Strona 1 z 1

[DEBATA DO 22.01] Ustawa o miastach rejestrowych

: 12 sty 2021, 21:31
autor: Maciej II
Wysoka Izbo,

Niniejszym przedstawiam dość zwięzły projekt ustawy o rejestracji miast w ramach systemu UNP. Zapewni on porządek w ramach listy systemowych miast w systemach UNP. Co więcej, zapewni Królestwu Dreamlandu stały dopływ gotówki w zamian za poczucie prestiżu zarządcy miasta.
USTAWA
(projekt)

o miastach rejestrowych
Art. 1
Ustawa określa sprawy związane z warunkiem wpisu, utrzymania i skreślenia miasta z systemu Unii Niepodległych Państw, zwanego dalej „miastem rejestrowym.”

Art. 2
1. Wpis miasta do systemu Unii Niepodległych Państw możliwy jest na wniosek jego zarządcy, o ile wypełnia ono wymogi wyszczególnione w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. a) zamieszkiwać conajmniej jeden obywatel dreamlandzki.
b) w dniu wpisu, zabezpieczyć fundusze na poczet kasy miejskiej w wysokości co najmniej 10 000 kr.

3. Królewskie Miasto Dreamopolis oraz Królewskie Miasto Ekorre zostają wpisane do systemu z dniem ogłoszenia ustawy, z pominięciem wymogów wyszczególnionych w ust. 2.

Art. 3
1. Miasta rejestrowe płacą z pieniędzy zebranych w kasie miejskiej comiesięczny podatek miejski w wysokości 1000 kr na rzecz Królestwa Dreamlandu z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Królewskie Miasto Dreamopolis oraz Królewskie Miasto Ekorre są zwolnione z podatku miejskiego.

Art. 4
Wypis miasta z sytemu Unii Niepodległych Państw, z wykluczeniem Królewskiego Miasta Dreamopolis oraz Królewskiego Miasta Ekorre, następuje w przypadku:
a) Wniosku jego zarządcy.
b) Wyprowadzki z miasta ostatniego obywatela dreamlandzkiego.
c) Co najmniej miesięcznej zaległości w opłacie podatku miejskiego.

Art. 5.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Re: [WNIOSEK] Ustawa o miastach rejestrowych

: 13 sty 2021, 11:51
autor: Maciej II
Panie Marszałku,

Składam autopoprawkę do projektu.
USTAWA
(projekt)

o miastach rejestrowych
Art. 1
Ustawa określa sprawy związane z warunkiem wpisu, utrzymania i skreślenia miasta z systemu Unii Niepodległych Państw, zwanego dalej „miastem rejestrowym.”

Art. 2
1. Wpis miasta do systemu Unii Niepodległych Państw możliwy jest na wniosek jego zarządcy, o ile wypełnia ono wymogi wyszczególnione w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Miasto musi:
a) zamieszkiwać conajmniej jeden obywatel dreamlandzki.
b) w dniu wpisu, zabezpieczyć fundusze na poczet kasy miejskiej w wysokości co najmniej 10 000 kr.

3. Królewskie Miasto Dreamopolis oraz Królewskie Miasto Ekorre zostają wpisane do systemu z dniem ogłoszenia ustawy, z pominięciem wymogów wyszczególnionych w ust. 2.

Art. 3
1. Miasta rejestrowe płacą z pieniędzy zebranych w kasie miejskiej comiesięczny podatek miejski w wysokości 1000 kr na rzecz Królestwa Dreamlandu z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Królewskie Miasto Dreamopolis oraz Królewskie Miasto Ekorre są zwolnione z podatku miejskiego.

Art. 4
Wypis miasta z sytemu Unii Niepodległych Państw, z wykluczeniem Królewskiego Miasta Dreamopolis oraz Królewskiego Miasta Ekorre, następuje w przypadku:
a) Wniosku jego zarządcy.
b) Wyprowadzki z miasta ostatniego obywatela dreamlandzkiego.
c) Co najmniej miesięcznej zaległości w opłacie podatku miejskiego.

Art. 5.
Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

Re: [DEBATA DO 22.01] Ustawa o miastach rejestrowych

: 15 sty 2021, 08:47
autor: Torkan Ingawaar
Przyjmuję wniosek pod obrady, zarządzam debatę do piątku do 22.01.