Strona 1 z 1

Biuro Prasowe Rządu Królewskiego

: 29 lis 2017, 09:35
autor: Kancelaria Premiera
Obrazek
Biuro Prasowe Rządu Królewskiego służyć będzie przekazywaniu informacji i oświadczeń Rządu Królewskiego. W związku z tym Biuro Prasowe będzie domyślnie wątkiem zamkniętym, nie przeznaczonym do dyskusji.
Kontakt dla mediów:
  • premier Prezerwatyw Tradycja Radziecki (PW) (Facebook)

Re: Biuro Prasowe Rządu Królewskiego

: 29 lis 2017, 09:47
autor: Kancelaria Premiera
Komunikat Kancelarii Premiera Rządu Królewskiego z dn. 29 listopada 2017 r.

W dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych wydane zostanie rozporządzenie powołujące skład nowego rządu premiera P.T. Radzieckiego. Również w dniu dzisiejszym wygłoszone zostanie jego exposé przed Parlamentem Królewskim.

Re: Biuro Prasowe Rządu Królewskiego

: 1 gru 2017, 09:52
autor: Kancelaria Premiera
Komunikat Kancelarii Premiera Rządu Królewskiego z dn. 1 grudnia 2017 r.

W dniu dzisiejszym zainaugurowane zostały prace Rządu Królewskiego. Na godziny popołudniowe zaplanowana jest audiencja Premiera u Królowej, w trakcie której omówione zostaną cele Rządu oraz ustalone podstawowe zasady współdziałania.

Na dzień 2 grudnia zaplanowany jest krótki urlop premiera Radzieckiego w scholandzkim kurorcie Rosario, z którego powróci on 3 grudnia w godzinach popołudniowych.

Re: Biuro Prasowe Rządu Królewskiego

: 5 gru 2017, 09:14
autor: Kancelaria Premiera
Komunikat Kancelarii Premiera Rządu Królewskiego z dn. 4 grudnia 2017 r.

Po powrocie z urlopu w dniu wczorajszym Premier przystąpił ponownie do pracy. W dniu dzisiejszym, po konsultacjach w Rządzie, wydane zostało nowe Rozporządzenie Federalne MSWiA, które podnosi wysokość opłat sądowych. Taki krok wynika z kilku czynników - przygotowanie na powiększenie składu Sądu (a co za tym idzie - na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia), ale także z chęci sprawienia, że wydatek na koszta sądowe był jakkolwiek zauważalny dla występujących na tę drogę - a jednocześnie aby pozostawał w zasięgu każdego, nawet umiarkowanie aktywnego obywatela.

Post wstawiony ponownie, Premier się zapomniał przelogować ;)

Re: Biuro Prasowe Rządu Królewskiego

: 7 gru 2017, 09:21
autor: Kancelaria Premiera
Komunikat Kancelarii Premiera Rządu Królewskiego z dn. 7 grudnia 2017 r.

Ostatnie kilka dni było dla Rządu wypełnione intensywną pracą. Poza czynnościam, które można było zaobserwować publicznie, przygotowywane są działania, które zaowocują zapewne w ciągu najbliższych dni i tygodni - w szczególności nowy projekt kulturalno-medialny Ministerstwa Kultury, plan postępowania w sprawie Awary, przedstawiony przez MSZ pod obrady Komitetu Spraw Zagranicznych oraz plany reorganizacji i redukcji instytucji publicznych w wykonaniu MSWiA.

Ponadto, Premier przygotowął nowy zestaw identyfikacji wizualnej rządu - który można już zauważyć w uzyciu na Forum. Trwają też prace nad dwoma projektami legislacyjnymi z puli zapowiedzianych w trakcie kampanii wyborczej i exposé.

Re: Biuro Prasowe Rządu Królewskiego

: 12 gru 2017, 13:41
autor: Kancelaria Premiera
Komunikat Kancelarii Premiera Rządu Królewskiego z dn. 12 grudnia 2017 r.

W dniu wczorajszym miała miejsce likwidacja Gimnazjum Królewskiego. Po przeanalizowaniu działan i dorobku, ocena tej instytucji jest bardzo słaba: jedyne działania zostały podjęte rok temu, tuż po powstaniu tej instytucji. Nie powstały żadne materiały edukacyjne w ramach Gimnazjum, a jedynie niewdrożony w praktyce program nauczania. Jedyne co przyniosło Gimnazjum to ponad 74 tys. D wydatków, które trafiło na konto jednego, nieaktywnego mieszkańca. Stąd też decyzja o jego likwidacji. Jest to pierwszy krok w procesie weryfikacji i liwkidacji zbędnych instytucji, które angażują niepotrzebnie środki i kadry.

Proces obejmie też przeniesienie niektórych instytucji spod pieczy MSWiA pod zarząd Ministerstwa Kultury. Trwa dalsza analiza przypadków Uniwersytetu Królewskiego oraz Bilioteki Św. Róży - w ciągu kilku tygodni można się spodziewać działań Rządu wzgledem tych instytucji.

Re: Biuro Prasowe Rządu Królewskiego

: 29 gru 2017, 09:18
autor: Kancelaria Premiera
Komunikat Kancelarii Premiera Rządu Królewskiego z dn. 29 grudnia 2017 r.

W ramach prac Rządu, w szczególności MSWiA przygotowano dalszą cześć reorganizacji polegającej na likwidacji zbędnych instytucji. Wydane w dniu dzisiejszym Zarządzenie zmieniając kilka innych zarządzeń zostało przygotowane we współpracy z pozostałymi ministerstwami i Królową - i objęło, poza likwidacją rejestrów (CRIP, CBD, CRZ) oraz kilku innych niefunkcjonujących od dawna instytucji (m.in. Armia, Bank Rozliczeń Międzynarodowych, stare resorty) także przeniesienie części instytucji pod nadzór i przyporzadkowanie finansowe (głównie instytucje edukacyjne i kulturalne pod zarząd Ministerstwa Kultury). Zrezygnowano także z utrzymywania jako osobnej instytucji w systemie Komisarza Wyborczego Królestwa.

Wszystkie te zmiany mają na celu ułatwienie zarzadzania przez organy władzy systemem, konsolidację środków finansowych co ułatwi prowadzenie polityki finansowej Rządu.

Wszystkie przeprowadzone zmiany były konsultowane w ramach Rzadu z poszczególnymi resortami, a także z Królową, tam gdzie instytucje do tej pory podlegały Jej i Dworowi, a także z danymi organami jeżeli to ich dotyczyło (np. z Komisarzem Wyborczym Królestwa).

Re: Biuro Prasowe Rządu Królewskiego

: 5 mar 2018, 10:34
autor: Kancelaria Premiera
Komunikat Kancelarii Premiera Rządu Królewskiego z dn. 5 marca 2018 r.

W dniach 5-7 marca 2018 roku będzie miała miejsce wizyta Premiera Rządu Królewskiego w Monarchii Austro-Węgierskiej. W ramach wizyty przewidywane jest podpisanie traktatu o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych. Spodziewane są także rozmowy nt. perspektyw rozwoju przyszłej współpracy między państwami.

Z racji uchwalenia przez Parlament Królewski wotum nieufności wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Premier odwołał się z tej funkcji, powierzając sobie - z braku innych możliwych kandydatów - sprawowanie obowiązków dod momentu powołania nowego ministra.

Re: Biuro Prasowe Rządu Królewskiego

: 25 lis 2019, 17:48
autor: الوـس
Zarządzenie nr 1/2019

Likwiduję Biuro Prasowe Rządu Królestwa. Wykonanie zarządzenia powierzam Urzędowi Rady Ministrów.