Reguły postępowania - Wydział IV Administracyjny

Sprawy skarg na decyzje lub bezczynność władz Zjednoczonego Księstwa oraz z wniosków prawem przewidzianych.
Martin van Buuren

Reguły postępowania - Wydział IV Administracyjny

Post autor: Martin van Buuren »

REGUŁY POSTĘPOWANIA
PRZED SĄDEM KSIĄŻĘCYM

WYDZIAŁ IV ADMINISTRACYJNY

Przedstawiane reguły są wyrazem praktyki i nie mają charakteru wiążącego. Sąd Królestwa w drodze uchwały może ustalać reguły postępowania sądowego w zakresie, w jakim postępowanie to nie jest uregulowane Konstytucją Królestwa, ustawami federalnymi lub dekretami królewskimi, a w odniesieniu do sądów krajowych także właściwym prawem krajowym, przy czym sąd rozpoznający sprawę może odstąpić od tak przyjętych reguł postępowania, jeżeli w okolicznościach konkretnej sprawy wymaga tego należyty wymiar sprawiedliwości. Nadto w kwestiach nie uregulowanych ani w ustawodawstwie, ani w regułach postępowania sądowego, o trybie postępowania decyduje sędzia przewodniczący

1. Sprawy.
W Wydziale IV Administracyjny rozpoznawane są sprawy ze skarg na decyzje administracyjne organów bądź na bezczynność władz księstwa.

2. Uczestnicy postępowania.
Uczestnikami postępowania w sprawach administracyjnych jest skarżący oraz organ administracji, który wydał skarżoną decyzję bądź dopuścił się bezczynności. Uczestnikiem postępowania może być podmiot, który brał udział w postępowaniu przed danym organem administracji, który wydał skarżoną decyzję, bądź inny podmiot, który nie brał udziału w postępowaniu, ale skarżona decyzja bądź bezczynność dotyczy jego praw czy obowiązków.

3. Przewód sądowy.
Przewód sądowy wszczyna się na wniosek zainteresowanego. W pierwszej kolejności sąd bada wniosek pod względem formalnym oraz merytorycznym i jeżeli spełnia on wszystkie wymogi - na jego podstawie rozpoczyna postępowanie. Sąd zarządza o terminie na złożenie odpowiedzi na skargę przez skarżony organ administracji. Jeżeli odpowiedzi nie ma - sąd uznaje, że organ zgadza się ze skargą. W tej chwili można zakończyć postępowanie, jednak sąd może chcieć zapoznać się z materiałem dowodowym i dopiero po tym decydować o zasadności skargi. Po przeprowadzonym postępowaniu dowodowym sąd wyznacza termin na składanie oświadczeń końcowych w sprawie. Po upłynięciu terminu, bądź otrzymania mów końcowych, sąd zamyka postępowanie w sprawie i przygotowuje i ogłasza wyrok.

Zablokowany

Wróć do „Wydział IV Administracyjny”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości