STAN KLĘSKI AKTYWNOŚCIOWEJ — 9 czerwca 2019 r., wskutek pogarszającej się sytuacji demograficznej, która w sposób negatywny odbija się na funkcjonowaniu najważniejszych urzędów Królestwa, Jego Królewska Mość Robert II Fryderyk wydał królewski edykt wprowadzający Stan Klęski Aktywnościowej. Poprzedzając swą decyzję JKM odwołał wszystkich członków Rad Przybocznej i Stanu. Spodziewane są dalsze działania i Orędzie wygłoszone wobec mieszkańców Dreamlandu i mieszkańców całego wirtualnego świata.

ORĘDZIE KRÓLA DREAMLANDU DO MIESZKAŃCÓW KRAJU I CAŁEGO WIRTUALNEGO ŚWIATA — Jego Królewska Mość wygłosił zapowiadane orędzie w związku z wprowadzonym stanem klęski aktywnościowej. Król skierował swe słowa nie tylko do byłych i obecnych mieszkańców Królestw, ale także do mieszkańców całego wirtualnego świata. Zapowiedział m.in reformy rządu, parlamentu i samorządową, politykę grubej kreski i politykę szeroko otwartych drzwi.

Skarga rewizyjna

Miejsce właściwe do wnoszenia skarg wszczynających postępowania sądowe.
Awatar użytkownika
JPII
minister
Posty: 1962
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
Kontakt:

Skarga rewizyjna

Post autor: JPII » 13 sty 2019, 10:37

Dane skarżącego:
Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar
NIM 970858
SKARGA REWIZYJNA
Ja, Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar, niniejszym wnoszę skargę rewizyjnę na wyrok WSK 2019/1 [Ipanienko vs. Król] wydany przez SPSK Daniela von Witta w dn. 12.1.2019 i przebieg procesu który poskutkował wydanie wymienionego wyroku. Podstawą złożenia skargi rewizyjnej jest ten fragment art.7. pkt.2. ustawy o postępowaniu sądowym: "Prezes może wyłączyć sędziego od sprawy na wniosek jego lub strony, jeżeli zachodzą okoliczności poddające w poważną wątpliwość jego bezstronność w sprawie".
Domagam się jeśli to możliwe ponowne rozpatrzenie ww. sprawy przez innego sędziego.
Ponadto zwracam się z uprzejmą prośbą o zwolnienie mnie z opłaty sądowej z uwagi na brak środków finansowych spowodowanych prowadzeniem życia artysty.
UZASADNIENIE
W dn. 12.1.2019 sędzia von Witt opublikował wyrok w sprawie złożonej przeze mnie skargi i jeszcze tego samego dnia skomentował swoje własne orzeczenie politycznie viewtopic.php?f=24&t=10230 co podaje w wątpliwość czy sędzia von Witt był bezstronny w sprawie którą sądził. Pomijam tutaj wcześniejsze wypowiedzi prywatne sędziego von Witta na temat RCA bo moim zdaniem bezstronność naruszono przez odniesienie się w komentarzu politycznego do wyroku który sędzia von Witt sam wydał.
Sędzia von Witt być może powinien być wykluczony z orzekania lub nawet nie powinien być powoływany do orzeczenia sprawy. Nie składałem wcześniej skargi w tej sprawie ponieważ moim zdaniem naruszenie miało miejsce zaraz w momencie ogłoszenia wyroku i już po nim a nie w trakcie samego postępowania. Według wyroku sędziego von Witta jeśli prawo nie przewiduje wykonania czynności to zakłada się, że nie można jej wykonać - a z kolei ten sam sędzia von Witt w innej funkcji skraca głosowanie chociaż prawo Unii Saudadzkiej tego nie przewiduje nigdzie (idąc logiką sędzia von Witt powinien albo dopuścić uchylenie przez sąd aktu RCA albo nie skracać głosowania w US). Moim zdaniem to rażące naruszenie bezstronności bo widać było później jak do własnego wyroku odniósł się prywatnie na forum publicznym.
Z wyrazami głębokiego poważania, JPII
Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar
Je suis d'une génération désenchantée

Awatar użytkownika
الوـس
Premier Rządu Królewskiego
Posty: 4048
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
Herb:
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Skarga rewizyjna

Post autor: الوـس » 13 sty 2019, 12:17

W zw. ze zwolnieniem skarżącego od obowiązku ponoszenia kosztów w pierwszej instancji, przyjmuję oświadczenie skarżącego o braku środków.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta
فقهاء‎‎

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
الوـس
Premier Rządu Królewskiego
Posty: 4048
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
Herb:
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Skarga rewizyjna

Post autor: الوـس » 13 sty 2019, 12:17

Przekazuję do referatu SSK de la Ciprofloksja.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta
فقهاء‎‎

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

Awatar użytkownika
الوـس
Premier Rządu Królewskiego
Posty: 4048
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
Herb:
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Skarga rewizyjna

Post autor: الوـس » 18 sty 2019, 18:57

Dreamopolis, 18 stycznia 2019 r.
W Y R O K
W IMIENIU KRÓLESTWA DREAMLANDU
Sąd Królestwa w składzie:
Przewodniczący: SSK Aluś de la Ciprofloksja

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi rewizyjnej Jezusa Ipanienki wniesionej na wyrok tut. sądu orzeka, jak następuje:

I. Oddala się skargę w całości.
II. Kosztami postępowania sądowego obciąża Skarb Królestwa.
UZASADNIENIE
Skarżący wniósł do tut. sądu skargę na wyrok tut. sądu podnosząc, iż doszło do naruszenia art. 7 pkt 2. UPS

Sąd zważył jak następuje:
Przywoływany przez skarżącego przepis dotyczy instytucji zwanej iudex suspectus. Ustawodawca, mając na uwadze, iż dla rzetelnego i sprawnego rozpoznania sprawa koniecznym jest, aby organ orzekający nie składał się z osób co do których istnieć mogą wątpliwości dotyczące ich bezstronności. Instytucję tę należy jednakże odróżnić od instytucji iudex inhabilis.

Zgodnie z treścią przywoływanego przez skarżącego przepisu, sędzia należy do kategorii iudex suspectus, tj. zachodzą okoliczności poddające w poważną wątpliwość jego bezstronność w sprawie. Wskazać przy tym należy, że wyłączenie w tym trybie może mieć miejsce na wniosek samego sędziego, bądź strony w postępowaniu. Skarżący nie wniósł takiego wniosku w czasie rozpoznawania sprawy gdyż, jak sam podniósł, naruszenie to miało miejsce po wydaniu wyroku.

W ocenie tut. sądu, niezależnie od tego, czy komentowanie własnych wyroków i ogólna postawa orzekającego licują z godnością piastowanego urzędu, nie stanowi to naruszenia mogącego być podstawą do uchylenia wyroku. W istocie zachowanie sędziego po ogłoszeniu wyroku może co najwyżej stanowić podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, a nie zaś rewizyjnego.

Nie da się w tym momencie odejść od problemu związanego z głębszym wymiarem całej sprawy. W istocie obecne zamieszanie związane ze stosowaniem ustawy prawo wyborczo-referendalne, nie służy pogłębianiu zaufania obywatela do władzy publicznej. Zdaje się nawet być źródłem różnych problematycznych sytuacji. Jakkolwiek sama ustawa w swej konstrukcji może być problematyczna do stosowania, czego wyrazem są kolejne pisma składane do tut. sądu, tak w ocenie tut. sądu naruszenie przepisów będące przyczyną tego postępowania nie zamykało nikomu drogi do wniesienia protestu wyborczego, zaś co najwyżej świadczyć może o braku merytorycznego przygotowania personelu, który przygotowywał projekt aktu wydany przez organ, którego działanie było przedmiotem zaskarżenia.
W zw. z powyższym orzec należało jak na wstępie.
(-) Aluś de la Ciprofloksja zu Hergemon und von Lichtenstein y de Arbuz och Apelsinklyfta
فقهاء‎‎

Ruch Tauzen!

Hej Ruchu nasz!
Pokaż jak grasz.
Gdy upadniesz - wstań!
Nie poddawaj się!
My wspieramy cię.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Dziennik podawczy”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości