Strona 1 z 1

[Informacja] Rekrutacja do ASD

: 11 maja 2020, 08:19
autor: Stanisław Dmowski


Czyniąc zadość postanowieniom brewe Sacerdotales nominationes z dnia 26 IV 2020, pragniemy nadmienić wszystkim mieszkańcom Królestwa Dreamlandu o możliwości odbycia formacji kapłańskiej w rotryjskim Apostolskim Seminarium Duchownym. "Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało", toteż każdy związany ideą rotryzmu i krzewienia moralności w mikroświecie się przyda.

Więcej informacji dot. formacji można uzyskać w gmachu ASD.
ks. bp Stanisław Dmowski
Prymas Dreamlandu