Nie uchwalono: Ustawa o obywatelstwie dreamlandzkim

Powszechne zgromadzenie obywatelskie, powołane do uchwalenia nowej konstytucji państwa, a także pełniące funkcje parlamentu, działające w marcu i kwietniu 2020 roku.
Awatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
obywatel
Posty: 2652
Rejestracja: 30 sie 2016, 02:35
Numer GG: 44703021
NIM: 132626
user_herb: c08.gif
Lokalizacja: Księstwo Furlandii i Luindoru, Segali
Kontakt:

Re: Dyskusja do 10 IV: Ustawa o obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: Fryderyk Orański-Nassau »

الوـس pisze:
31 mar 2020, 15:32
Uważam ten pomysł za równie nieudany, co pomysł z weryfikowaniem listy tych, którzy nabyli obywatelstwo, a nie zalogowali się na forum. Dodatkowe działanie o charakterze biurokratycznym, na które brakuje czasu, chęci i zaangażowania osobowego. W normalnym urzędzie zapewne w tym charakterze zatrudniono by jakąś panienkę po zarządzaniu albo innej turystyce, która by z namaszczeniem te listy układała i to by była cała jej aktywność w pracy. Cyzelowałaby listę za listą i przynosiła kierowniczce referatu do akceptacji, która by sprawdzała to nieco mniej wnikliwie, by ostatecznie wylądowała na biurku dyrektora wydziału, który by podpisał bez czytania, bo nie ma na to czasu.
+1

Łatwo się mówi "trzeba zrobić to" "możemy zrobić system" "trzeba zastąpić CRM", ale niech mi Szanowni wskażą kto konkretnie na tą chwilę "ogarnia" programowanie i to zrobi, a nie mógłby to zrobić, bo że teoretycznie każdy z nas może sie nauczyć to żadne zaskoczenie, ale bez von Habsburga, bez Mat Maxa zastanawiam się kogo widzicie w tej roli. Ja przyznam szczerze nikogo. Nic. Null. Zupełna pustka. Jestem za aktywnymi obywatelami, ale na pewno nie poprę tej ustawy w tym odrealnionym kształcie. Spójrzcie Panowie realistycznie na czym stoimy.
(-) Fryderyk Karol Albert markiz Orański-Nassau OOIII ONZII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
"Może ten słynny dreamlandzki neoprymitywizm wcale nie jest taki zły?"
Helmut Pohl, 7 lutego 2019 r.

Awatar użytkownika
Miś
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 2189
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
NIM: 283468
Kontakt:

Re: Dyskusja do 10 IV: Ustawa o obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: Miś »

Ja bym wyjebał automatyczne wygasanie obywatelstwa, a widełki czasowe zredukowałbym do jednych (n dni nielogowania się na forum lub n dni niepisania postów na forum) - tylko jako jedyną podstawę prawną do możliwości odebrania obywatelstwa ze względu na brak aktywności, a wiążąca byłaby tylko decyzja urzędnika czy kogo tam wydelegujemy do odbierania obywatelstw. Wtedy jak ktoś zauważy, że kogoś długo nie ma, może dać donos do urzędasa, urzędas sobie sprawdzi i jak zajdą przesłanki to obywatelstwo odbierze.
Mischa Baxter
Czerwony Baron

Awatar użytkownika
Alfred
Pierwszy Minister
Posty: 2013
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Dyskusja do 10 IV: Ustawa o obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: Alfred »

Zgłaszam autopoprawkę.
W projekcie ustawy o obywatelstwie dreamlandzkim wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 10 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 10.
(1) Obywatelstwo wygasa, gdy obywatel pozostaje poza Parlamentem Królestwa przez dwadzieścia jeden dni.

(2) Obywatelstwo wygasa w przypadku skreślenia obywatela z listy osobowej Parlamentu Królestwa, chyba że skreślenie to nastąpiło na żądanie samego obywatela.”;
2) po art. 16 dodaje się art. 17 w brzmieniu:
„Artykuł 17.
Traci moc ustawa federalna z dnia 18 października 2019 r. o obywatelstwie dreamlandzkim.”;
3) dotychczasowy art. 17 otrzymuje numer 18.
Uwzględniłem uwagi osób sceptycznych co do technicznej możliwości zaimplementowania przewidzianych w projekcie kryteriów aktywności. Nie oznacza to wycofania się z deklaracji, że taka możliwość istnieje. Ustawę możemy jednak znowelizować po przygotowaniu odpowiednich instrumentów technicznych, a tymczasem nie chciałbym, aby ta kwestia miała przesądzić o braku poparcia dla projektu. Proste pozostawanie poza parlamentem w pewnym okresie jest łatwe do ustalenia, biorąc pod uwagę, że akty nadania obywatelstwa oraz informacje o wpisaniu i skreśleniu na parlamentarną listę osobową są publicznie ogłaszane.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Pierwszy Minister, Główny Inżynier Królewski

Awatar użytkownika
Alfred
Pierwszy Minister
Posty: 2013
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Dyskusja do 10 IV: Ustawa o obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: Alfred »

W drodze autopoprawki ustalam dzień wejścia w życie ustawy w przypadku uchwalenia jej według projektu, określony ostatnim artykułem projektu, na 13 kwietnia 2020 r.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Pierwszy Minister, Główny Inżynier Królewski

Awatar użytkownika
Alfred
Pierwszy Minister
Posty: 2013
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Dyskusja do 10 IV: Ustawa o obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: Alfred »

Maciej II pisze:
29 mar 2020, 19:13
Przepraszam za zwłokę w odpowiedzi,
No tak - ostatecznie chcemy się bawić w stosunkowo silny rząd, w porównaniu z tym, co było wcześniej. Niech i tak będzie, zobaczymy jak funkcjonuje taki model, jeżeli funkcjonuje źle, to się go najwyżej zmieni.
Wasza Królewska Mość, czy mogę uważać tę deklarację za oświadczenie o cofnięciu poprawki?
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Pierwszy Minister, Główny Inżynier Królewski

Awatar użytkownika
Maciej II
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 1751
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: Dyskusja do 10 IV: Ustawa o obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: Maciej II »

Tak.

Awatar użytkownika
Alfred
Pierwszy Minister
Posty: 2013
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Dyskusja do 10 IV: Ustawa o obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: Alfred »

Zarządzam zakończenie dyskusji i rozpoczęcie głosowania nad projektem. Głosowanie potrwa do soboty włącznie. Głosy proszę oddawać indywidualnie, bez listy. Można głosować ZA, PRZECIW albo WSTRZYMAĆ SIĘ od głosu.

Tekst jednolity projektu:
USTAWA
z dnia ...

o obywatelstwie dreamlandzkim

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

Artykuł 1.
Ustawa określa nabycie i utratę obywatelstwa dreamlandzkiego, zwanego dalej „obywatelstwem”.
Artykuł 2.
Określenie „cudzoziemiec” oznacza każdego, kto nie jest obywatelem.
Rozdział 2.
Nabycie obywatelstwa
Artykuł 3.
(1) Obywatelstwo może być nadane cudzoziemcowi na jego wniosek.

(2) Nie nadaje się obywatelstwa zainteresowanemu cudzoziemcowi, jeśli stwarzałoby to zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego, interesu publicznego lub spoistości wspólnoty obywatelskiej.

(3) Nie nadaje się obywatelstwa zainteresowanemu cudzoziemcowi, jeśli jego dotychczasowa działalność nie pozwala na ocenę jego przydatności do wejścia w skład wspólnoty obywatelskiej.
Artykuł 4.
(1) Cudzoziemiec przedkłada wniosek o nadanie mu obywatelstwa ministrowi imigracji.

(2) Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, żądanie nadania mu obywatelstwa oraz zwięzłe uzasadnienie tego żądania. Minister imigracji pozostawia bez rozpatrzenia wniosek, który nie odpowiada tym wymogom.
Artykuł 5.
(1) Minister imigracji wyznacza odpowiedni czas, nie krótszy niż dwadzieścia cztery godziny, na dyskusję nad wnioskiem o nadanie obywatelstwa i zgłaszanie zastrzeżeń wobec niego.

(2) Jeśli zostaną zgłoszone zastrzeżenia, minister imigracji wyznaczy odpowiedni czas, nie krótszy niż czterdzieści osiem godzin, na dalszą dyskusję nad wnioskiem.

(3) Tylko obywatele mogą zgłaszać zastrzeżenia wobec wniosku.
Artykuł 6.
Minister imigracji może podjąć odpowiednie czynności sprawdzające dla ustalenia, czy nadanie obywatelstwa zainteresowanemu cudzoziemcowi byłoby pożądane.
Artykuł 7.
(1) Po upływie czasu na dyskusję nad wnioskiem, w ciągu czterdziestu ośmiu godzin, minister imigracji przedkłada Królowi wniosek o nadanie obywatelstwa zainteresowanemu cudzoziemcowi albo umotywowaną decyzją odmawia przedłożenia takiego wniosku.

(2) Od decyzji ministra imigracji, odmawiającej przedłożenia Królowi wniosku o nadanie obywatelstwa zainteresowanemu cudzoziemcowi, przysługuje temu odwołanie do Pierwszego Ministra.

(3) Jeśli ministrem imigracji jest sam Pierwszy Minister, zamiast odwołania zainteresowanemu cudzoziemcowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

(4) Pierwszy Minister rozpatruje wniesione odwołanie w ciągu czterdziestu ośmiu godzin.
Artykuł 8.
(1) Na wniosek ministra imigracji, Król nadaje obywatelstwo zainteresowanemu cudzoziemcowi i zobowiązuje go do złożenia przysięgi obywatelskiej.

(2) Nadanie obywatelstwa jest skuteczne od czasu złożenia przysięgi obywatelskiej przez nowego obywatela. Przysięga obywatelska złożona po upływie tygodnia od nadania obywatelstwa jest nieważna.

(3) Przysięgę obywatelską składa się wobec Króla, według następującej roty:
„Ja, NN, przysięgam: dochować wierności Królestwu Dreamlandu, jego Konstytucji i prawom; bronić ich przed wszelkimi zagrożeniami, z zewnątrz i wewnątrz; uczestniczyć w rozstrzyganiu spraw publicznych zgodnie ze swoim sumieniem i najlepszą wiedzą; służyć wspólnemu dobru wedle swoich sił i umiejętności.”.
(4) Przysięgę obywatelską można złożyć z dodatkiem formuł religijnych bądź odwołujących się do wartości wyznawanych przez obywatela.
Rozdział 3.
Utrata obywatelstwa

Artykuł 9.
Obywatelstwo wygasa po upływie dwudziestu jeden dni od opublikowania przez obywatela ostatniej wypowiedzi na państwowym forum dyskusyjnym.
Artykuł 10.
(1) Obywatelstwo wygasa, gdy obywatel pozostaje poza Parlamentem Królestwa przez dwadzieścia jeden dni.

(2) Obywatelstwo wygasa w przypadku skreślenia obywatela z listy osobowej Parlamentu Królestwa, chyba że skreślenie to nastąpiło na żądanie samego obywatela.
Artykuł 11.
Nie wygasa obywatelstwo Króla ani króla seniora.
Artykuł 12.
Wygaśnięcie obywatelstwa stwierdza minister imigracji w drodze decyzji, wskazując przyczynę wygaśnięcia.
Artykuł 13.
(1) Obywatel może się zrzec obywatelstwa wobec Króla.

(2) Król, za zgodą ministra imigracji, odbiera obywatelstwo zrzekającemu się go.
Artykuł 14.
Jeśli obywatel dreamlandzki, będący także obywatelem państwa obcego, uchybia obowiązkowi wierności państwu lub sprzeniewierza się przysiędze obywatelskiej, na wniosek albo za zgodą ministra spraw zagranicznych Król może odebrać temu obywatelowi jego obywatelstwo.
Artykuł 15.
(1) Parlament Królestwa może odebrać obywatelstwo oznaczonej osobie, stanowiąc większością co najmniej trzech czwartych wszystkich głosów.

(2) Projekt uchwały w tej sprawie może być poddany pod głosowanie najwcześniej po upływie tygodnia od przedstawienia go parlamentowi.

(3) Uchwała w tej sprawie może być podjęta najwcześniej po upływie trzech miesięcy od poprzedniego przypadku odebrania obywatelstwa w tym samym trybie.
Rozdział 4.
Przepisy wprowadzające

Artykuł 16.
Z dniem wejścia w życie ustawy królowie seniorzy niebędący obywatelami nabywają obywatelstwo z mocy samego prawa, bez potrzeby składania przysięgi obywatelskiej.
Artykuł 17.
Traci moc ustawa federalna z dnia 18 października 2019 r. o obywatelstwie dreamlandzkim.
Artykuł 18.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 13 kwietnia 2020 r.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Pierwszy Minister, Główny Inżynier Królewski

Awatar użytkownika
Alfred
Pierwszy Minister
Posty: 2013
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Głosowanie do 11 IV: Ustawa o obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: Alfred »

Głosuję ZA.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Pierwszy Minister, Główny Inżynier Królewski

Awatar użytkownika
الوـس
Posty: 4829
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Głosowanie do 11 IV: Ustawa o obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: الوـس »

Głosuję PRZECIW.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Miś
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 2189
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
NIM: 283468
Kontakt:

Re: Głosowanie do 11 IV: Ustawa o obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: Miś »

Obrazek

nie popieram wiec glosuje przeciw
Mischa Baxter
Czerwony Baron

Awatar użytkownika
Maciej II
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 1751
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: Głosowanie do 11 IV: Ustawa o obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: Maciej II »

Głosuję ZA.

Awatar użytkownika
Jarek Wawrzyniak
obywatel
Posty: 436
Rejestracja: 28 sie 2018, 08:57
Numer GG: 66334811
NIM: 970608
Lokalizacja: Agendart
Kontakt:

Re: Głosowanie do 11 IV: Ustawa o obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: Jarek Wawrzyniak »

PRZECIW
Jarosław von Wawrzyniak>>


Awatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
obywatel
Posty: 2652
Rejestracja: 30 sie 2016, 02:35
Numer GG: 44703021
NIM: 132626
user_herb: c08.gif
Lokalizacja: Księstwo Furlandii i Luindoru, Segali
Kontakt:

Re: Głosowanie do 11 IV: Ustawa o obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: Fryderyk Orański-Nassau »

Głosuję ZA
(-) Fryderyk Karol Albert markiz Orański-Nassau OOIII ONZII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
"Może ten słynny dreamlandzki neoprymitywizm wcale nie jest taki zły?"
Helmut Pohl, 7 lutego 2019 r.

Awatar użytkownika
Alfred
Pierwszy Minister
Posty: 2013
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Głosowanie do 11 IV: Ustawa o obywatelstwie dreamlandzkim

Post autor: Alfred »

Ogłaszam wyniki głosowania. Wzięło udział sześciu obywateli dreamlandzkich, w tym dwóch oddało głos ZA, aczterech oddało głos PRZECIW. Dla porządku odnotowuje się, że ponadto jeden obywatel dreamlandzki oddał głos spóźniony. Konstytuanta Królestwa nie uchwaliła ustawy o obywatelstwie dreamlandzkim.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Pierwszy Minister, Główny Inżynier Królewski

Zablokowany

Wróć do „Sekcja A Konstytuanta Królestwa”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości