[DEBATA DO 12.07][XXIII/2018]Wybór Marszałka i Wicemarszałka

Dział archiwum Parlamentu Królewskiego od maja 2015 roku.
Awatar użytkownika
Chamberlain
radca Rady Stanu
Posty: 1120
Rejestracja: 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040
Kontakt:

[DEBATA DO 12.07][XXIII/2018]Wybór Marszałka i Wicemarszałka

Post autor: Chamberlain » 9 lip 2018, 20:44

Wysoka Izbo,

stanęliśmy przed pilną koniecznością wyboru Marszałka i Wicemarszałka Parlamentu. Składam wniosek o rozpoczęcie debaty nad projektem uchwały.
UCHWAŁA PARLAMENTU KRÓLEWSKIEGO
z dnia ... 2018 roku

w sprawie wyboru Marszałka i Wicemarszałka Parlamentu Królewskiego

Art. 1. 1. Parlament Królewski powołuje na urząd Marszałka Parlamentu Królewskiego ...
2. Parlament Królewski powołuje na urząd Wicemarszałka Parlamentu Królewskiego ...

Art. 2. Uchwała wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
- - William hrabia Oxlade-Chamberlain

Awatar użytkownika
Chamberlain
radca Rady Stanu
Posty: 1120
Rejestracja: 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 12.07][XXIII/2018]Wybór Marszałka i Wicemarsz

Post autor: Chamberlain » 9 lip 2018, 20:47

Zarządzam trzydniową debatę nad wnioskiem.

Proponuję, by zgodnie ze zwyczajem Marszałkiem Parlamentu został ktoś spoza kół rządowych. Czy Casimir van Oranje-Nassau zgodziłby się przyjąć tę funkcję?

W roli Wicemarszałka obsadziłbym natomiast kogoś z trójki: Ruprecht van der Spraak, Torkan Ingawaar, Florian von Stettin.

Proszę o szybki namysł i zgłaszanie/akceptowanie kandydatur.
- - William hrabia Oxlade-Chamberlain

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 12529
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 12.07][XXIII/2018]Wybór Marszałka i Wicemarsz

Post autor: Daniel von Witt » 9 lip 2018, 20:53

Działa Pan niezgodnie z Regulaminem Parlamentu Królewskiego. Polecam lekturę art. 4 tegoż regulaminu:
Regulamin Parlamentu Królewskiego pisze:
Art. 4. [Przekazanie/przejęcie kompetencji]
1. Marszałek może przekazać prowadzenie wybranych spraw lub całości swoich kompetencji Wicemarszałkowi.
2. W razie braku aktywności Marszałka w ciągu 3 dni od wystąpienia sytuacji wymagającej jego działania, każdy z deputowanych może wejść w kompetencje Marszałka w zakresie wykonania tego działania.
3. Dokonywanie czynności przekazania, odebrania i wejścia w kompetencje podlega ogłoszeniu we właściwym wątku lub w osobnym wątku, jeśli Marszałek przekazuje czasowo wszystkie swoje obowiązki Wicemarszałkowi.
4. Jeżeli w dalszej części Regulaminu mowa jest o „Marszałku” rozumie się przez to również Wicemarszałka lub, z wyjątkiem art. 11, dowolnego deputowanego uprawnionego do podejmowania działania w zastępstwie Marszałka na podstawie ust. 2 niniejszego artykułu.
Sytuacja wymagająca działania Marszałka wystąpiła dopiero przed chwilą (Pański wniosek o przyjęcie uchwały o wyborze Marszałka i Wicemarszałka), a Pan i dowolny inny deputowany musi poczekać trzy dni, nim będzie mógł zareagować na ten wniosek.

(-) Daniel von Witt

Awatar użytkownika
Chamberlain
radca Rady Stanu
Posty: 1120
Rejestracja: 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 12.07][XXIII/2018]Wybór Marszałka i Wicemarsz

Post autor: Chamberlain » 9 lip 2018, 20:55

Sytuacja, o której mowa w ust. 2, wystąpiła już przed tygodniem.
- - William hrabia Oxlade-Chamberlain

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 12529
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 12.07][XXIII/2018]Wybór Marszałka i Wicemarsz

Post autor: Daniel von Witt » 9 lip 2018, 20:58

Sytuacją wymagającą działania Marszałka jest konieczność jego ruchu w konkretnej sprawie, jaki ten musi podjąć, czyli np. w momencie złożenia wniosku on na ten konkretny wniosek reaguje. Jeśli nie reaguje to inny deputowany po 3 dniach może na niego zareagować.

(-) Daniel von Witt

Awatar użytkownika
Chamberlain
radca Rady Stanu
Posty: 1120
Rejestracja: 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 12.07][XXIII/2018]Wybór Marszałka i Wicemarsz

Post autor: Chamberlain » 9 lip 2018, 21:01

Odpowiedziałem już wyżej. W razie potrzeby - poczekamy.

Przed tygodniem podłożył nam Pan świnię z czystej złośliwości. Zapragnął Pan urlopu - proszę z niego korzystać.
- - William hrabia Oxlade-Chamberlain

Awatar użytkownika
Chamberlain
radca Rady Stanu
Posty: 1120
Rejestracja: 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 12.07][XXIII/2018]Wybór Marszałka i Wicemarsz

Post autor: Chamberlain » 10 lip 2018, 19:28

Przypominam o wątku. Debatę formalnie otworzymy za 48 godzin, ale nie traćmy niepotrzebnie czasu. Czy Casimir van Oranje-Nassau przemyśli moją propozycję?
- - William hrabia Oxlade-Chamberlain

Awatar użytkownika
Alfred
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 1434
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 12.07][XXIII/2018]Wybór Marszałka i Wicemarsz

Post autor: Alfred » 10 lip 2018, 19:40

Wysoka Izbo,

w aktualnych warunkach trzydniowe oczekiwanie na wstąpienie przez dowolnego deputowanego w obowiązki marszałka nie jest, według mojej opinii, konieczne. Izba cieszy się autonomią działania i postąpi w tej kwestii, jak uzna za stosowne. Chciałbym jednak podzielić się z Szanownymi Deputowanymi moim tokiem rozumowania, który — mam nadzieję — zechcecie być może zaakceptować.

Istotny przepis brzmi następująco:
2. W razie braku aktywności Marszałka w ciągu 3 dni od wystąpienia sytuacji wymagającej jego działania, każdy z deputowanych może wejść w kompetencje Marszałka w zakresie wykonania tego działania.
W przypadku nieobsadzenia stanowiska Marszałka nie można mówić o aktywności lub braku aktywności Marszałka jako organu. Tego organu bowiem tymczasowo po prostu nie ma. Brak, pustka, nicość nie może natomiast odznaczać się jakimikolwiek przymiotami, takimi jak właśnie przedmiotowa aktywność. Przesłanki wejścia w kompetencje Marszałka, określone tym przepisem, nie zachodzą w sytuacji, z którą mamy właśnie do czynienia. Jednocześnie jednak bez wątpienia podlega on zastosowaniu przez analogię. Ta zaś jest nader wyraźna: w przypadku unormowanym Marszałek jest długotrwale nieaktywny, w przypadku przedmiotowym w ogóle go nie ma. Jednocześnie jeżeli wejście w jego kompetencje jest dopuszczalne w pierwszym przypadku, to tym bardziej powinno być w drugim, gdy nie wiąże się z „wyręczeniem” w czynności urzędowej specjalnie powołanego do niej urzędnika, zwłaszcza zważywszy, że przepisy ustrojowe i proceduralne należy interpretować, mając na względzie sprawne działanie aparatu państwowego.

Gdybyśmy zaś nawet odrzucili założenie, że wobec wakatu na tym stanowisku chwilowo nie ma Marszałka jako organu, a przyjęli, że on jest i rzeczywiście wykazuje w zaistniałej sytuacji brak aktywności, sięgając do wykładni celowościowej i znów mając na względzie sprawność działania instytucji państwowych dojdziemy do takiej samej konkluzji. Prawodawca, upoważniając każdego deputowanego do działania zamiast Marszałka w przypadku jego trzydniowej nieaktywności, realizuje dwa cele. Z jednej strony zapewnia, że działalność Izby nie będzie sparaliżowana przez zaniechania prezydium. Z drugiej: preferuje przewodniczenie pracom Izby przez wybranego przez nią do tego funkcjonariusza, to jest marszałka albo wicemarszałka (który jest uprawniony do zastępstwa już po 24 godzinach nieaktywności marszałka), co służy lepszemu ładowi instytucjonalnemu i porządkowi prac parlamentarnych. Rzecz w tym, że w obecnej sytuacji możemy być pewni, że odpowiednich czynności urzędowych nie dokona upoważniony funkcjonariusz, gdyż tacy po prostu nie urzędują. W tych warunkach drugi z celów prawodawcy obiektywnie nie daje się urzeczywistnić i priorytet przypada celowi pierwszemu, a więc zapewnieniu sprawnego działania Izby. Dlatego też należy przyjąć wykładnię rozszerzającą art. 4 ust. 2 regulaminu i uznać, że każdy z deputowanych może wejść w kompetencje Marszałka w przypadku braku aktywności Marszałka i Wicemarszałka łącznie, spowodowanej wakatem na obu tych urzędach.

Awatar użytkownika
Chamberlain
radca Rady Stanu
Posty: 1120
Rejestracja: 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 12.07][XXIII/2018]Wybór Marszałka i Wicemarsz

Post autor: Chamberlain » 11 lip 2018, 18:45

A zatem uznajmy, że debata została formalnie otwarta. Wydłużam jej czas do końca 13.07, czyli do piątku.

Czy ktoś jest zainteresowany objęciem funkcji Marszałka Parlamentu?
- - William hrabia Oxlade-Chamberlain

Awatar użytkownika
الوـس
minister
Posty: 3070
Rejestracja: 1 sty 2017, 23:00
Herb:
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 12.07][XXIII/2018]Wybór Marszałka i Wicemarsz

Post autor: الوـس » 11 lip 2018, 19:59

Wysoka Izbo,

wychodzi na to, że niedoszły premier rządu, jak to się ładnie mówi, zajebał focha.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta
فقهاء‎‎

Awatar użytkownika
Chamberlain
radca Rady Stanu
Posty: 1120
Rejestracja: 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 12.07][XXIII/2018]Wybór Marszałka i Wicemarsz

Post autor: Chamberlain » 13 lip 2018, 17:46

Jeśli do końca dnia nikt nie zgłosi swojej kandydatury, z braku innych opcji wystawię własną.
- - William hrabia Oxlade-Chamberlain

Awatar użytkownika
Chamberlain
radca Rady Stanu
Posty: 1120
Rejestracja: 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 12.07][XXIII/2018]Wybór Marszałka i Wicemarsz

Post autor: Chamberlain » 14 lip 2018, 17:51

Zamykam debatę i zarządzam głosowanie w sprawie wyboru nowego Marszałka Parlamentu. Głosujemy do 19.07.
UCHWAŁA PARLAMENTU KRÓLEWSKIEGO
z dnia ... 2018 roku

w sprawie wyboru Marszałka Parlamentu Królewskiego

Art. 1. Parlament Królewski powołuje na urząd Marszałka Parlamentu Królewskiego Williama Oxlade-Chamberlaina.

Art. 2. Uchwała wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) William Oxlade-Chamberlain:
(5) Casimir van Oranje-Nassau:
(5) Torkan Ingawaar:
(6) Erwin von Beckendorff:
(7) Oskar ben Grozny Witt:
(8) Ruprecht van der Spraak:
(9) Florian von Stettin:
(10) Auksencjusz Butodziej-Witt:
(11) Aluś de La Ciprofloksja:
- - William hrabia Oxlade-Chamberlain

Awatar użytkownika
الوـس
minister
Posty: 3070
Rejestracja: 1 sty 2017, 23:00
Herb:
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 12.07][XXIII/2018]Wybór Marszałka i Wicemarsz

Post autor: الوـس » 14 lip 2018, 18:10

(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) William Oxlade-Chamberlain:
(5) Casimir van Oranje-Nassau:
(5) Torkan Ingawaar:
(6) Erwin von Beckendorff:
(7) Oskar ben Grozny Witt:
(8) Ruprecht van der Spraak:
(9) Florian von Stettin:
(10) Auksencjusz Butodziej-Witt:
(11) Aluś de La Ciprofloksja:ZA]
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta
فقهاء‎‎

Awatar użytkownika
Florian von Stettin
Premier Rządu Królewskiego
Posty: 237
Rejestracja: 17 maja 2018, 09:04
Numer GG: 65682687
Lokalizacja: Rosario (Scholandia)
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 12.07][XXIII/2018]Wybór Marszałka i Wicemarsz

Post autor: Florian von Stettin » 14 lip 2018, 19:33

الوـس pisze:Wysoka Izbo,

wychodzi na to, że niedoszły premier rządu, jak to się ładnie mówi, zajebał focha.
A gdzie tam. Głos Pusty ma się całkiem dobrze...
(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau:
(3) William Oxlade-Chamberlain:
(5) Casimir van Oranje-Nassau:
(5) Torkan Ingawaar:
(6) Erwin von Beckendorff:
(7) Oskar ben Grozny Witt:
(8) Ruprecht van der Spraak:
(9) Florian von Stettin: ZA
(10) Auksencjusz Butodziej-Witt:
(11) Aluś de La Ciprofloksja:ZA
(-) sir Florian von Stettin

Awatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
deputowany
Posty: 2128
Rejestracja: 30 sie 2016, 02:35
Numer GG: 44703021
Herb:
Lokalizacja: Dreamland, Księstwo Furlandii i Luindoru, Alhambra
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 12.07][XXIII/2018]Wybór Marszałka i Wicemarsz

Post autor: Fryderyk Orański-Nassau » 17 lip 2018, 16:25

(1) Tomasz von Habsburg:
(2) Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(3) William Oxlade-Chamberlain:
(5) Casimir van Oranje-Nassau:
(5) Torkan Ingawaar:
(6) Erwin von Beckendorff:
(7) Oskar ben Grozny Witt:
(8) Ruprecht van der Spraak:
(9) Florian von Stettin: ZA
(10) Auksencjusz Butodziej-Witt:
(11) Aluś de La Ciprofloksja: ZA
(-) Fryderyk Karol Albert hrabia Orański-Nassau OOIII ONZII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.

Awatar użytkownika
Tomasz von Habsburg
minister
Posty: 1216
Rejestracja: 3 maja 2016, 16:55
Herb:
Lokalizacja: Habsburg (Księstwo Furlandii i Luindoru)
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 12.07][XXIII/2018]Wybór Marszałka i Wicemarsz

Post autor: Tomasz von Habsburg » 17 lip 2018, 16:34

(1) Tomasz von Habsburg: ZA
(2) Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(3) William Oxlade-Chamberlain:
(5) Casimir van Oranje-Nassau:
(5) Torkan Ingawaar:
(6) Erwin von Beckendorff:
(7) Oskar ben Grozny Witt:
(8) Ruprecht van der Spraak:
(9) Florian von Stettin: ZA
(10) Auksencjusz Butodziej-Witt:
(11) Aluś de La Ciprofloksja: ZA
(-) Tomasz baron von Habsburg

Awatar użytkownika
Ruprecht van den Spraak
deputowany
Posty: 188
Rejestracja: 13 sty 2018, 01:45
Numer GG: 65292111
Lokalizacja: Scholopolis, Scholandia
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 12.07][XXIII/2018]Wybór Marszałka i Wicemarsz

Post autor: Ruprecht van den Spraak » 18 lip 2018, 15:33

(1) Tomasz von Habsburg: ZA
(2) Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(3) William Oxlade-Chamberlain:
(5) Casimir van Oranje-Nassau:
(5) Torkan Ingawaar:
(6) Erwin von Beckendorff:
(7) Oskar ben Grozny Witt:
(8) Ruprecht van der Spraak: ZA
(9) Florian von Stettin: ZA
(10) Auksencjusz Butodziej-Witt:
(11) Aluś de La Ciprofloksja: ZA

Awatar użytkownika
Casimir van Oranje-Nassau
deputowany
Posty: 468
Rejestracja: 8 lip 2016, 12:30
Numer GG: 64651462
Lokalizacja: Geldberg (Unia Saudadzka)
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 12.07][XXIII/2018]Wybór Marszałka i Wicemarsz

Post autor: Casimir van Oranje-Nassau » 19 lip 2018, 11:41

(1) Tomasz von Habsburg: ZA
(2) Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(3) William Oxlade-Chamberlain:
(5) Casimir van Oranje-Nassau: ZA
(5) Torkan Ingawaar:
(6) Erwin von Beckendorff:
(7) Oskar ben Grozny Witt:
(8) Ruprecht van der Spraak: ZA
(9) Florian von Stettin: ZA
(10) Auksencjusz Butodziej-Witt:
(11) Aluś de La Ciprofloksja: ZA

Awatar użytkownika
Chamberlain
radca Rady Stanu
Posty: 1120
Rejestracja: 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 12.07][XXIII/2018]Wybór Marszałka i Wicemarsz

Post autor: Chamberlain » 20 lip 2018, 17:47

(1) Tomasz von Habsburg: ZA
(2) Fryderyk Orański-Nassau: ZA
(3) William Oxlade-Chamberlain: WSTRZYMUJĘ SIĘ
(5) Casimir van Oranje-Nassau: ZA
(5) Torkan Ingawaar:
(6) Erwin von Beckendorff:
(7) Oskar ben Grozny Witt:
(8) Ruprecht van der Spraak: ZA
(9) Florian von Stettin: ZA
(10) Auksencjusz Butodziej-Witt:
(11) Aluś de La Ciprofloksja: ZA
- - William hrabia Oxlade-Chamberlain

Awatar użytkownika
Chamberlain
radca Rady Stanu
Posty: 1120
Rejestracja: 16 maja 2016, 19:46
Numer GG: 62994040
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 12.07][XXIII/2018]Wybór Marszałka i Wicemarsz

Post autor: Chamberlain » 20 lip 2018, 17:48

Zamykam głosowanie. W gronie 11 deputowanych oddano 6 głosów "ZA" i jeden wstrzymujący. 4 deputowanych nie wzięło udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że Parlament Królewskim przyjął uchwałę.
- - William hrabia Oxlade-Chamberlain

ODPOWIEDZ

Wróć do „Archiwum Parlamentu Królewskiego”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości