TRWA RENOWACJA FORUM DREAMLANDU — zgodnie z podjętymi przez najwyższe krajowe czynniki sprawcze decyzją rozpoczęła się renowacja dreamlandzkiego forum. W pierwszej kolejności dokonane zostały zmiany w strukturze forum głównego i forum dla mieszkańców. Konsolidacji uległo kilka działów, kilka zmieniło swoją nazwę. Uporządkowane zostały kwestie związane z bazą prawną (choć sama baza wciąż potrzebuje dużego nakładu pracy) jak i prasą działającą obecnie i ongi w Królestwie. Zmianom uległo również forum poświęcone zagranicy, jak i wstępnie usunięto kilka niepotrzebnych grup uprawnień. Kolejne działania zakładają dalsze porządki w kwestii uprawnień, zmiany na forach samorządów, uporządkowanie i ukształtowanie docelowej struktury, a na samym końcu migrację forum na nowy silnik. Wszelkie uwagi prosimy kierować na Discordzie oznaczając JKW Roberta II Fryderyka.

Znaleziono 1398 wyników

autor: Alfred
21 maja 2019, 13:32
Forum: Archiwum Parlamentu Królewskiego
Temat: Wystąpienie: W odpowiedzi premierowi co do ustawy o prokuraturze
Odpowiedzi: 35
Odsłony: 2073

Re: Wystąpienie: W odpowiedzi premierowi co do ustawy o prokuraturze

Wasza Królewska Mość, Wysoka Izbo, chciałbym zauważyć, że wycofanie się z życia publicznego jest jednak prerogatywą obywatela, a chyba w żadnym państwie wirtualnym nie praktykuje się udzielania na to koncesji przez organy władzy publicznej. Mam nadzieję, że nikt nie wpadnie na pomysł jeszcze przymu...
autor: Alfred
19 maja 2019, 17:25
Forum: Archiwum Parlamentu Królewskiego
Temat: Wystąpienie: W odpowiedzi premierowi co do ustawy o prokuraturze
Odpowiedzi: 35
Odsłony: 2073

Wystąpienie: W odpowiedzi premierowi co do ustawy o prokuraturze

Realizacja reformy prokuratury jest jednym ze sztandarowych pomysłów tego rządu. Od samego początku stanowiła jeden z najistotniejszych punktów programu, z którymi szedłem do wyborów na urząd premiera. Odrzucenie tej propozycji odczytam zatem jako swoiste wotum nieufności i znak, że społeczeństwo d...
autor: Alfred
19 maja 2019, 15:19
Forum: Archiwum Parlamentu Królewskiego
Temat: [GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE] Ustawa o prokuraturze
Odpowiedzi: 32
Odsłony: 2393

Re: Głosowanie do 19 V: Ustawa o prokuraturze

Udzielam nagany lordowi de la Ciprofloksja w związku z nieprzestrzeganiem porządku obrad. Lordowi służy prawo wygłoszenia wystąpienia przed Parlamentem Królewskim — zarówno jako jego członkowi, jak i w charakterze Premiera Rządu Królewskiego. Za pomocą tego środka można było zrealizować zamiar stoj...
autor: Alfred
18 maja 2019, 20:29
Forum: Archiwum Parlamentu Królewskiego
Temat: [GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE] Nowelizacja regulaminu
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 1110

Re: Dyskusja do 22 V: Nowelizacja regulaminu

Zmieniam autopoprawką art. 1 pkt 8 projektu: 8) art. 19 otrzymuje brzmienie: Artykuł 19. Etapy obrad (1) Obrady nad projektem ustawy albo projektem uchwały obejmują następujące po sobie: swobodną dyskusję nad projektem, jeśli potrzeba — głosowania nad poprawkami, jeśli zarządzi je Marszałek — sprawd...
autor: Alfred
18 maja 2019, 20:26
Forum: Archiwum Parlamentu Królewskiego
Temat: [GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE] Nowelizacja regulaminu
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 1110

Re: Dyskusja do 22 V: Nowelizacja regulaminu

Szanowny Lordzie, w tej chwili parlament liczy ośmiu lordów. Jest niemal pewne, że kiedy skończy się głosowanie nad ustawą o prokuraturze, ta liczba spadnie do sześciu. Markiz Oxlade-Chamberlain i sir Gilead porzucili swoje stanowiska. W tych warunkach, gdybyśmy mieli rozpatrywać ustawę o zmianie k...
autor: Alfred
18 maja 2019, 16:01
Forum: Archiwum Parlamentu Królewskiego
Temat: [GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE] Nowelizacja regulaminu
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 1110

Re: Wniosek: Nowelizacja regulaminu

Otwieram obrady nad projektem ustawy o zmianie Regulaminu Parlamentu Królewskiego, przedłożonym przez lorda króla-seniora Alfreda. Zarządzam dyskusję i ustalam czas jej trwania na cztery dni.
autor: Alfred
18 maja 2019, 16:00
Forum: Archiwum Parlamentu Królewskiego
Temat: [GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE] Nowelizacja regulaminu
Odpowiedzi: 16
Odsłony: 1110

[GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE] Nowelizacja regulaminu

Wysoka Izbo, mniej więcej półtora miesiąca temu wszedł w życie nowy Regulamin Parlamentu Królewskiego. Czas, jaki upłynął od tamtej pory, pozwolił na dokonanie oceny jego walorów w działaniu. Jakkolwiek wypada ona korzystnie, to ujawniły się pewne niedociągnięcia, które tym projektem chciałbym skor...
autor: Alfred
14 maja 2019, 20:38
Forum: Archiwum Parlamentu Królewskiego
Temat: [GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE] Ustawa o prokuraturze
Odpowiedzi: 32
Odsłony: 2393

Re: Głos. popr. do 16 V: Ustawa o prokuraturze

Baza prawna zakończyła swój byt jako instytucja prawa ustrojowego w Dreamlandzie. Notabene stało się tak w wyniku uchwalenia ustawy zgłoszonej przez Wielebnego Marszałka. Stąd właśnie wiemy, Panie Premierze, że rząd już jej nie zaktualizuje. Do rzeczy: król-senior Alfred: PRZECIW markiz Orański-Nas...
autor: Alfred
14 maja 2019, 20:35
Forum: Archiwum Parlamentu Królewskiego
Temat: [GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE] Ustawa o prokuraturze
Odpowiedzi: 32
Odsłony: 2393

Re: Głos. popr. do 16 V: Ustawa o prokuraturze

Kończę wcześniej głosowania nad poprawkami lorda Wawrzyniaka w związku z przesądzeniem ich wyników. Zagłosowało pięciu spośród ośmiu lordów, w tym jeden za wszystkimi poprawkami, a czterech przeciwko wszystkim poprawkom. Stwierdzam, że Parlament Królewski nie przyjął poprawek. Zarządzam głosowanie ...
autor: Alfred
13 maja 2019, 22:08
Forum: Archiwum Parlamentu Królewskiego
Temat: [GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE] Ustawa o prokuraturze
Odpowiedzi: 32
Odsłony: 2393

Re: Głos. popr. do 16 V: Ustawa o prokuraturze

król-senior Alfred: 1) PRZECIW; 2) PRZECIW; 3) PRZECIW markiz Orański-Nassau: 1) …; 2) …; 3) … markiz Oxlade-Chamberlain: 1) …; 2) …; 3) … baron de la Ciprofloksja: 1) PRZECIW; 2) PRZECIW; 3) PRZECIW sir Gilead: 1) …; 2) …; 3) … sir Pohl: 1) …; 2) …; 3) … pan Wawrzyniak: 1) ZA; 2) ZA; 3) ZA pan von...
autor: Alfred
13 maja 2019, 16:39
Forum: Archiwum Parlamentu Królewskiego
Temat: [GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE] Ustawa o prokuraturze
Odpowiedzi: 32
Odsłony: 2393

Re: Głos. popr. do 16 V: Ustawa o prokuraturze

Widzę tu potencjał na wytworzenie kolejnego dreamlandzkiego idiomu. Przykładowo: Kiedy rząd zaktualizuje bazę prawną? W następnej kadencji parlamentu.

Ale tak poza tym to wzywam do zachowania porządku obrad. Już po dyskusji, teraz głosujemy.
autor: Alfred
13 maja 2019, 12:52
Forum: Archiwum Parlamentu Królewskiego
Temat: [GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE] Ustawa o prokuraturze
Odpowiedzi: 32
Odsłony: 2393

Re: Dyskusja do 8 V: Ustawa o prokuraturze

Zarządzam głosowanie nad poprawkami lorda Wawrzyniaka. Ogłaszam poniżej tekst poprawek oraz kartę do głosowania. 1) art. 1 projektu otrzymuje brzmienie: Art. 1. Prokurator jest zobowiązany do reagowania w przypadku przekraczania norm prawnych o których mowa w aktach prawnych, czuwa nad ściganiem prz...
autor: Alfred
13 maja 2019, 12:47
Forum: Królewskie Kolegium Inżynieryjne
Temat: Kod polecajacy serwerka dreamlandzkiego - MyDevil.net
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 530

Re: Kod polecajacy serwerka dreamlandzkiego - MyDevil.net

Niestety nie jestem w stanie udzielić takiej informacji, gdyż nie posiadam dostępu do tego panelu. Najlepiej byłoby zwrócić się bezpośrednio do Jego Królewskiej Mości.
autor: Alfred
7 maja 2019, 14:21
Forum: Archiwum Parlamentu Królewskiego
Temat: Uchwalono: Ogłaszanie aktów urzędowych
Odpowiedzi: 33
Odsłony: 2518

Re: Głosowanie do 5 V: Ogłaszanie aktów urzędowych

Głosowanie skończyło się. Zagłosowało sześciu spośród ośmiu lordów, w tym trzech za projektem ustawy, jeden przeciwko niemu, dwóch wstrzymało się od głosu. W związku z czym stwierdzam, że Parlament Królewski uchwalił ustawę o ogłaszaniu aktów urzędowych i przekazuję ją Jego Królewskiej Mości do zat...
autor: Alfred
6 maja 2019, 19:07
Forum: Archiwum Parlamentu Królewskiego
Temat: [GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE] Ustawa o prokuraturze
Odpowiedzi: 32
Odsłony: 2393

Re: Dyskusja do 5 V: Ustawa o prokuraturze

Przywracam skończoną dyskusję i ustalam dodatkowy czas jej trwania na 3 dni od zakończenia.
autor: Alfred
5 maja 2019, 11:55
Forum: Archiwum Parlamentu Królewskiego
Temat: [GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE] Ustawa o prokuraturze
Odpowiedzi: 32
Odsłony: 2393

Re: Dyskusja do 5 V: Ustawa o prokuraturze

Wysoka Izbo, zważywszy na niską żywotność Państwa w ogóle, jaką dostrzegamy w ostatnich dniach, trudno się spodziewać, że nad tym projektem zostanie przeprowadzona autentyczna debata. Zamierzam jednak oddać głos przeciwko projektowi ustawy i chciałbym w tym miejscu zarejestrować swoje motywy. Polit...
autor: Alfred
30 kwie 2019, 19:38
Forum: Archiwum Parlamentu Królewskiego
Temat: [GŁOSOWANIE ZAKOŃCZONE] Ustawa o prokuraturze
Odpowiedzi: 32
Odsłony: 2393

Re: [WNIOSEK] Ustawa o prokuraturze

Otwieram obrady nad projektem ustawy o prokuraturze, przedłożonym przez Premiera Rządu Królewskiego. Zarządzam dyskusję nad projektem i ustalam czas jej trwania na pięć dni.
autor: Alfred
30 kwie 2019, 15:23
Forum: Archiwum Parlamentu Królewskiego
Temat: Uchwalono: Ogłaszanie aktów urzędowych
Odpowiedzi: 33
Odsłony: 2518

Re: Głos. popr. do 28 IV: Ogłaszanie aktów urzędowych

król-senior Alfred: ZA
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja:
sir Gilead:
sir Pohl:
pan von Wawrzyniak:
pan von Witt:
autor: Alfred
30 kwie 2019, 15:23
Forum: Archiwum Parlamentu Królewskiego
Temat: Uchwalono: Ogłaszanie aktów urzędowych
Odpowiedzi: 33
Odsłony: 2518

Re: Głos. popr. do 28 IV: Ogłaszanie aktów urzędowych

Głosowanie nad poprawką lorda de la Ciprofloksja skończyło się. Wzięło udział pięciu spośród ośmiu deputowanych, w tym czterech oddało głosy za poprawką, a jeden przeciw niej. Stwierdzam, że Parlament Królewski przyjął poprawkę. Zarządzam głosowanie nad projektem ustawy o ogłaszaniu aktów urzędowyc...
autor: Alfred
30 kwie 2019, 15:18
Forum: Archiwum Parlamentu Królewskiego
Temat: Uchwalono: Ogłaszanie aktów urzędowych
Odpowiedzi: 33
Odsłony: 2518

Re: Głos. popr. do 28 IV: Ogłaszanie aktów urzędowych

Choćbym chciał, nie mam takiej możliwości. Pod rządami nowego Regulaminu głosowania kończą się same. Ale po prostu nie miałem wczoraj czasu.
autor: Alfred
25 kwie 2019, 18:12
Forum: Kawiarnia „Pod Czerwonym Orłem”
Temat: Przepraszam za Bractwo Wielkiej Małpy
Odpowiedzi: 8
Odsłony: 995

Re: Przepraszam za Bractwo Wielkiej Małpy

W porządku. Udzielamy wybaczenia.
autor: Alfred
25 kwie 2019, 18:05
Forum: Archiwum Parlamentu Królewskiego
Temat: Uchwalono: Ogłaszanie aktów urzędowych
Odpowiedzi: 33
Odsłony: 2518

Re: Głos. popr. do 28 IV: Ogłaszanie aktów urzędowych

król-senior Alfred: PRZECIW
markiz Orański-Nassau:
markiz Oxlade-Chamberlain:
baron de la Ciprofloksja: ZA
sir Gilead:
sir Pohl: ZA
pan von Wawrzyniak:ZA
pan von Witt:
autor: Alfred
25 kwie 2019, 12:30
Forum: Archiwum Parlamentu Królewskiego
Temat: Uchwalono: Ogłaszanie aktów urzędowych
Odpowiedzi: 33
Odsłony: 2518

Re: Dyskusja do 25 IV: Ogłaszanie aktów urzędowych

Kończę wcześniej dyskusję. Zarządzam głosowanie nad poprawką lorda de la Ciprofloksja. Poniżej ogłaszam tekst poprawki i kartę do głosowania. W art. 8. Minister Spraw Wewnętrznych zostaje zastąpiony Prezesem Sądu Królestwa. król-senior Alfred: markiz Orański-Nassau: markiz Oxlade-Chamberlain: baron ...
autor: Alfred
24 kwie 2019, 16:12
Forum: Archiwum Parlamentu Królewskiego
Temat: Uchwalono: Ogłaszanie aktów urzędowych
Odpowiedzi: 33
Odsłony: 2518

Re: Dyskusja do 25 IV: Ogłaszanie aktów urzędowych

Tekst jednolity: USTAWA z dnia … o ogłaszaniu aktów urzędowych Artykuł 1. Przedmiot ogłoszenia Ogłoszeniu według przepisów niniejszej ustawy podlega akt urzędowy, wydany przez organ rządu federalnego, zawierający określone rozstrzygnięcie albo mogący być podstawą takiego rozstrzygnięcia, zwany dale...
autor: Alfred
24 kwie 2019, 16:06
Forum: Archiwum Parlamentu Królewskiego
Temat: Uchwalono: Ogłaszanie aktów urzędowych
Odpowiedzi: 33
Odsłony: 2518

Re: Dyskusja do 25 IV: Ogłaszanie aktów urzędowych

Wysoka Izbo, zgłaszam autopoprawkę: 1) przed dotychczasowymi artykułami projektu dodaję nowy art. 1 w brzmieniu zamieszczonym poniżej, numerację ww. dotychczasowych artykułów zmieniam odpowiednio; Artykuł 1. Przedmiot ogłoszenia Ogłoszeniu według przepisów niniejszej ustawy podlega akt urzędowy, wy...

Wyszukiwanie zaawansowane