[UCHWALONO] Ustawa o prokuraturze

Każdy obywatel może współdecydować o sprawach publicznych, zasiadając w parlamencie.
Awatar użytkownika
Maciej II
król-senior
Posty: 2318
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

[UCHWALONO] Ustawa o prokuraturze

Post autor: Maciej II »

Wysoka Izbo,

przedkładam przed izbę projekt, który został już co prawda raz przez Izbę zaakceptowany, lecz na łamach jednej z kilku deform prawnych został, dość zresztą niesłusznie, zaorany. Po pierwsze - chciałbym by przywrócenie urzędu prokuratorskiego miało w sobie wymiar przywrócenia nas do momentu, w którym forum nie zależy wyłącznie od woli i osobistego widzimisię premiera/rządu. Urząd prokuratorski, to przede wszystkim urząd moderatorski - i tak należy go postrzegać, zwłaszcza w kontekście przejścia przez Dreamland do bardziej sprawiedliwego systemu sądowniczego. Po drugie - widzę ten urząd także jako zalążek nadchodzącej reformy karnej oraz fundament pod dalsze budowanie systemu checks and balances (czy łatwiej jest obsadzić prokuratora niż ministra policji - nie wiem, ale mimo wszystko uważam, że gra jest warta świeczki).
USTAWA
(projekt)

o prokuraturze
Artykuł 1.
Prokurator stoi na straży praworządności w Królestwie Dreamlandu, czuwa nad ściganiem przestępstw, jest oskarżycielem publicznym we wszystkich sprawach oraz jest moderatorem całego forum, z zastrzeżeniem działu Parlamentu Królewskiego.
Artykuł 2.
(1) Prokurator powoływany jest na czas nieokreślony i odwoływany jest bezwzględną większością głosów przez Parlament Królewski.
(2) Powołany prokurator, przed rozpoczęciem urzędowania składa ślubowanie wg roty: "Ślubuję uroczyście, że powierzone mi obowiązki prokuratora wypełniać będę sumiennie, nie nadużyję swoich uprawnień do celów prywatnych oraz postawą swoją nie przyniosę uszczerbku swej służbie".
Artykuł 3.
(1) Na wniosek prokuratora, jeżeli uzasadnione jest to wymiarem jego zadań, Marszałek Parlamentu Królewskiego może, w drodze postanowienia, powoływać zastępców.
(2) Zastępcę odwołuje prokurator w drodze postanowienia.
(3) Prokurator w drodze zarządzenia określa zakres zadań zastępcy.
Artykuł 4.
(1) Nie może pełnić służby prokuratora sędzia lub członek rządu.
(2) Nie może pełnić służby prokuratora ten, kto nie spełnia warunków bycia powołanym jako lord Parlamentu Królewskiego.
Artykuł 5.
W razie odwołania, zaprzestania spełniania przez prokuratora wymogów wyszczególnionych w art. 4., bądź rezygnacji, Marszałek Parlamentu Królewskiego w drodze komunikatu stwierdza opróżnienie urzędu prokuratora wraz z podaniem przyczyny opróżnienia urzędu.
Artykuł 6.
W razie opróżnienia urzędu prokuratora do czasu powołania jego następcy obowiązki pełni Marszałek Parlamentu Królewskiego, lub upoważniony przez niego w drodze zarządzenia Wicemarszałek.
Artykuł 7.
Niezależnie od przepisu art. 1. prokurator może przedsiębrać czynności moderatorskie także w wymienionych w przepisie działach, również w przypadku czynów nie stanowiących przestępstwa w rozumieniu prawa Królestwa Dreamlandu, jeżeli czyni to zadość wymaganiom prawa Rzeczypospolitej Polskiej, bądź służy to ochronie realnego wizerunku osoby trzeciej. O takim działaniu prokurator zawiadamia niezwłocznie Marszałka Parlamentu Królewskiego.
Artykuł 8.
Do czasu powołania pierwszego prokuratora, jego obowiązki wykonuje Premier Rządu Królestwa.
Artykuł 9.
Ustawa wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.
---

marszałek Maciej II zu Hergemon à de Ebruz

GABLOTA ODZNACZEŃ:
**Dreamlandzkie**
Order Korony Ebruzów - I Klasa
Krzyż Edwarda Artura z Brylantami

**Bialeńskie**
Order Bialeńskiej Gwiazdy Przyjaźni - Wielka Gwiazda
Medal Sił Zbrojnych - Złoty

**Rotryjskie**
Order Gołębicy i Oliwnej Gałązki - Kawaler

**Teutońskie**
Tytuł Obrońcy Teutonii
Awatar użytkownika
Torkan Ingawaar
Marszałek Dworu
Posty: 1580
Rejestracja: 1 gru 2014, 19:01
NIM: 156339
Lokalizacja: Sangajokk
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 17.01] Ustawa o prokuraturze

Post autor: Torkan Ingawaar »

Przyjmuję wniosek pod obrady. Zarządzam debatę, która potrwa do niedzieli 17 stycznia włącznie.
(–) Torkan Ingawaar (ᑐᕐᑳᓐ ᐃᖓᕚᕐ)
Obrazek
Awatar użytkownika
Alfred
król-senior
Posty: 2394
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 17.01] Ustawa o prokuraturze

Post autor: Alfred »

Ten projekt jest niezgodny z obowiązującą Konstytucją. Król zapewnia wykonanie prawa państwowego i prowadzi sprawy publiczne wyłącznie przez Rząd Królewski i podległą temu administrację rządową. Z kolei kompetencje Parlamentu Królestwa są ściśle zakreślone i nie należy do nich kreowanie jakichkolwiek niezależnych od rządu organów władzy wykonawczej. Na marginesie dodam, że mało która koncepcja polityczna w ostatnich latach została zweryfikowana negatywnie tak gruntownie, jak odrębna i niezależna prokuratura obsadzana przez parlament. Po co robić to jeszcze raz?

Poza kwestiami ściśle merytorycznymi, pewien żal budzi fakt, że wnioskodawca, jakże gorliwy w dostosowywaniu ustroju państwa do struktur Unii Niepodległych Państw, nie uwzględnił w treści projektu faktu, że przestały istnieć takie organy jak Parlament Królewski, jego marszałkowie i Premier Rządu Królestwa (właściwie Królewskiego), a także stanowisko lorda parlamentu.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Awatar użytkownika
Maciej II
król-senior
Posty: 2318
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 17.01] Ustawa o prokuraturze

Post autor: Maciej II »

Alfred pisze: 14 sty 2021, 22:00 Ten projekt jest niezgodny z obowiązującą Konstytucją. Król zapewnia wykonanie prawa państwowego i prowadzi sprawy publiczne wyłącznie przez Rząd Królewski i podległą temu administrację rządową. Z kolei kompetencje Parlamentu Królestwa są ściśle zakreślone i nie należy do nich kreowanie jakichkolwiek niezależnych od rządu organów władzy wykonawczej.
Obawiam się, że na wstępie warto byłoby dodać, że jest to nie tyle wyrok, co zwykła opinia. Konstytucja nie zakazuje Parlamentowi explicite powoływania nowych organów państwowych, ba, jej zdanie 2 ustępu 7 artykułu 6 zapewnia odpowiednią lukę, którą może zapełnić jakiś inny, nienazwany, organ władzy publicznej. Per analogiam, skoro suweren zgromadzony w Parlamencie obiera sobie Premiera, to może również obierać sobie inne organy władzy publicznej, które pozostają od Premiera niezależne. Wszakże, gdyby Premier był jedyną możliwą opcją, to nie pojawiłaby się wzmianka o innych organach władzy publicznej, domyślnie od Rządu niezależnych (bo i czemu? przecież wystarczyłoby napisać Król i Sąd). Taka jest moja opinia na ten temat.

Co do złego pomysłu - zasadniczo, to ostatni rząd by mnie spałował, gdyby tylko miał taką techniczną możliwość. Więc wybierając dwa zła, wolę to drugie.

Generalnie, to tak jak napisałem- przedstawiam projekt as was. Bardzo chętnie dokonam autokorekty.
USTAWA
(projekt)

o prokuraturze
Artykuł 1.
Prokurator stoi na straży praworządności w Królestwie Dreamlandu, czuwa nad ściganiem przestępstw, jest oskarżycielem publicznym we wszystkich sprawach oraz jest moderatorem całego forum, z zastrzeżeniem działu Parlamentu Królestwa.
Artykuł 2.
(1) Prokurator powoływany jest na czas nieokreślony i odwoływany jest bezwzględną większością głosów przez Parlament Królestwa.
(2) Powołany prokurator, przed rozpoczęciem urzędowania składa ślubowanie wg roty: "Ślubuję uroczyście, że powierzone mi obowiązki prokuratora wypełniać będę sumiennie, nie nadużyję swoich uprawnień do celów prywatnych oraz postawą swoją nie przyniosę uszczerbku swej służbie".
Artykuł 3.
(1) Na wniosek prokuratora, jeżeli uzasadnione jest to wymiarem jego zadań, Marszałek Parlamentu Królestwa może, w drodze postanowienia, powoływać zastępców.
(2) Zastępcę odwołuje prokurator w drodze postanowienia.
(3) Prokurator w drodze zarządzenia określa zakres zadań zastępcy.
Artykuł 4.
(1) Nie może pełnić służby prokuratora sędzia lub członek rządu.
(2) Nie może pełnić służby prokuratora ten, kto nie spełnia warunków bycia powołanym jako lord Parlamentu Królestwa.
Artykuł 5.
W razie odwołania, zaprzestania spełniania przez prokuratora wymogów wyszczególnionych w art. 4., bądź rezygnacji, Marszałek Parlamentu Królestwa w drodze komunikatu stwierdza opróżnienie urzędu prokuratora wraz z podaniem przyczyny opróżnienia urzędu.
Artykuł 6.
W razie opróżnienia urzędu prokuratora do czasu powołania jego następcy obowiązki pełni Marszałek Parlamentu Królestwa, lub upoważniony przez niego w drodze zarządzenia Wicemarszałek.
Artykuł 7.
Niezależnie od przepisu art. 1. prokurator może przedsiębrać czynności moderatorskie także w wymienionych w przepisie działach, również w przypadku czynów nie stanowiących przestępstwa w rozumieniu prawa Królestwa Dreamlandu, jeżeli czyni to zadość wymaganiom prawa Rzeczypospolitej Polskiej, bądź służy to ochronie realnego wizerunku osoby trzeciej. O takim działaniu prokurator zawiadamia niezwłocznie Marszałka Parlamentu Królestwa.
Artykuł 8.
Do czasu powołania pierwszego prokuratora, jego obowiązki wykonuje Premier Rządu Królewskiego.
Artykuł 9.
Ustawa wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.
---

marszałek Maciej II zu Hergemon à de Ebruz

GABLOTA ODZNACZEŃ:
**Dreamlandzkie**
Order Korony Ebruzów - I Klasa
Krzyż Edwarda Artura z Brylantami

**Bialeńskie**
Order Bialeńskiej Gwiazdy Przyjaźni - Wielka Gwiazda
Medal Sił Zbrojnych - Złoty

**Rotryjskie**
Order Gołębicy i Oliwnej Gałązki - Kawaler

**Teutońskie**
Tytuł Obrońcy Teutonii
Awatar użytkownika
Maciej II
król-senior
Posty: 2318
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 17.01] Ustawa o prokuraturze

Post autor: Maciej II »

Że tak zapytam: czy marszałkowie żywi? Bo nie pilnują nawet 7-dniowych terminów, które sami ustalili.
---

marszałek Maciej II zu Hergemon à de Ebruz

GABLOTA ODZNACZEŃ:
**Dreamlandzkie**
Order Korony Ebruzów - I Klasa
Krzyż Edwarda Artura z Brylantami

**Bialeńskie**
Order Bialeńskiej Gwiazdy Przyjaźni - Wielka Gwiazda
Medal Sił Zbrojnych - Złoty

**Rotryjskie**
Order Gołębicy i Oliwnej Gałązki - Kawaler

**Teutońskie**
Tytuł Obrońcy Teutonii
Awatar użytkownika
Andrzej
minister
Posty: 2546
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
NIM: 283468
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 17.01] Ustawa o prokuraturze

Post autor: Andrzej »

vyeye hooyem
Andrzej wicehr. Szmejchel
Obrazek
Awatar użytkownika
Torkan Ingawaar
Marszałek Dworu
Posty: 1580
Rejestracja: 1 gru 2014, 19:01
NIM: 156339
Lokalizacja: Sangajokk
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 24.01] Ustawa o prokuraturze

Post autor: Torkan Ingawaar »

Przepraszam za zwłokę, z powodu natłoku realnych obowiązków w ciągu ostatnich dni rzadziej zaglądam do Dreamlandu. Na przyszłość proszę, aby w takich sytuacjach pan wicemarszałek zgodnie z art. 3. ust. 3. pkt. 2 Statutu Parlamentu wchodził w moje kompetencje i przejmował obrady.

W związku z upływem terminu debaty przechodzimy do głosowania, które potrwa do końca niedzieli 24 stycznia. Głosować można za, przeciw lub się wstrzymać.
Alfred de Ebruz:
Antoni Moskwicz:
Torkan Ingawaar:
Andrzej Swarzewski:
Daniel von Witt:
Maciej II:
Andrzej Szmejchel:
(–) Torkan Ingawaar (ᑐᕐᑳᓐ ᐃᖓᕚᕐ)
Obrazek
Awatar użytkownika
Andrzej
minister
Posty: 2546
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
NIM: 283468
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 24.01] Ustawa o prokuraturze

Post autor: Andrzej »

Alfred de Ebruz:
Antoni Moskwicz:
Torkan Ingawaar:
Andrzej Swarzewski:
Daniel von Witt:
Maciej II:
Andrzej Szmejchel: ZA
Andrzej wicehr. Szmejchel
Obrazek
Awatar użytkownika
Andrzej Swarzewski
Posty: 302
Rejestracja: 9 gru 2010, 13:34
NIM: 479233
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 24.01] Ustawa o prokuraturze

Post autor: Andrzej Swarzewski »

Alfred de Ebruz:
Antoni Moskwicz:
Torkan Ingawaar:
Andrzej Swarzewski: ZA
Daniel von Witt:
Maciej II:
Andrzej Szmejchel: ZA
prof. Andrzej Swarzewski
Awatar użytkownika
Maciej II
król-senior
Posty: 2318
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 24.01] Ustawa o prokuraturze

Post autor: Maciej II »

Alfred de Ebruz:
Antoni Moskwicz:
Torkan Ingawaar:
Andrzej Swarzewski: ZA
Daniel von Witt:
Maciej II: ZA
Andrzej Szmejchel: ZA
---

marszałek Maciej II zu Hergemon à de Ebruz

GABLOTA ODZNACZEŃ:
**Dreamlandzkie**
Order Korony Ebruzów - I Klasa
Krzyż Edwarda Artura z Brylantami

**Bialeńskie**
Order Bialeńskiej Gwiazdy Przyjaźni - Wielka Gwiazda
Medal Sił Zbrojnych - Złoty

**Rotryjskie**
Order Gołębicy i Oliwnej Gałązki - Kawaler

**Teutońskie**
Tytuł Obrońcy Teutonii
Awatar użytkownika
Alfred
król-senior
Posty: 2394
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 24.01] Ustawa o prokuraturze

Post autor: Alfred »

Alfred de Ebruz: PRZECIW
Antoni Moskwicz:
Torkan Ingawaar:
Andrzej Swarzewski: ZA
Daniel von Witt:
Maciej II: ZA
Andrzej Szmejchel: ZA
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Awatar użytkownika
Antoni Moskwicz
Główny Inżynier Królewski
Posty: 173
Rejestracja: 2 kwie 2019, 08:08
NIM: 812386
Lokalizacja: Førerstad, pref. Małej Furii, Księstwo Furlandii i Luindoru
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 24.01] Ustawa o prokuraturze

Post autor: Antoni Moskwicz »

Alfred de Ebruz: PRZECIW
Antoni Moskwicz: ZA
Torkan Ingawaar:
Andrzej Swarzewski: ZA
Daniel von Witt:
Maciej II: ZA
Andrzej Szmejchel: ZA
baron Antoni Moskwicz rodu Argentfører
Awatar użytkownika
Torkan Ingawaar
Marszałek Dworu
Posty: 1580
Rejestracja: 1 gru 2014, 19:01
NIM: 156339
Lokalizacja: Sangajokk
Kontakt:

Re: [GŁOSOWANIE DO 24.01] Ustawa o prokuraturze

Post autor: Torkan Ingawaar »

Alfred de Ebruz: PRZECIW
Antoni Moskwicz: ZA
Torkan Ingawaar: PRZECIW
Andrzej Swarzewski: ZA
Daniel von Witt:
Maciej II: ZA
Andrzej Szmejchel: ZA
(–) Torkan Ingawaar (ᑐᕐᑳᓐ ᐃᖓᕚᕐ)
Obrazek
Awatar użytkownika
Torkan Ingawaar
Marszałek Dworu
Posty: 1580
Rejestracja: 1 gru 2014, 19:01
NIM: 156339
Lokalizacja: Sangajokk
Kontakt:

Re: [UCHWALONO] Ustawa o prokuraturze

Post autor: Torkan Ingawaar »

Zamykam głosowanie. Spośród siedmiu uprawnionych do głosowania lordów czterech oddało głos za, dwóch przeciw, jeden nie wziął udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że Parlament przyjął projekt ustawy, który przekazuję na ręce Jego Królewskiej Mości.
(–) Torkan Ingawaar (ᑐᕐᑳᓐ ᐃᖓᕚᕐ)
Obrazek
Zablokowany

Wróć do „Parlament Królestwa”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości