Rozważania nad ustrojem Dreamlandu

Powiększanie wspólnego dobra, walki o władzę. Esencja dreamlandzkiego życia.
Awatar użytkownika
Tannegard
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 380
Rejestracja: 20 lis 2012, 20:32
NIM: 279138
Lokalizacja: Elfidias, Alexiopolis
Kontakt:

Rozważania nad ustrojem Dreamlandu

Post autor: Tannegard »

Szanowni Dreamlanczycy,


Ludzie przepływają między Państwami na zasadzie aktywności, perspektyw rozwoju, współzawodnictwa, czy współpracy na bliskich sobie polach aktywności. Dreamland niebawem wchodzi w kolejny rok swego istnienia, życie fluktuuje jak sinusoida, tylko do 2001 roku doliczyłem się co najmniej trzech „kryzysów”, obecnie mamy kolejny, dość długi taki okres, ale co powinniśmy zrobić żeby stał się ponownie tętniącym życiem miejscem?
Odkąd korona zagościła na mej głowie dręczy mnie zasadnicze pytanie. Jak tak właściwie powinien wyglądać Dreamland. W jaki sposób Państwo powinno być zorganizowane, jak zbudować jego struktury. Jednego jestem pewien, struktury kraju powinny być zawsze szersze niż aktualna aktywność, żeby pozostało miejsce na rozwój. Pozytywnym wnioskiem jest to ze cokolwiek byśmy nie zrobili to prawdopodobnie będzie lepiej. Bo już samo usiłowania odbudowy struktur państwowych wpływa pozytywnie na aktywność. Ale to za mało, potrzebujemy elastycznie zorganizowanego Państwa. Takiego, które będzie pozwalało się realizować i dopasuje się do ludzi.

Zatem zanim ubierzemy to wszystko w akt Konstytucji, proponuję Wam, Szanowni obywatele i mieszkańcy dyskusję nad kilkoma wybranymi kwestiami.

Na tą chwilę widzę zbliżenie się do wcześniejszych form zarządzania Państwem, tj. trzech organów: premiera, parlamentu i korony obejmujące trzy obszary władzy, ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Ktoś za chwile powie, że przecież nie mamy do tego kadr. Owszem, ale one nigdy się nie pojawią, póki na damy takich możliwości. Pytanie jak miałby wyglądać parlament, wcześniej dobrze się sprawowała forma zgłoszeniowa jako podstawa wyboru posłów, z pewnością bardzo elastyczna, być może to dobry wybór. W jaki sposób wybierać osobę zarządzającą/premiera.
Musi być miejsce dla ludzi zafascynowanych polityką i prawem.

Drugim równie ważnym, jeśli nie ważniejszym polem do samorealizacji są regiony kraju. Niegdyś istniały prowincje, każda z nich miała swoją specyfikę, ale to właśnie w nich rodzili się i dojrzewali słynni dziennikarze, parlamentarzyści, działacze kulturalni, wreszcie premierzy i królowie. Oni wszyscy, korzystając z pewnej swobody, szczypty niezależności od władzy centralnej, czując że mają dla siebie ten kawałek wirtualnej przestrzeni - urastali do takich rozmiarów że w końcu brali stery całego kraju we własne ręce. Prowincje to kuźnia elit, a do tego prowincje oferują niesamowicie różnorodną własną jakość, własną markę. Instytucje kulturalne, inicjatywy społeczne właśnie tak powstawały, bardzo często pod sztandarem jakiegoś regionu. To samo obserwowaliśmy w Scholandii, jej dawne prowincje także generowały pewną jakość rozwijając się w różnych kierunkach.
Dlatego rozważamy przywrócenie prowincji, które byłyby zorganizowane w domenę królewską i przydzielane do zarządzania co bardziej rzutkim i ambitnym ludziom. Tutaj rolą Korony byłoby wspieranie i nadawanie pewnego tonu rozwoju. Przykładowo niektóre z tych regionów mają własną historię, czasem nawet dużo wcześniejsza niż sam Dreamland, inne potrzebują kogoś kto dla nich takową stworzy. Mamy tereny pobrugijskie, posolardyjskie. One także mają swoją własną historię. Wszystkie razem tworzą unikalną historię naszego kraju i co ważniejsze pole do popisu dla wszelkiej maści historyków. O taką rywalizację/współpracę nam chodzi także w innych obszarach. Prowincje administracyjne odrębne, zorganizowane wg pewnego schematu podstawowego, mógłby się rozwijać wg wizji osoby zarządzającej, a w przypadku jej braku – wracać pod skrzydła korony. Pod którymi tak czy inaczej cały czas są, tyle że pomieszane razem i w czarnym worku nie pozwalającym dostrzec tego co jest w środku.
Ziemie lenne – jako nieco bardziej odrębne jednostki administracyjne, z większa autonomią dostępne po osiągnięciu pewnego poziomu nobilitacji.

To tylko kilka tematów przy których możemy pomyśleć pod kątem organizacji Państwa umożliwiającej ludziom rywalizacje i współpracę, co jest motorem aktywności.

Zapraszam serdecznie do dyskusji.
Awatar użytkownika
Arthur de Rivey
Posty: 21
Rejestracja: 2 lip 2024, 17:55
NIM:
Kontakt:

Re: Rozważania nad ustrojem Dreamlandu

Post autor: Arthur de Rivey »

W obecnej sytuacji w zasadzie jedyne realne rozwiązania to parlament złożony ze wszystkich obywateli i parlament zgłoszeniowy znany z czasów edwardiańskich. Opowiadam się za tą drugą opcją, która od pierwszej niewiele się różni, ale zapewnia, że w parlamencie znajdą się ludzie zainteresowani udziałem w życiu politycznym i ogranicza możliwe problemy z kworum.

W kwestii ustroju terytorialnego, dla powrotu do wyraźnej tożsamości regionalnej najwłaściwszy byłby podział na Domenę Królewską i osiem prowincji: Luindor, Furlandię, Webland, Morland, Surmalę, Czarnozamcze, Brugię i Scholandię. Osiem prowincji to dużo, zwłaszcza przy obecnej sytuacji demograficznej. Ich sztuczne scalanie prowadziłoby jednak do powstania amorficznych bytów bez historii i kultury, które niczym szczególnym nie przyciągałyby do siebie potencjalnych mieszkańców. Lepiej więc, by nieaktywne prowincje po prostu czekały na gospodarzy, pozostając w tym czasie pod bezpośrednim władztwem monarchy. Można natomiast rozważyć umożliwienie na chwilę obecną sprawowania funkcji namiestnika koronnego dwóch prowincji jednocześnie, jeżeli ktoś miałby taką wolę — przy założeniu, że funkcje te sprawowane są oddzielnie od siebie oraz że w przypadku drugiej prowincji sprawowanie to ma charakter raczej prowizoryczny.
Awatar użytkownika
Arthur de Rivey
Posty: 21
Rejestracja: 2 lip 2024, 17:55
NIM:
Kontakt:

Re: Rozważania nad ustrojem Dreamlandu

Post autor: Arthur de Rivey »

Post pod postem, bo nie mam już możliwości edycji, a wczoraj pisałem na szybko.

Najbardziej naturalnym sposobem wprowadzenia do ustroju elementu rywalizacji jest powrót do idei wyborów premiera, czy to powszechnych, czy to poprzez głosowanie w Parlamencie Królewskim. Jeżeli taki powrót miałby nastąpić, optymalną długością kadencji wydają się być trzy miesiące — to wystarczająco długo, by rząd mógł zrealizować także te bardziej dalekosiężne plany, a jednocześnie wystarczająco krótko, by nie doszło do zamarcia życia politycznego. Można się natomiast zastanowić, czy pierwsze wybory premiera w czasie obowiązywania nowej konstytucji miałyby się odbyć od razu, czy też warunkiem ich przeprowadzania miałaby być na przykład określona liczba obywateli lub lordów zasiadających w Parlamencie Królewskim, poniżej której premier byłby mianowany przez monarchę. Niezależnie, w jaki sposób miałby być wyznaczany premier, stanowisko premiera powinno istnieć — nie tyle po to, by ograniczać władzę królewską, która w dzisiejszych czasach powinna być silna, ile po to, by nie wszystkie zadania związane z prowadzeniem polityki państwa spoczywały na jednej osobie.

Dobrze byłoby także, gdyby nowa konstytucja przywróciła zorganizowaną władzę sądowniczą w postaci Sądu Królestwa, ale w tym akurat przypadku obecnie nie widzę sensu ani możliwości tworzenia dodatkowych stołków, chyba, że takich, których istnienie byłoby czysto fakultatywne. Domyślnie w Sądzie Królestwa jedynym organem orzekającym byłby król. W późniejszym czasie Parlament Królewski będzie mógł się zająć nową kodyfikacją przynajmniej prawa karnego, ale nie jest to najpilniejsza kwestia.
Awatar użytkownika
Arthur de Rivey
Posty: 21
Rejestracja: 2 lip 2024, 17:55
NIM:
Kontakt:

Re: Rozważania nad ustrojem Dreamlandu

Post autor: Arthur de Rivey »

Jako, że lepiej dyskutuje się nad konkretnymi propozycjami rozwiązań, chciałbym przedstawić własny projekt uregulowań dotyczących ustroju terytorialnego, które miałyby znaleźć się w nowej konstytucji. Część dotycząca prowincji jest w większości zaczerpnięta z dawnej konstytucji JKW Artura I Piotra, natomiast część dotycząca lenn przewiduje powrót do funkcjonującego niegdyś nadawania ich przez namiestników koronnych, tym razem usankcjonowanego konstytucyjnie, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony praw obecnych lenników królewskich. Treść projektu ma charakter roboczy.
Art. ?
1. Królestwo Dreamlandu składa się z Domeny Królewskiej i prowincji, którymi są:
(1) Brugia,
(2) Czarnozamcze,
(3) Furlandia,
(4) Luindor,
(5) Morland,
(6) Scholandia,
(7) Surmala,
(8) Webland.
2. Władze prowincji mają obowiązek umożliwiać swobodne działanie i funkcjonowanie władz federalnych na całym terytorium Królestwa Dreamlandu. Władze federalne mają obowiązek umożliwiać swobodny rozwój prowincji.
3. Na czele prowincji stoi powoływany i odwoływany przez Króla namiestnik koronny; dopuszcza się dodatkowo stosowanie krajowej tytulatury.
4. Ustrój prowincji określa wydawany przez jej namiestnika koronnego akt zasadniczy i zgodne z nim akty normatywne; akty te stanowią prawo krajowe danej prowincji.
5. W przypadku, gdy namiestnik koronny nie jest powołany, prowincja pozostaje pod bezpośrednią zwierzchnością Króla, który dysponuje pełnią uprawnień namiestnika koronnego.
6. Domena Królewska obejmuje Królewskie Stołeczne Miasto Dreamopolis oraz Królewskie Miasto Ekorre i pozostaje pod bezpośrednią zwierzchnością Króla.

Art. ?
1. Namiestnik koronny może nadać obywatelowi posiadającemu dreamlandzki tytuł arystokratyczny lenno w randze odpowiadającej temu tytułowi.
2. Szczegółowe zasady nadawania, odbierania i funkcjonowania lenn może określać prawo krajowe.

Art. ?
1. Lenna istniejące w momencie wejścia w życie niniejszej Konstytucji wchodzą w skład prowincji odpowiednich ze względu na położenie geograficzne, uzyskując status lenn królewskich.
2. Władze prowincji nie mogą odebrać lenna królewskiego, zmienić jego granic, nałożyć na posiadającego je lennika świadczeń ani obowiązków wykraczających ponad prawo federalne ani władczo ingerować w sposób wykonywania zarządu lennem królewskim bez zgody lennika lub Króla.
3. Lennik może zdecydować o zrzeczeniu się przez jego lenno statusu lenna królewskiego, przechodząc pod zwykły reżim prawny prowincji.
Awatar użytkownika
Tannegard
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 380
Rejestracja: 20 lis 2012, 20:32
NIM: 279138
Lokalizacja: Elfidias, Alexiopolis
Kontakt:

Re: Rozważania nad ustrojem Dreamlandu

Post autor: Tannegard »

Dziękuję za propozycję. Wydaje mi się że kilka z przedstawionych tutaj kwestii wymaga dogłębniejszego spojrzenia. Po pierwsze Scholandia, tutaj zastanawiam się czy powinniśmy ją administracyjnie traktować jako jedną z prowincji. W tym przypadku wdawałaby się w stosunku do innych prowincji olbrzymim regionem. Czy ze względu na swą odrębność kulturową i podobny dorobek jak Dreamland, bardziej spójne z resztą kraju byłby jakiś odrębny status - np. wicekrólestwo. Choć w zasadzie wicekrólestwo czy prowincja to wciąż jedna ogromna jednostka administracyjne. Być może za bardzo komplikuję proste sprawy.

Przechodząc do lenn, pewne zamieszanie może budzić styk namiestnik-lennik wg. pomysłu Szanownego Pana lenno nadać mógłby namiestnik prowincji, ale odebrać już nie może. Wydaje mi się to trochę niekonsekwentne. A druga sprawa możliwość nadawania lenn przez namiestnika prowincji oznaczałoby jego władzę nad lennikiem królewskim, a co gorsza to namiestnik, który w założeniu może mieć niższy status, decydowałby kto może stać się lennikiem króla. Z łatwością można sobie wyobrazić sytuację kiedy powołany młody namiestnik sam wydzielałby lenno np. zasłużonemu królowi seniorowi. A tymczasem chcemy żeby lenno było nobilitacją, lennik winien posiadać nieco wyższy status społeczny. A także majątkowy, o ile właścicielem ziemi prowincji jest domena, a namiestnik tylko nią zarządza w imieniu Króla, nie jest jej właścicielem, w przypadku lenna, własność jest bliższa lennikowi. Zastanawiam się czy nie powinniśmy raczej pójść w kierunku zupełnego odseparowania sprawy lenn z uprawnień namiestników i scedowania całości bezpośrednio na króla. Mam wrażenie że mogłoby to pozwolić unikać nieporozumień w przyszłości.
Awatar użytkownika
Arthur de Rivey
Posty: 21
Rejestracja: 2 lip 2024, 17:55
NIM:
Kontakt:

Re: Rozważania nad ustrojem Dreamlandu

Post autor: Arthur de Rivey »

Namiestnik koronny Scholandii może nosić tytuł wicekróla, tak, jak na przykład namiestnik koronny Weblandu może nosić tytuł prezydenta. Można oczywiście stworzyć dla Scholandii odrębną kategorię jednostek administracyjnych. Pytanie tylko, czym taka kategoria miałaby różnić się od prowincji pod względem prawnym? Wydaje mi się, że system prowincji w powyższym kształcie jest na tyle elastyczny, by ta odrębność mogła się zaznaczać poprzez sam zwyczaj i praktykę organów władzy.

Projekt zakłada możliwość zarówno nadawania, jak i odbierania lenn przez namiestników koronnych, choć może należało sformułować to bardziej wprost. Ust. 2 kolejnego artykułu zabrania im odbierania lenn królewskich — a contrario wynika więc, że mogą odbierać lenna niemające tego statusu, co może zostać dookreślone przez prawo krajowe.

Sytuacje, o których mowa, już się zdarzały, ale rzeczywiście jest to nieco problematyczne, jak i są inne argumenty za nadawaniem lenn przez króla, zwłaszcza w obecnej rzeczywistości. Przedstawiam więc alternatywną wersję projektu:
Art. ?
1. Królestwo Dreamlandu składa się z Domeny Królewskiej i prowincji, którymi są:
(1) Brugia,
(2) Czarnozamcze,
(3) Furlandia,
(4) Luindor,
(5) Morland,
(6) Scholandia,
(7) Surmala,
(8) Webland.
2. Władze prowincji mają obowiązek umożliwiać swobodne działanie i funkcjonowanie władz federalnych na całym terytorium Królestwa Dreamlandu. Władze federalne mają obowiązek umożliwiać swobodny rozwój prowincji.
3. Na czele prowincji stoi powoływany i odwoływany przez Króla namiestnik koronny; dopuszcza się dodatkowo stosowanie krajowej tytulatury.
4. Ustrój prowincji określa wydawany przez jej namiestnika koronnego akt zasadniczy i zgodne z nim akty normatywne; akty te stanowią prawo krajowe danej prowincji.
5. W przypadku, gdy namiestnik koronny nie jest powołany, prowincja pozostaje pod bezpośrednią zwierzchnością Króla, który dysponuje pełnią uprawnień namiestnika koronnego.
6. Domena Królewska obejmuje Królewskie Stołeczne Miasto Dreamopolis oraz Królewskie Miasto Ekorre i pozostaje pod bezpośrednią zwierzchnością Króla.

Art. ?
1. Król nadaje, odbiera i określa granice lenn na terytorium wszystkich prowincji Królestwa Dreamlandu.
2. Lenno może być nadane obywatelowi posiadającemu dreamlandzki tytuł arystokratyczny.
3. Władze prowincji nie mogą nałożyć na lennika świadczeń ani obowiązków wykraczających ponad prawo federalne ani władczo ingerować w sposób wykonywania zarządu lennem bez zgody lennika lub Króla.
4. Szczegółowe zasady ustroju lennego może określać dekret królewski.
Awatar użytkownika
Arthur de Rivey
Posty: 21
Rejestracja: 2 lip 2024, 17:55
NIM:
Kontakt:

Re: Rozważania nad ustrojem Dreamlandu

Post autor: Arthur de Rivey »

Zgodnie z zapowiedzią przedstawiam swój projekt konstytucji. Zmieniłem w nim także nieco brzmienie rozdziału dotyczącego ustroju terytorialnego. Artykuły są jeszcze nieponumerowane ze względu na możliwe modyfikacje. Do napisania pozostają przepisy wprowadzające (chyba najlepiej w formie odrębnego aktu prawnego), ale najlepiej będzie zająć się nimi, gdy ustalona zostanie ostateczna treść konstytucji. Do dyskusji zachęcam wszystkich odwiedzających forum Dreamlandu.
KONSTYTUCJA
KRÓLESTWA DREAMLANDU

Rozdział I
Naczelne zasady ustroju

Art.
1. Królestwo Dreamlandu jest federalnym państwem prawa.
2. Formą rządów jest monarchia konstytucyjna.

Art.
Władzę prawodawczą sprawują Król i Parlament Królewski, władzę wykonawczą Król i Rząd Królewski, a władzę sądowniczą Król i Sąd Królestwa.

Art.
Królestwo Dreamlandu strzeże swej niepodległości, integralności terytorialnej i bezpieczeństwa państwowego, chroni porządek publiczny, moralność publiczną, tradycję i dziedzictwo kulturowe oraz zapewnia konstytucyjne prawa i wolności obywateli.

Rozdział II
Prawa, wolności i obowiązki

Art.
1. Królestwo Dreamlandu zapewnia obywatelom:
(1) wolność osobistą,
(2) wolność wypowiedzi,
(3) wolność sumienia i wyznania,
(4) wolność zrzeszania się,
(5) prawo uczestnictwa w życiu publicznym,
(6) swobodę umów,
(7) tajemnicę korespondencji,
(8) prawo do sprawiedliwego sądu.
2. Prawa i wolności, o których mowa w ust. 1, mogą być ograniczane tylko dla ochrony porządku konstytucyjnego.

Art.
Obowiązkiem obywatela jest wierność Królestwu Dreamlandu i działanie na rzecz dobra wspólnego.

Art.
Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Królestwa Dreamlandu i nienaruszania dóbr osobistych innych osób.

Rozdział III
Źródła prawa

Art.
1. Źródłami prawa powszechnie obowiązującego są, w porządku hierarchicznym:
(1) Konstytucja,
(2) ratyfikowane umowy międzynarodowe,
(3) ustawy federalne i dekrety królewskie,
(4) rozporządzenia federalne,
(5) akty prawa krajowego na obszarze działania organów je stanowiących,
(6) normy prawa zwyczajowego.
2. Akty normatywne niższego rzędu obowiązują w zakresie, w jakim nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami aktów normatywnych wyższego rzędu.

Art.
1. W drodze ustawy federalnej stanowi się prawo w sprawach podatków federalnych, prawa karnego oraz organizacji i funkcjonowania Parlamentu Królewskiego.
2. W drodze dekretu królewskiego stanowi się prawo w sprawach sukcesji tronu, regencji, zaszczytów państwowych, zasad ustroju lennego oraz organizacji i funkcjonowania dworu królewskiego.
3. W drodze ustawy federalnej lub dekretu królewskiego stanowi się prawo w pozostałych sprawach objętych prawodawstwem federalnym; w sprawach tych ustawy federalne i dekrety królewskie mogą zmieniać i uchylać się wzajemnie.

Art.
Rozporządzenia federalne wydawane są na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie federalnej lub dekrecie królewskim oraz w celu wykonania tej ustawy federalnej lub dekretu królewskiego; upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania.

Art.
Warunkiem wejścia w życie aktu normatywnego jest jego ogłoszenie.

Rozdział IV
Ustrój terytorialny

Art.
Królestwo Dreamlandu składa się z Domeny Królewskiej i prowincji, którymi są:
(1) Brugia,
(2) Czarnozamcze,
(3) Furlandia,
(4) Luindor,
(5) Morland,
(6) Scholandia,
(7) Surmala,
(8) Webland.

Art.
1. Władze prowincji mają obowiązek umożliwiać swobodne działanie i funkcjonowanie władz federalnych na całym terytorium Królestwa Dreamlandu, a także powstrzymać się od prawodawstwa oraz realizacji polityki w sprawach trwale należących w czasach ustroju federalnego do wyłącznych kompetencji federacji.
2. Władze federalne mają obowiązek umożliwiać swobodny rozwój prowincji, a także powstrzymać się od prawodawstwa oraz realizacji polityki w sprawach trwale należących w czasach ustroju federalnego do wyłącznych kompetencji prowincji z wyjątkiem tych spraw, o których mowa w Konstytucji.
3. Na czele prowincji stoi powoływany i odwoływany przez Króla namiestnik koronny; dopuszcza się dodatkowo stosowanie krajowej tytulatury.
4. Ustrój prowincji określa wydawany przez jej namiestnika koronnego akt zasadniczy i zgodne z nim akty normatywne; akty te stanowią prawo krajowe danej prowincji.
5. W przypadku, gdy namiestnik koronny nie jest powołany, prowincja pozostaje pod bezpośrednią zwierzchnością Króla, który dysponuje pełnią uprawnień namiestnika koronnego.

Art.
Domena Królewska obejmuje Królewskie Stołeczne Miasto Dreamopolis oraz Królewskie Miasto Ekorre i pozostaje pod bezpośrednią zwierzchnością Króla.

Art.
1. Król nadaje, odbiera i określa granice lenn na terytorium wszystkich prowincji Królestwa Dreamlandu.
2. Lenno może być nadane obywatelowi posiadającemu dreamlandzki tytuł arystokratyczny.
3. Władze prowincji nie mogą nałożyć na lennika świadczeń ani obowiązków wykraczających ponad prawo federalne ani władczo ingerować w sposób wykonywania zarządu lennem bez zgody lennika lub Króla.

Rozdział V
Król

Art.
1. Król jest głową państwa.
2. Król jest gwarantem konstytucyjnego porządku Królestwa Dreamlandu, jego suwerenności i integralności terytorialnej oraz ciągłości władzy państwowej.

Art.
1. Król prowadzi politykę zagraniczną państwa i jest jego najwyższym przedstawicielem w stosunkach zewnętrznych.
2. Król:
(1) wypowiada wojnę i zawiera pokój,
(2) ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe,
(3) mianuje i odwołuje przedstawicieli dyplomatycznych Królestwa Dreamlandu,
(4) przyjmuje przedstawicieli dyplomatycznych innych państw i organizacji międzynarodowych.
3. Król może powierzyć Rządowi Królewskiemu prowadzenie polityki zagranicznej w określonym zakresie albo we wszystkich sprawach z wyjątkiem wykonywania kompetencji, o których mowa w ust. 2.

Art.
Król jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Królestwa Dreamlandu.

Art.
Król nadaje, odbiera i stwierdza utratę obywatelstwa Królestwa Dreamlandu.

Art.
Król wydaje i ogłasza dekrety królewskie, a w sprawach indywidualnych postanowienia.

Art.
1. Król może powołać regenta albo radę regencyjną do wykonywania, w jego imieniu, jego uprawnień i obowiązków.
2. Jeśli Król zaniechał wykonywania swoich uprawnień i obowiązków bez ustanowienia regencji, Parlament Królewski może powołać regenta albo radę regencyjną w drodze uchwały, jednak nie wcześniej, niż po 14 dniach nieobecności Króla.
3. Parlament Królewski może stwierdzić opróżnienie tronu w drodze uchwały, jeśli regencja ustanowiona w trybie ust. 1 lub 2 trwa ponad 90 dni.
4. Nie można stwierdzić opróżnienia tronu, jeśli Król zniósł już regencję.

Art.
Król nie podlega władzy sądowniczej i nie ponosi odpowiedzialności prawnej.

Rozdział VI
Parlament Królewski

Art.
1. W skład Parlamentu Królewskiego może wchodzić każdy obywatel Królestwa Dreamlandu.
2. Ustawa federalna może wprowadzić wyjątki od tej zasady odnoszące się do osób pozbawionych prawa wchodzenia w skład Parlamentu Królewskiego prawomocnym wyrokiem sądu lub posiadających obywatelstwo innego państwa.
3. Król powołuje obywatela w skład Parlamentu Królewskiego na jego wniosek.

Art.
1. Utrata członkostwa w Parlamencie Królewskim następuje wskutek zrzeczenia się go przez parlamentarzystę, utraty prawa wchodzenia w skład Parlamentu Królewskiego lub absencji na dwóch kolejnych głosowaniach.
2. Ustawa federalna może wprowadzić wyjątki od zasady utraty członkostwa w Parlamencie Królewskim wskutek absencji na dwóch kolejnych głosowaniach.

Art.
1. Parlament Królewski bezwzględną większością głosów wybiera ze swojego grona i odwołuje Marszałka Parlamentu Królewskiego.
2. Marszałek Parlamentu Królewskiego przewodniczy obradom Parlamentu Królewskiego i reprezentuje go na zewnątrz.
3. Ustawa federalna może przewidywać wykonywanie uprawnień i obowiązków Marszałka Parlamentu Królewskiego przez inny podmiot lub podmioty w zastępstwie lub w przypadku braku Marszałka Parlamentu Królewskiego.

Art.
Każdy obywatel może przedłożyć Parlamentowi Królewskiemu projekt ustawy federalnej lub uchwały.

Art.
Parlament Królewski uchwala ustawy federalne i podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że Konstytucja przewiduje inną większość.

Art.
1. Po uchwaleniu ustawy federalnej Marszałek Parlamentu Królewskiego doręcza ją Królowi.
2. Król, najpóźniej 14 dnia od daty doręczenia, zatwierdza i ogłasza doręczoną mu ustawę federalną albo odmawia jej zatwierdzenia.

Rozdział VII
Rząd Królewski

Art.
1. Rząd Królewski prowadzi politykę wewnętrzną państwa.
2. Rząd Królewski realizuje sprawy polityki państwa niezastrzeżone dla innych organów państwowych.

Art.
1. W skład Rządu Królewskiego wchodzi Premier.
2. W skład Rządu Królewskiego mogą wchodzić ministrowie.

Art.
Premier kieruje pracami Rządu Królewskiego, powołuje i odwołuje ministrów, określa ich zakres działania, zapewnia wykonywanie polityki Rządu Królewskiego i reprezentuje go na zewnątrz.

Art.
1. Premier wybierany jest na trzymiesięczną kadencję w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym.
2. Wybory Premiera zarządza Król przed upływem kadencji urzędującego Premiera.
3. Kandydatem na Premiera może być każdy obywatel Królestwa Dreamlandu. Ustawa federalna lub dekret królewski może wprowadzić wyjątki od tej zasady odnoszące się do osób pozbawionych prawa wybieralności na urząd Premiera prawomocnym wyrokiem sądu lub posiadających obywatelstwo innego państwa.
4. Jeżeli w przewidzianym terminie nie zostanie zgłoszony żaden kandydat, Król w ciągu miesiąca po jego upływie zarządza ponowne wybory.

Art.
Parlament Królewski może wyrazić Premierowi wotum nieufności w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów całkowitej liczby członków Parlamentu Królewskiego.

Art.
1. Parlament Królewski może wyrazić ministrowi wotum nieufności w drodze uchwały podjętej większością 3/5 głosów całkowitej liczby członków Parlamentu Królewskiego.
2. Premier niezwłocznie odwołuje ministra, któremu Parlament Królewski wyraził wotum nieufności.

Art.
Król odwołuje Premiera i niezwłocznie zarządza przyspieszone wybory w przypadku:
(1) wyrażenia Premierowi wotum nieufności przez Parlament Królewski,
(2) rażącego przekroczenia uprawnień przez Premiera,
(3) rezygnacji Premiera.

Art.
W przypadku, gdy urząd Premiera jest nieobsadzony, uprawnienia i obowiązki Premiera wykonuje Król lub osoba przez niego wyznaczona.

Rozdział VIII
Władza sądownicza

Art.
Sąd Królestwa sprawuje wymiar sprawiedliwości.

Art.
Sąd Królestwa orzeka na podstawie aktów normatywnych, a w razie konieczności także na podstawie utrwalonych zwyczajów oraz zasad słuszności.

Art.
1. W Sądzie Królestwa orzeka w imieniu Króla powoływany i odwoływany przez niego Sędzia Sądu Królestwa.
2. W przypadku, gdy Sędzia Sądu Królestwa nie jest powołany, Król osobiście orzeka w Sądzie Królestwa; Król może także zdecydować o osobistym orzekaniu w danej sprawie w dowolnym innym przypadku.
3. Od orzeczeń Sędziego Sądu Królestwa przysługuje możliwość odwołania do Króla.

Rozdział IX
Zmiana Konstytucji

Art.
1. Każdy obywatel może przedłożyć Parlamentowi Królewskiemu projekt ustawy konstytucyjnej.
2. Zmiana Konstytucji następuje w drodze ustawy konstytucyjnej uchwalonej przez Parlament Królewski większością 2/3 głosów i zatwierdzonej przez Króla.

Art.
Zmiana Konstytucji lub zawieszenie obowiązywania określonych jej przepisów może nastąpić w drodze dekretu królewskiego w zakresie, w jakim jest to w danej sytuacji konieczne dla zapewnienia sprawnego i skutecznego funkcjonowania państwa lub organów władzy publicznej.
Santi Vilarte
Posty: 6
Rejestracja: 5 cze 2019, 13:05
NIM: 118816
Lokalizacja: Sarmacja
Kontakt:

Re: Rozważania nad ustrojem Dreamlandu

Post autor: Santi Vilarte »

Btw. Utrata mandatu w parlamencie po dwóch nieobecnościach to dość szybko, można to jednorazowo "zrobić" jeśli parlament głosuje najpierw nad poprawką, a potem nad tekstem jednolitym aktu. U nas w Saviunie daliśmy trzy głosowania.
Co do ogólnego kierunku zmian...Cóż, w Hasselandzie, działając od kilku lat średnio w 3 osoby, mamy doświadczenie przeciwne tzn. że cały rząd skupia się w rękach Lorda Szambelana, który także według życzenia może zastępować dowolnych urzędników, i w zasadzie to działa, ale u nas akurat polityka - regionalna - odgrywa mniejszą rolę. Pożyjemy, zobaczymy.
Awatar użytkownika
Arthur de Rivey
Posty: 21
Rejestracja: 2 lip 2024, 17:55
NIM:
Kontakt:

Re: Rozważania nad ustrojem Dreamlandu

Post autor: Arthur de Rivey »

Z drugiej strony konstytucja Hasselandu przewiduje konieczność odczekania 30 dni od momentu skreślenia z listy członków Saviuny, natomiast zgodnie z projektem skreślony parlamentarzysta może w dowolnym momencie złożyć wniosek o ponowne włączenie w skład Parlamentu Królewskiego. Ponadto projekt przewiduje możliwość wprowadzenia wyjątków od zasady utraty członkostwa w Parlamencie Królewskim wskutek absencji na dwóch głosowaniach z rzędu w ustawie federalnej. Kiedyś obowiązywał na przykład przepis, że głosowania kończące się w tym samym dniu liczone są jako jedno głosowanie.

Rozwiązania hasselandzkie są ciekawe, ale skupienie zasadniczej części władzy w rękach organu wprawdzie wybieranego, ale niekadencyjnego istotnie ogranicza wspomniane życie polityczne, co w zależności od miejscowej specyfiki może się sprawdzać lub nie. W Dreamlandzie praktycznie zawsze polityka odgrywała istotną rolę i dobrze byłoby ją ożywić.
Awatar użytkownika
Sheldon Anszlus Lovelace
Posty: 51
Rejestracja: 2 gru 2016, 14:20
NIM:
Kontakt:

Re: Rozważania nad ustrojem Dreamlandu

Post autor: Sheldon Anszlus Lovelace »

Nowy władca to i konstytucja musi być nowa. :P
Królestwo Dreamlandu składa się z Domeny Królewskiej i prowincji, którymi są:
(1) Brugia,
(2) Czarnozamcze,
(3) Furlandia,
(4) Luindor,
(5) Morland,
(6) Scholandia,
(7) Surmala,
(8) Webland.
Nie bardzo się orientuje, jednak do tej pory Dreamland był mi znany pod nazwą Królestwo Dreamlandi i Scholandii, jak to jest z tymi prowincjami. Co się podziało, że jedna była tak bardzo wyróżniona, a teraz zrównana znów do pozycji prowincji?
(-) Sheldon Anszlus Lovelace
平和と進歩
Pokój i Postęp
Awatar użytkownika
Tannegard
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 380
Rejestracja: 20 lis 2012, 20:32
NIM: 279138
Lokalizacja: Elfidias, Alexiopolis
Kontakt:

Re: Rozważania nad ustrojem Dreamlandu

Post autor: Tannegard »

Santi Vilarte pisze: 18 lip 2024, 23:07
(...)
Co do ogólnego kierunku zmian...Cóż, w Hasselandzie, działając od kilku lat średnio w 3 osoby, mamy doświadczenie przeciwne tzn. że cały rząd skupia się w rękach Lorda Szambelana, który także według życzenia może zastępować dowolnych urzędników, i w zasadzie to działa, ale u nas akurat polityka - regionalna - odgrywa mniejszą rolę. Pożyjemy, zobaczymy.
Generalnie chodzi o to żeby żeby zrobić w miarę skalowalny ustrój, elastycznie rozwijający się wraz z kadrami w kraju. Przy większej ilosci ludzi - rozszerzające się możliwości i przenoszenie części kompetencji z korony na społeczeństwo. Chciałbym uniknąć blokad ustrojowych jakie ma obecny system. Czas pokaże jak to wyjdzie.
Awatar użytkownika
Arthur de Rivey
Posty: 21
Rejestracja: 2 lip 2024, 17:55
NIM:
Kontakt:

Re: Rozważania nad ustrojem Dreamlandu

Post autor: Arthur de Rivey »

Sheldon Anszlus Lovelace pisze: 19 lip 2024, 21:29Nie bardzo się orientuje, jednak do tej pory Dreamland był mi znany pod nazwą Królestwo Dreamlandi i Scholandii, jak to jest z tymi prowincjami. Co się podziało, że jedna była tak bardzo wyróżniona, a teraz zrównana znów do pozycji prowincji?
Nazwa „Królestwo Dreamlandu i Scholandii” została wprowadzona niedawno i sztucznie, w oderwaniu od kontekstu historycznego (zob. np. Traktat o Unii). Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, nie było to związane z żadnego rodzaju upodmiotowieniem Scholandii — pozostaje ona częścią państwa unitarnego jak wszystkie inne, i to nie tylko nie posiadając żadnej autonomii, ale nawet nie będąc w ogóle wyodrębniona administracyjnie. Projekt zakłada przywrócenie państwu jego historycznie utrwalonej i kojarzącej się z nim nazwy, a jednocześnie powrót do ustroju federalnego i ponowne uzyskanie przez Scholandię statusu prowincji — co nie obniża jej faktycznej rangi, a podwyższa ją z poziomu zerowego do poziomu znanego z dawnych czasów.
Awatar użytkownika
Arthur de Rivey
Posty: 21
Rejestracja: 2 lip 2024, 17:55
NIM:
Kontakt:

Re: Rozważania nad ustrojem Dreamlandu

Post autor: Arthur de Rivey »

Poprawiony projekt (zmiany mają charakter głównie stylistyczny i nastąpiły tylko w zakresie bardziej precyzyjnego sformułowania niektórych kwestii):
KONSTYTUCJA
KRÓLESTWA DREAMLANDU


Rozdział I
Naczelne zasady ustroju

Art.
1. Królestwo Dreamlandu jest federalnym państwem prawa.
2. Formą rządów jest monarchia konstytucyjna.

Art.
Władzę prawodawczą sprawują Król i Parlament Królewski, władzę wykonawczą Król i Rząd Królewski, a władzę sądowniczą Król i Sąd Królestwa.

Art.
Królestwo Dreamlandu strzeże swej niepodległości, integralności terytorialnej i bezpieczeństwa, chroni porządek publiczny, moralność publiczną, tradycję i dziedzictwo kulturowe oraz zapewnia konstytucyjne prawa i wolności obywateli.

Rozdział II
Prawa, wolności i obowiązki

Art.
1. Królestwo Dreamlandu zapewnia obywatelom:
(1) wolność osobistą,
(2) wolność wypowiedzi,
(3) wolność sumienia i wyznania,
(4) wolność zrzeszania się,
(5) prawo uczestnictwa w życiu publicznym,
(6) swobodę umów,
(7) tajemnicę korespondencji,
(8) prawo do sprawiedliwego sądu.
2. Prawa i wolności, o których mowa w ust. 1, mogą być ograniczane tylko dla ochrony porządku konstytucyjnego.

Art.
Obowiązkiem obywatela jest wierność Królestwu Dreamlandu i działanie na rzecz dobra wspólnego.

Art.
Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Królestwa Dreamlandu i nienaruszania dóbr osobistych innych osób.

Rozdział III
Źródła prawa

Art.
1. Źródłami prawa powszechnie obowiązującego są, w porządku hierarchicznym:
(1) Konstytucja,
(2) ratyfikowane umowy międzynarodowe,
(3) ustawy federalne i dekrety królewskie,
(4) rozporządzenia federalne,
(5) akty prawa krajowego na obszarze działania organów je stanowiących,
(6) normy prawa zwyczajowego.
2. Akty normatywne niższego rzędu obowiązują w zakresie, w jakim nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami aktów normatywnych wyższego rzędu.

Art.
1. W drodze ustawy federalnej stanowi się prawo w sprawach podatków federalnych, prawa karnego oraz organizacji i funkcjonowania Parlamentu Królewskiego.
2. W drodze dekretu królewskiego stanowi się prawo w sprawach sukcesji tronu, regencji, zaszczytów państwowych, zasad ustroju lennego oraz organizacji i funkcjonowania dworu królewskiego.
3. W drodze ustawy federalnej lub dekretu królewskiego stanowi się prawo w pozostałych sprawach objętych prawodawstwem federalnym; w sprawach tych ustawy federalne i dekrety królewskie mogą zmieniać i uchylać się wzajemnie.

Art.
Rozporządzenia federalne wydawane są na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie federalnej lub dekrecie królewskim oraz w celu wykonania tej ustawy federalnej lub dekretu królewskiego; upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia federalnego i zakres spraw przekazanych do uregulowania.

Art.
Warunkiem wejścia w życie aktu normatywnego jest jego ogłoszenie.

Rozdział IV
Ustrój terytorialny

Art.
Królestwo Dreamlandu składa się z Domeny Królewskiej i prowincji, którymi są:
(1) Brugia,
(2) Czarnozamcze,
(3) Furlandia,
(4) Luindor,
(5) Morland,
(6) Scholandia,
(7) Surmala,
(8) Webland.

Art.
1. Władze prowincji mają obowiązek umożliwiać swobodne działanie i funkcjonowanie władz federalnych na całym terytorium Królestwa Dreamlandu, a także nie podejmować działań w zakresie prawodawstwa oraz ustalania polityki w sprawach trwale należących w czasach ustroju federalnego na mocy prawa lub zwyczaju do wyłącznych kompetencji federacji.
2. Władze federalne mają obowiązek umożliwiać swobodny rozwój prowincji, a także nie podejmować działań w zakresie prawodawstwa oraz ustalania polityki w sprawach trwale należących w czasach ustroju federalnego na mocy prawa lub zwyczaju do wyłącznych kompetencji prowincji, z wyjątkiem tych spraw, o których mowa w Konstytucji.
3. Na czele prowincji stoi powoływany i odwoływany przez Króla namiestnik koronny; dopuszcza się dodatkowo stosowanie krajowej tytulatury.
4. Ustrój prowincji określa wydawany przez jej namiestnika koronnego akt zasadniczy i zgodne z nim akty normatywne; akty te stanowią prawo krajowe danej prowincji.
5. W przypadku, gdy namiestnik koronny nie jest powołany, prowincja pozostaje pod bezpośrednią zwierzchnością Króla, który dysponuje pełnią uprawnień namiestnika koronnego.

Art.
Domena Królewska obejmuje Królewskie Stołeczne Miasto Dreamopolis oraz Królewskie Miasto Ekorre i pozostaje pod bezpośrednią zwierzchnością Króla.

Art.
1. Król nadaje, odbiera i określa granice lenn na terytorium wszystkich prowincji Królestwa Dreamlandu.
2. Lenno może być nadane obywatelowi posiadającemu dreamlandzki tytuł arystokratyczny.
3. Władze prowincji nie mogą nałożyć na lennika świadczeń ani obowiązków wykraczających ponad prawo federalne ani władczo ingerować w sposób wykonywania zarządu lennem bez zgody lennika lub Króla.

Rozdział V
Król

Art.
1. Król jest głową państwa.
2. Król jest gwarantem konstytucyjnego porządku Królestwa Dreamlandu, jego suwerenności i integralności terytorialnej oraz ciągłości władzy państwowej.

Art.
1. Król prowadzi politykę zagraniczną państwa i jest jego najwyższym przedstawicielem w stosunkach zewnętrznych.
2. Król:
(1) wypowiada wojnę i zawiera pokój,
(2) ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe,
(3) mianuje i odwołuje przedstawicieli dyplomatycznych Królestwa Dreamlandu,
(4) przyjmuje przedstawicieli dyplomatycznych innych państw i organizacji międzynarodowych.
3. Król może powierzyć Rządowi Królewskiemu prowadzenie polityki zagranicznej w określonym zakresie albo we wszystkich sprawach z wyjątkiem wykonywania kompetencji, o których mowa w ust. 2.

Art.
Król jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Królestwa Dreamlandu.

Art.
Król nadaje, odbiera i stwierdza utratę obywatelstwa Królestwa Dreamlandu.

Art.
Król wydaje i ogłasza dekrety królewskie, a w sprawach indywidualnych postanowienia.

Art.
1. Król może powołać regenta albo radę regencyjną do wykonywania, w jego imieniu, jego uprawnień i obowiązków.
2. Jeśli Król zaniechał wykonywania swoich uprawnień i obowiązków bez ustanowienia regencji, Parlament Królewski może powołać regenta albo radę regencyjną w drodze uchwały, jednak nie wcześniej, niż po 14 dniach nieobecności Króla.
3. Parlament Królewski może stwierdzić opróżnienie tronu w drodze uchwały, jeśli regencja ustanowiona w trybie ust. 1 lub 2 trwa ponad 90 dni.
4. Nie można stwierdzić opróżnienia tronu, jeśli Król zniósł już regencję.

Art.
Król nie podlega władzy sądowniczej i nie ponosi odpowiedzialności prawnej.

Rozdział VI
Parlament Królewski

Art.
1. W skład Parlamentu Królewskiego może wchodzić każdy obywatel Królestwa Dreamlandu.
2. Ustawa federalna może wprowadzić wyjątki od tej zasady odnoszące się do osób pozbawionych prawa wchodzenia w skład Parlamentu Królewskiego prawomocnym wyrokiem sądu lub posiadających obywatelstwo innego państwa.
3. Król powołuje obywatela w skład Parlamentu Królewskiego na jego wniosek.

Art.
1. Utrata członkostwa w Parlamencie Królewskim następuje wskutek zrzeczenia się go przez członka Parlamentu Królewskiego, utraty prawa wchodzenia w skład Parlamentu Królewskiego lub absencji na dwóch kolejnych głosowaniach.
2. Ustawa federalna może wprowadzić wyjątki od zasady utraty członkostwa w Parlamencie Królewskim wskutek absencji na dwóch kolejnych głosowaniach.

Art.
1. Parlament Królewski bezwzględną większością głosów wybiera ze swojego grona i odwołuje Marszałka Parlamentu Królewskiego.
2. Marszałek Parlamentu Królewskiego przewodniczy obradom Parlamentu Królewskiego i reprezentuje go na zewnątrz.
3. Ustawa federalna może przewidywać wykonywanie uprawnień i obowiązków Marszałka Parlamentu Królewskiego przez inny podmiot lub podmioty w zastępstwie lub w przypadku braku Marszałka Parlamentu Królewskiego.

Art.
Każdy obywatel może przedłożyć Parlamentowi Królewskiemu projekt ustawy federalnej lub uchwały.

Art.
Parlament Królewski uchwala ustawy federalne i podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że Konstytucja przewiduje inną większość.

Art.
1. Po uchwaleniu ustawy federalnej Marszałek Parlamentu Królewskiego doręcza ją Królowi.
2. Król, najpóźniej 14 dnia od daty doręczenia, zatwierdza i ogłasza doręczoną mu ustawę federalną albo odmawia jej zatwierdzenia.

Rozdział VII
Rząd Królewski

Art.
1. Rząd Królewski prowadzi politykę wewnętrzną państwa.
2. Rząd Królewski realizuje sprawy polityki państwa niezastrzeżone dla innych organów państwowych i prowincji.

Art.
1. W skład Rządu Królewskiego wchodzi Premier.
2. W skład Rządu Królewskiego mogą wchodzić ministrowie.

Art.
Premier kieruje pracami Rządu Królewskiego, powołuje i odwołuje ministrów, określa ich zakres działania, zapewnia wykonywanie polityki Rządu Królewskiego i reprezentuje go na zewnątrz.

Art.
1. Premier wybierany jest na trzymiesięczną kadencję w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym.
2. Wybory Premiera zarządza Król przed upływem kadencji urzędującego Premiera.
3. Kandydatem na Premiera może być każdy obywatel Królestwa Dreamlandu. Ustawa federalna lub dekret królewski może wprowadzić wyjątki od tej zasady odnoszące się do osób pozbawionych prawa wybieralności na urząd Premiera prawomocnym wyrokiem sądu lub posiadających obywatelstwo innego państwa.
4. Jeżeli w przewidzianym terminie nie zostanie zgłoszony żaden kandydat, Król w ciągu miesiąca po jego upływie zarządza ponowne wybory.

Art.
Parlament Królewski może wyrazić Premierowi wotum nieufności w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów całkowitej liczby członków Parlamentu Królewskiego.

Art.
1. Parlament Królewski może wyrazić ministrowi wotum nieufności w drodze uchwały podjętej większością 3/5 głosów całkowitej liczby członków Parlamentu Królewskiego.
2. Premier niezwłocznie odwołuje ministra, któremu Parlament Królewski wyraził wotum nieufności.

Art.
Król odwołuje Premiera i niezwłocznie zarządza przyspieszone wybory w przypadku:
(1) wyrażenia Premierowi wotum nieufności przez Parlament Królewski,
(2) rażącego przekroczenia uprawnień przez Premiera,
(3) rezygnacji Premiera.

Art.
W przypadku, gdy urząd Premiera jest nieobsadzony, uprawnienia i obowiązki Premiera wykonuje Król lub osoba przez niego wyznaczona.

Rozdział VIII
Władza sądownicza

Art.
Sąd Królestwa sprawuje wymiar sprawiedliwości.

Art.
Sąd Królestwa orzeka na podstawie aktów normatywnych, a w razie konieczności także na podstawie utrwalonych zwyczajów oraz zasad słuszności.

Art.
1. W Sądzie Królestwa orzeka w imieniu Króla powoływany i odwoływany przez niego Sędzia Sądu Królestwa.
2. W przypadku, gdy Sędzia Sądu Królestwa nie jest powołany, Król osobiście orzeka w Sądzie Królestwa; Król może także zdecydować o osobistym orzekaniu w danej sprawie w dowolnym innym przypadku.
3. Od orzeczeń Sędziego Sądu Królestwa przysługuje możliwość odwołania do Króla.

Rozdział IX
Zmiana Konstytucji

Art.
1. Każdy obywatel może przedłożyć Parlamentowi Królewskiemu projekt ustawy konstytucyjnej.
2. Zmiana Konstytucji następuje w drodze ustawy konstytucyjnej uchwalonej przez Parlament Królewski większością 2/3 głosów i zatwierdzonej przez Króla.

Art.
Zmiana Konstytucji lub zawieszenie obowiązywania określonych jej przepisów może nastąpić w drodze dekretu królewskiego w zakresie, w jakim jest to konieczne dla zapewnienia sprawnego i skutecznego funkcjonowania państwa lub organów władzy publicznej.
ODPOWIEDZ

Wróć do „Polityka”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości