 30 sie 2019, 12:29
NIM: 757428
Lokalizacja: Alhambra, Unia Saudadzka
Kontakt:

Re: Projekt Ustawy ws. utworzenia Armii Scholandzkiej, oraz rozwiązania Gwardii Ludowej.

Post autor: August von H-Sparasan »

Głosuję za.
August de la Sparasan
Awatar użytkownika
Erwin von Beckendorff
Posty: 205
Rejestracja: 29 sty 2018, 13:10
NIM:
Kontakt:

Re: Projekt Ustawy ws. utworzenia Armii Scholandzkiej, oraz rozwiązania Gwardii Ludowej.

Post autor: Erwin von Beckendorff »

Panie de La Sparasan, głosowania jeszcze nie ma :) zachęcam do dyskusji i/lub zgłaszania poprawek.
(-)Erwin von Beckendorff
Lord PK
Tymczasowy Dowódca AS
Prezes Scholandzkiej Spółki Wydobywczej
Awatar użytkownika
Aleksander
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 5404
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Projekt Ustawy ws. utworzenia Armii Scholandzkiej, oraz rozwiązania Gwardii Ludowej.

Post autor: Aleksander »

Z pewnym ubolewaniem dostrzegam, iż obw. von Beckendorff tworzy instytucję rzekomo rządową bez konsultacji z tymże.
(-) Alexander, Rex Dreamlandis et Scholandiæ
Awatar użytkownika
Erwin von Beckendorff
Posty: 205
Rejestracja: 29 sty 2018, 13:10
NIM:
Kontakt:

Re: Projekt Ustawy ws. utworzenia Armii Scholandzkiej, oraz rozwiązania Gwardii Ludowej.

Post autor: Erwin von Beckendorff »

Utworzenie ustawy było konsultowane z Wicekrólem Scholandii, który jest jednocześnie premierem - szefem rządu Scholandii.
Armia Scholandzka jest agendą rządową Królestwa Scholandii [...]
(-)Erwin von Beckendorff
Lord PK
Tymczasowy Dowódca AS
Prezes Scholandzkiej Spółki Wydobywczej
Awatar użytkownika
Stanisław Dmowski
Posty: 1773
Rejestracja: 17 maja 2018, 09:04
NIM: 318196
Kontakt:

Re: Projekt Ustawy ws. utworzenia Armii Scholandzkiej, oraz rozwiązania Gwardii Ludowej.

Post autor: Stanisław Dmowski »

Miło patrzeć, jak młody utarł noska.

Przypominam, to debata, potrwa ona do wieczora!
Awatar użytkownika
Aleksander
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 5404
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Projekt Ustawy ws. utworzenia Armii Scholandzkiej, oraz rozwiązania Gwardii Ludowej.

Post autor: Aleksander »

Proponuję zatem uściślić, iż chodzi o rząd Królestwa Scholandii, gdyż obecny przepis jest co najmniej dwuznaczny.
(-) Alexander, Rex Dreamlandis et Scholandiæ
Awatar użytkownika
Erwin von Beckendorff
Posty: 205
Rejestracja: 29 sty 2018, 13:10
NIM:
Kontakt:

Re: Projekt Ustawy ws. utworzenia Armii Scholandzkiej, oraz rozwiązania Gwardii Ludowej.

Post autor: Erwin von Beckendorff »

Armia Scholandzka jest agendą rządową Królestwa Scholandii [...]
Jak to bardziej uściślić? Rozumiem że "agenda rządowa Królestwa Scholandii" może również znaczyć "agenda rządowa Królestwa Dreamlandu"?
(-)Erwin von Beckendorff
Lord PK
Tymczasowy Dowódca AS
Prezes Scholandzkiej Spółki Wydobywczej
August von H-Sparasan
Posty: 100
Rejestracja: 30 sie 2019, 12:29
NIM: 757428
Lokalizacja: Alhambra, Unia Saudadzka
Kontakt:

Re: Projekt Ustawy ws. utworzenia Armii Scholandzkiej, oraz rozwiązania Gwardii Ludowej.

Post autor: August von H-Sparasan »

الوـس pisze: 9 paź 2019, 08:17 Z pewnym ubolewaniem dostrzegam, iż obw. von Beckendorff tworzy instytucję rzekomo rządową bez konsultacji z tymże.
Służącą rządowi, co nie znaczy, że jemu podległa.
To może być wojsko prywatne działające dla rządu.
August de la Sparasan
Awatar użytkownika
Stanisław Dmowski
Posty: 1773
Rejestracja: 17 maja 2018, 09:04
NIM: 318196
Kontakt:

Re: Projekt Ustawy ws. utworzenia Armii Scholandzkiej, oraz rozwiązania Gwardii Ludowej.

Post autor: Stanisław Dmowski »

Jako że czas nagli, przechodzimy do głosowania.

Karta do głosowania
1. Stanisław Dmowski
2. Hans von Eichenblatt
3. Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar
4. Mat Max von Salvepol
5. Andy Sky
6. Augusto de la Sparasan
7. Milan Trastamanta
8. Antoni Moskwicz
9. Erwin von Beckendorff
Proszę o uzupełnienie swoimi głosami karty!!!
Awatar użytkownika
Erwin von Beckendorff
Posty: 205
Rejestracja: 29 sty 2018, 13:10
NIM:
Kontakt:

Re: Projekt Ustawy ws. utworzenia Armii Scholandzkiej, oraz rozwiązania Gwardii Ludowej.

Post autor: Erwin von Beckendorff »

Karta do głosowania
1. Stanisław Dmowski
2. Hans von Eichenblatt
3. Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar
4. Mat Max von Salvepol
5. Andy Sky
6. Augusto de la Sparasan
7. Milan Trastamanta
8. Antoni Moskwicz
9. Erwin von Beckendorff ZA
(-)Erwin von Beckendorff
Lord PK
Tymczasowy Dowódca AS
Prezes Scholandzkiej Spółki Wydobywczej
Awatar użytkownika
Erwin von Beckendorff
Posty: 205
Rejestracja: 29 sty 2018, 13:10
NIM:
Kontakt:

Re: Projekt Ustawy ws. utworzenia Armii Scholandzkiej, oraz rozwiązania Gwardii Ludowej.

Post autor: Erwin von Beckendorff »

Karta do głosowania
1. Stanisław Dmowski
2. Hans von Eichenblatt
3. Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar
4. Mat Max von Salvepol
5. Andy Sky ZA
6. Augusto de la Sparasan ZA
7. Milan Trastamanta
8. Antoni Moskwicz
9. Erwin von Beckendorff ZA
Pozwoliłem sobie wypełnić za kolegów, dla zachowania formalności.
(-)Erwin von Beckendorff
Lord PK
Tymczasowy Dowódca AS
Prezes Scholandzkiej Spółki Wydobywczej
Awatar użytkownika
Antoni Moskwicz
Główny Inżynier Królewski
Posty: 173
Rejestracja: 2 kwie 2019, 08:08
NIM: 812386
Lokalizacja: Førerstad, pref. Małej Furii, Księstwo Furlandii i Luindoru
Kontakt:

Re: [Trwa głosowanie] Projekt Ustawy ws. utworzenia Armii Scholandzkiej, oraz rozwiązania Gwardii Ludowej.

Post autor: Antoni Moskwicz »

Karta do głosowania
1. Stanisław Dmowski
2. Hans von Eichenblatt
3. Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar
4. Mat Max von Salvepol
5. Andy Sky ZA
6. Augusto de la Sparasan ZA
7. Milan Trastamanta
8. Antoni Moskwicz ZA
9. Erwin von Beckendorff ZA
Trzeba się bronić.
baron Antoni Moskwicz rodu Argentfører
Awatar użytkownika
Stanisław Dmowski
Posty: 1773
Rejestracja: 17 maja 2018, 09:04
NIM: 318196
Kontakt:

Re: [Trwa głosowanie] Projekt Ustawy ws. utworzenia Armii Scholandzkiej, oraz rozwiązania Gwardii Ludowej.

Post autor: Stanisław Dmowski »

Karta do głosowania
1. Stanisław Dmowski ZA
2. Hans von Eichenblatt
3. Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar
4. Mat Max von Salvepol
5. Andy Sky ZA
6. Augusto de la Sparasan ZA
7. Milan Trastamanta
8. Antoni Moskwicz ZA
9. Erwin von Beckendorff ZA
Awatar użytkownika
Erwin von Beckendorff
Posty: 205
Rejestracja: 29 sty 2018, 13:10
NIM:
Kontakt:

Re: [Trwa głosowanie] Projekt Ustawy ws. utworzenia Armii Scholandzkiej, oraz rozwiązania Gwardii Ludowej.

Post autor: Erwin von Beckendorff »

Wicekrólu,

W związku z uzyskaniem wymaganej większości, proponuję zakończyć głosowanie i ogłosić tą ustawę.
Sprawa jest najwyższej wagi i powinniśmy działać szybko.
(-)Erwin von Beckendorff
Lord PK
Tymczasowy Dowódca AS
Prezes Scholandzkiej Spółki Wydobywczej
ODPOWIEDZ

Wróć do „Archiwum Zgromadzenia Obywatelskiego”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości