[ZAKOŃCZONE] Ustawa o członkostwie państwa w UNP

Każdy obywatel może współdecydować o sprawach publicznych, zasiadając w parlamencie.
Awatar użytkownika
Alfred
obywatel
Posty: 2385
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

[ZAKOŃCZONE] Ustawa o członkostwie państwa w UNP

Post autor: Alfred »

Wysoka Izbo,

przedstawiam rządowy projekt ustawy o członkostwie państwa w Unii Niepodległych Państw. Celem ustawy jest dostosowanie dreamlandzkiego ustroju do ram organizacyjno-prawnych Unii. Przepisom ustawy ma zostać nadana moc konstytucyjna. Zdaniem rządu kwestie stosunku państwa do Unii są bowiem równie istotne, co nasza własna, teraz niejako "wewnętrzna" organizacja państwowa.

Regulacja projektu jest dość zwięzła i prosta. Przede wszystkim sankcjonuje on przekazanie kompetencji dreamlandzkiej władzy państwowej organom Unii w zakresie, który wynika z traktatu unijnego. Przewiduje on także specjalną ścieżkę ratyfikacji ewentualnych przyszłych traktatów, poszerzających kompetencje Unii. Mają one być ratyfikowane za zgodą Parlamentu Królestwa, wyrażoną większością trzech piątych głosów, którą to większością uchwala się także projekty zmiany Konstytucji. Zarazem ustawa zawiesza obowiązywanie przepisów o wymiarze sprawiedliwości, tak konstytucyjnych, jak i ustawowych, w związku z przejściem odpowiednich kompetencji na Trybunał Sprawiedliwości UNP.

Ustawa zawiera także postanowienia dotyczące nominowania urzędników unijnych przez organy Królestwa Dreamlandu. Przepisy te naśladują w zasadzie dotychczasowy ustrojowy "układ sił". Delegatów do Rady Ministrów UNP wyznacza zatem Pierwszy Minister, który na gruncie krajowym decyduje o składzie rządu. Przedstawiciela do Wspólnego Zgromadzenia ma wybierać nasz parlament; premier będzie wskazywał zastępcę, zgodnie z wymogami traktatu. Niejako w miejsce dotychczasowej kompetencji mianowania sędziów krajowych, Król będzie nominował kandydatów do Trybunału Sprawiedliwości. Jemu także powierzono wysunięcie kandydata na funkcję Męża Stanu. Z kolei obsadzanie stanowisk w Komitecie Inżynieryjnym należeć będzie do Króla i rządu działających w porozumieniu, ze względu na wysoką wagę tej kwestii, a jednocześnie jej bliski związek z polityką rządową.
USTAWA
(projekt)

o członkostwie państwa w Unii Niepodległych Państw
Artykuł 1.
(1) Ustawa określa sprawy związane z członkostwem Królestwa Dreamlandu w Unii Niepodległych Państw.

(2) Ustawa uzupełnia przepisy Konstytucji i ma równą jej moc.
Artykuł 2.
(1) W zakresie wynikającym z Traktatu o Unii Niepodległych Państw, ratyfikowanego przez Królestwo Dreamlandu dnia 17 listopada 2020 r., kompetencje dreamlandzkiej władzy państwowej przechodzą na Unię Niepodległych Państw.

(2) Ratyfikacja traktatu przewidującego przejście dalszych kompetencji dreamlandzkiej władzy państwowej na Unię Niepodległych Państw wymaga zgody Parlamentu Królestwa, uchwalonej większością co najmniej trzech piątych wszystkich głosów.
Artykuł 3.
Pierwszy Minister wyznacza ministrów wchodzących w skład delegacji Królestwa Dreamlandu do Rady Ministrów Unii Niepodległych Państw.
Artykuł 4.
(1) Parlament Królestwa wybiera przedstawiciela Królestwa Dreamlandu we Wspólnym Zgromadzeniu Unii Niepodległych Państw.

(2) Pierwszy Minister wyznacza ministra pełniącego funkcję zastępcy przedstawiciela Królestwa Dreamlandu we Wspólnym Zgromadzeniu Unii Niepodległych Państw.
Artykuł 5.
Król przedstawia Wspólnemu Zgromadzeniu kandydatów na stanowiska sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Niepodległych Państw oraz reprezentuje Królestwo Dreamlandu w sprawie mianowania Męża Stanu Unii Niepodległych Państw.
Artykuł 6.
Król, działając w porozumieniu z Kolegium Ministrów, mianuje członków Komitetu Inżynieryjnego Unii Niepodległych Państw.
Artykuł 7.
(1) Zawieszeniu ulega obowiązywanie art. 5 ust. 8 oraz art. 8 Konstytucji.

(2) Król zachowuje prawo łaski.
Artykuł 8.
Zawieszeniu ulega obowiązywanie ustawy z dnia 12 kwietnia 2020 r. o wymiarze sprawiedliwości.
Artykuł 9.
W ustawie z dnia 14 września 2020 r. o statucie parlamentu art. 11 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 11.
Wybór kandydata na Pierwszego Ministra, marszałka, wicemarszałka oraz przedstawiciela Królestwa Dreamlandu we Wspólnym Zgromadzeniu Unii Niepodległych Państw następuje według przepisów niniejszego rozdziału.”.
Artykuł 10.
Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Awatar użytkownika
Torkan Ingawaar
Marszałek Dworu
Posty: 1546
Rejestracja: 1 gru 2014, 19:01
NIM: 156339
Lokalizacja: Sangajokk
Kontakt:

Re: Wniosek: Ustawa o członkostwie państwa w UNP

Post autor: Torkan Ingawaar »

Wysoka Izbo,

przyjmuję projekt pod obrady i zarządzam debatę, która potrwa do 10 grudnia włącznie.
Torkan Ingawaar
p.o. Marszałka PK
(–) Torkan Ingawaar (ᑐᕐᑳᓐ ᐃᖓᕚᕐ)
Obrazek
Awatar użytkownika
RIIF
król-senior
Posty: 1886
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
user_herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

Re: Wniosek: Ustawa o członkostwie państwa w UNP

Post autor: RIIF »

Torkan Ingawaar pisze: 1 gru 2020, 10:11 Wysoka Izbo,

przyjmuję projekt pod obrady i zarządzam debatę, która potrwa do 10 grudnia włącznie.
Torkan Ingawaar
p.o. Marszałka PK
Panie Marszałku,
Wysoka Izbo.

Pierwsza sprawa - dlaczego aż 10 dni na debatę nad projektem "dość zwięzłym i prostym", jak to ładnie ujął Pierwszy Minister? Zasadniczo w projekcie tym nie ma kontrowersji, a przyjęte zasady podziału kompetencji są tożsame ze znanym nam obowiązującym porządkiem. Jaki ma sens przeciąganie debaty miast pozwolić działać organom i przyszłym przedstawicielom już w ramach samej Unii?

Wnoszę o skrócenie terminu debaty do 5 dni, wniosek ów jest wnioskiem formalnym.

Co do meritum przedłożenia. Mimo, iż JKW Pierwszy Minister Alfred napisał, iż to projekt rządowy to jako członek rządu zgłosiłem wobec projektu, a konkretnie wobec jednego z punktów, votum separatum. Wobec tego wnoszę stosowną poprawkę do projektu, polegającą na zastąpieniu większości, o której mowa w art. 2 ust. 2 ["większością co najmniej trzech piątych wszystkich głosów"] większością bezwzględną biorących udział w głosowaniu.

Uzasadnienie: konstrukcja oparta nie tylko na większości kwalifikowanej, ale i w dodatku na "wszystkich głosach", powoduje, że większość niezbędna do przyjęcia stosownych zmian może nie być możliwa do osiągnięcia. Rozumiem cel zabezpieczenia, ale wydaje się ono zbyt rygorystyczne. Proponowane przeze mnie rozwiązanie daje większą swobodę Parlamentowi w kształtowaniu wymaganej większości, a jednocześnie bierze pod uwagę zarówno głosy na nie, jak i te wstrzymujące się. Wskazanie jednocześnie, że chodzi o tych, co w ogóle biorąc udział w głosowaniu, ma na celu zabezpieczenie nas przed patem w sytuacji braku zainteresowania objawami, czy zwykłą obstrukcją parlamentarną.
Robert Fryderyk, c.s, r. s., p.s., KKdrOD
Awatar użytkownika
Leszek van der Fryssau
obywatel
Posty: 394
Rejestracja: 2 paź 2016, 17:45
NIM: 548063
user_herb: l06
Lokalizacja: Koppenberg/Furlandia i Luindor
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 10.12] Ustawa o członkostwie państwa w UNP

Post autor: Leszek van der Fryssau »

Panie Marszałku,
Wysoka Izbo.


Ustawa o członkowskie w Unii Niepodległych Państw jest dla mnie do zaakceptowania. Jeśli od strony prawnej jest O.K., to nie będę optował przeciwko tej ustawie, to JKM i Rząd Królewski negocjował warunki przystąpienia do UNP.
W takiej materii jak mówiłem wcześniej będę głosował za.
(—) sir Leszek van der Fryssau
ŁORF WWzGORF OGIII ONZIII
Burgrabia Miasta Koppenberg
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
obywatel
Posty: 13211
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Bekka-Heach (Rolandia)
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 10.12] Ustawa o członkostwie państwa w UNP

Post autor: Daniel von Witt »

Wasza Królewska Wysokość Premierze,

jaki wygląda hierarchia aktów normatywnych na linii: Konstytucja Królestwa---ratyfikowana umowa o naszym członkostwie w UNP. Czy niektóre przepisy umowy są niezgodne z Konstytucją, że tą się w zasadzie zmienia? Czy i dlaczego doszło do ratyfikacji umowy niezgodnej z Konstytucją? Czy nie można było zmienić Konstytucji przed ratyfikacją umowy? Czy zatem umowa o członkostwie w UNP jest aktem wyższej rangi nad naszą Konstytucją, wbrew temu, co sama Konstytucja stanowi?

Zdaję sobie sprawę, że za proces integracyjny Wasza Królewska Wysokość przed niedawnym objęciem urzędu premiera nie odpowiadał, dlatego moich pytań nie zadaję po to, by WKW pociągać za udzielone odpowiedzi do odpowiedzialności. Chcę jednak wiedzieć, jakie jest Wasze zdanie w przedmiocie zawartym w moich pytaniach. Dziękuję.

(-) Daniel von Witt
Awatar użytkownika
Torkan Ingawaar
Marszałek Dworu
Posty: 1546
Rejestracja: 1 gru 2014, 19:01
NIM: 156339
Lokalizacja: Sangajokk
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 10.12] Ustawa o członkostwie państwa w UNP

Post autor: Torkan Ingawaar »

W związku z wnioskiem JKW Roberta II Fryderyka oraz niezbyt intensywną dyskusją skracam debatę do poniedziałku 07.12 włącznie.
Torkan Ingawaar
p.o. Marszałka PK
(–) Torkan Ingawaar (ᑐᕐᑳᓐ ᐃᖓᕚᕐ)
Obrazek
Awatar użytkownika
Alfred
obywatel
Posty: 2385
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 07.12] Ustawa o członkostwie państwa w UNP

Post autor: Alfred »

Moim zdaniem nie ulega wątpliwości, że traktat unijny nie jest zgodny z naszą konstytucją. Zasadniczo każde ograniczenie suwerenności państwowej wymaga konstytucyjnego umocowania. To nie wynika wprost z żadnego przepisu, ale z samej natury państwa, którego atrybutem jest suwerenność. Co więcej, konieczne staje się zawieszenie naszych przepisów konstytucyjnych o wymiarze sprawiedliwości, bowiem ma on być w całości wykonywany przez unijny trybunał.

Jeśli chodzi o relacje hierarchiczne między Konstytucją a unijnym traktatem, jest to kolejny przypadek odwiecznego problemu, znanego z realowej praktyki prawa międzynarodowego i europejskiego. "Zdaniem" konstytucji ona jest ważniejsza, "zdanie" traktatu jest przeciwne. Zgodnie z prawem traktatów nie możemy się zasłaniać prawem wewnętrznym dla uzasadnienia niewywiązania się ze swoich zobowiązań. Jeśli więc chcemy być w Unii, musimy dostosować Konstytucję. Tak zadecydował Naród, w związku z czym Rząd przedstawił swój projekt.

Myślę, że bardziej eleganckim rozwiązaniem byłoby, gdyby poprzedni rząd od razu przedstawił projekt odpowiedniej nowelizacji konstytucji, zamiast zwracać się o wydanie rezolucji. Przyjęcie takiej nowelizacji stanowiłoby czytelny znak, że Naród chce akcesji do Unii, a zarazem gwarantowałoby uzyskanie odpowiedniej większości i sprawne dostosowanie ram konstytucyjnych do nowej rzeczywistości. Tak się jednak niestety nie stało i musimy zmieniać Konstytucję w trybie następczym.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Awatar użytkownika
Torkan Ingawaar
Marszałek Dworu
Posty: 1546
Rejestracja: 1 gru 2014, 19:01
NIM: 156339
Lokalizacja: Sangajokk
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 07.12] Ustawa o członkostwie państwa w UNP

Post autor: Torkan Ingawaar »

Wysoka Izbo,

w związku z upływem terminu zamykam debatę i zarządzam głosowanie, które potrwa do piątku 11 grudnia włącznie.
William Chamberlain-Schlesinger:
Andrzej Szmejchel:
Alfred de Ebruz:
Antoni Moskwicz:
Torkan Ingawaar:
Andrzej Swarzewski:
Stanisław Dmowski:
Jarosław Wawrzyniak:
Hans von Eichenblatt:
Daniel von Witt:
Maciej II:
Leszek van der Fryssau:
(–) Torkan Ingawaar (ᑐᕐᑳᓐ ᐃᖓᕚᕐ)
Obrazek
Awatar użytkownika
Antoni Moskwicz
Główny Inżynier Królewski
Posty: 169
Rejestracja: 2 kwie 2019, 08:08
NIM: 812386
Lokalizacja: Førerstad, pref. Małej Furii, Księstwo Furlandii i Luindoru
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 11.12] Ustawa o członkostwie państwa w UNP

Post autor: Antoni Moskwicz »

William Chamberlain-Schlesinger:
Andrzej Szmejchel:
Alfred de Ebruz:
Antoni Moskwicz: ZA
Torkan Ingawaar:
Andrzej Swarzewski:
Stanisław Dmowski:
Jarosław Wawrzyniak:
Hans von Eichenblatt:
Daniel von Witt:
Maciej II:
Leszek van der Fryssau:
baron Antoni Moskwicz rodu Argentfører
Awatar użytkownika
Leszek van der Fryssau
obywatel
Posty: 394
Rejestracja: 2 paź 2016, 17:45
NIM: 548063
user_herb: l06
Lokalizacja: Koppenberg/Furlandia i Luindor
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 11.12] Ustawa o członkostwie państwa w UNP

Post autor: Leszek van der Fryssau »

William Chamberlain-Schlesinger:
Andrzej Szmejchel:
Alfred de Ebruz:
Antoni Moskwicz: ZA
Torkan Ingawaar:
Andrzej Swarzewski:
Stanisław Dmowski:
Jarosław Wawrzyniak:
Hans von Eichenblatt:
Daniel von Witt:
Maciej II:
Leszek van der Fryssau: WSTRZYMUJE SIĘ
(—) sir Leszek van der Fryssau
ŁORF WWzGORF OGIII ONZIII
Burgrabia Miasta Koppenberg
Awatar użytkownika
Torkan Ingawaar
Marszałek Dworu
Posty: 1546
Rejestracja: 1 gru 2014, 19:01
NIM: 156339
Lokalizacja: Sangajokk
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 11.12] Ustawa o członkostwie państwa w UNP

Post autor: Torkan Ingawaar »

William Chamberlain-Schlesinger:
Andrzej Szmejchel:
Alfred de Ebruz:
Antoni Moskwicz: ZA
Torkan Ingawaar: ZA
Andrzej Swarzewski:
Stanisław Dmowski:
Jarosław Wawrzyniak:
Hans von Eichenblatt:
Daniel von Witt:
Maciej II:
Leszek van der Fryssau: WSTRZYMUJE SIĘ
(–) Torkan Ingawaar (ᑐᕐᑳᓐ ᐃᖓᕚᕐ)
Obrazek
Awatar użytkownika
Jarek Wawrzyniak
Posty: 487
Rejestracja: 28 sie 2018, 08:57
Numer GG: 66334811
NIM: 970608
Lokalizacja: Agendart
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 11.12] Ustawa o członkostwie państwa w UNP

Post autor: Jarek Wawrzyniak »

William Chamberlain-Schlesinger:
Andrzej Szmejchel:
Alfred de Ebruz:
Antoni Moskwicz: ZA
Torkan Ingawaar: ZA
Andrzej Swarzewski:
Stanisław Dmowski:
Jarosław Wawrzyniak: PRZECIW
Hans von Eichenblatt:
Daniel von Witt:
Maciej II:
Leszek van der Fryssau: WSTRZYMUJE SIĘ
Jarosław von Wawrzyniak>>
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
obywatel
Posty: 13211
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Bekka-Heach (Rolandia)
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 11.12] Ustawa o członkostwie państwa w UNP

Post autor: Daniel von Witt »

William Chamberlain-Schlesinger:
Andrzej Szmejchel:
Alfred de Ebruz:
Antoni Moskwicz: ZA
Torkan Ingawaar: ZA
Andrzej Swarzewski:
Stanisław Dmowski:
Jarosław Wawrzyniak: PRZECIW
Hans von Eichenblatt:
Daniel von Witt: PRZECIW
Maciej II:
Leszek van der Fryssau: WSTRZYMUJE SIĘ
(-) Daniel von Witt
Awatar użytkownika
Andrzej Swarzewski
obywatel
Posty: 292
Rejestracja: 9 gru 2010, 13:34
NIM: 479233
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 11.12] Ustawa o członkostwie państwa w UNP

Post autor: Andrzej Swarzewski »

William Chamberlain-Schlesinger:
Andrzej Szmejchel:
Alfred de Ebruz:
Antoni Moskwicz: ZA
Torkan Ingawaar: ZA
Andrzej Swarzewski: ZA
Stanisław Dmowski:
Jarosław Wawrzyniak: PRZECIW
Hans von Eichenblatt:
Daniel von Witt: PRZECIW
Maciej II:
Leszek van der Fryssau: WSTRZYMUJE SIĘ
prof. Andrzej Swarzewski
Awatar użytkownika
Maciej II
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 2282
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 11.12] Ustawa o członkostwie państwa w UNP

Post autor: Maciej II »

William Chamberlain-Schlesinger:
Andrzej Szmejchel:
Alfred de Ebruz:
Antoni Moskwicz: ZA
Torkan Ingawaar: ZA
Andrzej Swarzewski: ZA
Stanisław Dmowski:
Jarosław Wawrzyniak: PRZECIW
Hans von Eichenblatt:
Daniel von Witt: PRZECIW
Maciej II: ZA
Leszek van der Fryssau: WSTRZYMUJE SIĘ
---

marszałek Maciej II zu Hergemon à de Ebruz

GABLOTA ODZNACZEŃ:
**Dreamlandzkie**
Order Korony Ebruzów - I Klasa
Krzyż Edwarda Artura z Brylantami

**Bialeńskie**
Order Bialeńskiej Gwiazdy Przyjaźni - Wielka Gwiazda
Medal Sił Zbrojnych - Złoty

**Rotryjskie**
Order Gołębicy i Oliwnej Gałązki - Kawaler

**Teutońskie**
Tytuł Obrońcy Teutonii
Awatar użytkownika
Maciej II
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 2282
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: [ZAKOŃCZONE] Ustawa o członkostwie państwa w UNP

Post autor: Maciej II »

Wysoka Izbo.

Zamykam głosowanie, w głosowaniu wzięło udział 7 z 12 uprawnionych do tego posłów.

Oddano 4 głosy ZA.
Oddano 2 głosy PRZECIW.
Oddano 1 głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ.

Wobec czego stwierdzam, że Parlament Królestwa uchwalił przedłożony mu projekt. Doręczyłem go JKM Aleksandrowi celem wydania przedmiotowej ustawy.
---

marszałek Maciej II zu Hergemon à de Ebruz

GABLOTA ODZNACZEŃ:
**Dreamlandzkie**
Order Korony Ebruzów - I Klasa
Krzyż Edwarda Artura z Brylantami

**Bialeńskie**
Order Bialeńskiej Gwiazdy Przyjaźni - Wielka Gwiazda
Medal Sił Zbrojnych - Złoty

**Rotryjskie**
Order Gołębicy i Oliwnej Gałązki - Kawaler

**Teutońskie**
Tytuł Obrońcy Teutonii
Zablokowany

Wróć do „Parlament Królestwa”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość