Propozycja Misia - Adwokat Ludu

Powszechne zgromadzenie obywatelskie, powołane do uchwalenia nowej konstytucji państwa, a także pełniące funkcje parlamentu.
Awatar użytkownika
Miś
Posty: 2127
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
NIM: 283468
Kontakt:

Propozycja Misia - Adwokat Ludu

Post autor: Miś »

Artykuł ...
  1. Adwokat Ludu broni jednostkę przed sytuacjami wynikającymi z niewłaściwego administrowania w instytucjach i organach władzy publicznej Królestwa Dreamlandu.
  2. Adwokat Ludu wszczyna dochodzenia na podstawie skarg lub z własnej inicjatywy, a w wykonywaniu swoich obowiązków jest niezawisły.
  3. W przypadku stwierdzenia naruszenia praw i wolności jednostki przez organy administracji publicznej, Adwokat Ludu ma prawo do kierowania zaleceń do Zgromadzenia Ludowego i Rady Ministrów, a także skarg nadzwyczajnych do Króla lub Trybunału Sprawiedliwości.
  4. Adwokat Ludu podczas sprawowania kadencji nie może prowadzić żadnej działalności politycznej lub innej działalności państwowej.
  5. Adwokata Ludu wybiera Zgromadzenie Ludowe spośród obywateli dreamlandzkich większością dwóch trzecich głosów wszystkich deputowanych na odnawialną trzymiesięczną kadencję.
  6. Odwołanie Adwokata Ludu przed upływem kadencji może nastąpić jedynie na uzasadniony wniosek co najmniej jednej trzeciej Zgromadzenia Ludowego większością trzech piątych głosów wszystkich deputowanych. Kadencja Adwokata Ludu wygasa z chwilą zrzeczenia się przez niego obywatelstwa dreamlandzkiego.
Myślę, że przydałby się taki urząd w Dreamlandzie, który stałby w obronie obywateli i nieobywateli przed przypadkami niewłaściwego administrowania, np. nadużywania uprawnień, nieuczciwego postępowania, dyskryminacji, odmowy udzielenia informacji, nieprawidłowych procedur, nieuzasadnionej zwłoki, zaniechania, niedbalstwa, etc., jako ostatnia opcja na odwołanie się, gdy inne możliwości prawne wyczerpałyby się. Adwokat Ludu byłby całkowicie niezależny, tzn. nie podlegałby pod polecenia od żadnego organu władzy ani żadnej organizacji.
Mischa Baxter
Czerwony Baron

Awatar użytkownika
Alfred
król-senior
Posty: 1864
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Propozycja Misia - Adwokat Ludu

Post autor: Alfred »

W kwestii formalnej: przypominam, że działamy w ramach dekretu o przeprowadzeniu reformy ustroju, a także Regulaminu Parlamentu Królewskiego, stosowanego odpowiednio. Projekt konstytucji musi być złożony jako całość, w jednym, odrębnym wątku. Należy do niego załączyć uzasadnienie, a w razie potrzeby także teksty jednolite zmienianych aktów.

Przedstawiane fragmenty projektów konstytucji będę traktował jako wystąpienia z art. 1 ust. 3 i art. 27 Regulaminu Parlamentu Królewskiego, tzn. możemy sobie nad nimi dyskutować, ale ostatecznie muszą być zebrane w całość i należycie złożone jako pełen projekt, aby zostały uwzględnione we właściwych pracach konstytucyjnych. Analogiczną informację zamieszczam w pozostałych podobnych wątkach.

Otwieram obrady Konstytuanty Królestwa w przedmiocie wystąpienia obywatela Mischy Baxtera.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Marszałek Królewski, Główny Inżynier Królewski, Prezes Partii Republikańskiej

Awatar użytkownika
الوـس
Marszałek Dworu
Posty: 4740
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Propozycja Misia - Adwokat Ludu

Post autor: الوـس »

Zasadniczo taką rolę w realnym świecie sprawuje prokurator. A przynajmniej powinien był.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
Posty: 2631
Rejestracja: 30 sie 2016, 02:35
Numer GG: 44703021
NIM: 132626
user_herb: c08.gif
Lokalizacja: Księstwo Furlandii i Luindoru, Segali
Kontakt:

Re: Propozycja Misia - Adwokat Ludu

Post autor: Fryderyk Orański-Nassau »

Kadencja Adwokata Ludu wygasa z chwilą zrzeczenia się przez niego obywatelstwa dreamlandzkiego.
Czy ten zapis mam rozumieć w sposób, że nie przewiduje Pan utraty obywatelstwa np. za niegłosowanie w referendum czy wyborach? Bo mowa tylko o jego zrzeczeniu, a nie utracie w ogóle.
(-) Fryderyk Karol Albert markiz Orański-Nassau OOIII ONZII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
"Może ten słynny dreamlandzki neoprymitywizm wcale nie jest taki zły?"
Helmut Pohl, 7 lutego 2019 r.

Awatar użytkownika
Maciej II
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 1604
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: Propozycja Misia - Adwokat Ludu

Post autor: Maciej II »

الوـس pisze:
26 mar 2020, 17:23
Zasadniczo taką rolę w realnym świecie sprawuje prokurator. A przynajmniej powinien był.
Moim zdaniem zamysł tutaj był taki, że adwokat ludu jest dokładnym przeciwieństwem prokuratura, bo zamiast oskarżać, ma chronić oskarżonego. Ten przepis wypadałoby jednak trochę dookreślić, aby adwokat miał rzeczywiście jakiekolwiek kompetencje, większe od praw zwykłego obywatela, choć może sam projekt zakłada tu głównie funkcję tytularną.
Proponowałbym nazwę >>Popular<<, wydaje mi się być całkiem dobrym odzwierciedleniem pełnionej służby.
Ja tu widzę dwie opcje:
Popular jest tytularnym "obrońcą z urzędu", który ma ograniczone i dość symboliczne kompetencje, np. w formie możliwości zawieszenia oskarżonemu odbywania kary (coś jak wyjście za kaucją, gdzie popular odpowiada głową), możliwość objęcia pełnomocnictwa w sprawie, itd.

Druga opcja to taki odpowiednik RPO, znowu wydaje mi się, funkcja tytularna u nas - ale można wprowadzić jakąś ustawą, czemu nie.

Awatar użytkownika
Konstantin Wolframovich
Posty: 81
Rejestracja: 12 lis 2018, 06:36
NIM: 689878
Kontakt:

Re: Propozycja Misia - Adwokat Ludu

Post autor: Konstantin Wolframovich »

Artykuł ...
  1. Adwokat Ludu broni jednostkę przed sytuacjami wynikającymi z niewłaściwego administrowania w instytucjach i organach władzy publicznej Królestwa Dreamlandu.
Popieram wszystko co zostało wymienione wyżej.
/-/ Konstantin Wolframovich

Awatar użytkownika
الوـس
Marszałek Dworu
Posty: 4740
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Propozycja Misia - Adwokat Ludu

Post autor: الوـس »

Maciej II pisze:
27 mar 2020, 16:52
Moim zdaniem zamysł tutaj był taki, że adwokat ludu jest dokładnym przeciwieństwem prokuratura, bo zamiast oskarżać, ma chronić oskarżonego. Ten przepis wypadałoby jednak trochę dookreślić, aby adwokat miał rzeczywiście jakiekolwiek kompetencje, większe od praw zwykłego obywatela, choć może sam projekt zakłada tu głównie funkcję tytularną.
Zasadniczo prokurator, przynajmniej w teorii, nie jest z założenia przeciwnikiem procesowym obywatela. Prokurator w polskim systemie prawnym może także np. wytoczyć powództwo w interesie obywatela (na jego rzecz), może wnieść sprzeciw od decyzji, może wnosić skargi do sądów administracyjnych etc.

Sama idea jest niezła, ale pytanie brzmi, kto obsadzi ten stołek?
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Maciej II
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 1604
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: Propozycja Misia - Adwokat Ludu

Post autor: Maciej II »

الوـس pisze:
27 mar 2020, 17:08
Zasadniczo prokurator, przynajmniej w teorii, nie jest z założenia przeciwnikiem procesowym obywatela. Prokurator w polskim systemie prawnym może także np. wytoczyć powództwo w interesie obywatela (na jego rzecz), może wnieść sprzeciw od decyzji, może wnosić skargi do sądów administracyjnych etc.

Sama idea jest niezła, ale pytanie brzmi, kto obsadzi ten stołek?
No tak, zgadzam się, jak jest w praktyce - wiadomo.
Mi się to widzi, jako funkcja społeczna, wybierana przez lud, z pośród ludu, niekoniecznie zawsze musi być obsadzona, bo czasem nie ma dobrego populara.

Awatar użytkownika
الوـس
Marszałek Dworu
Posty: 4740
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Propozycja Misia - Adwokat Ludu

Post autor: الوـس »

Trybun Ludowy brzmi lepiej.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta ë Kòmùdny
فقهاء‎‎
Hrabia Odwilży

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Alfred
król-senior
Posty: 1864
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Propozycja Misia - Adwokat Ludu

Post autor: Alfred »

Maciej II pisze:
27 mar 2020, 17:34
[...] czasem nie ma dobrego populara.
Populaża.
الوـس pisze:
27 mar 2020, 17:54
Trybun Ludowy brzmi lepiej.
Zdecydowanie.

Co do meritum, wydaje mi się, że Dreamland ustanowił urząd rzecznika praw obywatelskich jakoś w 2002 r. Odnośną ustawę uchylono po kilku latach, w czasie jej obowiązywania nikt nie objął stanowiska.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Marszałek Królewski, Główny Inżynier Królewski, Prezes Partii Republikańskiej

Awatar użytkownika
Maciej II
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 1604
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: Propozycja Misia - Adwokat Ludu

Post autor: Maciej II »

Pytanie czy musi być obsadzony - to jest oczywiście robienie sobie wyrostka robaczkowego - ale takiego "dobrego". Chociaż polemizowałbym z tym, czy jest to materiał do konstytucji.

Awatar użytkownika
Alfred
król-senior
Posty: 1864
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Propozycja Misia - Adwokat Ludu

Post autor: Alfred »

Maciej II pisze:
27 mar 2020, 20:03
Chociaż polemizowałbym z tym, czy jest to materiał do konstytucji.
Tak, również widziałbym to raczej w jakiejś dyskretnej ustawie, która mogłaby pozostawać w uśpieniu, czekając na swojego czempiona swobód obywatelskich. Aczkolwiek na kanwie swojego projektu, który przewiduje możliwość zajmowania niewiążących stanowisk przez parlament, zastanawiam się, czy najsensowniej nie byłoby w takich przypadkach kierować petycje do całej wspólnoty, w ramach swoistego provocatio ad populum.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Marszałek Królewski, Główny Inżynier Królewski, Prezes Partii Republikańskiej

Awatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
Posty: 2631
Rejestracja: 30 sie 2016, 02:35
Numer GG: 44703021
NIM: 132626
user_herb: c08.gif
Lokalizacja: Księstwo Furlandii i Luindoru, Segali
Kontakt:

Re: Propozycja Misia - Adwokat Ludu

Post autor: Fryderyk Orański-Nassau »

Uważam propozycję "Populara" za lepszą nazwę.

Można się zastanawiać "kto to obejmie", ale jak podejdziemy tak do tego przy każdym jednym pomyśle to odrzucimy wszystkie urzędy.
(-) Fryderyk Karol Albert markiz Orański-Nassau OOIII ONZII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
"Może ten słynny dreamlandzki neoprymitywizm wcale nie jest taki zły?"
Helmut Pohl, 7 lutego 2019 r.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Konstytuanta Królestwa”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości