Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Główne miejsce działania państwowej administracji. Tutaj można załatwiać wszystkie sprawy urzędowe.
Awatar użytkownika
Alfred
Pierwszy Minister
Posty: 2416
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Post autor: Alfred »

Szanowny Panie Pierwszy Ministrze,

zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy wygaśnięcia mojego obywatelstwa i uchylenie wydanej przez Pana decyzji w tym przedmiocie. Wniosek swój motywuję następującymi okolicznościami:

Zgodnie z art. 11 ustawy o obywatelstwie dreamlandzkim, według jej tekstu pierwotnego, obywatelstwo Króla ani króla seniora nie wygasa z innej przyczyny, niż zrzeczenie się go. Nowelizacja ww. ustawy z dnia 21 lutego 2021 r. zawęziła zastosowanie tego przepisu jedynie do Króla. Jednakże ustawa nowelizująca nie została ogłoszona zgodnie z art. 4 dekretu o ogłaszaniu aktów urzędowych w państwowym publikatorze urzędowym, przez który, począwszy od 29 stycznia 2021 r., rozumie się System Publikacji Aktów Urzędowych Unii Niepodległych Państw. Tym samym, na podstawie art. 3 ust. 2 tegoż dekretu, ustawa ta musi być uznana za niebyłą, a art. 11 ustawy o obywatelstwie obowiązuje nadal w brzmieniu pierwotnym, co z kolei czyni Pańską decyzję nieprawną.

Pomimo braku uregulowania ścieżki odwoławczej w dreamlandzkim postępowaniu administracyjnym pozwalam sobie skierować do Pana niniejszy wniosek, ponieważ brak innego skutecznego środka prawnego, zważywszy że Trybunał Sprawiedliwości UNP jak dotąd się nie ukonstytuował. Bardzo proszę o pilne ustosunkowanie się do mojego pisma.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Pierwszy Minister, Minister Propagandy
Awatar użytkownika
Alfred
Pierwszy Minister
Posty: 2416
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Post autor: Alfred »

Wyłącznie z ostrożności procesowej proszę natomiast, aby w razie oddalenia żądania wniosku potraktować go jako wniosek o nadanie obywatelstwa dreamlandzkiego. Wskazuję w tym celu, że noszę imię i nazwisko Alfred de Ebruz. W takim wypadku będę się ubiegał o ustalenie nieprzerwanego trwania mojego obywatelstwa na drodze sądowej w późniejszym czasie.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Pierwszy Minister, Minister Propagandy
Awatar użytkownika
Andrzej
Posty: 2569
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
NIM: 283468
Kontakt:

Re: Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Post autor: Andrzej »

Powierzam rozpatrzenie wniosku ministrowi ds. UNP @Maciej II.
Awatar użytkownika
Alfred
Pierwszy Minister
Posty: 2416
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Post autor: Alfred »

Uprzejmie proszę o wskazanie podstawy prawnej skierowania wniosku do rozpatrzenia przez ministra ds. UNP. Wydaje się bowiem, że sprawa ta nie mieści się w jego zakresie działania ustalonym rozporządzeniem atrybucyjnym (Minister do spraw Unii Niepodległych Państw prowadzi wszystkie sprawy rządu w porozumieniu z Pierwszym Ministrem i w zakresie, jaki jest niezbędny do sfinalizowania integracji Królestwa Dreamlandu w strukturach oraz systemach Unii Niepodległych Państw). Za wnioskiem tym przemawia tym silniej fakt, że przecież decyzję o stwierdzeniu wygaśnięcia obywatelstwa podjął sam Pierwszy Minister.

Niezależnie od tego podnoszę, że przedstawione zastrzeżenia co do należytego ogłoszenia nowelizacji ustawy o obywatelstwie dreamlandzkim odnoszą się równie dobrze do aktu nominacyjnego ministra Macieja II. Mógłby on więc stanąć przed koniecznością pośredniego podważenia własnego umocowania do działania jako organ władzy publicznej.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Pierwszy Minister, Minister Propagandy
Awatar użytkownika
Maciej II
król-senior
Posty: 2327
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Post autor: Maciej II »

Generalnie nie istnieje instytucja "ponownego rozpatrzenia sprawy o utracie obywatelstwa" przez Premiera. Z tego też powodu, wszelka dalsza dyskusja tutaj nie ma sensu, zapraszam do umieszczenia wniosku w odpowiednim dziale Trybunału Sprawiedliwości.

Z wyrazami należytego szacunku,

(-) Maciej II.
---

marszałek Maciej II zu Hergemon à de Ebruz

GABLOTA ODZNACZEŃ:
**Dreamlandzkie**
Order Korony Ebruzów - I Klasa
Krzyż Edwarda Artura z Brylantami

**Bialeńskie**
Order Bialeńskiej Gwiazdy Przyjaźni - Wielka Gwiazda
Medal Sił Zbrojnych - Złoty

**Rotryjskie**
Order Gołębicy i Oliwnej Gałązki - Kawaler

**Teutońskie**
Tytuł Obrońcy Teutonii
Awatar użytkownika
Alfred
Pierwszy Minister
Posty: 2416
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Post autor: Alfred »

Zasadniczo utrwalonym i powszechnym w Mikroświecie zwyczajem jest pomocnicze stosowanie kluczowych przepisów procedury ze świata realnego w sprawach nieuregulowanych prawem mikronacyjnym. Konstytucja dreamlandzka wymienia prawo zwyczajowe wśród źródeł prawa. Sięgnięcie do instytucji wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nie wydaje mi się więc bezzasadne.

Niemniej jednak, jeśli takie jest stanowisko rządowe, wnoszę zamiast tego o uchylenie decyzji Pierwszego Ministra przez Kolegium Ministrów w trybie nadzoru z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o statucie rządu.

Dziękuję za sugestię wniesienia sprawy przed Trybunał Sprawiedliwości, gdzie "będzie sobie grzecznie leżała", aż "i tak upierdolimy". Bardzo trafnie ujął Wasza Królewska Wysokość zasadnicze powody, dla których nie zamierzam tego czynić. Proszę jednak, żeby rząd zajął stanowisko w kwestii należytego ogłoszenia nowelizacji ustawy o obywatelstwie. Jeśli uważa je za bezzasadne — poprosiłem w takim razie o otwarcie procedury nadania obywatelstwa.

Jeżeli natomiast rząd jest głęboko usatysfakcjonowany wygaszeniem mi obywatelstwa i ma zamiar nie dopuścić, abym je odzyskał, to proponuję stwierdzić to otwarcie.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Pierwszy Minister, Minister Propagandy
Awatar użytkownika
Andrzej
Posty: 2569
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
NIM: 283468
Kontakt:

Re: Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Post autor: Andrzej »

Jeżeli natomiast rząd jest głęboko usatysfakcjonowany wygaszeniem mi obywatelstwa i ma zamiar nie dopuścić, abym je odzyskał, to proponuję stwierdzić to otwarcie.
Byłbym więcej niż rad, gdybyście wrócili do wspólnoty obywatelskiej Dreamlandu po ponad 30 dniach nieobecności. W tym celu proszę o uzupełnienie wniosku o zwięzłe uzasadnienie żądania nadania obywatelstwa, by uruchomić procedurę.
Awatar użytkownika
Alfred
Pierwszy Minister
Posty: 2416
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Post autor: Alfred »

W uzupełnieniu mojego wniosku wskazuję, że czuję się z Królestwem Dreamlandu nieustannie związany i w nim obecny, zaglądam regularnie i śledzę bieg wydarzeń — choć bieg to być może za mocne słowo. Moje miesięczne milczenie spowodowane było po części właśnie brakiem pola do zaangażowania, a po części zwiększonym obciążeniem zajęciami realowymi.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Pierwszy Minister, Minister Propagandy
Awatar użytkownika
Maciej II
król-senior
Posty: 2327
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Post autor: Maciej II »

Alfred pisze: 30 mar 2021, 20:05 Zasadniczo utrwalonym i powszechnym w Mikroświecie zwyczajem jest pomocnicze stosowanie kluczowych przepisów procedury ze świata realnego w sprawach nieuregulowanych prawem mikronacyjnym. Konstytucja dreamlandzka wymienia prawo zwyczajowe wśród źródeł prawa. Sięgnięcie do instytucji wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nie wydaje mi się więc bezzasadne.
Jeżeli pojawiają się takie wątpliwości, to powinien rozstrzygnąć je Trybunał Sprawiedliwości.
Alfred pisze: 30 mar 2021, 20:05 Niemniej jednak, jeśli takie jest stanowisko rządowe, wnoszę zamiast tego o uchylenie decyzji Pierwszego Ministra przez Kolegium Ministrów w trybie nadzoru z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o statucie rządu.
Art. 3 ust. 2 rzeczonej ustawy jasno określa, kto może wnieść sprawę przed Kolegium Ministrów.
Alfred pisze: 30 mar 2021, 20:05 Dziękuję za sugestię wniesienia sprawy przed Trybunał Sprawiedliwości, gdzie "będzie sobie grzecznie leżała", aż "i tak upierdolimy". Bardzo trafnie ujął Wasza Królewska Wysokość zasadnicze powody, dla których nie zamierzam tego czynić. Proszę jednak, żeby rząd zajął stanowisko w kwestii należytego ogłoszenia nowelizacji ustawy o obywatelstwie. Jeśli uważa je za bezzasadne — poprosiłem w takim razie o otwarcie procedury nadania obywatelstwa.
Rozumiem, że wniesienie sprawy bezpośrednio przed osoby, które nie tylko nie są zobligowane prawnie do ich rozpatrywania, ale również otwarcie stwierdziły, że rzeczone "będą sobie grzecznie leżały", aż "i tak zostaną upierdolone" przyniesie inny, wymierny efekt.
Alfred pisze: 30 mar 2021, 20:05 Jeżeli natomiast rząd jest głęboko usatysfakcjonowany wygaszeniem mi obywatelstwa i ma zamiar nie dopuścić, abym je odzyskał, to proponuję stwierdzić to otwarcie.
Jak chcesz obywatelstwo, to stań po nie w kolejce do odpowiedniego okienka, jak chcesz się kłócić, to proś o księgę wniosków i zażaleń. Nie rozumiem natomiast jakiegoś wewnętrznego, samopożerającego się egoizmu Króla Seniora, który uważa, że rząd nic, tylko dybie na jego obywatelstwo, które przecież całkowicie z własnej inicjatywy utracił.
---

marszałek Maciej II zu Hergemon à de Ebruz

GABLOTA ODZNACZEŃ:
**Dreamlandzkie**
Order Korony Ebruzów - I Klasa
Krzyż Edwarda Artura z Brylantami

**Bialeńskie**
Order Bialeńskiej Gwiazdy Przyjaźni - Wielka Gwiazda
Medal Sił Zbrojnych - Złoty

**Rotryjskie**
Order Gołębicy i Oliwnej Gałązki - Kawaler

**Teutońskie**
Tytuł Obrońcy Teutonii
Awatar użytkownika
Andrzej
Posty: 2569
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
NIM: 283468
Kontakt:

Re: Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Post autor: Andrzej »

Jeszczeprzeszcze, dn. 31.03.2021 r.
Obwieszczenie o przyjęciu wniosku pod dyskusję
Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 5. nawiasem 1. ustawy o obywatelstwie dreamlandzkim przyjmuję wniosek Alfreda de Ebruz o nadanie obywatelstwa pod dyskusję, która potrwa 24 godziny od chwili publikacji niniejszego obwieszczenia.

Jednocześnie pouczam Obywatelki i Obywateli o prawie do zgłaszania zastrzeżeń wobec wniosku zgodnie z art. 5. nawiasem 3. ww. ustawy.
Andrzej wicehrabia Szmejchel
Awatar użytkownika
Andrzej
Posty: 2569
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
NIM: 283468
Kontakt:

Re: Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Post autor: Andrzej »

Szanowny Panie Ministrze,

korzystając z obywatelskiego prawa do zgłaszania zastrzeżeń wobec wniosku o nadanie obywatelstwa, zgodnie z art. 5. nawiasem 3. ustawy o obywatelstwie dreamlandzkim, niniejszym oświadczam, iż nie zgłaszam zastrzeżeń oraz popieram wniosek JKW Alfreda de Ebruz o nadanie obywatelstwa Królestwa Dreamlandu.
ob. Szmejchel
Awatar użytkownika
Aleksander
Król Dreamlandu i Scholandii
Posty: 5423
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
user_herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

Re: Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Post autor: Aleksander »

Korona będzie więcej niż rada, mogąc ponownie nadać obywatelstwo dreamlandzkie jednemu ze swoich poprzedników na tym stanowisku.
(-) Alexander, Rex Dreamlandis et Scholandiæ
Awatar użytkownika
Andrzej
Posty: 2569
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
NIM: 283468
Kontakt:

Re: Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Post autor: Andrzej »

Jeszczeprzeszcze, dn. 1.04.2021
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 2020 r. o obywatelstwie dreamlandzkim, zwracam się z uprzejmą prośbą do JKM @Aleksander o nadanie obywatelstwa dreamlandzkiego królowi-seniorowi Alfredowi de Ebruz. Poniżej przedstawiam projekt postanowienia.
Ekorre, dnia ... kwietnia 2021 r.
MY, ALEKSANDER,
król Dreamlandu i Scholandii,

pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, senior Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji,
senior Delty i Proftazji, Bergii i Elfidy, Arden i Inselii, Dolii i Faerie, Darei i Scholii,
źródło sprawiedliwości, zwierzchnik sił zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

działając na wniosek Naszego Rządu, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 3 czerwca 2020 r.
o obywatelstwie dreamlandzkim,
nadajemy obywatelstwo dreamlandzkie królowi-seniorowi Alfredowi de Ebruz i zobowiązujemy go do złożenia przysięgi obywatelskiej według następującej roty:
Ja, Alfred de Ebruz, przysięgam: dochować wierności Królestwu Dreamlandu, jego Konstytucji i prawom; bronić ich przed wszelkimi zagrożeniami, z zewnątrz i wewnątrz; uczestniczyć w rozstrzyganiu spraw publicznych zgodnie ze swoim sumieniem i najlepszą wiedzą; służyć wspólnemu dobru wedle swoich sił i umiejętności.
Pouczamy, że przysięgę należy złożyć przed Nami w ciągu tygodnia od wydania niniejszego postanowienia, a nadanie obywatelstwa będzie skuteczne dopiero od momentu złożenia przysięgi.
(podpis)
ODPOWIEDZ

Wróć do „Wnioski urzędowe”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość