Strona 1 z 1

Wniosek o obywatelstwo

: 11 lis 2020, 15:08
autor: Jaques Lloyd
Dreampolis, dnia 11 listopada 2020r.
Jaques Lloyd
NIK: 126406
Pierwszy Minister
p.o. Ministra Imigracji


WNIOSEK O OBYWATELSTWO


Działając w imieniu własnym, na podstawie art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 3 czerwca 2020r. o obywatelstwie dreamlandzkim (dalej: u.o.d.) wnoszę o nadanie na moją rzecz obywatelstwa Królestwa Dreamlandu.

UZASADNIENIE

Dnia 10 listopada 2020r., przybyłem do Królestwa Dreamlandu jako cudzoziemiec w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie dremalndzkim. Obecnie planuję swoje życie zawodowe osadzić w Królestwie, w zawodzie prawnika, co wynika z mojego wykształcenia. W kręgu moich zainteresowań pozostaje prawo konstytucyjne, ale także procedura sądowa i prawo gospodarcze. W związku z powyższym wskazuję, iż moja wiedza, ale także doświadczenie może być przydatne dla tworzenia, ale przede wszystkim stosowania prawa w Królestwie.

W związku z powyższym moja obecność będzie powodowała wysokie zaangażowanie w tworzenie rozwiązań prawnych, ale także w opinii i przekazywaniu zdania co do najnowszych regulacji prawnych, procedowanych przez parlament projektów ustaw. Obecnie zapoznałem się z wszystkimi obowiązującymi ustawami a także z Konstytucją Królestwa. Mam nadzieję również przestudiować poprzednio obowiązujące ustawy.

Jednocześnie oświadczam, iż względem mnie nie zachodzą przesłanki negatywne określone w art. 3 ust. 2 i ust. 3 u.o.d.
Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak na wstępie.

Re: Wniosek o obywatelstwo

: 12 lis 2020, 19:15
autor: Chamberlain
Czy działał Pan w przeszłości w innych mikronacjach? Jak długo obserwuje Pan nasze forum?

Formalna procedura jeszcze nie ruszyła, więc proszę potraktować moje pytania jako niezobowiązującą rozmowę w kolejce do gabinetu.

Re: Wniosek o obywatelstwo

: 12 lis 2020, 19:53
autor: Jaques Lloyd
Szanowny Panie,

w dalekiej przeszłości działałem w innych mikronacjach jako obserwator. Forum Królestwa obserwowałem jeszcze w 2010 i 2011 roku, jednakże po przeprowadzonych obserwacjach ostatecznie nie uczestniczyłem czynnie w żadnym forum. Obecnie forum obserwowałem od kilku dni.

Re: Wniosek o obywatelstwo

: 13 lis 2020, 23:45
autor: Torkan Ingawaar
Witam Pana serdecznie raz jeszcze, tym razem publicznie. Jak tylko premier @Andrzej Szmejchel rozpocznie formalną procedurę nadania obywatelstwa i zakończy się ona pomyślnie, zachęcam gorąco do włączenia się w prace Parlamentu Królewskiego. Obecnie to chyba najlepsza droga realizacji Pana zainteresowań.

Re: Wniosek o obywatelstwo

: 14 lis 2020, 09:34
autor: Andrzej Szmejchel
Jeszczeprzeszcze, dn. 14.11.2020 r.
Obwieszczenie o przyjęciu wniosku pod dyskusję
Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 5. nawiasem 1. ustawy o obywatelstwie dreamlandzkim przyjmuję wniosek pod dyskusję, która potrwa 24 godziny od chwili publikacji niniejszego obwieszczenia.

Jednocześnie pouczam Obywatelki i Obywateli o prawie do zgłaszania zastrzeżeń wobec wniosku zgodnie z art. 5. nawiasem 3. ww. ustawy.
Andrzej Szmejchel

Re: Wniosek o obywatelstwo

: 14 lis 2020, 10:50
autor: RIIF
Czekałem na formalne rozpoczęcie debaty. Muszę wyrazić swe obawy. Napisał pan, że obserwuje KD ledwie parę dni, a jednocześnie niemalże w dniu przybycia publikuje pan esej (skąd inąd mocno interesujący) dogłębni analizujący nasz fundamentalny akt konstytucji. Nie żyję w mikronacjach od wczoraj i zazwyczaj podobne zachowanie świadczy o próbie zamaskowania swej prawdziwej tożsamości.

Proszę nie mieć mi za złe, proszę zrzucić to na mój stetryczały charakter, ale lubię grę w otwarte karty. Więc zapytam - kim pan był w poprzednim wcieleniu? Jak pan do nas w ogóle trafił? I czemu akurat do nas? Jeśli się mylę - no offence. Po prostu mój wewnętrzny "wiedźmiński medalion" wibruje przy panu.

Re: Wniosek o obywatelstwo

: 16 lis 2020, 12:25
autor: Andrzej Szmejchel
Wydłużam dyskusję nad wnioskiem do dn. 18.11.2020 r.

Re: Wniosek o obywatelstwo

: 16 lis 2020, 12:27
autor: RIIF
Liczę mocno na odpowiedzi zainteresowanego.

Re: Wniosek o obywatelstwo

: 16 lis 2020, 12:41
autor: Torkan Ingawaar
Proszę nie mieć mi za złe, proszę zrzucić to na mój stetryczały charakter, ale lubię grę w otwarte karty. Więc zapytam - kim pan był w poprzednim wcieleniu? Jak pan do nas w ogóle trafił? I czemu akurat do nas? Jeśli się mylę - no offence. Po prostu mój wewnętrzny "wiedźmiński medalion" wibruje przy panu.
Właśnie ze względu na taką postawę jestem zdecydowanym przeciwnikiem obecnego rozwiązania w zakresie obywatelstw. Jeśli rozumiem dobrze intencje ustawodawcy, procedura debaty ma zapobiec automatycznemu przyjmowaniu do naszej wspólnoty różnego rodzaju oczywistych trolli i innych karbiaków. Nie po to, żeby urządzać sobie pierdolony wiec plemienny. Jeśli wnioskodawca zdecydował się na działanie pod nową tożsamością i nie chce się ujawniać ze starą, to ma do tego prawo i nie jest to przesłanka do odmowy nadania obywatelstwa. Nie przyjmujemy tu nikogo do Mosadu, nie musimy prześwietlać z każdej strony. Przekształcenie debaty w ciągnące się od tygodnia przesłuchanie uważam za niesmaczne i gdybym był nowym mieszkańcem, byłoby to dla mnie co najmniej zniechęcające. Proszę nie przenosić do Dreamlandu szkodliwych zwyczajów sarmackich.

Towarzyszu Premierze,

14 listopada zarządził Towarzysz 24-godznną debatę, której pierwotny termin upłynął kolejnego dnia. W tym czasie nie została ona przedłużona. Nie można przedłużać debaty dobę po jej zakończeniu. W związku z tym wnoszę — wobec braku pojawienia się poważnych zarzutów wobec kandydata — o zakończenie procedury i przekazanie wniosku JKM.

Re: Wniosek o obywatelstwo

: 16 lis 2020, 12:44
autor: Andrzej Szmejchel
Zgodnie z art. 5. nawiasem 2. ustawy o ob. dream., "(2) Jeśli zostaną zgłoszone zastrzeżenia, minister imigracji wyznaczy odpowiedni czas, nie krótszy niż czterdzieści osiem godzin, na dalszą dyskusję nad wnioskiem" - i tak też postąpiłem w dniu dzisiejszym reagując na zastrzeżenia zgłoszone w czasie trwania 24-h dyskusji.

Re: Wniosek o obywatelstwo

: 16 lis 2020, 12:46
autor: Andrzej Swarzewski
Torkan Ingawaar pisze: 16 lis 2020, 12:41 Nie po to, żeby urządzać sobie pierdolony wiec plemienny.
Proszę wybaczyć, ale jeśli Dreamland rządzony jest w sposób częściowo demokratyczny (wręcz bezpośrednio, skoro każdy może znaleźć się w Parlamencie) to obywatele mają prawo interesować się, kogo przyjmują do Wspólnoty i kto z chwilą uzyskania obywatelstwa będzie miał w swoich rękach ok. 10% władzy ustawodawczej.

Re: Wniosek o obywatelstwo

: 16 lis 2020, 12:47
autor: RIIF
Zasadniczo zgadzam się z głosem Torkana. Przepraszam za moje pytania, wycofuję je. Sam jestem orędownikiem umożliwienia działania pod nową tożsamością. Moje intencje nie były złe. Może nie dostatecznie dobrze je przekazałem. Dziękuję za Twój głos Torkan.

Re: Wniosek o obywatelstwo

: 16 lis 2020, 17:18
autor: Andrzej Szmejchel
Hipsterdorf, dn. 16.11.2020
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 2020 r. o obywatelstwie dreamlandzkim, zwracam się z uprzejmą prośbą do JKM @Aleksander o nadanie obywatelstwa dreamlandzkiego panu @Jaques Lloyd. Poniżej przedstawiam projekt postanowienia.
Ekorre, dnia ... października 2020 r.
(herb królewski)
MY, ALEKSANDER,
król Dreamlandu i Scholandii,

pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, senior Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji,
senior Delty i Proftazji, Bergii i Elfidy, Arden i Inselii, Dolii i Faerie, Darei i Scholii,
źródło sprawiedliwości, zwierzchnik sił zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

działając na wniosek Naszego Rządu, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 3 czerwca 2020 r.
o obywatelstwie dreamlandzkim,
nadajemy obywatelstwo dreamlandzkie panu Jaquesowi Lloydowi i zobowiązujemy go do złożenia przysięgi obywatelskiej według następującej roty:
Ja, Jaques Lloyd, przysięgam: dochować wierności Królestwu Dreamlandu, jego Konstytucji i prawom; bronić ich przed wszelkimi zagrożeniami, z zewnątrz i wewnątrz; uczestniczyć w rozstrzyganiu spraw publicznych zgodnie ze swoim sumieniem i najlepszą wiedzą; służyć wspólnemu dobru wedle swoich sił i umiejętności.
Pouczamy, że przysięgę należy złożyć przed Nami w ciągu tygodnia od wydania niniejszego postanowienia, a nadanie obywatelstwa będzie skuteczne dopiero od momentu złożenia przysięgi.
(podpis)

Re: Wniosek o obywatelstwo

: 16 lis 2020, 17:50
autor: Aleksander
Niezmiernie mi miło pogratulować a zarazem jako pierwszemu powitać pana w gronie obywateli dreamlandzkich.

Re: Wniosek o obywatelstwo

: 22 lis 2020, 11:29
autor: Jaques Lloyd
Wasza Królewska Mość, Szanowni Panowie,

chciałbym bardzo podziękować za przyjęcie do grona obywateli Królestwa. Pomimo nieobecności na debacie, padło tutaj kilka wątków, które chciałbym wyjaśnić. Moja znajomość z mikronacjami rozpoczęła się w 2010r. Przez blisko rok interesowałem się tym wątkiem oraz sposobem w jaki funkcjonują fora oraz ustawodawstwo. Jednakże zaprzestałem jakiejkolwiek działalności w związku z brakiem czasu. W Królestwie jestem pierwszy raz, więc wcześniejszej tożsamości nie posiadałem tutaj. Jeżeli oczywiście to nie tajemnica, mogę powiedzieć, że wcześniej przyglądałem się Księstwu Sarmacji i sposobie w jaki ono funkcjonuje. Jednakże zaznaczam, iż miało to miejsce ponad 10 lat temu. Na ten moment jestem zainteresowany uczestnictwem w Królestwie Dreamlandu stąd właśnie moje "rychłe" wejście w temat komentowania Konstytucji.

Jeżeli pojawią się jeszcze jakiekolwiek pytania, z przyjemnością odpowiem. Z wielkim wyzwaniem patrzę na udzielone mi obywatelstwo i raz jeszcze dziękuję za dyskusję na mój temat i za nadanie obywatelstwa.

Z pozdrowieniami
Jaques Lloyd

Re: Wniosek o obywatelstwo

: 22 lis 2020, 12:04
autor: RIIF
Jaques Lloyd pisze: 22 lis 2020, 11:29 Jeżeli pojawią się jeszcze jakiekolwiek pytania, z przyjemnością odpowiem. Z wielkim wyzwaniem patrzę na udzielone mi obywatelstwo i raz jeszcze dziękuję za dyskusję na mój temat i za nadanie obywatelstwa.
Serdecznie zatem gratuluję. Proszę pamiętać jednak, że do uzyskania obywatelstwa jest jeszcze wymagane złożenie przez pana przysięgi, której rotę podano wcześniej w cytowanej decyzji. Czas na to mija wraz z jutrzejszym dniem. Po tym decyzja utraci moc prawną, a obywatelstwo "nie wejdzie w życie".

Powodzenia w Królestwie. W razie wątpliwości, potrzeby uzyskania pomocy/rady, gorąco zachęcam do kontaktu ze mną lub dowolną inną aktywną osobą.

Re: Wniosek o obywatelstwo

: 23 lis 2020, 19:26
autor: Jaques Lloyd
Ja, Jaques Lloyd, przysięgam: dochować wierności Królestwu Dreamlandu, jego Konstytucji i prawom; bronić ich przed wszelkimi zagrożeniami, z zewnątrz i wewnątrz; uczestniczyć w rozstrzyganiu spraw publicznych zgodnie ze swoim sumieniem i najlepszą wiedzą; służyć wspólnemu dobru wedle swoich sił i umiejętności.