DREAMLAND NA DISCORDZIE — utworzony został nowy serwer Dreamlandu na Discordzie. W imieniu Jego Królewskiej Mości Macieja II mamy zaszczyt zaprosić wszystkich mieszkańców Królestwa do przybycia na niego. Wystarczy kliknąć w ten link i gotowe. W razie problemów na serwerze łapcie Gwardię Królewską.

PRACE W DZIALE OGŁOSZEŃ URZĘDOWYCH — w dniu 11 sierpnia 2019 r. rozpoczęły się prace porządkowe działu. Trwa sortowanie aktów prawnych do odpowiednich poddziałów. Docelowa struktura działu może ulec zmianie. Prosimy o cierpliwość i dziękujemy za wyrozumiałość. Termin zakończenia prac przewidziany jest najpóźniej na koniec sierpnia 2019 r.

OGŁOSZONO WYBORY PREMIERA RZĄDU — w dniu 11 sierpnia 2019 r. JKM Maciej II formalnie zarządził wybory Premiera Rządu Królewskiego. Zgłaszanie kandydatów trwa od 12 do 19 sierpnia, głosowanie zaś odbędzie się w dniach 23-25 sierpnia 2019 roku. Zachęcamy do zgłaszania się.

[Proklamacja królewska] O Konstytucji Królestwa Dreamlandu

Centralne miejsce dreamlandzkiej aktywności.
Awatar użytkownika
Robert II Fryderyk
Posty: 962
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
Herb:
Kontakt:

[Proklamacja królewska] O Konstytucji Królestwa Dreamlandu

Post autor: Robert II Fryderyk » 9 lut 2019, 17:14

Ekorre, 9 lutego 2019 r.
Rozpoczniemy od truizmu. Konstytucja jest fundamentem, który daje oparcie całej konstrukcji, którą jest Dreamland i budujące Nasze Królestwo społeczeństwo. Obecna nie jest oczywiście pierwszym aktem zasadniczym Naszej Wspólnoty. Nie jest też, zapewne, ostatnim. Od blisko dwudziestu jeden lat kolejne konstytucje regulowały prawa i obowiązki obywateli, władz, ich wzajemne oddziaływania. Dzięki nim nadal jesteśmy i trwamy, a ustrój nasz jest kwintesencją doświadczeń i zmian, jakie społeczeństwo Królestwa Dreamlandu przechodziło. Nie możemy przy tym zapominać, że zmiany te przechodzimy nadal, i nieustannie, a konsekwencją tego będą potrzeby dostosowywania ustroju państwa do zmieniającej się rzeczywistości.

Ustrój to nie tylko odpowiednie umiejscowienie Króla, Premiera czy Parlamentu. To także cały system związany z tymi, którzy Królestwo budują - Obywatelami. Ich prawami, wolnościami i obowiązkami. Nie możemy nigdy o tym zapominać. Ważne jest przy tym pamiętanie, że konstrukcja, która opiera się na konstytucyjnym fundamencie będzie stabilna i silna, jeśli stabilne i silne będą cegły, którymi będziemy ją wznosić.

Dlatego, Naszym zdaniem, pierwszą i najważniejszą rzeczą, nad którą winniśmy się pochylić jest kwestia nowego podejścia do kwestii obywatelstwa Naszego Królestwa. Obywatelstwo nie może dłużej być zabawką, którą podnosimy i rzucamy w dowolnym momencie, w zależności od naszych aktualnych potrzeb. Obywatelstwo to coś więcej. To zobowiązanie do dbania o Królestwo. Chęć wzięcia na swe barki tego zobowiązania winna być ogłaszana publicznie - wnioskiem o nadanie obywatelstwa. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku - przez Króla - wzięcie na swe barki owego zobowiązanie winno być wyrażane publicznie poprzez złożenie stosownej przysięgi obywatelskiej. Obywatelstwo waży. Obywatelstwo ma znaczenie. Obywatelstwo to najważniejsza broń nas wszystkich. Obywatelstwo winno dawać przywileje polityczne i społeczne, ale co za tym idzie winno się oczekiwać, iż traktowane będzie z szacunkiem - nie może być więc mowy o obywatelstw kolekcjonowaniu.

Obywatel Królestwa Dreamlandu ma wszelkie prawa polityczne, ma wszelkie wolności, ale i ma obowiązki - te nie odbiegają od dotychczasowych - zatem zobowiązany jest do udziału w sprawowaniu władzy (poprzez udział w wyborach/referendach), zobowiązany jest do zachowania porządku i dbania o zbiorowe bezpieczeństwo (to oznacza poszanowanie prawa i reguł w Królestwie panujących). Dzięki nowemu podejściu do obywatelstwa wzmocnimy je jako instytucję. Wzmacniając je, wzmocnimy Królestwo.

Winniśmy być otwarci na gości. Nie każdy chce i musi być Królestwa obywatelem. Goście korzystają z praw i wolności im przysługujących, zwolnieni są z najważniejszych obowiązków, jednak zobowiązani są do szanowania swoich gospodarzy. Nasi goście muszą też mieć nieskrępowane prawo zmiany swego statusu, wzięcia na swe barki zobowiązania dbałości o Dreamland. Goście nasi jednak muszą być też świadomi konsekwencji, które mogą ponieść jeśli Dreamlandu i gospodarzy kraju tego szanować nie będą. Nie może być zatem mowy o rozbudowanych mechanizmach kontroli - decyzje winny zapadać szybko i pewnie.

Silne państwo, silny Dreamland, muszą mieć oparcie w swych Obywatelach, a Ci muszą mieć oparcie w silnym państwie i jego instytucjach. Przede wszystkim muszą się tu czuć bezpieczni. Muszą wiedzieć, że Państwo dba o ich prawa i wolności. Że nie tylko od nich wymaga, ale wymaga też od siebie. Dlatego za wszelką cenę należy usprawnić aparat bezpieczeństwa rozumiany tu jako sprawną moderację kanałów komunikacji i sprawnie działającą Prokuraturę, która niezależnie od swych poglądów sprawnie i szybko, a co najważniejsze bezstronnie, rozpatrzy składane do niej wnioski, ale i działać będzie z urzędu. Tylko wtedy przywrócimy wiarę w to, że Dreamland chroni swych mieszkańców i otwiera przed nimi przestrzeń niezbędną do tego by siebie w sposób nieskrępowany wyrażali.

Dreamland był, jest i winien pozostać Monarchią. Król, Dwór Królewski, Rodzina Panująca winny dbać o to by każdy - czy to gość, czy obywatel, czy urzędnik, czy zwykły mieszkaniec - czuli się w Królestwie tak samo dobrze. Król winien być gwarancją wolności i praw. Król winien być gwarantem ciągłości państwa. Król w końcu winien być głosem rozsądku, gdy inne głosy zawodzą. Silna, sprawna, ale neutralna politycznie monarchia. Oznacza to niewikłanie się Monarchii i Monarchy w polityczne spory. Oznacza to, że Król nie staje po żadnej stronie, że zarówno Rząd Jego Królewskiej Mości, jak i Opozycja Jego Królewskiej Mości mają w Monarsze jednakie oparcie. To obiecujemy Wam od teraz po kres naszego panowania. Chcemy zapisania tej reguły w Konstytucji, chcemy by stała się ta reguła tradycją zapisaną w prawie, za którego złamanie Król ponosiłby stosowne konsekwencje.

Polityka to domena Parlamentu Królewskiego, który jest i winien pozostać wyrazicielem woli społeczeństwa, jak również Rządu Jego Królewskiej Mości, który kierowany przez Jego Ekscelencję Premiera administrowałby niemalże każdym aspektem Naszego Królestwa. Nie można przy tym zapomnieć o tym, że w polityce rolę doniosłą i niezbędną odgrywa Opozycja. Dlatego chcemy by w Konstytucji opisany został Lider Opozycji, który wraz z Opozycją Jego Królewskiej Mości zyskałby nowe uprawnienia, głównie kontrolne wobec działań Premiera i Rządu Jego Królewskiej Mości. Chcemy by Lider Opozycji na każdych dwóch urzędników resortów tzw. siłowych powoływanych przez Rząd mógł powoływać na równych im zasadach urzędnika jednego. Chcemy by Lider Opozycji był wynagradzany w wysokości 1/2 miesięcznego uposażenia, jakie otrzymuje Premier Rządu. Lidera Opozycji ze swego grona wyłanialiby Ci deputowani Parlamentu Królewskiego, którzy po wyborze nowego Premiera Rządu zdeklarowaliby się jako opozycjoniści wobec Niego.

Królestwo prócz silnych cegieł je budujących i jasnych i egzekwowanych zasad, na jakich się opiera jego bezpieczeństwo, winno być budowane w środowisku równowagi uprawnień między poszczególnymi organami władzy. Władza Sądownicza przynależna Sądowi Królestwa. Władza Wykonawcza przynależna Rządowi Jego Królewskiej Mości i w zakresie polityki zagranicznej Jego Królewskiej Mości. Władza Legislacyjna przynależna Parlamentowi Królewskiemu. Chcemy by na każdych dwóch sędziów powołanych do Sądu Królestwa przez Parlament, jednego sędziego powoływać mógł samodzielnie Jego Królewska Mość. Chcemy by możliwość pełnienia funkcji Sędziego, Deputowanego, Premiera, Ministra i oczywiście Króla oparta była o niezbywalny wymóg posiadania obywatelstwa nie krócej niż 30 dni. Ten wymóg zabezpieczy też dodatkowy postulat. Nigdy więcej władców z tzw. importu. Przy tym zabezpieczeniu Konwent Seniorów - jeśli zostanie w przyszłości utrzymany - nie będzie w stanie w ramach czasowych, które ma zdefiniowane - obrać Króla, który warunku tego nie spełnia. Monarchia musi mieć poważanie w Społeczeństwie. Społeczeństwo musi pokładać zaufanie w Monarchii i Monarsze.

Zdajemy sobie sprawę, że to ledwie zarys. Pewna wizja, efekt przemyśleń z ostatniego 1,5 miesiąca. Być może to czas zbyt krótki by ferować rozwiązania. Od tego jednak nie jesteśmy My. Od tego jesteście Wy, zgromadzeni w Parlamencie Królewskim. Od Was zależy czy wizję Wam przez Króla przedłożoną podzielicie, czy też ją całkowicie odrzucicie czy częściowo zmienicie. Naszą rolą jest oferować Wam wybór, dawać Wam Królestwo na jakie zasługujecie. Chcemy tego samego co Wy - Królestwa Silnego, Aktywnego i Królestwa, któremu wszyscy ufamy. Sapienti sat.

Niech żyje Królestwo Dreamlandu! Niech żyje Konstytucja!

Robert II Fryderyk
Król Dreamlandu
Robert II Fryderyk, r. s.

Awatar użytkownika
Robert II Fryderyk
Posty: 962
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
Herb:
Kontakt:

Re: [Proklamacja królewska] O Konstytucji Królestwa Dreamlandu

Post autor: Robert II Fryderyk » 9 lut 2019, 20:44

Drodzy.

W tak ważnym dniu, w tak ważnym święcie, nie mogło zabraknąć czegoś więcej. Osobiście wiele sam nie zdziałam, ale przecież sam nie jestem w Dreamlandzie. Dlatego uznałem, że to dobry moment by powrócić do tradycji przyznawania nobilitacji, orderów i odznaczeń. Takoż uczyniłem.

Wczoraj jeden z moich rozmówców zarzucił mi, że "wymyśliłem sobie z tym świętem", i że owo święto "bardziej wpis do ustawy niż realna uroczystość". Mimo szacunku jakim darzę moich rozmówców nie sposób mi zgodzić się z tymi dwoma określeniami. Konstytucja to jest rzecz istotna, święto z nią związane również. Jedno z dwóch, które w kalendarzu dreamlandzkich świąt odczytuję jako najważniejsze. Drugim jest oczywiście Święto Królestwa obchodzone w kolejne rocznice powstania Królestwa. Nawet jeśli dziś większość z nas tak jak mój rozmówca święto konstytucji poczytuje to ufam, że z biegiem czasu to się zmieni.

Konstytucja czyni nas równymi. Wobec Państwa, praw i obowiązków. Dlatego nie sposób bym i ja inaczej na Was wszystkich patrzył. Nie chcę i nie będę świadomie pomijał tych z Was, którzy wypowiadają się o mnie nieprzychylnie - Wasze prawo. Moim prawem jest zaś docenić Wasz niezbywalny wkład w pracę na rzecz Królestwa. Nie jest przymusem przyjmowanie zaszczytów, jednak by być w zgodzie z samym sobą, i być sprawiedliwym przed Wami, każdej i każdemu, kto na to zasługuje i nie zaznaczy wyraźnie, że sobie nie życzy, będę ważył zasługi i grzechy uczynione Królestwu. Dlatego lista, którą wyżej prezentuję jest dość szeroka. Bo zasługujecie.

Wszystkim serdecznie gratuluję i wierzę, że to nowe otwarcie w Waszej pracy na rzecz Królestwa.
Robert II Fryderyk, r. s.

Awatar użytkownika
الوـس
Premier Rządu Królewskiego
Posty: 4109
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
Herb:
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: [Proklamacja królewska] O Konstytucji Królestwa Dreamlandu

Post autor: الوـس » 9 lut 2019, 20:51

Odniosę się do tego szerzej w późniejszym czasie. Zauważę za to, że to bardzo zaskakujące a jednocześnie zabawne, że to właśnie "monarcha z importu" w swoim orędziu wyszedł naprzeciw postulatom, które były treścią zarzutów wobec niego samego. Chapeau bas. Zręczny politycznie ruch.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta
فقهاء‎‎

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
Dariusz
Posty: 22
Rejestracja: 6 sty 2019, 18:22
Numer GG: 13522610
Lokalizacja: Bielsko-Biała
Kontakt:

Re: [Proklamacja królewska] O Konstytucji Królestwa Dreamlandu

Post autor: Dariusz » 9 lut 2019, 22:22

Nie rozumiem tego lidera opozycji z uprawnieniami kontrolnymi , wszystko fajnie tylko jak się będzie wyłaniać lidera opozycji
Darius z Kamnitz

Awatar użytkownika
JPII
minister
Posty: 1993
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
Kontakt:

Re: [Proklamacja królewska] O Konstytucji Królestwa Dreamlandu

Post autor: JPII » 9 lut 2019, 22:46

No no...

Obrazek
Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar,
Komisarz Stepowej Krakozyjskiej Żuzypospolitej Ludowej

Awatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
minister
Posty: 2529
Rejestracja: 30 sie 2016, 02:35
Numer GG: 44703021
Herb:
Lokalizacja: Dreamland, Księstwo Furlandii i Luindoru, Alhambra
Kontakt:

Re: [Proklamacja królewska] O Konstytucji Królestwa Dreamlandu

Post autor: Fryderyk Orański-Nassau » 11 lut 2019, 23:24

Musze przyznać, świetne wystąpienie. Doceniam każdy drobny element. Również zwróciłem uwagę na to o czym wspomniał już Ekscelencja de la Ciprofloksja.
Dariusz pisze:
9 lut 2019, 22:22
Nie rozumiem tego lidera opozycji z uprawnieniami kontrolnymi , wszystko fajnie tylko jak się będzie wyłaniać lidera opozycji
Jak zostało już zapisane w Proklamacji, jest to raczej pomysł do debaty, niż konkretne rozwiązanie. Parę konkretów padło, ale sporo pozostawione Deputowanym. Ciekawi, że kiedy niektórzy podważali sens 2 tyg. odczekania na wstęp do Parlamentu, JKM chce to wydłużyć do miesiąca. Lidera opozycji wyłanialiby Parlamentarzyści jak zakładam. Przecież to wszystko jest do skonkretyzowania w osobnej ustawie, jeśli chcemy to wprowadzić. Myślę, że zwykłe określenie się jako zwolennik/opozycjonista Premiera po wyborach i głosowanie zwykłą większością głosów brzmią rozsądnie. Proszę nie traktować tego jak ustawy do głosowania, raczej coś do rozważenia; pewien koncept.

Osobiście być może pokuszę się o głębsze przemyśleniu w najbliższych dniach.
(-) Fryderyk Karol Albert markiz Orański-Nassau OOIII ONZII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."Aluś, 2 października 2017 r.
"Może ten słynny dreamlandzki neoprymitywizm wcale nie jest taki zły?"
Helmut Pohl, 7 lutego 2019 r.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Polityka i społeczeństwo”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości