DK — Dekret Królewski o ustroju Rządu Królewskiego

Awatar użytkownika
Robert II Fryderyk
król-senior
Posty: 1662
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
user_herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

DK — Dekret Królewski o ustroju Rządu Królewskiego

Post autor: Robert II Fryderyk »

DEKRET KRÓLEWSKI
z dnia 10 kwietnia 2019 roku

o ustroju Rządu Królewskiego
MY, ROBERT II FRYDERYK,
król Dreamlandu i Scholandii,

pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, senior Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji,
senior Delty i Proftazji, Bergii i Elfidy, Arden i Inselii, Dolii i Faerie, Darei i Scholii,
źródło sprawiedliwości, zwierzchnik sił zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

wychodząc na przeciw konieczności dokonania zmian w zakresie obsługi informatycznej Kraju Naszego, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo systemów Królestwa oraz większą koordynację działań organów odpowiedzialnych za infrastrukturę informatyczną z organami państwa i obywatelami

stanowimy, co następuje:
Artykuł 1.
Dekret określa organizację i tryb pracy Rządu Królewskiego.
Artykuł 2.
Rząd Królewski składa się z Premiera Rządu Królewskiego oraz ministrów.
Artykuł 3.
Premier Rządu Królewskiego przewodniczy obradom Rządu Królewskiego, powołuje i odwołuje ministrów, udziela im wytycznych, koordynuje ich działalność, wykonuje funkcje ministrów przewidzianych dekretem, których stanowiska pozostają nieobsadzone oraz zastępuje nieobecnych ministrów.
Artykuł 4.
1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zarządza finansami publicznymi oraz mieniem publicznym niepowierzonym innym ministrom, kieruje aktywnością rządu federalnego w życiu gospodarczym państwa oraz prowadzi wszelkie rejestry przewidziane prawem.
2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji właściwy jest we wszelkich sprawach przewidzianych do właściwości Ministra Ksiąg i Rejestrów.
Artykuł 5.
1. Minister Bezpieczeństwa Publicznego zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa oraz chroni porządku publicznego i praworządności, w szczególności zaś kieruje moderacją forum i sprawuje funkcję oskarżyciela publicznego przed Sądem Królestwa.
2. Minister Bezpieczeństwa Publicznego właściwy jest we wszelkich sprawach przewidzianych do właściwości Ministra Policji.
Artykuł 6.
Minister Spraw Zagranicznych koordynuje i prowadzi politykę zagraniczną państwa w zakresie należącym do Rządu Królewskiego, w szczególności reprezentuje Rząd Królestwa w Komitecie Spraw Zagranicznych, a także zapewnia obsługę dyplomatów państw trzecich.
Artykuł 7.
Minister Kultury i Sztuki sprawuje opiekę nad działalnością kulturalną, naukową, sportową i podobną, prowadzoną przez obywateli dreamlandzkich lub na terytorium państwa dreamlandzkiego oraz zapewnia należyte przeprowadzenie świąt i uroczystości państwowych.
Artykuł 8.
Minister Rodziny i Polityki Społecznej dba o publiczny wizerunek państwa, a w szczególności Rządu Królewskiego, zapewnia należyte poinformowanie opinii publicznej o działalności Rządu, sprawuje opiekę nad nowymi mieszkańcami Dreamlandu.
Artykuł 9.
Poszczególni członkowie rządu wykonują także inne zadania, jeśli prawo tak stanowi.
Artykuł 10.
1. Członkowie rządu w zakresie wykonywania swoich zadań działają samodzielnie.
2. Ministrowie są związani wytycznymi, udzielonymi im przez Premiera Rządu.
Artykuł 11.
1. Członkowie rządu w zakresie wykonywania swoich zadań mogą podejmować wszelkie działania niewładcze bez szczególnego, prawnego upoważnienia.
2. Jednakże dla rozporządzenia mieniem publicznym albo zaciągnięcia długu publicznego potrzebują upoważnienia Rządu Królewskiego, określającego przedmiot rozporządzenia albo wysokość długu.
Artykuł 12.
1. Działalność ministrów podlega nadzorowi Premiera Rządu, zaś działalność jego samego podlega nadzorowi Rządu Królewskiego.
2. Od rozstrzygnięcia nadzorczego Premiera Rządu zainteresowanemu ministrowi służy odwołanie do Rządu Królewskiego.
Artykuł 13.
1. W przypadkach przewidzianych prawem, Rząd działa kolegialnie.
2. Rząd rozstrzyga jednomyślnie albo, na zarządzenie przewodniczącego, w głosowaniu, zwykłą większością głosów. Z wyjątkiem spraw z art. 12 ust. 2, Rząd nie rozstrzyga wbrew woli Premiera Rządu.
Artykuł 14.
1. Urzędem pomocniczym Rządu Królestwa jest Urząd Rady Ministrów.
2. Urząd Rady Ministrów zapewnia obsługę Premiera Rządu Królewskiego oraz ministrów.
3. Premier Rządu Królewskiego określa organizację Urzędu Rady Ministrów.
4. Premier Rządu Królewskiego może powoływać ministerstwa do obsługi określonych ministrów, przekształcać je i rozwiązywać, określać ich organizację.
Artykuł 15.
1. Premier Rządu Królewskiego powołuje i odwołuje urzędników Urzędu Rady Ministrów.
2. Ministrowie powołują i odwołują urzędników ministerstw zapewniających ich obsługę.
Artykuł 16.
Członek rządu może upoważnić urzędnika urzędu zapewniającego jego obsługę do wykonywania określonych czynności w jego imieniu.
Artykuł 17.
Traci moc dekret z dnia 17 sierpnia 2018 r. o ustroju Rządu Królewskiego.
Artykuł 18.
Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Robert II Fryderyk, R
Robert II Fryderyk, r. s.
Jaki powinien być Nowy Dreamland? Manifest Nowej Ery Postalfredyzmu.

"Działania bez przedstawienia planu, propozycji nowych zasad jak ma to wyglądać. Słowem bez zasad i żadnego planu, a nawet informacji." — Julian/Laurencjusz at Afera, baridajski wieszcz narodowy.

Zablokowany

Wróć do „Ustawy i dekrety”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości