SK C 2018/3 [Asketil v. von Witt]

Akta spraw prawomocnie osądzonych.
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Prezes Sądu Królestwa
Posty: 13144
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: SK C 2018/3 [Asketil v. von Witt]

Post autor: Daniel von Witt » 15 kwie 2018, 09:31

Wysoki Sądzie,

wyznaczony termin minął. Można o podsumowanie?

(-) Daniel von Witt

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Prezes Sądu Królestwa
Posty: 13144
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: SK C 2018/3 [Asketil v. von Witt]

Post autor: Daniel von Witt » 18 kwie 2018, 19:59

Pałac Sprawiedliwości
Dreamopolis, dnia 18 kwietnia 2018 r.
POSTANOWIENIE POZWANEGO
z dnia 18 kwietnia 2018 r.
I. W związku z niedotrzymaniem zobowiązania do podjęcia dalszych czynności przez Wysoki Sąd w sprawie zgodnie z pkt. III w zw. z pkt. II Zarządzenia z dnia 5 kwietnia 2018 r., co miało nastąpić dnia 12 kwietnia 2018 r., postanawia się ukarać sędziego dr jur. net. Roberta, rs. karą porządkową upomnienia.

II. Postanawia się nadto ukarać Sąd Królestwa za nieuzasadnioną opieszałość karą grzywny w wysokości 10.000 D płatną na dowolną organizację społeczną. Dowód uiszczenia kary należy przedstawić poprzez oświadczenie sędziego dr jur. net. Roberta, rs., o dokonaniu wpłaty.

III. Wyznaczyć Wysokiemu Sądowi termin 3 dni na wykonanie postanowienia i powrót do prowadzenia procesu, pod rygorem nakładania dalszych kar.
(-) Daniel von Witt

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Prezes Sądu Królestwa
Posty: 13144
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: SK C 2018/3 [Asketil v. von Witt]

Post autor: Daniel von Witt » 27 kwie 2018, 21:03

Pałac Sprawiedliwości
Dreamopolis, dnia 27 kwietnia 2018 r.
POSTANOWIENIE POZWANEGO
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
I. W związku z niedotrzymaniem zobowiązania do podjęcia dalszych czynności przez Wysoki Sąd w sprawie zgodnie z pkt. III w zw. z pkt. II Zarządzenia z dnia 5 kwietnia 2018 r., co miało nastąpić dnia 12 kwietnia 2018 r., postanawia się ponownie ukarać sędziego dr jur. net. Roberta, rs. karą porządkową upomnienia.

II. Postanawia się nadto ukarać Sąd Królestwa za nieuzasadnioną opieszałość karą grzywny w wysokości 20.000 D płatną na dowolną organizację społeczną. Dowód uiszczenia kary należy przedstawić poprzez oświadczenie sędziego dr jur. net. Roberta, rs., o dokonaniu wpłaty.

III. Wyznaczyć Wysokiemu Sądowi termin 3 dni na wykonanie postanowienia i powrót do prowadzenia procesu, pod rygorem nakładania dalszych kar.
(-) Daniel von Witt

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Prezes Sądu Królestwa
Posty: 13144
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: SK C 2018/3 [Asketil v. von Witt]

Post autor: Daniel von Witt » 4 maja 2018, 19:22

Pałac Sprawiedliwości
Dreamopolis, dnia 4 maja 2018 r.
POSTANOWIENIE POZWANEGO
z dnia 4 maja 2018 r.
I. W związku z niedotrzymaniem zobowiązania do podjęcia dalszych czynności przez Wysoki Sąd w sprawie zgodnie z pkt. III w zw. z pkt. II Zarządzenia z dnia 5 kwietnia 2018 r., co miało nastąpić dnia 12 kwietnia 2018 r., postanawia się ukarać sędziego dr jur. net. Roberta, rs. karą porządkową nagany.

II. Postanawia się nadto ukarać Sąd Królestwa za nieuzasadnioną opieszałość karą grzywny w wysokości 20.000 D płatną na dowolną organizację społeczną. Dowód uiszczenia kary należy przedstawić poprzez oświadczenie sędziego dr jur. net. Roberta, rs., o dokonaniu wpłaty.

III. Wyznaczyć Wysokiemu Sądowi termin 3 dni na wykonanie postanowienia i powrót do prowadzenia procesu, pod rygorem nakładania dalszych kar.
(-) Daniel von Witt

Siergiusz Asketil
Posty: 1368
Rejestracja: 14 sty 2013, 18:54
Numer GG: 44811514
Herb:
Lokalizacja: Alizon
Kontakt:

Re: SK C 2018/3 [Asketil v. von Witt]

Post autor: Siergiusz Asketil » 13 cze 2018, 21:31

Wysoki Sądzie,

od złożenia pozwu minęło już dziewięć miesięcy, o sprawie zdążyłem zapomnieć. Mimo wszystko chciałbym, aby doczekała się wyroku. Dlatego byłbym zobowiązany za podjęcie niezbędnych czynności procesowych.

Z pozdrowieniami i głębokim szacunkiem,
mar. Asketil

Awatar użytkownika
الوـس
Premier Rządu Królewskiego
Posty: 4160
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
Herb:
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: SK C 2018/3 [Asketil v. von Witt]

Post autor: الوـس » 21 cze 2018, 19:10

Przekazuję do referatu SSK de la Ciprofloksja.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
الوـس
Premier Rządu Królewskiego
Posty: 4160
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
Herb:
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: SK C 2018/3 [Asketil v. von Witt]

Post autor: الوـس » 21 cze 2018, 19:11

Upominam pozwanego, że gmach sądu to nie jest miejsce na radosne performance stron. Dalsza działalność mająca na celu zakłócenie powagi czynności sądowych spotka się ze zdecydowaną reakcją sądu.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
الوـس
Premier Rządu Królewskiego
Posty: 4160
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
Herb:
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: SK C 2018/3 [Asketil v. von Witt]

Post autor: الوـس » 21 cze 2018, 19:13

W zw. ze zmianą składu orzekającego otwieram nową rozprawę. Jednocześnie z powyższym uznaję przeprowadzone w toku poprzedniej rozprawy dowody za ujawnione bez potrzeby ponownego ich przeprowadzania.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
الوـس
Premier Rządu Królewskiego
Posty: 4160
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
Herb:
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: SK C 2018/3 [Asketil v. von Witt]

Post autor: الوـس » 21 cze 2018, 19:15

W zw. z ujawnieniem wszystkich dowodów oraz złożeniu oświadczenia końcowego przez pozwanego oraz bezskuteczny upływ terminu na złożenie oświadczenia przez powoda zamykam rozprawę.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
الوـس
Premier Rządu Królewskiego
Posty: 4160
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
Herb:
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: SK C 2018/3 [Asketil v. von Witt]

Post autor: الوـس » 23 cze 2018, 21:09

Wyrok
w imieniu Królestwa Dreamlandu

Sąd Królestwa w składzie:
Przewodniczący: SSK Aluś de la Ciprofloksja

po rozpoznaniu na rozprawie
sprawy z powództwa Sergiusza Asketila p-ko Danielowi von Witt

orzeka

I. oddala powództwo w całości,
II. kosztami postanawia obciążyć pozwanego.

Uzasadnienie

Powód pozwem wniesionym do tut. sądu w dn. 4 września 2017 r. domagał się od pozwanego przeprosin oraz kwoty 10 tys. dreamów tytułem zadośćuczynienia, a także ukarania pozwanego karą ograniczenia wolności na okres jednego tygodnia. W dn. 5 września 2017 r. ograniczył zakres żądania pozwu domagając się przeprosin oraz kwoty 10 tys. dreamów tytułem zadośćuczynienia. W dn. 12 września pozwany wniósł odpowiedź na pozew. Odpowiedź na pozew wniesiona została z zachowaniem zakreślonego terminu.

Sąd zważył jak następuje:

Dobra osobiste, a do takich należy także dobre imię powoda podlegają ochronie prawnej. Ochrony tej można dochodzić w sytuacji, gdy dobro to jest zagrożone bądź naruszone poprzez bezprawne działanie osoby trzeciej. Dla stwierdzenia naruszenia dobra osobistego nie jest zatem wystarczające subiektywne poczucie powoda, że jego dobre imię zostało naruszone. Konieczne jest również, by takie działanie było bezprawne.

Dotychczasowa postawa powoda, jak słusznie zauważył pozwany, może budzić różne skojarzenia. Nie jest co prawda przedmiotem oceny sądu to jak dotychczas przebiegało życie powoda. Wskazać jednak należy, że wielość postaw i sympatii powoda mogą nasuwać uzasadnione przekonanie, iż jest on w tych postawach niestały. Takie zachowanie nasuwać może różne, niekiedy bardzo drastyczne, oceny postawy życiowej powoda. Swoisty promiskuityzm mikronacyjny w oczach różnych obserwatorów życia mikronacyjnego może być odczytywany w różny sposób. Nie sposób zatem nie zauważyć, że powód nie jest w swych przysięgach stały, co podnosił pozwany.

W ocenie sądu rozgłaszanie o kimś niepochlebnych treści, nawet jeżeli są one prawdziwe nie zawsze zasługują na ochronę prawną. Co więcej w ocenie sądu w pewnych przypadkach ochrona dobrego imienia powinna być umieszczona przed prawem do prawdy, gdyż prawda nie jest czymś, co należy się każdemu bezwarunkowo. Jednakże w przypadku osoby pełniącej funkcje publiczne, bądź działającej aktywnie w polityce należy spojrzenie to nieco przewartościować. Pozostali członkowie wspólnoty politycznej mają prawo do informacji, która dotyczy pełnionej funkcji, działalności zarówno in concreto jak i in abstracto. Próba narzucenia swoistej autocenzury na autora, który informacje takie może ujawnić stanowi nadużycie prawa do sądu i jako taka nie może korzystać z ochrony prawnej.

Pouczam strony o prawie do wniesienia skargi rewizyjnej w terminie 14 dni od dnia wydania wyroku.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
الوـس
Premier Rządu Królewskiego
Posty: 4160
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
Herb:
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: SK C 2018/3 [Asketil v. von Witt]

Post autor: الوـس » 9 lip 2018, 10:57

Stwierdzam, że orzeczenie jest prawomocne.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Archiwum główne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości