Petycja w sprawie sprawnej reformy ustroju

Powiększanie wspólnego dobra, walki o władzę. Esencja dreamlandzkiego życia.
Awatar użytkownika
Alfred
król-senior
Posty: 2401
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Petycja w sprawie sprawnej reformy ustroju

Post autor: Alfred »

Wasza Królewska Mość,

dreamlandzka organizacja państwowa znajduje się w stanie rozkładu. Rząd i sąd nie są zdolne do działania, a możliwość ich zastąpienia w ramach obowiązującego porządku konstytucyjnego — wątpliwa. Niejasna jest relacja parlamentu, który przecież nie został rozwiązany, do konstytuanty, która ma przejąć jego miejsce obrad. W zasadzie mamy oczekujący wniosek o włączenie do parlamentu, który powinien zostać rozpatrzony, a w tego następstwie musiałby ulec zakończeniu stan klęski aktywnościowej, dający nam szansę na wyjście z obecnego impasu.

Przede wszystkim zaś szansa ta jest obecnie marnowana, gdyż konstytuanta w ogóle nie podjęła prac.

W związku z tym przedstawiam projekt dekretu regulującego tymczasową organizację władz w stanie klęski aktywnościowej oraz wytyczającego jasną, ograniczoną czasowo ścieżkę do uchwalenia nowej konstytucji.
DEKRET
z dnia ...

o przeprowadzeniu reformy ustroju
Artykuł 1.
Rozwiązuje się Parlament Królewski.
Artykuł 2.
(1) Powołuje się Konstytuantę Królestwa do uchwalenia nowej konstytucji państwa.

(2) Wszelkie uprawnienia rozwiązanego Parlamentu Królewskiego, z wyłączeniem uchwalania ustaw zmieniających Kartę Konstytucyjną, przechodzą na Konstytuantę Królestwa.
Artykuł 3.
(1) Konstytuanta Królestwa uchwali nową konstytucję państwa w trybie ustępów następujących.

(2) W ciągu pięciu dni od wejścia w życie dekretu, Król i członkowie konstytuanty mogą przedkładać konstytuancie projekty konstytucji.

(3) Przez następne dziewięć dni konstytuanta dyskutuje nad każdym rozpatrywanym projektem z osobna. W ciągu dyskusji wnioskodawca może wnosić poprawki do swojego projektu. Zmieniają one tekst projektu bez potrzeby głosowania. Wnoszenie poprawek przez inne osoby jest wyłączone.

(4) Po zakończeniu dyskusji nad projektami, konstytuanta przejdzie do głosowania. W głosowaniu członek konstytuanty oddaje głos za jednym z rozpatrywanych projektów, a jeśli jest tylko jeden projekt, to za albo przeciw niemu. Głosowanie trwa trzy dni.

(5) Nowa konstytucja państwa jest uchwalona według projektu, za którym padła bezwzględna większość oddanych głosów. Jeśli żaden projekt nie uzyskał takiej większości, głosowanie powtarza się, z pominięciem tego projektu, który uzyskał najmniej głosów. Jeśli był tylko jeden projekt i nie został uchwalony, powtarza się całą procedurę od ustępu drugiego.

(6) Król zatwierdzi i ogłosi uchwaloną konstytucję państwa.
Artykuł 4.
(1) Konstytuanta Królestwa wykonuje przekazane jej uprawnienia Parlamentu Królewskiego, stanowiąc zwykłą większością oddanych głosów bez wymogu kworum.

(2) Do trybu działania Konstytuanty Królestwa, w zakresie nieuregulowanym dekretem, stosuje się odpowiednio przepisy o trybie działania Parlamentu Królewskiego.
Artykuł 5.
(1) Konstytuanta Królestwa składa się ze wszystkich obywateli dreamlandzkich, z wyłączeniem Króla, zebranych pod przewodnictwem Marszałka Królewskiego.

(2) Król powołuje i odwołuje Marszałka Królewskiego.
Artykuł 6.
(1) Zawiesza się wybory Premiera Rządu Królewskiego.

(2) Król powołuje i odwołuje Premiera Rządu Królewskiego.
Artykuł 7.
(1) Rozwiązuje się Sąd Królestwa.

(2) Wszelkie uprawnienia rozwiązanego Sądu Królestwa, z wyłączeniem orzekania o odpowiedzialności konstytucyjnej, przechodzą na Króla.
Artykuł 8.
(1) Zawiesza się obowiązywanie przepisów o zakończeniu stanu klęski aktywnościowej.

(2) Król może zakończyć stan klęski aktywnościowej wedle uznania.
Artykuł 9.
Zawiesza się obowiązywanie przepisów o organizacji rządu federalnego w zakresie wynikającym ze zmian w tej organizacji, przeprowadzonych dekretem.
Artykuł 10.
Traci moc dekret królewski z 13 marca 2020 r. o Konstytuancie.
Artykuł 11.
(1) Dekret wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

(2) Dekret utraci moc wraz z wejściem w życie nowej konstytucji państwa albo zakończeniem stanu klęski aktywnościowej.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Awatar użytkownika
Aleksander
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 5409
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Petycja w sprawie sprawnej reformy ustroju

Post autor: Aleksander »

Alfred pisze: 23 mar 2020, 19:36Przede wszystkim zaś szansa ta jest obecnie marnowana, gdyż konstytuanta w ogóle nie podjęła prac.
Zasadniczo problemy są dwa. Pierwszym jest czas, ale ten problem tymczasowo zszedł na drugi plan, bo siedzimy doma. Drugim jest wizja ustroju. Ja nie mam żadnej.
(-) Alexander, Rex Dreamlandis et Scholandiæ
Awatar użytkownika
Alfred
król-senior
Posty: 2401
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Petycja w sprawie sprawnej reformy ustroju

Post autor: Alfred »

الوـس pisze: 23 mar 2020, 20:34 Zasadniczo problemy są dwa. Pierwszym jest czas, ale ten problem tymczasowo zszedł na drugi plan, bo siedzimy doma.
Na zasadzie projektu dekretu wyrobilibyśmy się z nową konstytucją zapewne przed wyjściem z domów. ;)
الوـس pisze: 23 mar 2020, 20:34 Drugim jest wizja ustroju. Ja nie mam żadnej.
W normalnych warunkach brak reformatorskiego zapału we wspólnocie mógłby świadczyć, że mamy przynajmniej przyzwoity ustrój. Rzecz w tym, że aparat państwowy się właściwie rozleciał i nie sposób go poskładać do kupy w ramach obowiązującego porządku. Pozostawanie w obecnym stanie będzie tylko głęboko deprymujące. Zostały przedstawione jakieś propozycje ustrojowe. Może pojawi się coś jeszcze. Trzeba w każdym razie się na którąś zdecydować. Później możemy weryfikować rezultaty.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Awatar użytkownika
Aleksander
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 5409
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Petycja w sprawie sprawnej reformy ustroju

Post autor: Aleksander »

Cóż, moim zdaniem kusząca jest perspektywa odebrania monarsze wszelkich uprawnień ustawodawczych i wykonawczych na rzecz pozostawienia mu kwestii sądownictwa (i tu bym dał prawo dowolnego ustalania ustroju sądu oraz wybór, czy król sądzi sam, czy wybiera sobie kogoś, kto robi to w jego imieniu) oraz tradycyjnych prerogatyw głowy państwa, a zatem fons honorum, przyjmowanie listów uwierzytelniających oraz uśmiechanie się z plakatu reklamującego Dreamland.
(-) Alexander, Rex Dreamlandis et Scholandiæ
Awatar użytkownika
Maciej II
król-senior
Posty: 2327
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: Petycja w sprawie sprawnej reformy ustroju

Post autor: Maciej II »

Szanowni,

W związku z tym, że petycja spotkała się z dość pozytywnym odbiorem społecznym, postanowiłem ją wprowadzić w życie w niezmienionej formie.

Z wyrazami szacunku,

(-) M2, r.
---

marszałek Maciej II zu Hergemon à de Ebruz

GABLOTA ODZNACZEŃ:
**Dreamlandzkie**
Order Korony Ebruzów - I Klasa
Krzyż Edwarda Artura z Brylantami

**Bialeńskie**
Order Bialeńskiej Gwiazdy Przyjaźni - Wielka Gwiazda
Medal Sił Zbrojnych - Złoty

**Rotryjskie**
Order Gołębicy i Oliwnej Gałązki - Kawaler

**Teutońskie**
Tytuł Obrońcy Teutonii
Awatar użytkownika
Andrzej
minister
Posty: 2566
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
NIM: 283468
Kontakt:

Re: Petycja w sprawie sprawnej reformy ustroju

Post autor: Andrzej »

الوـس pisze: 23 mar 2020, 20:58 Cóż, moim zdaniem kusząca jest perspektywa odebrania monarsze wszelkich uprawnień ustawodawczych i wykonawczych na rzecz pozostawienia mu kwestii sądownictwa (i tu bym dał prawo dowolnego ustalania ustroju sądu oraz wybór, czy król sądzi sam, czy wybiera sobie kogoś, kto robi to w jego imieniu) oraz tradycyjnych prerogatyw głowy państwa, a zatem fons honorum, przyjmowanie listów uwierzytelniających oraz uśmiechanie się z plakatu reklamującego Dreamland.
Spoko koncept
Maciej II pisze: 24 mar 2020, 02:08 Szanowni,

W związku z tym, że petycja spotkała się z dość pozytywnym odbiorem społecznym, postanowiłem ją wprowadzić w życie w niezmienionej formie.

Z wyrazami szacunku,

(-) M2, r.
>jedna osoba skomentowała
>dość pozytywny odbiór s p o ł e c z n y

XD
Andrzej wicehr. Szmejchel
Obrazek
Awatar użytkownika
Maciej II
król-senior
Posty: 2327
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: Petycja w sprawie sprawnej reformy ustroju

Post autor: Maciej II »

Głównie na ten temat rozmawialiśmy wczoraj na krajowym dyskordzie - gdzie również Cię, Jezusie, zapraszam.
---

marszałek Maciej II zu Hergemon à de Ebruz

GABLOTA ODZNACZEŃ:
**Dreamlandzkie**
Order Korony Ebruzów - I Klasa
Krzyż Edwarda Artura z Brylantami

**Bialeńskie**
Order Bialeńskiej Gwiazdy Przyjaźni - Wielka Gwiazda
Medal Sił Zbrojnych - Złoty

**Rotryjskie**
Order Gołębicy i Oliwnej Gałązki - Kawaler

**Teutońskie**
Tytuł Obrońcy Teutonii
Awatar użytkownika
Aleksander
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 5409
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Petycja w sprawie sprawnej reformy ustroju

Post autor: Aleksander »

Miś pisze: 24 mar 2020, 08:45
Maciej II pisze: 24 mar 2020, 02:08 Szanowni,

W związku z tym, że petycja spotkała się z dość pozytywnym odbiorem społecznym, postanowiłem ją wprowadzić w życie w niezmienionej formie.

Z wyrazami szacunku,

(-) M2, r.
>jedna osoba skomentowała
>dość pozytywny odbiór s p o ł e c z n y

XD
Nie no, na discordzie była w tym przedmiocie dyskusja. Zanim się wylogowałem spać, to rozwiązanie to poparły w sumie cztery osoby.
(-) Alexander, Rex Dreamlandis et Scholandiæ
Awatar użytkownika
Andrzej
minister
Posty: 2566
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
NIM: 283468
Kontakt:

Re: Petycja w sprawie sprawnej reformy ustroju

Post autor: Andrzej »

A to ok
Andrzej wicehr. Szmejchel
Obrazek
Awatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
Posty: 2668
Rejestracja: 30 sie 2016, 02:35
Numer GG: 44703021
NIM: 132626
user_herb: c08.gif
Lokalizacja: Księstwo Furlandii i Luindoru, Segali
Kontakt:

Re: Petycja w sprawie sprawnej reformy ustroju

Post autor: Fryderyk Orański-Nassau »

Miś pisze: 24 mar 2020, 08:45
الوـس pisze: 23 mar 2020, 20:58 Cóż, moim zdaniem kusząca jest perspektywa odebrania monarsze wszelkich uprawnień ustawodawczych i wykonawczych na rzecz pozostawienia mu kwestii sądownictwa (i tu bym dał prawo dowolnego ustalania ustroju sądu oraz wybór, czy król sądzi sam, czy wybiera sobie kogoś, kto robi to w jego imieniu) oraz tradycyjnych prerogatyw głowy państwa, a zatem fons honorum, przyjmowanie listów uwierzytelniających oraz uśmiechanie się z plakatu reklamującego Dreamland.
Spoko koncept
Nie spoko koncept. Jak mamy robić z Króla marionetkę bez celu, to w ogóle przejdźmy na republikę z Premierem jako głową rządu i państwa. Żeby było jasne, nie jestem zwolennikiem republiki. Po prostu nie trzeba nam stanowisk bez celu.
(-) Fryderyk Karol Albert markiz Orański-Nassau OOIII ONZII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
"Może ten słynny dreamlandzki neoprymitywizm wcale nie jest taki zły?"
Helmut Pohl, 7 lutego 2019 r.
ODPOWIEDZ

Wróć do „Polityka”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 4 gości