[DEBATA DO 22.01] Ustawa o lennach

Każdy obywatel może współdecydować o sprawach publicznych, zasiadając w parlamencie.
Awatar użytkownika
Maciej II
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 2273
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

[DEBATA DO 22.01] Ustawa o lennach

Post autor: Maciej II »

Wysoka Izbo,

Niniejszym przedkładam przez obliczem Wysokiej Izby projekt, jak mniemam, wyczekiwanej ustawy o lennach. Mam nadzieję, że ustanowi ona ramy prawne dla życia samorządowego w Królestwie Dreamlandu. Ustawa, jak widać poniżej, reguluje nadawanie dóbr lennych, jak i tworzenie prowincji w ramach areału ziem Królestwa Dreamlandu.
USTAWA
(projekt)

o lennach
Artykuł 1. Postanowienia ogólne
1. Dobra królewskie obejmują ogół ziem dreamlandzkich na kontynentach Morenika i Wirtuazja, w tym wyspy - Hekatos, Dhatar, Temeria, Nowa Temeria, Polluksa, Kastoria, Rivia, Redania, Khamok, Quekho Omena, Graka, Moroga, Hirvioeye, Sjefoya, Sarvirat, Aartto Hing, Awwqo Hing, Vaartnno Hing, Koatiin Hing, Yttunno Palo, Granno Palo, Vawwirro Palo, Sumuinen Palo, Saalviooka, Lepenaandiiaa, Jaahraafi, Harmaskoit, Hirvivihreaseeri, Lohikearmesseeri, Varjupaik, Giriks, Suurvarav, Truyt, Juumapa, Kyldvi, Lelee, Rweequ, Turomooru, Drypseel, Papseel, Baantego, Baveerus, Wyspy Preeto, Wyspy Varus, Tytuuvu, Vaaqoola, Naamola, Hreeqhro, Haazaroilaa, Hroozila, Wyspy Jeemdsa, Vavaaja, Equurina, Alfaana, Naapli, Merietuuli, Morfiquua, Sopaa, Meeibloona, Sarrol, Vettirh, Alffi, Kalcia, Vacca, Wacia, Pleezisivia, Scaacku, Lipscire, Affinula, Arrhiena, Delcia, Steedia, Vartka, Ahmmer, Rhagilo, Peuudahm, Zorthkryon, Sarrol, Hooft Nolta, Ruusu, Angka, Arveen, Arvoof, Quekho Omena, Peenevnia, Sneeqi, Keffsi, Coorkulka, Morbiddo, Biała Wyspa, Thierrola, Vonka, Efrytia, Wielka Wanta, Mała Wanta, Wielka Furii, Mała Furii, Awara, Inselia, Verdelia, Vestenia, Lusson, Saint Leon, Agios Paulos, Globalia, Tomania, Fidelia, Rocoso wraz z wszelkimi przynależnymi im, wedle granic wód terytorialnych, nazwanymi i nienazwanymi terytoriami.

2. Terytorium dóbr królewskich może dzielić się na prowincje, w skład których wchodzą dobra feudalne.

3. Najmniejszą jednostką samorządową są dobra feudalne.

4. Wszystkie królewskie drogi, rzeki, nieruchomości i wszystkie tereny Królestwa Dreamlandu, które nie zostały drogą nadań przekazane innym osobom, stanowią dobra królewskie.

5. Król Dreamlandu jest wyłącznym dysponentem dóbr królewskich, na drodze edyktu tworzy i rozwiązuje prowincje w ramach dóbr królewskich, a na drodze kontraktu lennego: wydziela i przyłącza, nadaje, dzierżawi i odbiera dobra feudalne, mając na uwadze spójność swych działań z wolą i statusem nobilitowanego dobrem.

6. W przypadku prowincji, kierując się wolą nobilitowanych dobrami, zrzeszonych w jej ramach, Król obiera organ zarządu miejscowego w osobie Namiestnika Królewskiego.

7. W przypadku dóbr feudalnych, Król obiera Lennika Królewskiego, nobilitowanego dobrami.
Artykuł 2. Dobra Feudalne
1. Król, mając na uwadze wolę i status Lennika Królewskiego, ustala nazwę dobra feudalnego i przynależny tytuł nobilitowanego.

2. Działalność Lennika Królewskiego w ramach jego dobra feudalnego nie podlega nadzorowi państwowemu, o ile nie narusza ona Artykułu 1 ust. 4 zd. 1 Konstytucji Królestwa Dreamlandu lub prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Lennik Królewski na zasadzie wyłączności obejmuje zarząd miejscowy nad nadanym mu dobrem feudalnym.
Artykuł 3. Prowincje
1. Król może, na wniosek co najmniej dwóch Lenników Królewskich, utworzyć prowincję.

2. Król może, na wniosek Lennika Królewskiego, zrzeszyć lub odłączyć jego dobro feudalne od prowincji.

3. Król ustala, mając na uwadze wolę i status zrzeszonych Lenników, nazwę prowincji i tytuł przynależny jej Namiestnikowi Królewskiemu.

4. Działalność prowincji podlega nadzorowi państwowemu.

5. Lennicy Królewscy, na podstawie własnych ustaleń, obejmują zarząd miejscowy nad prowincją.

6. Król rozwiązuje prowincję swoją decyzją lub z mocy prawa.
Artykuł 4. Nadzór państwowy nad prowincjami
1. Działalność prowincji i w przypadku spraw z Art. 2 ust. 2 także dobra feudalnego, nadzoruje Prokurator.

2. Organ nadzorczy może uchylać nieprawne lub niezgodne z interesem publicznym działania samorządu, jak również zobowiązywać go do podjęcia czynności wymaganych prawem.

3. Jeśli w działalności samorządu występują długotrwale nieprawidłowości, polegające na naruszaniu prawa lub interesu publicznego, organ nadzorczy może zarządzić uprzednią kontrolę wszelkich czynności organu zarządu miejscowego.

4. Jeśli działalność prowincji rażąco lub uporczywie narusza prawo lub interes publiczny, na wniosek organu nadzorczego Król rozwiązuje prowincję.
Artykuł 5. Skarga na czynności nadzoru
1. Lennikowi Królewskiemu i Namiestnikowi Królewskiemu przysługuje skarga na czynność nadzoru państwowego, podjętą wobec niego, jego dobra feudalnego lub jego prowincji.

2. Skargę wnosi się przed sąd w ciągu siedmiu dni od dnia podjęcia skarżonej czynności.

3. Czynności nadzoru państwowego, o których mowa w art. 4 ust. 3 i 4, nie wywołują skutku względem Lennika Królewskiego lub Namiestnika Królewskiego przed upływem terminu ich zaskarżenia albo rozpatrzeniem skargi, stosownie do okoliczności.
Artykuł 6. Postanowienia końcowe
Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
---

marszałek Maciej II zu Hergemon à de Ebruz

GABLOTA ODZNACZEŃ:
**Dreamlandzkie**
Order Korony Ebruzów - I Klasa
Krzyż Edwarda Artura z Brylantami

**Bialeńskie**
Order Bialeńskiej Gwiazdy Przyjaźni - Wielka Gwiazda
Medal Sił Zbrojnych - Złoty

**Rotryjskie**
Order Gołębicy i Oliwnej Gałązki - Kawaler

**Teutońskie**
Tytuł Obrońcy Teutonii
Awatar użytkownika
Alfred
obywatel
Posty: 2385
Rejestracja: 16 kwie 2013, 19:12
Numer GG: 47634183
NIM: 196135
Kontakt:

Re: [WNIOSEK] Ustawa o lennach

Post autor: Alfred »

Maciej II pisze: 13 sty 2021, 13:30 2. Działalność Lennika Królewskiego w ramach jego dobra feudalnego nie podlega nadzorowi państwowemu, o ile nie narusza ona Artykułu 1 ust. 4 zd. 1 Konstytucji Królestwa Dreamlandu lub prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
Ten ustęp jest niezgodny z Konstytucją i w zasadzie skreśla cały projekt. Można dyskutować o zasadności nadzoru nad lennikami według kryteriów politycznych (interesu publicznego), aczkolwiek nadzór taki jest umocowany konstytucyjnie. Zupełnym kuriozum jest jednak wyjęcie lennika nawet spod obowiązku poszanowania całości państwowego porządku prawnego. To coś nawet gorzej niż przeistoczenie państwa w platformę blogową, bo platforma blogowa egzekwowałaby swój regulamin w całości.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
Awatar użytkownika
Maciej II
Marszałek Parlamentu Królestwa
Posty: 2273
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

Re: [WNIOSEK] Ustawa o lennach

Post autor: Maciej II »

Lenno jest przede wszystkim prywatną przestrzenią zainteresowanego, którą udostępnia mu Król w uznaniu jego zasług. Zasadniczo może z nią robić co chce, mając na uwadze wyłącznie podejście swego seniora. Lenno samorządem, w myśl konstytucji, bynajmniej nie jest. Król nie przekazuje nikomu władzy publicznej, która definiuje konstytucyjny samorząd, wydając mu z przepastnej mapy kawałek ziemi. W zasadzie to jedynym typem władzy o jakim można mówić to władza indywidualna. Natomiast samorząd, sensu konstytucyjnego, a więc - prowincja, gdzie rzeczywiście do czynienia mamy z władzą publiczną, bo działa w nim więcej niż jedna osoba, jest, zgodnie z Artykułem 3. Konstytucji - nadzorowany.

Zasadniczo, Król zawsze może odebrać lenno lennikowi swoją arbitralną decyzją, podobnie jak ma to miejsce w przypadku szlachectwa. Także ponownie, łapanie się byle czego. :)
---

marszałek Maciej II zu Hergemon à de Ebruz

GABLOTA ODZNACZEŃ:
**Dreamlandzkie**
Order Korony Ebruzów - I Klasa
Krzyż Edwarda Artura z Brylantami

**Bialeńskie**
Order Bialeńskiej Gwiazdy Przyjaźni - Wielka Gwiazda
Medal Sił Zbrojnych - Złoty

**Rotryjskie**
Order Gołębicy i Oliwnej Gałązki - Kawaler

**Teutońskie**
Tytuł Obrońcy Teutonii
Awatar użytkownika
Torkan Ingawaar
Marszałek Dworu
Posty: 1546
Rejestracja: 1 gru 2014, 19:01
NIM: 156339
Lokalizacja: Sangajokk
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 22.01] Ustawa o lennach

Post autor: Torkan Ingawaar »

Przyjmuję wniosek pod obrady, zarządzam debatę do piątku 22 stycznia.
(–) Torkan Ingawaar (ᑐᕐᑳᓐ ᐃᖓᕚᕐ)
Obrazek
Awatar użytkownika
Andrzej Szmejchel
minister
Posty: 2491
Rejestracja: 10 maja 2017, 16:19
NIM: 283468
Kontakt:

Re: [DEBATA DO 22.01] Ustawa o lennach

Post autor: Andrzej Szmejchel »

Ustawa o lennach stanowi pierwszy postulat proponowany przez „Czas Gospodarzy” na rzecz lepszego Dreamlandu dla nas wszystkich. Zagłosuję za jej przyjęciem.
Andrzej wicehr. Szmejchel
Obrazek
ODPOWIEDZ

Wróć do „Parlament Królestwa”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość