[Cz] [Fryssau et al.] Purpurowa Książeczka Mojej Walki o Społeczeństwo Pandreamlandzkie i jej Konsekwencje

Tytuły prasowe ukazujące się w Królestwie Dreamlandu i Scholandii, a także interesujące lub frapujące wrzutki z całego świata.
Awatar użytkownika
Maciej II
Gubernator Dreamlandu i Scholandii
Posty: 2989
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

[Cz] [Fryssau et al.] Purpurowa Książeczka Mojej Walki o Społeczeństwo Pandreamlandzkie i jej Konsekwencje

Post autor: Maciej II »

***
OpenGPT [redakcja]
Leszek van der Fryssau
Mao Tse-Tong
Ted Kaczynski
Adolf Hitler
oraz
Muammar Kadaffi

przedstawiają:Purpurowa Książeczka Mojej Walki o Społeczeństwo Pandreamlandzkie i jej Konsekwencje


Drodzy Rojaliści,
Drodzy Konserwatyści,
Drodzy Patrioci,
Królestwa Dreamlandu
i
Królestwa Scholandii,
złączonych koroną.

***0. Słowa wstępne

Jego Ekscelencja Leszek van der Fryssau wieczny pośmiertny Prezes Rojalistyczno-Leszkistowskiej Partii Scholandzkich Pandreamlandczyków jest największym leszkistowskim pandreamlandystą naszych czasów.

Jego Ekscelencja Leszek van der Fryssau genialnie, twórczo i wszechstronnie odziedziczył, obronił i rozwinął leszkistowski pandreamlandyzm, podniósł go na całkowicie nowe stadium.

Idee Leszka van der Fryssau to leszkistowski pandreamlandyzm epoki, w której socjalizm zmierza ku ogólnemu rozkładowi, a rojalizm kroczy do zwycięstwa na całym świecie.

Idee Leszka van der Fryssau są potężnym orężem ideowym w walce przeciwko lewactwu, w walce przeciwko socjalizmowi i trollowaniu.

Idee Leszka van der Fryssau stanowią przewodnią wytyczną dla całej partii, całej armii i całego kraju we wszelkich pracach.

Dlatego też najbardziej podstawowe zadanie w pracy ideowo-politycznej naszej partii polega na tym, aby zawsze wysoko wznosić wielki purpurowy sztandar idei Leszka van der Fryssau, uzbrajać w nie cały naród i obstawać przy tym, aby idee Leszka van der Fryssau stały się siłą wiodącą we wszelkich pracach. Szerokie masy robotników, chłopów i żołnierzy, szerokie rzesze kadr rewolucyjnych i szerokie rzesze inteligencji powinny rzeczywiście przyswoić sobie idee Leszka van der Fryssau, trzeba, aby każdy studiował prace Pierwszego z rodu Fryssau, słuchał rad Pierwszego z rodu Fryssau, kierował się wskazaniami Pierwszego z rodu Fryssau i był godnym bojownikiem Pierwszego z rodu Fryssau. Masy nie składają się z profesorów i dyplomatów. Człowiek, który pragnie pozyskać zwolenników, musi znać klucz, którym otworzy ich serca. To nie oznacza słabości, ale zdecydowanie i siłę. Chciałbym, żeby polskie mikronacje, które nie są we UNP, a są członkami systemu Stempel, żeby weszły we struktury UNP. Dzięki czemu UNP w oczach wielu mikronacji, zyska szacunek. Również to UNP i jego członkowie powinni zaangażować się we stworzenie nowoczesnego systemu pocztowego, dla wszystkich mikronacji. Projekt mógłby się nazywać Mikronacyjna Federacja Pocztowa, która by przejęła od krajów UNP funkcje kontaktowania się tzw. P/W oraz zajęła się dystrybucją znaczków, które zajmuje się obecnie Światowy Związek Filatelistyczny. ŚZF, zajął by się skupianiem pasjonatów filatelistyki z polskich mikroancji oraz opracowaniem znaczków znaczków do sprzedaży dla MFP.

Dzieła Pierwszego z rodu Fryssau trzeba studiować celem znalezienia klucza do rozwiązania określonego zagadnienia, należy je studiować i stosować w sposób twórczy, łączyć studiowanie ze stosowaniem w praktyce, studiować najpierw to, co jest najbardziej potrzebne do wprowadzenia w życie, aby uzyskać natychmiastowe rezultaty, dokładać starań do stosowania idei Leszka van der Fryssau, należy koniecznie stale powracać do studiowania całego szeregu podstawowych tez Pierwszego z rodu Fryssau, a niektórych maksym najlepiej jest nauczyć się na pamięć, należy je stale studiować i stosować w praktyce. Na łamach gazet trzeba koniecznie, w ścisłej więzi z życiem, regularnie publikować wyjątki z dzieł Pierwszego z rodu Fryssau, aby wszyscy mogli je studiować i stosować w życiu.

Doświadczenie szerokich mas w twórczym studiowaniu i stosowaniu dzieł Jego Ekscelencji Leszka van der Fryssau osiągnięte na przestrzeni ostatnich kilku lat świadczy, że studiowanie wyjątków z dzieł Jego Ekscelencji Leszka van der Fryssau, wybranych według zagadnień wymagających rozwiązania, jest dobrą metodą i w ten sposób łatwiej jest osiągnąć natychmiastowe rezultaty, jako iż rozgorzał spór o to, że wydałem wniosek przed upływem 24h od wyznaczenia przeze mnie dyskusji. Rozumiem, że mogłem poczekać. Jednak, tu chodzi o to, żeby było więcej Dreamlandczyków.

Aby pomóc szerokim masom w jeszcze bardziej skutecznym studiowaniu idei Jego Ekscelencji Leszka van der Fryssau, dokonaliśmy wyboru niniejszych wybranych cytatów.

Wszędzie w organizowaniu studiowania dzieł Jego Ekscelencji Leszka van der Fryssau należy, mając na względzie sytuację, zadania, stan ideowy mas i położenie w pracy, wybierać odpowiednie ustępy z wypowiedzi Jego Ekscelencji Leszka van der Fryssau. A na koniec użyłem frazy o walce Dawida z Goliatem, że na drodze do mojego małego marzenia pokonałem wiele wielkich przeciwności, przed którymi inny by się poddał.

Nasza wielka ojczyzna wstępuje obecnie w nową epokę, epokę, w której robotnicy, chłopi i żołnierze opanowują leszkistowski pandreamlandyzm, idee Jego Ekscelencji Leszka van der Fryssau.
Idee Jego Ekscelencji Leszka van der Fryssau z chwilą, gdy zostaną opanowane przez szerokie masy, przekształcą się w niewyczerpaną siłę, staną się duchową bombą atomową o niezrównanej potędze.
Nie tak, jak gdy Ministrem Spraw Wojskowych i Naczelnym Dowódcą Armii Dreamlandu był Maciej II, który nie podejmował niezbędnych reform w Armii Dreamlandu oraz nie zakupywał nowoczesnego sprzętu, przez co Armia była traktowana jako skansen przeszłości.

Ich masowe wydanie stanowi wyjątkowo ważne przedsięwzięcie sprzyjające opanowaniu przez szerokie masy idei Jego Ekscelencji Leszka van der Fryssau i przyczyniające się do zrewolucjonizowania świadomości naszego narodu.
Nasz kraj od wprowadzenia rozdrobnionego podziału z aktualną Konstytucją, przeżywa kryzys ludnościowy. Jednak planem mojego rządu jest cofnięcie tego rozdrobnienia. Planowałem wprowadzenie trzy prowincje - Furlandię i Luindor, Scholandię oraz Domenę Królewską, jednak postanowiłem o nie odtworzeniu Domeny Królewskiej w granicach z 2016, ale jedynie uznanie za Domeny Królewskiej miast o specjalnym statusie(Dreampolis, Ekkore). Z pozostałych ziem "wielkiej" Domeny Królewskiej utworzyć trzy dodatkowe prowincje - Webland, Morland i Surmalę.

Mamy nadzieję, że wszyscy towarzysze studiując sumiennie i wytrwale, przyczynią się do wywołania w skali całego kraju przypływu nowej fali twórczej nauki i stosowania w praktyce dzieł Pierwszego z rodu Fryssau i będą walczyć pod wielkim purporowym sztandarem idei Jego Ekscelencji Leszka van der Fryssau o przekształcenie naszego kraju w wielki kraj rojalistyczny o nowoczesnym rolnictwie, nowoczesnym przemyśle, nowoczesnej nauce i kulturze oraz nowoczesnej obronie narodowej. Widzę ich potencjał, który jest potrzebny w tym trudnym momencie w jakim znalazło się nasze królestwo. Trzeba zaprząc wszystkich polityków, do głębokiej reformy, która postawi Dreamland na nogi. Nasze kłótnie przyniosły, tylko upadek na "kolana", po którym trzeba się "podnieść" oraz wziąć do sanacji czyli do odnowy Dreamlandu. Będzie to niełatwa droga, która może przynieść tylko pozytywne owoce.

***


1. Rewolucja Luindorska i jej konsekwencje

Dziś uważam za szczęśliwy los, że mogę określać się mianem prawdziwego Luindoryczka, gdyż szczęśliwy traf jako moje miejsce urodzenia przydzielił mi Marchię Dhatar. W końcu to małe lenno leży na granicy dwóch wielkich narodów - Luindoru oraz Dreamlandu, których zjednoczenie wydaje się, przynajmniej, młodszemu ja, życiowym zadaniem, które należy realizować wszelkimi sposobami! Wiele lat próbowano stłumić luidorskie dążenie do powrotu autonomii. Dlatego też, Rewolucja Luindorska była niezapomnianą chwilą mojej ziemskiej egzystencji.
Uwydatniła mi m.in., że tzw. Lewica dzieli społeczeństwo, a poza tym, że istnieje silny i niepodważalny ośrodek luindorskiej autonomii.
Tak jak nasi przodkowie nie otrzymali w darze od niebios ziemi, na której dzisiaj żyjemy, lecz musieli ją wywalczyć z narażeniem życia, tak też w przyszłości łaska żadnych narodów nie nada nam ani ziemi, ani życia. Uczyni to jedynie moc miecza zwycięstwa. Wróg nasz jest w stanie rozkładu. Lewacki Dreamland opuściłem w pierwszym rzędzie z powodów politycznych. Nie chciałem walczyć za zlewaczałe państwo. Nasz kraj został rozdrobniony na szereg lenn, które są słabe i niezdolne do długofalowego funkcjonowania jako samodzielne byty. Do dziś wiem jednak, że być baronem Luindoru, nawet jeżeli jest się tylko zamiataczem ulic, musi być uważane za większy honor niż bycie królem w obcym kraju. Nie może być, że ob. Bombina, który jest od niedawna jest członkiem naszej społeczności dostaje lenno zarezerwowane dla arystokracji(od barona w zwyż). Pan Bombina powinien najpierw zarządzać miastem(dzięki temu nabędzie umiejętności do zarządzania większą jednostką administracyjną). Wejdzie w poczet szlachty i po pewny czasie otrzyma pierwszy tytuł arystokratyczny - barona. Wtedy może składać wniosek o lenno(wtedy to poprze). Nie może być chaosu w Dreamlandzie, który latami był tolerowany i każdy, który nie był arystokratom dostawał lenno. W innych mikronacja to arystokrata dostaje lenno. Dzięki temu mikronacje sprawnie funkcjonują. Trzeba uporządkować Dreamland. Jeżeli pandreamelandzki naród ma powstrzymać rozkład, który zagraża mikroświatowi, nie wolno mu popełniać błędów okresu postedwardiańskiego i pozwalać na tworzenie wrogów Króla i prestiżu, ale musi rozpoznać najbardziej niebezpiecznych przeciwników, tak aby przeciwstawić im całą swoją skoncentrowaną siłę. Lennicy mają prawo zasiadać we władzach Rady Księstwa i wspólnie wypracowywać owoce, które są dla wszystkich mieszkańców Furlandii i Luidoru. To zjednoczenie nie jako pomoże Dreamlandowi, który dzięki temu zyska szacunek w oczach przyszłych, nowych obywateli.

***


2. Partia rojalistyczna

Rojalistyczna Partia Dreamlandu jest centralną siłą kierowniczą naszej sprawy. Teoretyczną podstawą określającą nasze idee jest leszkistowski pandreamlandyzm. Dzisiaj jesteśmy zaledwie skałami w rzece, za kilka lat los może wznieść nas jako tamę, o którą zostanie rozbity główny strumień, po to tylko, aby popłynąć naprzód nowym korytem. Powinniśmy wierzyć w masy, powinniśmy wierzyć w partię — oto dwie podstawowe zasady. Jeżeli będziemy mieć wątpliwość co do tych zasad, to nie będziemy w stanie czegokolwiek dokonać.
Kwestia podmiotu władzy jest pierwszoplanowym problemem politycznym, przed którym stoją społeczności ludzkie. Na przykład Oficerowie Luindorscy gdy powołali TSG (Tymczasowy Sztab Generalny) jak Książęce Siły Zbrojne. Zwykli żołnierze, uznali to za pozytywny znak, na drodze do rozwoju i modernizacji wojska luindorskiego. W ten sposób Rojalistyczna Partia Dreamlandu zaprezentowała ostateczne rozwiązanie problemu władzy.
Wszelkie systemy polityczne we współczesnym świecie powstały w wyniku pokojowej lub zbrojnej walki o władzę między narzędziami władzy – walki klas, grup wyznaniowych, plemion, partii albo jednostek. W jej rezultacie zwycięstwo odnosił element stający się podmiotem władzy: jednostka, grupa, partia lub klasa. Oznaczało to klęskę ludu, czyli klęskę prawdziwej demokracji. Walka polityczna, w wyniku której jeden z kandydatów uzyskuje np. 51% głosów wyborców, wyłania dyktatorski podmiot władzy, choć odziany w szaty demokracji. Godność Książęca w przeciwieństwie do Królewskiej powinna być raczej dziedziczna, w przypadku gdy władca księstwa rezygnuje z władzy i przekazuje następcy w obrębie dynastii. Godność królewska jest w połowie oparta na modelu dziedziczności a w połowie na elekcyjności, mogę przypomnieć moim czytelnikom, że parlamentarna zasada podejmowania decyzji większością głosów nie zawsze rządziła ludzką rasą, wprost przeciwnie – pojawiała się ona tylko podczas krótkich okresów historii, a te były zawsze okresami upadku narodów i państw. Albowiem 49% wyborców rządzonych będzie przez podmiot władzy, którego nie wybrali, lecz który został im narzucony. To właśnie jest dyktatura. Osobiście jako szef rządu nie podam się do dymisji, gdyż jesteśmy zagrożeni przed rozbiciem od środka. Celem obecnej demokracji nie jest ukształtowanie zgromadzenie mądrych ludzi, ale raczej zebranie tłumu, który jest do niczego nieprzydatny, daje się łatwo poprowadzić w określonym kierunku, szczególnie jeżeli inteligencja poszczególnych jednostek jest ograniczona. Bóg wie, że my, Dreamlandczycy, nigdy nie zawiedliśmy w dziedzinie wiedzy, ale zawiedliśmy jako naród najwięcej, jeżeli chodzi o siłę woli i determinację. Jeżeli pan Szmejchel, będzie bez postawnie oskarżał moją osobę, to poniesie pan konsekwencje celowego lub nie rozbijania jedności Królestwa.

***


3. Zakłócenia procesu sprawowania władzy w społeczeństwie mikronacyjnym

Popędy ludzkie dzielimy na trzy grupy: (1) te popędy, które można zaspokoić przy minimalnym wysiłku; (2) te, które można zaspokoić, ale tylko kosztem poważnego wysiłku; (3) te, których nie da się odpowiednio zaspokoić bez względu na wysiłek. Jego Ekscelencja Leszek van der Fryssau wychodząc na przeciw swoim ministrom tj. spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych i administracji, spraw wojskowych, sprawiedliwości oraz kultury, informacji i dziedzictwa narodowego, przywrócił Dział Rząd Królewski. W dziale Rząd Królewski istnieją wydzielone biura tj. ministerstwa, dla każdego. To tu każdy z ministrów może pracować nad rozwojem dla Dreamlandu.
Proces władzy jest procesem zaspokajania popędów z drugiej grupy. Im więcej popędów z trzeciej grupy, tym więcej jest frustracji, gniewu, w końcu defetyzmu, depresji itd. W nowoczesnym społeczeństwie mikoonacyjnym naturalne ludzkie popędy mają tendencję do spychania ich do pierwszej i trzeciej grupy, a druga grupa składa się coraz bardziej ze sztucznie stworzonych popędów.
Zorganizowanie narodu zależy od nas. Obalenie trolli dreamlandzkich zależy od zorganizowanego przez nas narodu. Wszystko, co reakcyjne, jeżeli nie uderzysz w nie, samo nie upadnie. Podobnie dzieje się z zamiataniem podłogi, gdzie nie zamieciesz miotłą, tam z reguły śmieci nie znikną same. Dlatego też, Kancelaria Pierwszego Ministra, wychodząc w odpowiedzi na prośby obywateli, przywraca temat OŚWIADCZENIE PIERWSZEGO MINISTRA WS.POWOŁANIA BIUR MINISTRÓW, do możliwości komentowania. Walka z lewackimi trollami, zwycięstwo powagi, a zniszczenie trollingu — oto historia, wielo tysiącletnia historia cywilizacji. Objaśnianie historii z tego punktu widzenia jest materializmem historycznym, pogląd przeciwstawny nazywamy idealizmem historycznym. Unia Niepodległych Państw rozczarowała społeczność Dreamlandu. Jej język wypowiedzi, tolerowanie dzikiego zachowania Teutonii przez pozostałe państwa UNP, spowodowało iż cierpliwość władz centralnych zostały wyczerpane. Obowiązkiem państwa jest pamiętać, że cokolwiek robi, musi być ukierunkowane na jeden cel i tylko jeden, nie można pozwolić na sprowadzenie jej na manowce przez tak zwaną „wolność wypowiedzi” albo nakłaniać ją do zaniedbywania swoich obowiązków i odmawiania strawy, której naród potrzebuje, aby być zdrowym. Państwo musi zdecydowanie kontrolować ten instrument edukacji narodu i umieścić go w służbie państwa i narodu. Ostatecznie to, że Pan rozkręca nielegalną manifestacje, sądzi to butność i pewności siebie. Wielu takich w Dreamlandzie poległo. Może pan emigrować do innej mikronacji, nie nakręcać obywateli. Przez to cierpią niewinni obywatele, którzy są neutralni. Pan zamiast kulturalnie się zachowywać, to zachowuje się małe, rozkapryszone dziecko, któremu zabierze się zabawki lub na którego dorosły pokrzycze.


***

---

marszałek Maciej II zu Hergemon à de Ebruz - van der Pohl, r.s.

GABLOTA ODZNACZEŃ:
**Dreamlandzkie**
Order Korony Ebruzów - I Klasa
Krzyż Edwarda Artura z Brylantami

**Bialeńskie**
Order Bialeńskiej Gwiazdy Przyjaźni - Wielka Gwiazda
Medal Sił Zbrojnych - Złoty

**Rotryjskie**
Order Gołębicy i Oliwnej Gałązki - Kawaler

**Teutońskie**
Tytuł Obrońcy Teutonii
Awatar użytkownika
Maciej II
Gubernator Dreamlandu i Scholandii
Posty: 2989
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: [Cz] [Fryssau et al.] Purpurowa Książeczka Mojej Walki o Społeczeństwo Pandreamlandzkie i jej Konsekwencje

Post autor: Maciej II »

4. Psychologia współczesnego mikronacyjnego lewactwa i rola monarchii w społeczeństwie

Prawie każdy zgodzi się, że żyjemy w głęboko niespokojnym społeczeństwie. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych przejawów szaleństwa naszego świata jest lewicowość, więc omówienie psychologii lewicowości może służyć jako wstęp do dyskusji o problemach współczesnego społeczeństwa w ogóle.

Czym jednak jest lewicowość? W pierwszej połowie lat 10. lewicowość można było praktycznie utożsamiać z socjalizmem. Dziś ruch ten jest rozdrobniony i nie jest jasne, kogo właściwie można nazwać lewicowcem. Mówiąc o lewicowcach w tym artykule mamy na myśli przede wszystkim socjalistów, kolektywistów, typy "politycznie poprawne", feministki, aktywistów gejowskich i niepełnosprawnych, obrońców praw zwierząt i tym podobne. Ale nie każdy, kto jest związany z jednym z tych ruchów, jest lewicowcem. To, do czego staramy się dotrzeć w dyskusji o lewicowości, to nie tyle ruch czy ideologia, ile typ psychologiczny, czy raczej zbiór pokrewnych typów. Tak więc to, co rozumiemy przez "lewicowość", wyłoni się wyraźniej w trakcie naszej dyskusji o psychologii lewicowej. Obecnie porządek jest może mniej zagrożony, ale w czasach gdy istniała partia komunistyczna, były obawy o proklamowaniu republiki koministycznej i niesienie innym mikronacji monarchistycznym i demokratycznym wolności na bagnetach. To mogą zrobić jedynie komuniści. Partia odwołuje się wielkiego dziedzictwa Dreamlandu w duchu konserwatywnym i rojalistycznym. Monarchia jako ustrój polityczny dość wcześnie rozwinęła we polskim v-świecie. Najstarszą, aktualnie działającą monarchią jest Królestwo Dreamlandu, działająca nieprzerwanie od 1998 roku. Tak długie istnienie na polskim v-świecie, świadczy o pewnej, spokojnej stabilności. Dreamland miał już 8 monarchów. Obecny 9 władca panujący Edward II, stawia na porządek i spokój. Król według doktryny konserwatywno - monarchistycznej powinien być balastem między poszczególnymi ugrupowaniami politycznymi. Powinien w czasie sprawowania władzy być apolityczny. Król powinien łagodzić spory miedzy ugrupowaniami politycznymi. Jednak i w takiej monarchii znajdą się osoby, które będą wprowadzać ferment we społeczeństwie. Są nimi komuniści, którzy używają słownictwa godnego pożałowania. Drugą znaczącą monarchią, jaką chcę wam zaprezentować jest Księstwo Sarmacji. Owa mikronacja powstała w 2002 roku. W historii miała swoje wzloty i upadki, ale przekonało ją iż jest twardą mikronacją. Ma wiele obywateli, a władza jest stabilna. Miała już kilku władców. Obecny Książę Tomasz Ivo Hugo jest osobą, która twardo stąpa po ziemi. Liczba obywateli świadczy, iż owa mikracja ma duży potencjał. Wniosek nasuwa się taki, iż w dzisiejszym v-świecie lepiej zakładać monarchię, która ma stabilne struktury, dobrych władców, niż tworzyć kolejną republikę ze słabymi strukturami oraz ze często zmieniającymi się elitami na szczytach władzy. Parlament podejmuje decyzję, jej konsekwencje są fatalne – nikt nie ponosi odpowiedzialności, nikt nie ma obowiązku wytłumaczyć się z tego. Czy parlament bierze odpowiedzialność za rząd, który wyrządził wszelkie szkody i po prostu ustępuje z urzędu? Albo czy parlament się rozwiązuje, kiedy zmienia się koalicja? Czy w ogóle większość może być za cokolwiek odpowiedzialna? Czyż każda koncepcja odpowiedzialności nie jest związana z jednostką? A czy w praktyce jest możliwe oskarżenie jakiejś osobistości z rządu o machinacje? Ja nie wyobrażam sobie polskich mikronacji bez Dreamlandu. Dreamland to ostoja mikronacyjnej demokracji. Wydaje mi się, że komuniści psują krwi ich językiem oraz postępowaniem w stosunku do innych.

Odwieczna natura bezwzględnie karze tych, którzy; łamią jej prawa. To daje mi przekonanie, że działam w imieniu Wszechmogącego Stwórcy. W moim odczuciu proponowany przez Rotrię konkordat, to wielki sukces polityczny nie porażka. Winą rezygnacji z urzędu przez von Witta jest w moim odczuciu, dopuszczenie do urzędów parlamentarnych ludzi związanych z KPD. Nie ma nic bardziej przygnębiającego od obserwowania trzeźwym okiem zjawisk zachodzących w parlamencie i przypatrywania się stale powtarzającym się zdradom. Z dotychczasowymi ministrami, chciałbym współpracować, bo ich zaczęta praca nie może iść na marne. Obecnie KPA ma dobrych ludzi, jednak na urząd premiera widział bym osobę niezwiązaną z ani z KPA ani z KPD. Osoba sprawująca godność premiera powinna wyzbyć się obcych wpływów. Według mnie taka osoba powinna troszczyć się o interesy Dreamlandu, nie własnej partii. von Witt jako premier, pomimo przynależności do KPA był taką osobą. Dla niego ważniejsze była ojczyzna nie partia. Moje pisanie długich tekstów kursywą, świadczy o moim poziomie inteligencji, który jest wysoki. Taka wiedza kulturalno - humanistyczna, wręcz polityczna jest potrzebna do sprawowania takiej funkcji na poziomie federalnym.

Poziom języka ludzi z Komunistycznej Partii Dreamlandu świadczy o tym, że komuniści są po prostu ludźmi prostymi, którzy myślą, że będą rządzić za pomocą dyktatury proletariatu. Ja człowiek elokwentny, chciałem nawet być z liberałami, ale po dłuższym zastanowieniu żeby być jak wyżej to trzeba się poświęcić. Klub Polityczny św. Augusta to partia, która wie czego chce. Moja wszechstronna inicjatywa, świadczy o tym iż chcę dobra dla Dreamlandu. Jestem przykładem, iż pokorna osoba może wysoko zajść. Wiecie, przez moje otwarte wypowiedzi, które mówią prawdę np. powyższy artykuł, czuje się atakowany. Może przez to że jestem szczery do bólu. Ja nie lubię kłamstwa, obłudy. Obejmując urząd Dyrektora wiedziałem iż takimi wypowiedziami, będę miał ciężko. Jednak cel uświęca środki. Dla mnie nadrzędną wartością jest dobro o Dreamland. Jest to przykładem wyższego patriotyzmu.
***


5. Kto kontroluje postanowienia społeczeństwa?

Zachodzi pytanie, kto ma kontrolować postępowanie społeczeństwa, by ustrzec je przed wypaczaniem drogi prawa, jeśli miałoby do tego dojść? W demokratycznym ujęciu nie istnieje instancja, która mogłaby rościć sobie prawo do kontroli w imieniu społeczeństwa. Społeczeństwo sprawuje bowiem kontrolę nad samym sobą. Przeważająca większość ludzi jest tak sfeminizowana, że ich myśli i czyny są kierowane bardziej przez uczucia i sentymenty niż racjonalne przesłanki. To wyłącznie siła stanowi prawo do posiadania opinii.

Armia nie jest siłą do prowadzenia polityki zagranicznej. Od tego są politycy. Armia ma bronić przed atakiem z wewnątrz. Rząd powinien prowadzić prowadzić politykę zagraniczną. Do tego są kompetencje Szefa MSZ. Parlament może lub nie ratyfikować takie umowy między inną mikronacją. Nie wątpliwie nasza armia jest w rozsypce. Istnieje co prawda Saudadzkie Siły Zbrojne i Gwardia Ludowa, ale i ona jest w niewielkiej liczbie. Powinniśmy rozpocząć proces scalania wojska tj. Włączenia do armii Saudadzkich Sił Zbrojnych i Gwardii Ludowej jak również wprowadzenia armii z poboru. Powinniśmy mieć nowocześnie i świetnie wyszkoloną Armię, która powinna odzyskać okupowane terytoria. Uważam, że jeżeli my — bądź to poszczególna osoba, partia, armia albo szkoła — nie jesteśmy atakowani przez wroga, to jest źle, gdyż oznacza to niewątpliwie, że znaleźliśmy się z nim w jednym błocie. Jeżeli zaś jesteśmy atakowani przez wroga, to jest dobrze, gdyż dowodzi to, że ustaliliśmy wyraźną linię podziału między nim a nami. Jeżeli wróg napada na nas zaciekle i przedstawia nas w najciemniejszym świetle jako ludzi pozbawionych wszelkich zalet, to jeszcze lepiej, gdyż dowodzi to, że my nie tylko ustaliliśmy wyraźną linię podziału między nim a nami, ale że mamy też wielkie sukcesy w pracy. Ja mam podobne poglądy. Lubie Dreamland. Jest mi bliski. Jak by wybuchł konflikt, to bym walczył, nawet jeśli miał bym zginąć. Jestem po prostu dreamlandzki patriotą. Nie dopuszczę, żeby polała się krew w naszej mikronacji. Jeśli KPD szuka powodu do wojny to wara od Dreamlandu!!! Po rozgromieniu wrogów z karabinem w ręku pozostaną jeszcze wrogowie bez karabinu w ręku, niewątpliwie będą oni prowadzić przeciwko nam rozpaczliwą walkę i nie możemy ich w żadnym wypadku lekceważyć. Jeśli teraz nie postawimy i nie zrozumiemy tego problemu właśnie tak, to dopuścimy się niezmiernie wielkiego błędu.

Jestem człowiekiem zdeterminowanym, który walczy o to żeby istnieje bytu politycznego księstwa mogło trwać. Jednak upadek był spowodowany tym iż Daniel von Witt jako wieloletni książę nie robił nic o to żeby księstwo się rozwijało. Stworzył prywatny folwark w postaci Kingsmana dla defraudacji i wyprowadzenia państwowych funduszy. Zrzekł się tytułu arcyksięcia i obywatelstwa. Jeśli gospodarz umie przyciągnąć nowych mieszkańców to prowincja świetnie funkcjonuje. Ja chcę podjąć "rękawice" i stanąć na czele Księstwa Furlandii i Luindoru zwanego Unią Saudadzką. Ja tworząc telewizję DTV, nie chcę pełniąc godność książęcą pobierać pensji i podobnie jak von Witt sprzeniewierzać. Godność Księcia podobnie jak Króla to misja, która swoimi działaniami zostawia pokoleniom mikronację/prowincję lepszą. Przypomnijmy iż de Erbuz zastał kraj w totalnej ruinie. To że kraj się zaczął się wyludniać to zasługa JKW Macieja II oraz Premiera PTR, którzy robili wszystko, żeby Dreamland upadł. Jednak widząc po wymowie obecnego Króla-Seniora widać iż pochodzi z kręgu dawn. KPD, który w przeszłości próbował moją osobę ośmieszyć. Ówczesny obywatel Kaufman próbował mnie zachęcić do niegodnego czynu co miało moją osobę skompromitować w oczach obywateli. Jednak skończyło się to w Sądzie, gdzie wyrok w I instancji przyznał mi rację.

***
---

marszałek Maciej II zu Hergemon à de Ebruz - van der Pohl, r.s.

GABLOTA ODZNACZEŃ:
**Dreamlandzkie**
Order Korony Ebruzów - I Klasa
Krzyż Edwarda Artura z Brylantami

**Bialeńskie**
Order Bialeńskiej Gwiazdy Przyjaźni - Wielka Gwiazda
Medal Sił Zbrojnych - Złoty

**Rotryjskie**
Order Gołębicy i Oliwnej Gałązki - Kawaler

**Teutońskie**
Tytuł Obrońcy Teutonii
Awatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
Herold Koronny
Posty: 2772
Rejestracja: 30 sie 2016, 02:35
NIM: 132626
Herb: c08.gif
Lokalizacja: Księstwo Furlandii i Luindoru, Segali
Kontakt:

Re: [Cz] [Fryssau et al.] Purpurowa Książeczka Mojej Walki o Społeczeństwo Pandreamlandzkie i jej Konsekwencje

Post autor: Fryderyk Orański-Nassau »

(...) Moje pisanie długich tekstów kursywą, świadczy o moim poziomie inteligencji, który jest wysoki. Taka wiedza kulturalno - humanistyczna, wręcz polityczna jest potrzebna do sprawowania takiej funkcji na poziomie federalnym.

Poziom języka ludzi z Komunistycznej Partii Dreamlandu świadczy o tym, że komuniści są po prostu ludźmi prostymi, którzy myślą, że będą rządzić za pomocą dyktatury proletariatu. Ja człowiek elokwentny, chciałem nawet być z liberałami, ale po dłuższym zastanowieniu żeby być jak wyżej to trzeba się poświęcić. Klub Polityczny św. Augusta to partia, która wie czego chce. Moja wszechstronna inicjatywa, świadczy o tym iż chcę dobra dla Dreamlandu. Jestem przykładem, iż pokorna osoba może wysoko zajść. Wiecie, przez moje otwarte wypowiedzi, które mówią prawdę np. powyższy artykuł, czuje się atakowany. Może przez to że jestem szczery do bólu. Ja nie lubię kłamstwa, obłudy. Obejmując urząd Dyrektora wiedziałem iż takimi wypowiedziami, będę miał ciężko. Jednak cel uświęca środki. Dla mnie nadrzędną wartością jest dobro o Dreamland. Jest to przykładem wyższego patriotyzmu.
Ten wycinek to mój osobisty faworyt z oryginału. Nigdzie nie było przed Nim i nie będzie po Nim osoby skromniejszej, która nam neandertalom użyczyła tyle swej wiedzy.
(-) Fryderyk Karol Albert książę Orański-Nassau OOIII ONZII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."JKM Aleksander, 2 października 2017 r.
"Może ten słynny dreamlandzki neoprymitywizm wcale nie jest taki zły?"
Helmut Pohl, 7 lutego 2019 r.
Awatar użytkownika
Maciej II
Gubernator Dreamlandu i Scholandii
Posty: 2989
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: [Cz] [Fryssau et al.] Purpurowa Książeczka Mojej Walki o Społeczeństwo Pandreamlandzkie i jej Konsekwencje

Post autor: Maciej II »

Cieszę się, że Purpurowa Książeczka nawet pod naporem krytyki, pozostaje ostoją wielkich myśli wieku. Nie ukrywam, że w planach jest publikacja dalszych, wielkich przemyśleń, a w przyszłości specjalne wydanie z ich rewizją i komentarzem poszczególnych wersów. Będzie to także lektura obowiązkowa dla każdego z tytułem baroneta wzwyż, żeby otrzymać we władzę marchię, trzeba będzie udowodnić, że nie tylko ma się siano w głowie, bo wiedza i doświadczenie w zarządzaniu miastem na dzień dzisiejszy już nie wystarczy.
---

marszałek Maciej II zu Hergemon à de Ebruz - van der Pohl, r.s.

GABLOTA ODZNACZEŃ:
**Dreamlandzkie**
Order Korony Ebruzów - I Klasa
Krzyż Edwarda Artura z Brylantami

**Bialeńskie**
Order Bialeńskiej Gwiazdy Przyjaźni - Wielka Gwiazda
Medal Sił Zbrojnych - Złoty

**Rotryjskie**
Order Gołębicy i Oliwnej Gałązki - Kawaler

**Teutońskie**
Tytuł Obrońcy Teutonii
Awatar użytkownika
Maciej II
Gubernator Dreamlandu i Scholandii
Posty: 2989
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: [Cz] [Fryssau et al.] Purpurowa Książeczka Mojej Walki o Społeczeństwo Pandreamlandzkie i jej Konsekwencje

Post autor: Maciej II »

Martin Liedermann pisze: 13 lut 2023, 17:42 Fajnie napisany manifest.
Wiem.
---

marszałek Maciej II zu Hergemon à de Ebruz - van der Pohl, r.s.

GABLOTA ODZNACZEŃ:
**Dreamlandzkie**
Order Korony Ebruzów - I Klasa
Krzyż Edwarda Artura z Brylantami

**Bialeńskie**
Order Bialeńskiej Gwiazdy Przyjaźni - Wielka Gwiazda
Medal Sił Zbrojnych - Złoty

**Rotryjskie**
Order Gołębicy i Oliwnej Gałązki - Kawaler

**Teutońskie**
Tytuł Obrońcy Teutonii
Awatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
Herold Koronny
Posty: 2772
Rejestracja: 30 sie 2016, 02:35
NIM: 132626
Herb: c08.gif
Lokalizacja: Księstwo Furlandii i Luindoru, Segali
Kontakt:

Re: [Cz] [Fryssau et al.] Purpurowa Książeczka Mojej Walki o Społeczeństwo Pandreamlandzkie i jej Konsekwencje

Post autor: Fryderyk Orański-Nassau »

Jego Wszechmądrość hrabia Fryssau to był KTOŚ. Oglądanie jak gość bez grama ironii, całkiem na poważnie uważa, że pisanie kursywą dodaje mu animuszu to była istna komedia.
(-) Fryderyk Karol Albert książę Orański-Nassau OOIII ONZII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."JKM Aleksander, 2 października 2017 r.
"Może ten słynny dreamlandzki neoprymitywizm wcale nie jest taki zły?"
Helmut Pohl, 7 lutego 2019 r.
Awatar użytkownika
Maciej II
Gubernator Dreamlandu i Scholandii
Posty: 2989
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: [Cz] [Fryssau et al.] Purpurowa Książeczka Mojej Walki o Społeczeństwo Pandreamlandzkie i jej Konsekwencje

Post autor: Maciej II »

Tym bardziej mi za nim tęskno, niestety jest na nas śmiertelnie obrażony, więc pewnie za rok znowu wpadnie ubiegać się o Koronę Królewską.
---

marszałek Maciej II zu Hergemon à de Ebruz - van der Pohl, r.s.

GABLOTA ODZNACZEŃ:
**Dreamlandzkie**
Order Korony Ebruzów - I Klasa
Krzyż Edwarda Artura z Brylantami

**Bialeńskie**
Order Bialeńskiej Gwiazdy Przyjaźni - Wielka Gwiazda
Medal Sił Zbrojnych - Złoty

**Rotryjskie**
Order Gołębicy i Oliwnej Gałązki - Kawaler

**Teutońskie**
Tytuł Obrońcy Teutonii
Awatar użytkownika
Antoni Moskwicz
Posty: 372
Rejestracja: 2 kwie 2019, 08:08
NIM: 812386
Lokalizacja: Førerstad, Prefektura Małej Furii
Kontakt:

Re: [Cz] [Fryssau et al.] Purpurowa Książeczka Mojej Walki o Społeczeństwo Pandreamlandzkie i jej Konsekwencje

Post autor: Antoni Moskwicz »

Fryderyk Orański-Nassau pisze: 13 lut 2023, 23:20 Jego Wszechmądrość hrabia Fryssau to był KTOŚ. Oglądanie jak gość bez grama ironii, całkiem na poważnie uważa, że pisanie kursywą dodaje mu animuszu to była istna komedia.
Mnie bardziej rozbrajało założenie dodatkowych dwóch kont, by tą kursywą więcej pisać. Same formularze, style gazetowe i inne takie przy obecnej obfitości BBcode są całkiem proste, ale aż dwa multikonta... Podziwiam odwagę do dziś.
baron Antoni Moskwicz van der Pohl rodu Argentfører
Prefekt Małej Furii

por. Sił Powietrznych Armii Królewskiej, Korpus Wojskowej Służby Dyplomatycznej

Obrazek
Awatar użytkownika
Fryderyk Orański-Nassau
Herold Koronny
Posty: 2772
Rejestracja: 30 sie 2016, 02:35
NIM: 132626
Herb: c08.gif
Lokalizacja: Księstwo Furlandii i Luindoru, Segali
Kontakt:

Re: [Cz] [Fryssau et al.] Purpurowa Książeczka Mojej Walki o Społeczeństwo Pandreamlandzkie i jej Konsekwencje

Post autor: Fryderyk Orański-Nassau »

Które konta miałyby być jego multikontami? Nieznany mi temat.
(-) Fryderyk Karol Albert książę Orański-Nassau OOIII ONZII
Hrabia Flores
"Pochlebiamy sobie patrząc na Sarmację, że zobaczcie; oni są prymitywni, a my wysublimowani. Ale wysublimowany autyzm nadal pozostaje autyzmem."JKM Aleksander, 2 października 2017 r.
"Może ten słynny dreamlandzki neoprymitywizm wcale nie jest taki zły?"
Helmut Pohl, 7 lutego 2019 r.
Awatar użytkownika
Antoni Moskwicz
Posty: 372
Rejestracja: 2 kwie 2019, 08:08
NIM: 812386
Lokalizacja: Førerstad, Prefektura Małej Furii
Kontakt:

Re: [Cz] [Fryssau et al.] Purpurowa Książeczka Mojej Walki o Społeczeństwo Pandreamlandzkie i jej Konsekwencje

Post autor: Antoni Moskwicz »

Fryderyk Orański-Nassau pisze: 18 lut 2023, 09:36 Które konta miałyby być jego multikontami? Nieznany mi temat.
Kancelaria PM (chociaż ono istniało od wcześniej, tylko nikt nie używał - chyba nikt) i Kancelaria MD
baron Antoni Moskwicz van der Pohl rodu Argentfører
Prefekt Małej Furii

por. Sił Powietrznych Armii Królewskiej, Korpus Wojskowej Służby Dyplomatycznej

Obrazek
Awatar użytkownika
Maciej II
Gubernator Dreamlandu i Scholandii
Posty: 2989
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: [Cz] [Fryssau et al.] Purpurowa Książeczka Mojej Walki o Społeczeństwo Pandreamlandzkie i jej Konsekwencje

Post autor: Maciej II »

Szczerze powiedziawszy, miałem nadzieję, że Leszek von der Fryssau został Cesarzem nowego i odrodzonego Cesarstwa Niemieckiego, ale Cesarz Niemiecki okazał się nie być, aż tak bezczelnie głupim, jak przypuszczałem. Czy ktoś coś wie à propos tożsamości dzisiejszego cesarza?
---

marszałek Maciej II zu Hergemon à de Ebruz - van der Pohl, r.s.

GABLOTA ODZNACZEŃ:
**Dreamlandzkie**
Order Korony Ebruzów - I Klasa
Krzyż Edwarda Artura z Brylantami

**Bialeńskie**
Order Bialeńskiej Gwiazdy Przyjaźni - Wielka Gwiazda
Medal Sił Zbrojnych - Złoty

**Rotryjskie**
Order Gołębicy i Oliwnej Gałązki - Kawaler

**Teutońskie**
Tytuł Obrońcy Teutonii
Joahim-von-R
Posty: 60
Rejestracja: 14 lip 2019, 14:03
NIM: 516370
Kontakt:

Re: [Cz] [Fryssau et al.] Purpurowa Książeczka Mojej Walki o Społeczeństwo Pandreamlandzkie i jej Konsekwencje

Post autor: Joahim-von-R »

Maciej II pisze: 18 lut 2023, 23:54 Czy ktoś coś wie à propos tożsamości dzisiejszego cesarza?
Musiałbym zrobić naprawdę w chuj potężne przejrzenie skrzynki pocztowej i cofnąć się aż do 2020 roku, ale jak miałbym tak z pamięci strzelać to chyba jakiś ziomek z RON.
(Nieironicznie strzelałbym na Trzaskę-Chojnackiego, brzmią mi podobnie.)
Awatar użytkownika
Karolina Aleksandra
król-senior
Posty: 1954
Rejestracja: 25 wrz 2012, 20:23
NIM: 430209
Herb: k14
Lokalizacja: Ekorre
Kontakt:

Re: [Cz] [Fryssau et al.] Purpurowa Książeczka Mojej Walki o Społeczeństwo Pandreamlandzkie i jej Konsekwencje

Post autor: Karolina Aleksandra »

Maciej II pisze: 18 lut 2023, 23:54 Szczerze powiedziawszy, miałem nadzieję, że Leszek von der Fryssau został Cesarzem nowego i odrodzonego Cesarstwa Niemieckiego, ale Cesarz Niemiecki okazał się nie być, aż tak bezczelnie głupim, jak przypuszczałem. Czy ktoś coś wie à propos tożsamości dzisiejszego cesarza?
To jest chyba regent A-W (obecny lub były)? W RON-ie i Rotrii znany jako Hugo von Payns.
ODPOWIEDZ

Wróć do „Czytelnia”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość