Skarga rewizyjna

Miejsce właściwe do wnoszenia skarg wszczynających postępowania sądowe.
Awatar użytkownika
Miś
Pierwszy Minister
Posty: 2259
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
NIM: 283468
Kontakt:

Skarga rewizyjna

Post autor: Miś »

Dane skarżącego:
Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar
NIM 970858
SKARGA REWIZYJNA
Ja, Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar, niniejszym wnoszę skargę rewizyjnę na wyrok WSK 2019/1 [Ipanienko vs. Król] wydany przez SPSK Daniela von Witta w dn. 12.1.2019 i przebieg procesu który poskutkował wydanie wymienionego wyroku. Podstawą złożenia skargi rewizyjnej jest ten fragment art.7. pkt.2. ustawy o postępowaniu sądowym: "Prezes może wyłączyć sędziego od sprawy na wniosek jego lub strony, jeżeli zachodzą okoliczności poddające w poważną wątpliwość jego bezstronność w sprawie".
Domagam się jeśli to możliwe ponowne rozpatrzenie ww. sprawy przez innego sędziego.
Ponadto zwracam się z uprzejmą prośbą o zwolnienie mnie z opłaty sądowej z uwagi na brak środków finansowych spowodowanych prowadzeniem życia artysty.
UZASADNIENIE
W dn. 12.1.2019 sędzia von Witt opublikował wyrok w sprawie złożonej przeze mnie skargi i jeszcze tego samego dnia skomentował swoje własne orzeczenie politycznie viewtopic.php?f=24&t=10230 co podaje w wątpliwość czy sędzia von Witt był bezstronny w sprawie którą sądził. Pomijam tutaj wcześniejsze wypowiedzi prywatne sędziego von Witta na temat RCA bo moim zdaniem bezstronność naruszono przez odniesienie się w komentarzu politycznego do wyroku który sędzia von Witt sam wydał.
Sędzia von Witt być może powinien być wykluczony z orzekania lub nawet nie powinien być powoływany do orzeczenia sprawy. Nie składałem wcześniej skargi w tej sprawie ponieważ moim zdaniem naruszenie miało miejsce zaraz w momencie ogłoszenia wyroku i już po nim a nie w trakcie samego postępowania. Według wyroku sędziego von Witta jeśli prawo nie przewiduje wykonania czynności to zakłada się, że nie można jej wykonać - a z kolei ten sam sędzia von Witt w innej funkcji skraca głosowanie chociaż prawo Unii Saudadzkiej tego nie przewiduje nigdzie (idąc logiką sędzia von Witt powinien albo dopuścić uchylenie przez sąd aktu RCA albo nie skracać głosowania w US). Moim zdaniem to rażące naruszenie bezstronności bo widać było później jak do własnego wyroku odniósł się prywatnie na forum publicznym.
Z wyrazami głębokiego poważania, JPII
Mischa "Miś" wicehrabia Baxter
Der Preimminister von Königreich Traumland
formerly known as Czerwony Baron

Awatar użytkownika
الوـس
Regent
Posty: 4955
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Skarga rewizyjna

Post autor: الوـس »

W zw. ze zwolnieniem skarżącego od obowiązku ponoszenia kosztów w pierwszej instancji, przyjmuję oświadczenie skarżącego o braku środków.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
الوـس
Regent
Posty: 4955
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Skarga rewizyjna

Post autor: الوـس »

Przekazuję do referatu SSK de la Ciprofloksja.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
الوـس
Regent
Posty: 4955
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Skarga rewizyjna

Post autor: الوـس »

Dreamopolis, 18 stycznia 2019 r.
W Y R O K
W IMIENIU KRÓLESTWA DREAMLANDU
Sąd Królestwa w składzie:
Przewodniczący: SSK Aluś de la Ciprofloksja

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi rewizyjnej Jezusa Ipanienki wniesionej na wyrok tut. sądu orzeka, jak następuje:

I. Oddala się skargę w całości.
II. Kosztami postępowania sądowego obciąża Skarb Królestwa.
UZASADNIENIE
Skarżący wniósł do tut. sądu skargę na wyrok tut. sądu podnosząc, iż doszło do naruszenia art. 7 pkt 2. UPS

Sąd zważył jak następuje:
Przywoływany przez skarżącego przepis dotyczy instytucji zwanej iudex suspectus. Ustawodawca, mając na uwadze, iż dla rzetelnego i sprawnego rozpoznania sprawa koniecznym jest, aby organ orzekający nie składał się z osób co do których istnieć mogą wątpliwości dotyczące ich bezstronności. Instytucję tę należy jednakże odróżnić od instytucji iudex inhabilis.

Zgodnie z treścią przywoływanego przez skarżącego przepisu, sędzia należy do kategorii iudex suspectus, tj. zachodzą okoliczności poddające w poważną wątpliwość jego bezstronność w sprawie. Wskazać przy tym należy, że wyłączenie w tym trybie może mieć miejsce na wniosek samego sędziego, bądź strony w postępowaniu. Skarżący nie wniósł takiego wniosku w czasie rozpoznawania sprawy gdyż, jak sam podniósł, naruszenie to miało miejsce po wydaniu wyroku.

W ocenie tut. sądu, niezależnie od tego, czy komentowanie własnych wyroków i ogólna postawa orzekającego licują z godnością piastowanego urzędu, nie stanowi to naruszenia mogącego być podstawą do uchylenia wyroku. W istocie zachowanie sędziego po ogłoszeniu wyroku może co najwyżej stanowić podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, a nie zaś rewizyjnego.

Nie da się w tym momencie odejść od problemu związanego z głębszym wymiarem całej sprawy. W istocie obecne zamieszanie związane ze stosowaniem ustawy prawo wyborczo-referendalne, nie służy pogłębianiu zaufania obywatela do władzy publicznej. Zdaje się nawet być źródłem różnych problematycznych sytuacji. Jakkolwiek sama ustawa w swej konstrukcji może być problematyczna do stosowania, czego wyrazem są kolejne pisma składane do tut. sądu, tak w ocenie tut. sądu naruszenie przepisów będące przyczyną tego postępowania nie zamykało nikomu drogi do wniesienia protestu wyborczego, zaś co najwyżej świadczyć może o braku merytorycznego przygotowania personelu, który przygotowywał projekt aktu wydany przez organ, którego działanie było przedmiotem zaskarżenia.
W zw. z powyższym orzec należało jak na wstępie.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Zablokowany

Wróć do „Dziennik podawczy”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości