[DEBATA ZAKOŃCZONA II/2016] Dopasowanie przepisów do Karty

Parlament Królewski z okresu 28.05.2015 - 15.02.2016
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13215
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Bekka-Heach (Rolandia)
Kontakt:

[DEBATA ZAKOŃCZONA II/2016] Dopasowanie przepisów do Karty

Post autor: Daniel von Witt »

Wasza Królewska Mość,
Lordowie Senatorowie

zarządzam debatę nad dopasowaniem przepisów obowiązującego prawa do Karty Konstytucyjnej. Tytułem wstępu powiem, że Karta Konstytucyjna wchodzi w życie 16 lutego 2016 roku, dokładnie za tydzień. Z tego względu debata nie będzie zbyt długa, ale jej podstawowym celem jest udzielenie Jego Królewskiej Mości wsparcia i rady w zakresie ukształtowania podstawowych praw ustrojowych na czas wejścia w życie Karty. Chodzi o referenda, Parlament Królewski, Rząd Królewski, Sąd Królestwa i Ordynację Wyborczą. O wszystkich tych sprawach już dyskutowaliśmy przy okazji dyskusji nad Kartą. Za konieczne uważam jednak prześledzenie obowiązujących aktów normatywnych w tych sprawach i upewnienie się, co konkretnie należałoby zmienić, w jakim zakresie i w jaki sposób. Sam Parlament Królewski w tydzień tego nie dokona, pewne jest, że nowelizacje muszą mieć formę dekretu królewskiego, jednak nie możemy zostawić reszty do załatwienia Jego Królewskiej Mości. Wybraliśmy wszak Kartę, o której mówiłem, że ma stanowić odciążenie dla Korony.

Czas na debatę wyznaczam do końca dnia 12 lutego 2016 r.

(-) Daniel diuk von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13215
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Bekka-Heach (Rolandia)
Kontakt:

Re: [DEBATA II/2016] Dopasowanie przepisów do Karty

Post autor: Daniel von Witt »

Wasza Królewska Mość,
Lordowie Senatorowie,

przeglądnąwszy interesujące nas projekty ustaw i dekretów uznałem, że do napisania od nowa jest z pewnością ustawa o referendach, ponieważ dostosowanie obowiązującej spowodowałoby tylko jej wielkie wypatroszenie (skasowałbym przepisy o referendach lokalnych, których przeprowadzanie w realiach współczesnych jest praktycznie niemożliwe, a i spraw, które mogłyby być pod nie poddawane w zasadzie nigdy nie było <poza sprawą zjednoczenia Furlandii i Luindoru>). Sprawa z referendami jest jednak najmniej ważna.

1. Trójpodział władzy.
 • W debacie nad podstawami ustrojowymi Królestwa rozważaliśmy problem braku podmiotowości i skuteczności działania władzy ustawodawczej, uważanej za tę najmniej wydajną. Przyczyn tego stanu rzeczy wymieniano dość sporo, zapominając chyba o najważniejszym, czyli wyzbyciu Parlamentu z jego praw i obowiązków. Pamiętajmy: prawem i obowiązkiem Parlamentu jest stanowienie aktów normatywnych. W Królestwie organ ten z czasem wziął na siebie tylko jeden z etapów stanowienia prawa: ich uchwalanie (lub zatwierdzanie). Władza ustawodawcza nie przejawiała inicjatywy ustawodawczej, nie kreowała prawa i nie prowadziła polityki, stając się maszynką do głosowania. Trójpodział władzy został rozmyty całkowicie: Król i Rząd zabrali od Parlamentu jego prawa i obowiązki. Powinno być tak, że Parlament tworzy prawo, a Rząd je wykonuje. Faktycznie jednak było tak, że Rząd tworzył prawo, ale nikt go nie wykonywał. Aby państwo było skuteczne, a polityka była ciekawa trójpodział władzy musi wrócić, a każdy organ musi zajmować się tylko tym, do czego został stworzony. Inaczej bowiem wszystko zlewa się w jedną całość i społeczeństwo widzi bezsens utrzymywania organów, które nic nie robią lub robią rzeczy nieistotne.
2. Przedmiot polityki.
 • Sprawa jest prosta. Królestwo musi zacząć zajmować się czymś innym niż tylko ustrojem politycznym, w którym tkwi już od 2014 roku. To są 2 lata - czas, w którym w całym świecie wirtualnym działo się bardzo wiele, powstawały i upadały państwa, a Dreamland dreptał wciąż przy swym ustroju. Czas załatwić sprawy ustrojowe i zająć się innymi konkretnymi sprawami, a potencjalnie jest ich mnóstwo, z tym, że zgodnie z nakreśloną wizją Premiera Svobody i "specjalizacją" Dreamlandu ogromny potencjał tkwi u nas (tak Albonie, dobrze przeczytasz) w humanizmie (kultura, nauka, studia, szkolnictwo, rozrywka, sztuka itp.), bardziej niż w gospodarce, z czym nie radzimy sobie jeszcze dłużej niż z ustrojem. Tak więc pod politykę poddałbym przede wszystkim kwestie kulturowe, naukowe, światopoglądowe, bezpieczeństwa, obywatelstwa, porządku publicznego, porządku prawnego, sprawiedliwości. Tym wszystkim musiałyby zajmować się wszystkie organy władzy w określonej kolejności: Parlament - w tworzeniu prawa, Rząd - w jego wykonywaniu, Sąd Królestwa - w jego monitorowaniu.
W związku z powyższym należy zaktualizować przede wszystkim organizację Parlamentu. Karta Konstytucyjna daje tu spore pole do manewru, dlatego zadam następujące pytania.
 • 1. Parlament kadencyjny czy niekadencyjny?
  2. Parlament wyłaniany w wyborach, z zgłoszeń chętnych czy z królewskiego mianowania?
  3. Z ilu parlamentarzystów musi się składać, aby funkcjonował sprawnie?
  4. Jak zapewnić mu sprawność działania?
  5. Parlament pracujący w sposób ciągły czy przez sesje-komisje?
Chciałbym w powyższych kwestiach usłyszeć głos każdego Lorda Senatora. Krótko: kto za jaką formą obstaje. To da pewien obraz Jego Królewskiej Mości przy tworzeniu pierwszego Parlamentu w zgodzie z przepisami Karty.

Wielkich zmian nie wymaga natomiast ustawa federalna o Rządzie Królewskim, z tym, że tutaj warto się zastanowić przede wszystkim nad tym, czym w praktyce miałby zajmować się Rząd Królewski i jego ministrowie. Wiemy, że transformacja informatyczna utrudnia lub uniemożliwia prowadzenie niektórych polityk, więc zastanowić się trzeba, czy naszym rządom nie nadać cech rządów intelektualistów, artystów, filozofów i prawników, zamiast programistów i ekonomistów, którzy obecnie wiele roboty mogą nie mieć.

Co do ostatnich kwestii: ordynacji wyborczej (wybory Premiera i sędziów) - propozycję przedstawię w dniu jutrzejszym.

(-) Daniel diuk von Witt
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13215
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Bekka-Heach (Rolandia)
Kontakt:

Re: [DEBATA II/2016] Dopasowanie przepisów do Karty

Post autor: Daniel von Witt »

Przedstawię na początek aktualny proces wyborczy senatorów i Premiera.

1. Wybory senatorów
 • (1) Kalendarz wyborczy maksymalnie na 14 dni przed wymaganym terminem zarządzenia wyborów przekazuje Królowi Marszałek Parlamentu (-14*);
  (2) Wybory senatorów zarządza się od 14 do 35 dni przed zakończeniem kadencji Parlamentu (1);
  (3) Zgłaszanie kandydatów może trwać minimum 7 dni i rozpoczyna się na ogół na następny dzień po zarządzeniu wyborów (2-8);
  (4) Komisarz Wyborczy Królestwa (KWK) ogłasza listę kandydatów następnego dnia po terminie zgłaszania kandydatów (9);
  (5) Głosowanie może trwać minimum 7 dni i rozpoczyna się od dnia następnego po ogłoszeniu listy kandydatów (10-16);
  (6) KWK ogłasza wyniki wyborów następnego dnia po terminie oddawania głosów (17);
  (7) Król zawiązuje Parlament następnego dnia (18).
* w nawiasach podane są dni procedury wyborczej liczone począwszy od zarządzenia wyborów. Cały proces trwa więc maksymalnie 32 dni (łącznie z terminem wymaganym na zgłoszenie kalendarza wyborczego). Proces jest krótszy od pierwotnego, ponieważ dzięki zniesieniu ciszy wyborczej zlikwidowano czas 7 dni kampanii wyborczej, która może się toczyć przez cały czas.
Jeżeli zdecydujemy się na wybory do Parlamentu powoływanego na podstawie Karty to powyższy proces nie ulegnie zmianie. Można jedynie zastanowić się nad skróceniem terminów, aby Parlament był wyłaniany jeszcze szybciej (nie w 18 dni, ale np. w 10).
2. Wybory Premiera
 • (1) Kalendarz wyborczy na maksimum 14 dni przed zarządzeniem wyborów składa Królowi Premier (-14**);
  (2) Król zarządza wybory Premiera maksymalnie w ciągu 3 dni od rozpoczęcia kadencji Parlamentu, zrzeczenia się urzędu przez Premiera lub odwołania Premiera z urzędu (1);
  (3) Zgłaszanie kandydatów może trwać minimum 7 dni i rozpoczyna się na ogół na następny dzień po zarządzeniu wyborów; kandydaci nie zgłaszają się sami - zgłaszają ich obywatele albo stronnictwa (2-8);
  (4) Każdy z kandydatów ma termin 3 dni od zgłoszenia na potwierdzenie swojej kandydatury (max 9-11);
  (5) KWK ogłasza listę kandydatów następnego dnia po terminie zgłaszania kandydatów i po potwierdzeniu woli kandydowania (9 lub max 12);
  (6) Głosowanie może trwać minimum 7 dni i rozpoczyna się od dnia następnego po ogłoszeniu listy kandydatów (10-16 lub max 13-19);
  (7) KWK ogłasza wyniki wyborów następnego dnia po terminie oddawania głosów (17 lub max 20);
  (8) Jeśli żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości jest druga tura głosowania między tymi, którzy uzyskali najlepsze wyniki, trwa 7 dni (ewentualnie dodatkowo 18-24 lub max 21-27);
  (9) KWK ogłasza wyniki drugiej tury wyborów (ewentualnie dodatkowo 25 lub max 28).
** w nawiasach podane są dni procedury wyborczej liczone począwszy od zarządzenia wyborów. Cały proces może trwać nawet 42 dni (łącznie z terminem wymaganym na zgłoszenie kalendarza wyborczego). Tutaj tak samo jak w procesie wyboru senatorów nie ma ciszy wyborczej, więc kampania może trwać cały czas.
Wybory Premiera muszą się odbywać. Co można w procedurze poprawić to skrócić liczbę dni na składanie kandydatur i głosowanie do 3 oraz zastąpić potwierdzanie kandydatur osobistym zgłaszaniem się kandydatów wskazujących, czy są niezależni czy należą do partii politycznej (a więc są kandydatami partyjnymi), a dodać dodatkowy dzień lub dwa na ewentualne zgłoszenie kandydata królewskiego. Pozwoliłoby to zaoszczędzić od 8 do nawet 12 dni (jeśli mowa o drugiej turze wyborów). Natomiast szansa na to, że w ogóle będzie się zdarzać druga tura jest minimalna w obecnych warunkach demograficznych, więc nie należy tego brać pod uwagę w tym roku z całą pewnością.
NOWE WYBORY

3. Wybory sędziów

Powoływania sędziów w wyborach powszechnych nie dokonywano, stąd brak wzorców procedur dla takich wyborów. Może być ona jednak bardzo podobna do procesu wyboru senatorów, czyli obejmować takie etapy:
 • (1) Kalendarz wyborczy ustala samodzielnie Król jako zwierzchnia władza sądownicza;
  (2) Wybory sędziów zarządza się na 14 dni przed zakończeniem kadencji urzędujących sędziów (1);
  (3) Zgłaszanie kandydatów może trwać 3 dni i rozpoczyna się na następny dzień po zarządzeniu wyborów (2-4);
  (4) KWK ogłasza listę kandydatów następnego dnia po terminie zgłaszania kandydatów (5);
  (5) Głosowanie może trwać 3 dni i rozpoczyna się od dnia następnego po ogłoszeniu listy kandydatów (6-8);
  (6) KWK ogłasza wyniki wyborów następnego dnia po terminie oddawania głosów (9);
  (7) Król odbiera ślubowanie od wybranych sędziów rozpoczynając ich kadencję (10).
Z wyborem sędziów można uporać się więc w 10 dni.

(-) Daniel diuk von Witt
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13215
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Bekka-Heach (Rolandia)
Kontakt:

Re: [DEBATA II/2016] Dopasowanie przepisów do Karty

Post autor: Daniel von Witt »

Debata zostaje przedłużona do 15 lutego 2016 r. włącznie.

(-) Daniel diuk von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
Awatar użytkownika
matmax
Posty: 1574
Rejestracja: 4 kwie 2013, 21:09
NIM: 442028
Kontakt:

Re: [DEBATA II/2016] Dopasowanie przepisów do Karty

Post autor: matmax »

Parę pomysłów co do tego:
1. Parlament kadencyjny czy niekadencyjny?
Myślę, że ciekawym pomysłem jest parlament, w którym poszczególni parlamentarzyści mają swoje kadencje (3-4 miesiące?), ale w momencie wykluczenia parlamentarzysty / końca kadencji odbywają się wybory, w których zapełniane są puste miejsca. W pierwszym okresie, zakładając pełną aktywność, oznaczałoby to kadencyjność całego parlamentu, jednak przy pierwszych wykluczeniach zaczęłoby się to wyrównywać.
2. Parlament wyłaniany w wyborach, z zgłoszeń chętnych czy z królewskiego mianowania?
W przypadku, gdy jest więcej chętnych niż miejsc, wybory. Gdy jest ich dokładnie tylu, ilu jest potrzeba, proces wyborczy nie jest potrzebny. Poniżej limitu - królewskie mianowanie.
3. Z ilu parlamentarzystów musi się składać, aby funkcjonował sprawnie?
Przy siedmiu-ośmiu parlamentarzystach, gdy chcemy czekać na wypowiedź każdego, trwa to około 2 tygodni. Sensownym rozwiązaniem wydaje się więc ograniczenie tej liczby do max 5.
4. Jak zapewnić mu sprawność działania?
5. Parlament pracujący w sposób ciągły czy przez sesje-komisje?
Myślę, że sesje są ciekawym pomysłem. Jedna sesja co 3-4 tygodnie, trwająca weekend. Brak wypowiedzi danego parlamentarzysty w ramach danej sesji mógłby oznaczać wygaśnięcie mandatu i proces wyborczy, który powinien zakończyć się do następnej sesji. Dołączony w tym procesie parlamentarzysta rozpoczynałby swoją kadencję, która nie kończyłaby się z końcem kadencji całego parlamentu, bo czegoś takiego by nie było. Wykluczony parlamentarzysta mógłby od razu kandydować na kolejną kadencję.
Mat Max von Salvepol
Minister Spraw Wewnętrznych
Ambasador w Wandystanie i Sarmacji
Daniel von Witt pisze: 13 sty 2019, 02:15 Liczy się adrenalinka xD i na tym może już poprzrstane, chociaż głowa pełna jest myśli tym, co tu poruszone zostało nie mówiąc już nawet o tym, co zakryte.
Awatar użytkownika
Edward II
król-senior
Posty: 1730
Rejestracja: 7 sie 2010, 22:59
Numer GG: 8606140
NIM: 873817
Lokalizacja: Domena Królewska - Ekorre
Kontakt:

Re: [DEBATA II/2016] Dopasowanie przepisów do Karty

Post autor: Edward II »

Szanowni Panowie,

przypominam, że zgodnie z dekretem królewskim Parlament Królewski obraduje jedynie w czasie stanu wyjątkowego, czyli do północy. Jeśli w gronie Lordów Senatorów znajduje się ktoś, kto nosi się z zamiarem przedstawienia własnego stanowiska, powinien to zrobić w najbliższych godzinach. Zgłoszone uwagi zostaną uwzględnione w treści projektowanych dekretów w sprawie rządu i nowego zgromadzenia parlamentarnego.
 • (-) Edward II, r.
Awatar użytkownika
Torkan Ingawaar
Marszałek Dworu
Posty: 1589
Rejestracja: 1 gru 2014, 19:01
NIM: 156339
Lokalizacja: Sangajokk
Kontakt:

Re: [DEBATA II/2016] Dopasowanie przepisów do Karty

Post autor: Torkan Ingawaar »

1. Parlament kadencyjny czy niekadencyjny?
Kadencyjny. Pojedyncza kadencja powinna trwać na tyle długo, żeby można było zrealizować konkretne zadania i cele, a jednocześnie na tyle krótko, żeby życie polityczne nie uległo stagnacji. Moim zdaniem optymalny czas trwania to 2 miesiące.
2. Parlament wyłaniany w wyborach, z zgłoszeń chętnych czy z królewskiego mianowania?
W tej kwestii podzielam zdanie Mata.
3. Z ilu parlamentarzystów musi się składać, aby funkcjonował sprawnie?
Przy obecnej kondycji demograficznej Królestwa trzech wystarczy.
4. Jak zapewnić mu sprawność działania?
Przede wszystkim należy wypracować skuteczne mechanizmy usuwania ze stołków nieaktywnych parlamentarzystów i zastępowania ich nowymi.
5. Parlament pracujący w sposób ciągły czy przez sesje-komisje?
W sposób ciągły. Zdecydowanie.

W ogóle chciałbym przeprosić za tak lakoniczną odpowiedź oraz za niską aktywność w ostatnich dniach. Z powodów realnych będzie się ona utrzymywała na aktualnym poziomie do końca tygodnia.
(–) Torkan Ingawaar (ᑐᕐᑳᓐ ᐃᖓᕚᕐ)
Obrazek
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13215
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Bekka-Heach (Rolandia)
Kontakt:

Re: [DEBATA II/2016] Dopasowanie przepisów do Karty

Post autor: Daniel von Witt »

Wasza Królewska Mość,
Lordowie Senatorowie,

mam nadzieję, że zgłoszone przez nas uwagi przydadzą się Koronie w projektowaniu właściwego ustroju Parlamentu Królewskiego oraz Rządu Królewskiego. Nasza rola na tym się już w tej chwili kończy. Serdecznie dziękuję wszystkim lordom senatorom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przeprowadzenia zmian oraz włączyli w proces podejmowania ważnych decyzji. Dziękuję lordom senatorom, którzy w tej debacie zabrali głos, a także życzę aktywnym, zaangażowanym i zatroskanym o losy Królestwa, aby znaleźli się w przyszłym Parlamencie Królewskim oraz Rządzie, jakkolwiek ustanawiane będą.

Zamykam debatę.

(-) Daniel diuk von Witt
Marszałek Parlamentu Królewskiego
Zablokowany

Wróć do „Parlament Królewski stanu wyjątkowego”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości