STAN KLĘSKI AKTYWNOŚCIOWEJ — 9 czerwca 2019 r., wskutek pogarszającej się sytuacji demograficznej, która w sposób negatywny odbija się na funkcjonowaniu najważniejszych urzędów Królestwa, Jego Królewska Mość Robert II Fryderyk wydał królewski edykt wprowadzający Stan Klęski Aktywnościowej. Poprzedzając swą decyzję JKM odwołał wszystkich członków Rad Przybocznej i Stanu. Spodziewane są dalsze działania i Orędzie wygłoszone wobec mieszkańców Dreamlandu i mieszkańców całego wirtualnego świata.

ORĘDZIE KRÓLA DREAMLANDU DO MIESZKAŃCÓW KRAJU I CAŁEGO WIRTUALNEGO ŚWIATA — Jego Królewska Mość wygłosił zapowiadane orędzie w związku z wprowadzonym stanem klęski aktywnościowej. Król skierował swe słowa nie tylko do byłych i obecnych mieszkańców Królestw, ale także do mieszkańców całego wirtualnego świata. Zapowiedział m.in reformy rządu, parlamentu i samorządową, politykę grubej kreski i politykę szeroko otwartych drzwi.

Hotel "Victoria"

Ratusz Miejski - miejsce obrad Rady Miasta Saudade
Odwiedź serwis internetowy Miasta Stołecznego Luindoru - Saudade
KJazłowiecki
Posty: 234
Rejestracja: 17 sie 2011, 17:14
Lokalizacja: Saudade
Kontakt:

Hotel "Victoria"

Post autor: KJazłowiecki » 17 lut 2014, 00:03

Drodzy mieszkańcy i goście,

Bardzo chętnie rozpocząłbym nowe dyskusje i głosowania w Radzie, ale mamy pewien problem z ustaleniem jej składu. Przepisowy termin przejściowy, podczas którego nie wymagano "fizycznego" zamieszkania w Saudade, niestety się skończył. W związku z tym, że CRG nie został wdrożony do warunków miejskich i sytuacja ta nie ulegnie zmianie do czasu uchwalenia nowego planu miasta, może się wydawać, że działanie Rady będzie stale niemożliwe.

Istnieje jednak pewne wyjście z tej sytuacji. W najbliższych dniach na podstawie uchwały w sprawie projektu planu zagospodarowania przestrzennego oraz tymczasowych zasad gospodarki nieruchomościami wydam rozporządzenie, w którym powołam do życie przedsiębiorstwo miejskie - Hotel "Victoria". Jego głównym zadaniem będzie wynajmowanie lokali. Hotel znajduje się szczęśliwie w miejscu, które pokrywa się z obowiązującym planem - przy Al. Kaworu Nagisy. Wynajmując lokale w hotelu będzie można spełnić warunek zostania radnym miejskim i w ten sposób przejściowo ustabilizujemy skład Rady. Umożliwi to uchwalenie planu i wytyczenie działek.
dr net. Krzysztof diuk Jazłowiecki y de Ebruz, OCO

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Prezes Sądu Królestwa
Posty: 13089
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: Hotel "Victoria"

Post autor: Daniel von Witt » 17 lut 2014, 18:17

Świetny pomysł Wasza Ekscelencjo! Z tym, że nie wiem kiedy wejdą jakiekolwiek stawki do systemu, by najem był możliwy, chociaż można będzie zamiast tego zameldować tymczasowo bez kosztów - taki zjazd swoisty zrobić i przeprowadzić niezbędne uchwały w określonym czasie.

(-) Daniel markiz von Witt
Książę Zjednoczonego Księstwa

KJazłowiecki
Posty: 234
Rejestracja: 17 sie 2011, 17:14
Lokalizacja: Saudade
Kontakt:

Re: Hotel "Victoria"

Post autor: KJazłowiecki » 17 lut 2014, 20:59

Daniel von Witt pisze: Z tym, że nie wiem kiedy wejdą jakiekolwiek stawki do systemu, by najem był możliwy, chociaż można będzie zamiast tego zameldować tymczasowo bez kosztów - taki zjazd swoisty zrobić i przeprowadzić niezbędne uchwały w określonym czasie.
Możemy to zrobić jak za starych czasów - poprzez ręczne przelewy z banku z odpowiednim tytułem. :) Niemniej pomysł wynajmowania za darmo z punktu widzenia mieszkańców jest bardzo dobry. Myślę, że warto wprowadzić takie rozwiązanie czasowo, np. na dwa tygodnie. Jednakże, żeby nie rozsadzać opracowanego systemu już na początku, gdzie muszą pojawiać się przepływy pieniężne. Możemy zatem uznać, że pierwsze 2-4 tygodnie wynajmu będą sponsorowane przez burmistrza. :)
dr net. Krzysztof diuk Jazłowiecki y de Ebruz, OCO

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Prezes Sądu Królestwa
Posty: 13089
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: Hotel "Victoria"

Post autor: Daniel von Witt » 17 lut 2014, 21:05

Mam jeszcze inny pomysł. Osoby, które zamieszkałyby na czas obrad Rady Miasta w Hotelu uzyskałyby proporcjonalne udziały (do czasu pobytu oraz do ilości osób) w tym przedsiębiorstwie. Co Pan Burmistrz na to?

(-) Daniel markiz von Witt
Książę Zjednoczonego Księstwa

KJazłowiecki
Posty: 234
Rejestracja: 17 sie 2011, 17:14
Lokalizacja: Saudade
Kontakt:

Re: Hotel "Victoria"

Post autor: KJazłowiecki » 22 lut 2014, 18:44

Udziały w przedsiębiorstwie w zamian za zamieszkanie w nim odwraca zadanie każdej jednostki tego typu - przynoszenie zysków. Nie ukrywam, że chciałbym, aby Miasto zarabiało na hotelu. Przekształcenie Hotelu w spółkę prawa handlowego może być ciekawym eksperymentem, jednak bez odpowiedniego przygotowania i wyników finansowych zbyt niebezpiecznym. Dlatego proponuję zacząć od prostej formy, żeby zacząć działać.

Rozporządzenie Burmistrza
Miasta Saudade
Nr …/2014
ws. utworzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa - Hotelu „Victoria” i ustalenia zasad powoływania jego organów

Na podstawie art. 5 pkt 5) Statutu Miasta Saudade z dnia 13 lipca 2013 roku i § 4 Uchwały Rady Stołecznego Miasta Saudade z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie projektu planu zagospodarowania przestrzennego oraz tymczasowych zasad gospodarki nieruchomościami, zarządza się, co następuje:

§ 1
Tworzy się Miejskie Przedsiębiorstwo - Hotel „Victoria”, zwane dalej Hotelem „Victoria”

§ 2
Nadaje się Hotelowi „Victoria” statut, który stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.

§ 3
1. Do czasu powołania dyrektora Hotelu „Victoria”, w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące, obowiązki dyrektora pełni Burmistrz Miasta audade lub osoba przez niego wskazana.
2. Pełniący obowiązki dyrektora informuje o wszystkich swoich działania Radę Miasta Saudade.

§ 4
1. Burmistrz Miasta Saudade powołuje na dyrektora kandydata, który został wyłoniony w drodze konkursu.
2. Konkurs jest przeprowadzany przez komisję, która składa się z Burmistrza Miasta Saudade i przynajmniej dwóch mieszkańców Miasta Saudade.
3. Szczegółowy tryb przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w ust. poprzedzających, określa Burmistrz Miasta Saudade w drodze zarządzenia.

§ 5
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 7 dni po ogłoszeniu.

[Załącznik]
STATUT
Miejskiego Przedsiębiorstwa - Hotel „Victoria”

§ 1
Miejskie Przedsiębiorstwo - Hotel „Victoria” z siedzibą w Saudade, zwane dalej „Hotelem «Victoria»”, działa na podstawie niniejszego Statutu oraz odpowiednich przepisów miejskich.

§ 2
Nadzór nad Hotelem „Victoria” sprawuje Burmistrz Miasta Saudade.

§ 3
Przedmiotem działalności Hotelu „Victoria” jest:
1) odpłatne świadczenie usług noclegowych;
2) wynajmowanie pokoi;
3) odpłatne świadczenie innych usług związanych z wymienionymi w punktach poprzedzających.

§ 4
1. Organem zarządzającym Hotelem „Victoria” jest dyrektor.
2. Do zadań dyrektora należy:
(1) kierowanie działalnością Hotelu „Victoria”;
(2) prowadzenie listy gości Hotelu „Victoria”;
(3) dysponowanie środkami finansowymi;
(4) przedstawianie sprawozdań finansowych z działalności Hotelu „Victoria” Radzie Miasta Saudade.

§ 5
1. Kadencja dyrektora trwa 4 miesiące.
2. Rada Miasta Saudade może odwołać dyrektora przed upływem jego kadencji, jeśli zostaną stwierdzone nieprawidłowości w wykonywaniu zadań, o których mowa w § 4.

§ 6
Środki zgromadzone przez Hotel „Victoria” są dochodami własnymi Miasta Saudade.

§ 7
Zmian w niniejszym statucie dokonuje Burmistrz Miasta Saudade po zasięgnięciu opinii Rady Miasta Saudade.
dr net. Krzysztof diuk Jazłowiecki y de Ebruz, OCO

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Prezes Sądu Królestwa
Posty: 13089
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: Hotel "Victoria"

Post autor: Daniel von Witt » 22 lut 2014, 19:05

Oczywiście wedle uznania Pana Burmistrza. Popieram inicjatywę. Warto wprowadzić ją w życie tak szybko, jak to możliwe, także dla celów funkcjonowania Rady.

(-) Daniel markiz von Witt
Książę Zjednoczonego Księstwa

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Prezes Sądu Królestwa
Posty: 13089
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: Hotel "Victoria"

Post autor: Daniel von Witt » 8 mar 2014, 12:46

Hotel został już zarejestrowany, a pod adresem:

http://dreamland.net.pl/luindor/serwis/ ... -victoria/

Palatyn Saudade zamieścił formularz pozwalający na dokonywanie rezerwacji oraz wejście tym samym na listę tymczasowych mieszkańców stolicy Luindoru, a co za tym idzie - członków Rady Miasta. Z swojej strony zachęcam, tym bardziej, że jak brzmi komunikat na powyższej stronie - Burmistrz płaci za pokoje :D

(-) Daniel markiz von Witt
Książę Zjednoczonego Księstwa

KJazłowiecki
Posty: 234
Rejestracja: 17 sie 2011, 17:14
Lokalizacja: Saudade
Kontakt:

Re: Hotel "Victoria"

Post autor: KJazłowiecki » 8 mar 2014, 17:33

Przed chwilą zakończyły się ostatnie testy i można już wysyłać formularze rezerwacji miejsca w tmczasowej siedzibie hotelu. W hotelu może zamieszkać każdy obywatel Królestwa Dreamlandu, niezależnie od tego, czy jest mieszkańcem Unii Saudadzkiej.

Zapraszam, dzięki zamieszkaniu w hotelu można decydować o wszystkich sprawach miasta:

http://dreamland.net.pl/luindor/serwis/ ... -victoria/

Do końca marca wszystkie koszty są wpisywane na mój rachunek.
dr net. Krzysztof diuk Jazłowiecki y de Ebruz, OCO

Zablokowany

Wróć do „Rada Miasta Stołecznego Saudade”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości