Zagajenie dyskusji ustrojowej

Powiększanie wspólnego dobra, walki o władzę. Esencja dreamlandzkiego życia.
Awatar użytkownika
Aleksander
król-senior
Posty: 5751
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
Herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Zagajenie dyskusji ustrojowej

Post autor: Aleksander »

Skoro emocje związane z aktem Jego Królewskiej Mości opadły, a nastąpiło to szybciej, niż bym się spodziewał, to pozwolę sobie przedstawić autorską koncepcję. Pomysł ten został opracowany w oparciu o doświadczenie mirkonauty, a także w świetle faktu, iż konstytucja przyjęta jeszcze za czasów JKW Macieja II o ile spełniała swoją rolę w pierwszej połowie mojego panowania, o tyle w drugiej, w związku ze spadkiem aktywności, okazała się być już dysfunkcyjna, czego skutkiem zresztą był brak możliwości powołania rządu przez Jego Królewską Mość zaraz po tym, gdy świeżo pomalowana ściana wyschła i okazało się, że JKW Maciej II nie ma co robić.

W tym modelu przewidziane są dwa silne ośrodki władzy, a mianowicie Król Dreamlandu i Scholandii oraz Parlament Królewski. Odwołując się częściowo do modelu prezydenckiego znanego z realowych Stanów Zjednoczonych wskazuję, iż separacja pomiędzy tymi dwoma organami będzie czysta, a nadto całkowicie rozdzielone będą dwie sfery władzy, tj. władza ustawodawcza i wykonawcza. W tym ujęciu król dzierży pełnię władzy wykonawczej, łącząc w sobie funkcje głowy państwa oraz szefa rządu, a nadto jest strażnikiem kluczy, czyli w praktyce właścicielem serwera.

Zamiast rządu istnieje Dwór Jego Królewskiej Mości, w którym tworzy on urzędy i obsadza je wedle własnego uznania. Może także powołać osobę w randze Pierwszego Ministra, która zdejmie z jego barków ciężar zarządzania rządem, jeżeli tylko pojawi się taka potrzeba, czy to polityczna, czy realowa. Oczywiście zapewnić tu należy uprawnienia kontrolne Parlamentu Królewskiego, który mógłby np. uchwalić wotum nieufności konkretnemu urzędnikowi dworskiemu, co skutkowałoby zakazem pełnienia funkcji na dworze na okres np. miesiąca.

Parlament Królewski pozostałby w zasadzie ciałem o niezmienionym charakterze, który zachowałby dotychczasowe kompetencje. Dyskusyjna pozostaje kwestia wydawania przez króla dekretów z mocą ustawy, jakkolwiek jeżeli chcielibyśmy zachować tę prerogatywę monarszą, to wypadałoby przyznać prymat parlamentowi w zakresie kontroli takich aktów. Mogłaby to być kontrola uprzednia, np. konieczność uzyskania zgody, względnie możliwość wniesienia sprzeciwu, lub kontrola następcza, czyli w praktyce uchylenie takiego dekretu ustawą. Tutaj widziałbym dodatkowy wymóg, by ustawa uchylająca była ustawą konstruktywną, tj. taką, która zaproponuje inne rozwiązanie uregulowania materii dekretowej.

W zakresie władzy sądowniczej widzę możliwość rozstrzygania spraw przez króla osobiście, względnie możliwość powołania sędziego ad hoc do rozstrzygnięcia konkretnej sprawy. W sytuacji, gdyby król miałby być z różnych względów zainteresowany rozstrzygnięciem, to sędziego powoływałby parlament. W razie potrzeby wniesienia apelacji, to ta mogłaby być rozpatrywana przez parlament przy założeniu, że działając jako sąd, jest sądem prawa, a zatem jest związany ustaleniami faktycznymi poczynionymi w pierwszej instancji.

Projekt ten jest skrojony pod naszą dość ograniczoną aktywność i oparty na założeniu, że król zawsze będzie aktywny, zaś w parlamencie zawsze znajdzie się co najmniej jeden lord. Wydaje mi się, że na takie minimum możemy sobie pozwolić.
(-) Alexander, r.s.
Awatar użytkownika
Andrzej
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 2877
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
NIM: 283468
Kontakt:

Re: Zagajenie dyskusji ustrojowej

Post autor: Andrzej »

Jest to kierunek, którym byśmy podążali.

Rozdzielenie władzy między króla a parlament wydaje się być zarówno dobrą opcją minimum, jak i rozwiązaniem mogącym działać sprawnie przy większej liczbie obywateli.

Kluczowa w takim modelu byłaby wzajemna kontrola obu ośrodków, uwzględniając – jako najsilniejsze z dostępnych prawnie środków – możliwość detronizacji i wyboru króla przez parlament, a także królewskiego prawa do weta ustawodawczego, które parlament może odrzucić większością kwalifikowaną. Oba uprawnienia uważamy za dobre wentyle bezpieczeństwa na wypadek nadużycia władzy przez któryś z ośrodków. Jak można zauważyć, szale pozycji ustrojowej w naszych rozważaniach przechyliliśmy nieznacznie w stronę parlamentu, ze względu na jego bardziej demokratyczną legitymizację. Wyjątkiem od przytoczonej wyżej reguły byłaby możliwość wydawania dekretów królewskich w razie ustanowienia stanu wyjątkowego.

Co do władzy sądowniczej, tu – podobnie jak Król-Senior – widzielibyśmy jej rozproszenie między króla i parlament na zasadzie dwuinstancyjności, przy czym ustanowilibyśmy immunitet królewski, uchylany wyłącznie w przypadku oskarżenia o zdradę stanu.

Jeśli chodzi o pozostałe kwestie, to naszym zdaniem ustawa zasadnicza powinna być treściowo możliwie najmniej skomplikowana, a także gwarantować szerokie wolności obywatelskie. Z bardziej marginalnych rzeczy proponowalibyśmy następujące nazewnictwo: Król Dreamlandu i Scholandii jako głowa państwa, Izba Lordów jako organ ustawodawczy, Dwór Królewski, Pierwszy Minister oraz Ministrowie jako opcjonalne organy egzekutywy, a także oficjalna i ceremonialna nazwa państwa – (Zjednoczone) Królestwo Dreamlandu i Scholandii.
Andrzej, przedostatni król Dreamlandu i Scholandii
Awatar użytkownika
Maciej II
Gubernator Dreamlandu i Scholandii
Posty: 2986
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: Zagajenie dyskusji ustrojowej

Post autor: Maciej II »

Boże chroń wszechwładnego padyszacha-imperatora Andrzeja!
---

marszałek Maciej II zu Hergemon à de Ebruz - van der Pohl, r.s.

GABLOTA ODZNACZEŃ:
**Dreamlandzkie**
Order Korony Ebruzów - I Klasa
Krzyż Edwarda Artura z Brylantami

**Bialeńskie**
Order Bialeńskiej Gwiazdy Przyjaźni - Wielka Gwiazda
Medal Sił Zbrojnych - Złoty

**Rotryjskie**
Order Gołębicy i Oliwnej Gałązki - Kawaler

**Teutońskie**
Tytuł Obrońcy Teutonii
Awatar użytkownika
Aleksander
król-senior
Posty: 5751
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
Herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Zagajenie dyskusji ustrojowej

Post autor: Aleksander »

Jeżeli chodzi o nazewnictwo, to nie mam żadnych preferencji ani propozycji wychodząc z założenia, że to kwestia wtórna. Pomysł z nazwaniem naszego państwa Zjednoczonym Królestwem Dreamlandu i Scholandii uważam za frapujący.

Nawiasem, to król nie tyle ma immunitet, co jest nietykalny. Immunitet przysługuje funkcjonariuszom publicznym w związku z wykonywaniem ich funkcji i na czas jej wykonywania, by wskazać na przykład posła, który cieszy się immunitetem materialnym (nie można go pociągnąć do odpowiedzialności karnej za treść wypowiedzi z mównicy sejmowej) i formalnym (nie można go pociągnąć do odpowiedzialności karnej bez zgody Sejmu), podobnie jak np. radca prawny cieszy się immunitetem materialnym (nie można go pociągnąć do odpowiedzialności karnej za to, co powie na rozprawie).

Myślę, że dobrym rozwiązaniem byłoby powiązanie tronu li tylko z odpowiedzialnością polityczną, a zatem z możliwością złożenia króla z tronu. Odpowiedzialność karna czy wykroczeniowa nie mieści się w moim poczuciu estetyki w przypadku, gdy chcemy stworzyć silną monarchię.
(-) Alexander, r.s.
Awatar użytkownika
Maciej II
Gubernator Dreamlandu i Scholandii
Posty: 2986
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: Zagajenie dyskusji ustrojowej

Post autor: Maciej II »

Wszechwładny Król-Imperator-Padyszach nie powinien w ogóle martwić się o przyziemne sprawy, odpowiedzialny będzie powiem tylko przed historią. Biorąc pod uwagę, że nie zapowiada się nam raczej scenariusz nordackiego sprawowania władzy, możemy z pewną dozą autoironii, zabawić się w monarchię absolutną, o tyle, o ile, system ten zapewni ciągłość władzy państwowej Zjednoczonego Królestwa Dreamlandu i Scholadii. Jeżeli ta myśl okaże się być jednak zbyt frywolną - zawsze pozostaje zbutowanie Króla-Słońce przez podkurwiony tłum suwerenów, co do tej pory się Dreamlandowi udawało, w dodatku bez nadmiernego przelewu krwi z żadnej ze stron.
---

marszałek Maciej II zu Hergemon à de Ebruz - van der Pohl, r.s.

GABLOTA ODZNACZEŃ:
**Dreamlandzkie**
Order Korony Ebruzów - I Klasa
Krzyż Edwarda Artura z Brylantami

**Bialeńskie**
Order Bialeńskiej Gwiazdy Przyjaźni - Wielka Gwiazda
Medal Sił Zbrojnych - Złoty

**Rotryjskie**
Order Gołębicy i Oliwnej Gałązki - Kawaler

**Teutońskie**
Tytuł Obrońcy Teutonii
Awatar użytkownika
Aleksander
król-senior
Posty: 5751
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
Herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Zagajenie dyskusji ustrojowej

Post autor: Aleksander »

Niektórzy królowie-słońce byli nawet dwukrotnie skutecznie butowani. Z drugiej strony, jeden z nich został zbutowany na wejściu, a jednak wytrzymał.
(-) Alexander, r.s.
Awatar użytkownika
Maciej II
Gubernator Dreamlandu i Scholandii
Posty: 2986
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: Zagajenie dyskusji ustrojowej

Post autor: Maciej II »

Bo jako król barbarzyńców człowiek musi być twardy i zarazem szalony, myśląc, że zrobienie dwa razy tego samego przyniesie za drugim razem odmienny skutek.

Apropos, uważam za całkiem zabawne, że w tzw. zagarmanicy traktują o nas sensu "król-senior 1" powiedział to, "król-senior-2 i królowa-seniora-1", powiedzieli tamto, qui pro quo rzec można po prostu rodzina królewska lub ogół społeczeństwa dreamlandzkiego, biorąc pod uwagę fakt, iż rzadko kiedy wypowiada się tu ktoś inny od zmurszałych królów-seniorów.
---

marszałek Maciej II zu Hergemon à de Ebruz - van der Pohl, r.s.

GABLOTA ODZNACZEŃ:
**Dreamlandzkie**
Order Korony Ebruzów - I Klasa
Krzyż Edwarda Artura z Brylantami

**Bialeńskie**
Order Bialeńskiej Gwiazdy Przyjaźni - Wielka Gwiazda
Medal Sił Zbrojnych - Złoty

**Rotryjskie**
Order Gołębicy i Oliwnej Gałązki - Kawaler

**Teutońskie**
Tytuł Obrońcy Teutonii
Awatar użytkownika
Andy Sky
Posty: 356
Rejestracja: 20 lis 2012, 20:32
NIM: 279138
Lokalizacja: Elfidias, Alexiopolis
Kontakt:

Re: Zagajenie dyskusji ustrojowej

Post autor: Andy Sky »

Bo tu trzeba chleba i igrzysk!
Dlatego zostają tu tylko ludzie mający sentymenty dla tego miejsca.
Awatar użytkownika
Maciej II
Gubernator Dreamlandu i Scholandii
Posty: 2986
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: Zagajenie dyskusji ustrojowej

Post autor: Maciej II »

Ostatnio były o ile pamiętam, coś mi warczało za żywopłotem willi w Internetii. Na wszelki wypadek nie wychodziłem z domu i schowałem się do szafy. Potem przestało warczeć.
---

marszałek Maciej II zu Hergemon à de Ebruz - van der Pohl, r.s.

GABLOTA ODZNACZEŃ:
**Dreamlandzkie**
Order Korony Ebruzów - I Klasa
Krzyż Edwarda Artura z Brylantami

**Bialeńskie**
Order Bialeńskiej Gwiazdy Przyjaźni - Wielka Gwiazda
Medal Sił Zbrojnych - Złoty

**Rotryjskie**
Order Gołębicy i Oliwnej Gałązki - Kawaler

**Teutońskie**
Tytuł Obrońcy Teutonii
Awatar użytkownika
Alfred
król-senior
Posty: 2535
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Zagajenie dyskusji ustrojowej

Post autor: Alfred »

Aleksander pisze: 24 paź 2022, 16:16 Pomysł ten został opracowany w oparciu o doświadczenie mirkonauty, a także w świetle faktu, iż konstytucja przyjęta jeszcze za czasów JKW Macieja II o ile spełniała swoją rolę w pierwszej połowie mojego panowania, o tyle w drugiej, w związku ze spadkiem aktywności, okazała się być już dysfunkcyjna, czego skutkiem zresztą był brak możliwości powołania rządu przez Jego Królewską Mość zaraz po tym, gdy świeżo pomalowana ściana wyschła i okazało się, że JKW Maciej II nie ma co robić.
Konstytucja kwietniowa daje królowi możliwość powołania rządu w każdym czasie. Może on bowiem spowodować wcześniejsze zakończenie kadencji rządu na dwa sposoby: po pierwsze, zwracając się do parlamentu o wcześniejszy wybór premiera, a po drugie, samodzielnie rozwiązując rząd i powołując nowy. W drugim przypadku też odbywają się wybory, ale tymczasem rządzi królewski nominat. Jeśli parlament nie wybierze premiera w przepisanym czasie, to król zyskuje możliwość udzielenia powołanemu przez siebie rządowi trwałej nominacji.

Naprawdę, mniej wymagający kadrowo mógłby być już tylko model króla-suwerena, którego jednak JKM Andrzej nie zdecydował się wprowadzić. Szkoda, bo to przynajmniej miałoby jakiś sens i uzasadnienie, w odróżnieniu od dywagowaniu nad "podziałem władzy między króla a parlament" w sytuacji, gdy wspomniany król przed chwilą bezceremonialnie wyrzucił do kosza ustawę zasadniczą przyjętą przez demokratyczną konstytuantę, po ożywionej jak na nasze warunki debacie, wraz z całym systemem prawnym. Po co ktokolwiek miałby siedzieć w tym parlamencie i wymyślać dreamlandzkie prawo od nowa, jeśli jedna osoba może je skasować od ręki, a poza tym nie istnieje nawet żadne życie społeczne, które te przepisy miałyby regulować?
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
salus rei publicae suprema lex esto!
Awatar użytkownika
Maciej II
Gubernator Dreamlandu i Scholandii
Posty: 2986
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: Zagajenie dyskusji ustrojowej

Post autor: Maciej II »

Nie siedzę w królewskiej głowie, ale jeżeli doszukiwać się w takiej a nie innej formie konstytucji jakiegoś głębszego sensu, to niniejszy projekt konstytucji miał być rozwiązaniem pomostowym, nakierowanym na zbadanie opinii publicznej. Całkowite zagarnięcie władzy przez króla ma co prawda swój sens, ale jej przejęcie w powyższy sposób mogłoby być pewnie odebrane znacznie gorzej, zwłaszcza bez słowa wyjaśnienia.

Według mnie, jeżeli już dłubiemy w konstytucjach, to ustanówmy, j.w. Króla Suwerenem, wybierzmy do tego drugiego Suwerena, który zapewni ciągłość, jakby Król miał być kiedyś niedysponowany, Izba Lordów jako ciało doradcze nakierowane na poszukiwanie szczęśliwości wśród obywateli wobec decyzji suwerena i tyle.

Łatwo, prosto, przyjemnie. Jak będzie Król plus ktoś jeszcze to będzie w tym wszystkim doza dodatkowego pluralizmu. Możemy też postawić na kogoś, kto normalnie odpadłby wcześniej w kwalifikacjach, bo uznaliśmy go za zbyt niestabilnego pojedynczo, by sprawował taki ważny urząd.
---

marszałek Maciej II zu Hergemon à de Ebruz - van der Pohl, r.s.

GABLOTA ODZNACZEŃ:
**Dreamlandzkie**
Order Korony Ebruzów - I Klasa
Krzyż Edwarda Artura z Brylantami

**Bialeńskie**
Order Bialeńskiej Gwiazdy Przyjaźni - Wielka Gwiazda
Medal Sił Zbrojnych - Złoty

**Rotryjskie**
Order Gołębicy i Oliwnej Gałązki - Kawaler

**Teutońskie**
Tytuł Obrońcy Teutonii
Awatar użytkownika
Aleksander
król-senior
Posty: 5751
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
Herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Zagajenie dyskusji ustrojowej

Post autor: Aleksander »

Alfred pisze: 31 paź 2022, 16:41
Aleksander pisze: 24 paź 2022, 16:16 Pomysł ten został opracowany w oparciu o doświadczenie mirkonauty, a także w świetle faktu, iż konstytucja przyjęta jeszcze za czasów JKW Macieja II o ile spełniała swoją rolę w pierwszej połowie mojego panowania, o tyle w drugiej, w związku ze spadkiem aktywności, okazała się być już dysfunkcyjna, czego skutkiem zresztą był brak możliwości powołania rządu przez Jego Królewską Mość zaraz po tym, gdy świeżo pomalowana ściana wyschła i okazało się, że JKW Maciej II nie ma co robić.
Konstytucja kwietniowa daje królowi możliwość powołania rządu w każdym czasie. Może on bowiem spowodować wcześniejsze zakończenie kadencji rządu na dwa sposoby: po pierwsze, zwracając się do parlamentu o wcześniejszy wybór premiera, a po drugie, samodzielnie rozwiązując rząd i powołując nowy. W drugim przypadku też odbywają się wybory, ale tymczasem rządzi królewski nominat. Jeśli parlament nie wybierze premiera w przepisanym czasie, to król zyskuje możliwość udzielenia powołanemu przez siebie rządowi trwałej nominacji.
Sęk w tym, że najpierw musi się ten nominat znaleźć. A z tym ostatnio bywają problemy.
(-) Alexander, r.s.
Awatar użytkownika
Maciej II
Gubernator Dreamlandu i Scholandii
Posty: 2986
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: Zagajenie dyskusji ustrojowej

Post autor: Maciej II »

Aleksander pisze: 31 paź 2022, 18:37 Sęk w tym, że najpierw musi się ten nominat znaleźć. A z tym ostatnio bywają problemy.
Ciprofloksja et al, Problematyka sztywnych rozwiązań konstytucyjnych dla debili: na podstawie 22 lat istnienia Dreamlandu, teksty wybrane, niesformatowane, wyd. 3 z poprawkami, Dreamopolis, CH KEK 2022
---

marszałek Maciej II zu Hergemon à de Ebruz - van der Pohl, r.s.

GABLOTA ODZNACZEŃ:
**Dreamlandzkie**
Order Korony Ebruzów - I Klasa
Krzyż Edwarda Artura z Brylantami

**Bialeńskie**
Order Bialeńskiej Gwiazdy Przyjaźni - Wielka Gwiazda
Medal Sił Zbrojnych - Złoty

**Rotryjskie**
Order Gołębicy i Oliwnej Gałązki - Kawaler

**Teutońskie**
Tytuł Obrońcy Teutonii
Awatar użytkownika
Aleksander
król-senior
Posty: 5751
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
Herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Zagajenie dyskusji ustrojowej

Post autor: Aleksander »

Wydawanie publikacji naukowych to znakomity biznes. Zwłaszcza publikacji książkowych. Potem z książki, którą w księgarni sprzedają po 79 zł za sztukę dostajesz 4,70 zł tantiemy. Na roku masz 200 studentów. Życie jak w Madrycie Grodzisku!
(-) Alexander, r.s.
Awatar użytkownika
Maciej II
Gubernator Dreamlandu i Scholandii
Posty: 2986
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: Zagajenie dyskusji ustrojowej

Post autor: Maciej II »

Aleksander pisze: 31 paź 2022, 20:04 Wydawanie publikacji naukowych to znakomity biznes. Zwłaszcza publikacji książkowych. Potem z książki, którą w księgarni sprzedają po 79 zł za sztukę dostajesz 4,70 zł tantiemy. Na roku masz 200 studentów. Życie jak w Madrycie Grodzisku!
Robisz ze swoich doktorantów darmową drukarnię i spylasz 200 studentom 200 spiętych sznurkiem kopii, za 89 zł za sztukę. Koszt: Rozum i Godność Doktoranta (niski), 3 złote za ksero i sznurek. A w następnym semestrze kolejny skrypt!
---

marszałek Maciej II zu Hergemon à de Ebruz - van der Pohl, r.s.

GABLOTA ODZNACZEŃ:
**Dreamlandzkie**
Order Korony Ebruzów - I Klasa
Krzyż Edwarda Artura z Brylantami

**Bialeńskie**
Order Bialeńskiej Gwiazdy Przyjaźni - Wielka Gwiazda
Medal Sił Zbrojnych - Złoty

**Rotryjskie**
Order Gołębicy i Oliwnej Gałązki - Kawaler

**Teutońskie**
Tytuł Obrońcy Teutonii
Awatar użytkownika
Aleksander
król-senior
Posty: 5751
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
Herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Zagajenie dyskusji ustrojowej

Post autor: Aleksander »

Moje nazwisko nie może się pojawiać na jakichś kartkach powiązanych sznurkiem!
(-) Alexander, r.s.
Awatar użytkownika
Maciej II
Gubernator Dreamlandu i Scholandii
Posty: 2986
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: Zagajenie dyskusji ustrojowej

Post autor: Maciej II »

Jakbym dzisiaj nie tłumaczył połowy prawa budowlanego, to może by mi się chciało pisać dalej. Ale może przyjmijmy formę gry w odliczanie do 1000? Każdy po jednym artykule?
Obrazek
STATUT USTROJOWY
ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA DREAMLANDU I SCHOLANDII

z dnia .... r.

Część I
Przepisy ogólne
Art. 1. [Państwo]
Zjednoczone Królestwo Dreamlandu i Scholandii jest fajnym, adhokratycznym państwem wirtualnym zbudowanym na zasadach Rozumu i Godności Człowieka.
---

marszałek Maciej II zu Hergemon à de Ebruz - van der Pohl, r.s.

GABLOTA ODZNACZEŃ:
**Dreamlandzkie**
Order Korony Ebruzów - I Klasa
Krzyż Edwarda Artura z Brylantami

**Bialeńskie**
Order Bialeńskiej Gwiazdy Przyjaźni - Wielka Gwiazda
Medal Sił Zbrojnych - Złoty

**Rotryjskie**
Order Gołębicy i Oliwnej Gałązki - Kawaler

**Teutońskie**
Tytuł Obrońcy Teutonii
Awatar użytkownika
Andrzej
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 2877
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
NIM: 283468
Kontakt:

Re: Zagajenie dyskusji ustrojowej

Post autor: Andrzej »

Ostatnio chodzi nam po ukoronowanej głowie pomysł na swoistą "reaktywację" Wspólnoty Korony Ebruzów (nazwa do negocjacji) w akcie konstytucyjnym, która skupiałaby w sobie Królestwo Dreamlandu, Królestwo Scholandii oraz inne dominia, terytoria, dependencje i kolonie Korony. Moglibyśmy nawet rekolonizować Królestwo Elderlandu już na etapie tworzenia ustawy zasadniczej, bo czemu nie przywrócić dawnej chwały upominając się o to, co nasze, dreamlandzkie.

Czekamy na opinie Czcigodnych Seniorów i Ludu.
Andrzej, przedostatni król Dreamlandu i Scholandii
Awatar użytkownika
Aleksander
król-senior
Posty: 5751
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
Herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Zagajenie dyskusji ustrojowej

Post autor: Aleksander »

Zakładam, mam nadzieję, że słusznie, że pomysł ten jest nieironiczny. Jeżeli tak, to należy zadać sobie ważne pytanie, czy będziemy mieć chociaż jedną osobę, która ten Elderland pociągnie. O ile zasadniczo jestem przeciwnikiem wycinania samorządów (prowincji, krajów) tylko z tego powodu, że ktoś przestał się w nie bawić, albowiem nie jesteśmy tu na wiejskim festynie, że wiecznie muszą być jakieś atrakcje wkoło, a najlepiej, żeby na koniec się pobili, o tyle to nie jest ten przypadek. Tutaj ta huba już uschła i odpadła, więc rozsądnym jest pytanie o to, czy będzie komu animować chociaż szczątkowo ruch w tej części wspólnoty.

Z tej samej perspektywy początkowo chciałem zaproponować (znowu nieironicznie!) przyjęcie do WKE Księstwa Soljum, które stanowiło wszakże część Ciprofloksji, ale ponownie - nie mam ani czasu, ani siły, ani nawet ochoty się tym zajmować. Z tych też względów tego nie proponuję. Jeżeli jednak znajdzie się choć jedna osoba chętna, czy to na Elderland, czy na Soljum, to nie ma powodu, by odmawiać komuś zabawy tylko dlatego, że będzie się tam bawić sam.
(-) Alexander, r.s.
Awatar użytkownika
Maciej II
Gubernator Dreamlandu i Scholandii
Posty: 2986
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: Zagajenie dyskusji ustrojowej

Post autor: Maciej II »

Jeżeli o mnie chodzi, to mam pomysł na własny, oryginalny, projekt jednoosobowy, który chciałbym poprowadzić podobnie jak Krakozję Stepową, w formie stronki.

WKE mogłoby zapewniać przestrzeń do takich projektów, w takiej roli je głównie widzę... Co do Elderlandu, to Alfi miał gdzieś backup.
---

marszałek Maciej II zu Hergemon à de Ebruz - van der Pohl, r.s.

GABLOTA ODZNACZEŃ:
**Dreamlandzkie**
Order Korony Ebruzów - I Klasa
Krzyż Edwarda Artura z Brylantami

**Bialeńskie**
Order Bialeńskiej Gwiazdy Przyjaźni - Wielka Gwiazda
Medal Sił Zbrojnych - Złoty

**Rotryjskie**
Order Gołębicy i Oliwnej Gałązki - Kawaler

**Teutońskie**
Tytuł Obrońcy Teutonii
ODPOWIEDZ

Wróć do „Polityka”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości