Znaleziono 1529 wyników

autor: Alfred
3 kwie 2020, 19:09
Forum: Konstytuanta Królestwa
Temat: Propozycja króla-seniora Alfreda — Pełny projekt i ogólne założenia
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 491

Re: Propozycja króla-seniora Alfreda — Pełny projekt i ogólne założenia

Ponieważ Aluś mnie podpuścił: KONSTYTUCJA KRÓLESTWA DREAMLANDU z dnia ... W roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym ósmym król TomBond założył Królestwo Dreamlandu, pierwsze państwo wirtualne w polskim internecie. Dał przez to także początek szerszemu polskiemu ruchowi mikronacyjnemu. Przez kole...
autor: Alfred
3 kwie 2020, 15:17
Forum: Plac Seniorów
Temat: Chwila odpoczynku
Odpowiedzi: 3
Odsłony: 96

Chwila odpoczynku

Udaję się na krótki urlop do poniedziałku.
autor: Alfred
3 kwie 2020, 12:01
Forum: Konstytuanta Królestwa
Temat: Jaka nazwa dla parlamentu?
Odpowiedzi: 31
Odsłony: 259

Re: Jaka nazwa dla parlamentu?

Wasza Miłość,

określenie to jest li i jedynie kurtuazyjne.
autor: Alfred
3 kwie 2020, 10:40
Forum: Konstytuanta Królestwa
Temat: Propozycja króla-seniora Alfreda — Pełny projekt i ogólne założenia
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 491

Re: Propozycja króla-seniora Alfreda — Pełny projekt i ogólne założenia

Pełen, ujednolicony tekst projektu: KONSTYTUCJA KRÓLESTWA DREAMLANDU z dnia ... W roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym ósmym król TomBond założył Królestwo Dreamlandu, pierwsze państwo wirtualne w polskim internecie. Dał przez to także początek szerszemu polskiemu ruchowi mikronacyjnemu. Prze...
autor: Alfred
3 kwie 2020, 10:33
Forum: Konstytuanta Królestwa
Temat: Propozycja króla-seniora Alfreda — Pełny projekt i ogólne założenia
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 491

Re: Propozycja króla-seniora Alfreda — Pełny projekt i ogólne założenia

Ponadto zgłaszam autopoprawkę uzupełniającą katalog prerogatyw królewskich o ustanawianie i znoszenie regencji oraz przewidującą rezerwowy tryb ustanowienia regencji. W projekcie Konstytucji Królestwa Dreamlandu wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 5 w ust. 6 zd. 1 otrzymuje brzmienie: „Król ...
autor: Alfred
3 kwie 2020, 10:13
Forum: Konstytuanta Królestwa
Temat: Dyskusja do 10 IV: Ustawa o wymiarze sprawiedliwości
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 151

Re: Dyskusja do 10 IV: Ustawa o wymiarze sprawiedliwości

Zgłaszam autopoprawkę: W projekcie ustawy o wymiarze sprawiedliwości wprowadza się następujące zmiany: 1) po art. 1 dodaje się art. 2 w brzmieniu: „Artykuł 2. (1) Do rozpatrzenia zawisłej przed nim sprawy Król może powołać asesora. (2) Przed powołaniem asesora, Król w miarę możności zasięga opinii ...
autor: Alfred
3 kwie 2020, 10:08
Forum: Konstytuanta Królestwa
Temat: Propozycja króla-seniora Alfreda — Pełny projekt i ogólne założenia
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 491

Re: Propozycja króla-seniora Alfreda — Pełny projekt i ogólne założenia

Zgodnie z ustaleniami co do wymiaru sprawiedliwości w wątku sąsiednim zgłaszam autopoprawkę: W projekcie Konstytucji Królestwa Dreamlandu wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 5 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „(8) Król jest źródłem sprawiedliwości, którą sprawuje osobiście oraz przez sędziów i a...
autor: Alfred
2 kwie 2020, 19:53
Forum: Konstytuanta Królestwa
Temat: Dyskusja do 10 IV: Ustawa o wymiarze sprawiedliwości
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 151

Re: Dyskusja do 10 IV: Ustawa o wymiarze sprawiedliwości

Mogę otworzyć trzecie obrady w trybie ankiety, jeśli obecni na sali obiecają zachować powagę.
autor: Alfred
2 kwie 2020, 19:34
Forum: Konstytuanta Królestwa
Temat: Dyskusja do 10 IV: Ustawa o wymiarze sprawiedliwości
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 151

Re: Dyskusja do 10 IV: Ustawa o wymiarze sprawiedliwości

Na razie konsultacyjnie. Projekt poprawki do projektu konstytucji (zamiast obecnego art. 8): Artykuł 8. Wymiar sprawiedliwości (1) Wymiar sprawiedliwości sprawuje Król, chyba że ustawa powoła do tego Sąd Królewski. (2) Sprawując osobiście wymiar sprawiedliwości, Król może powołać sędziego pokoju do...
autor: Alfred
2 kwie 2020, 19:15
Forum: Konstytuanta Królestwa
Temat: Dyskusja do 10 IV: Ustawa o wymiarze sprawiedliwości
Odpowiedzi: 15
Odsłony: 151

Re: Dyskusja do 10 IV: Ustawa o wymiarze sprawiedliwości

Byłby to właściwie powrót do koncepcji przyjętej w oryginalnym brzmieniu Karty Konstytucyjnej, która jednak nigdy nie była realizowana w praktyce, bo już ustawa o sądzie ustanowiła sędziów pokoju jako stałych członków sądu, a nie osoby powoływane ad hoc do rozpatrzenia konkretnej sprawy. Myślę, że ...
autor: Alfred
2 kwie 2020, 18:51
Forum: Konstytuanta Królestwa
Temat: Jaka nazwa dla parlamentu?
Odpowiedzi: 31
Odsłony: 259

Re: Jaka nazwa dla parlamentu?

viewtopic.php?f=16&t=7177

Po trzech latach, ale odkryłem, że p. von Witt podjął próbę zreformowania dreamlandzkiej tytulatury. Nie wygląda to źle, chociaż ja pozostanę przy swoich bardziej egalitarnych przyzwyczajeniach.
autor: Alfred
2 kwie 2020, 15:55
Forum: Konstytuanta Królestwa
Temat: Jaka nazwa dla parlamentu?
Odpowiedzi: 31
Odsłony: 259

Re: Jaka nazwa dla parlamentu?

„Kolego” także jest znakomitym zwrotem.
autor: Alfred
2 kwie 2020, 15:49
Forum: Plac Seniorów
Temat: Opcja Konserwatywna
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 233

Re: Opcja Konserwatywna

Odrodziła się Partia Republikańska to i siły jej przeciwne muszą wyleźć na powierzchnię i odebrać smak życia liberałkom. Jestem głęboko zasmucony nazwaniem mnie „liberałkiem”. Sądziłem, że w tym kraju są jeszcze jakieś świętości i moje zasługi dla dreamlandzkiego zamordyzmu nie będą podważane. Miś ...
autor: Alfred
2 kwie 2020, 15:25
Forum: Konstytuanta Królestwa
Temat: Jaka nazwa dla parlamentu?
Odpowiedzi: 31
Odsłony: 259

Re: Jaka nazwa dla parlamentu?

Co ma WKW na myśli przez upośledzenie tytulatury dreamlandzkiej i rzekom wyższość baridajskiej? Nie znam to nie wiem. https://forum.dreamland.net.pl/viewtopic.php?p=14245#p14245 Raz, że tytulatura dreamlandzka pozostawała nieskodyfikowana i dość słabo znana; jak widać, niektóre należące do niej zwr...
autor: Alfred
2 kwie 2020, 12:52
Forum: Konstytuanta Królestwa
Temat: Jaka nazwa dla parlamentu?
Odpowiedzi: 31
Odsłony: 259

Re: Jaka nazwa dla parlamentu?

Chciałem tylko zauważyć, że w parlamencie jako zgromadzeniu ludowym nie jest potrzebna żadna nazwa stanowiska. Możemy tu zasiadać nie jako lordowie (kto w takim razie jest tzw. podlordem?), nie jako deputowani (czyimi to deputowanymi mielibyśmy być?), ale jako obywatele. Natomiast nie oznacza to, ż...
autor: Alfred
2 kwie 2020, 12:26
Forum: Konstytuanta Królestwa
Temat: Jaka nazwa dla parlamentu?
Odpowiedzi: 31
Odsłony: 259

Re: Jaka nazwa dla parlamentu?

Ja na zasadzie swojego projektu byłbym skłonny przyjąć po prostu nazwę: obywatel. Skoro mamy selekcję, a ma się pojawić także ceremonialne nadawanie obywatelstwa przez Króla, będzie to samo w sobie dumnym tytułem.
autor: Alfred
2 kwie 2020, 12:19
Forum: Plac Seniorów
Temat: Deklaracja reaktywacji Partii Republikańskiej
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 377

Re: Deklaracja reaktywacji Partii Republikańskiej

Z przyjemnością przyjmuję Pana Markiza w poczet członków. :)
autor: Alfred
2 kwie 2020, 12:18
Forum: Konstytuanta Królestwa
Temat: Dyskusja do 7 IV: Ustawa o obronności
Odpowiedzi: 5
Odsłony: 68

Re: Dyskusja do 7 IV: Ustawa o obronności

Wasza Królewska Mość! Jak rozumiem, gwardyjskie komitety samorządowe mają być powoływane na wniosek obywateli zamieszkałych w danym samorządzie niejako niezależnie od stanowiska miejscowego lennika. Uważam to za rozwiązanie nieprzystające narracyjnie do ustroju feudalnego, który opiera się przecież...
autor: Alfred
2 kwie 2020, 10:52
Forum: Plac Seniorów
Temat: Deklaracja reaktywacji Partii Republikańskiej
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 377

Re: Deklaracja reaktywacji Partii Republikańskiej

Samorząd szlachecki miałby być oddolnym odpowiednikiem królewskiej polityki nobilitacyjnej jako czynnik kształtowania kultury politycznej. Chodzi przede wszystkim o zjazd czy sejm szlachty, zdolny uchwalić nowy kodeks honorowy. O takiej potrzebie mówił za swojego panowania już Edward II. Niestety o...
autor: Alfred
2 kwie 2020, 10:41
Forum: Konstytuanta Królestwa
Temat: Jaka nazwa dla parlamentu?
Odpowiedzi: 31
Odsłony: 259

Re: Jaka nazwa dla parlamentu?

Teraz znów mamy lordów, ale już bez starej nazwy instytucji. Ktoś mi przypomni jak to było i o co chodziło? P. T. Radziecki przeprowadził przez parlament ustawę zmieniającą lordów w deputowanych; chodziło oczywiście o względy ideologiczne i kształtowanie mniej monarchicznego klimatu państwa. Starą ...
autor: Alfred
1 kwie 2020, 18:49
Forum: Konstytuanta Królestwa
Temat: Propozycja króla-seniora Alfreda — Pełny projekt i ogólne założenia
Odpowiedzi: 23
Odsłony: 491

Re: Propozycja króla-seniora Alfreda — Pełny projekt i ogólne założenia

W projekcie Konstytucji Królestwa Dreamlandu wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 2 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: „(4) Cudzoziemiec nabywa obywatelstwo dreamlandzkie poprzez nadanie, co ustawa dookreśli. Utrata obywatelstwa dreamlandzkiego następuje w przypadkach przewidzianych Konstytucją...
autor: Alfred
1 kwie 2020, 14:06
Forum: Plac Seniorów
Temat: Ordery i odznaczenia dreamlandzkie
Odpowiedzi: 14
Odsłony: 168

Re: Ordery i odznaczenia dreamlandzkie

Zastanowiłbym się nad utworzeniem odznaczeń wojskowych [...] Proponuję uczcić przy okazji naszego najbardziej wojowniczego obywatela. Widziałbym to tak: Medal Gastona de Senancour, Medal Gastona de Senancour ze Złotymi Siekierami, Medal Gastona de Senancour ze Złotymi Siekierami i Czerwoną Prawicą....
autor: Alfred
1 kwie 2020, 12:14
Forum: Plac Seniorów
Temat: Deklaracja reaktywacji Partii Republikańskiej
Odpowiedzi: 20
Odsłony: 377

Re: Deklaracja reaktywacji Partii Republikańskiej

http://republikanie.dreamland.net.pl/orzel-xxsm.png SALUS REI PUBLICAE SUPREMA LEX ESTO! KARTA PARTII REPUBLIKAŃSKIEJ z dnia 1 kwietnia 2020 r. Artykuł 1. (1) Partia Republikańska jest dobrowolnym zrzeszeniem obywateli dreamlandzkich. (2) Jej celem jest realizacja wyznawanych przez członków partii ...

Wyszukiwanie zaawansowane