Strona 1 z 1

Ujednolicenie systemu rang w Królestwie Dreamlandu

: 1 lis 2019, 23:11
autor: Maciej II
Szanowni,

Jako głównodowodzący Armią Królewską mam obowiązek wyznaczania pewnych ogólnofederalnych standardów, które wejdą do ogólnowojskowego użytku na terenie KD. Dwie prężnie działające instytucje w naszych krajach związkowych, mam tu na myśli Saudadzkie Siły Zbrojne oraz Armię Scholandzką, działają nieco w innych systemach rang, co negatywnie wpływa na łączną gotowość bojową wszystkich formacji. Rozwiązaniem takiego stanu rzeczy będzie możliwie dokładne ujednolicenie i wyznaczenie pewnych standardów z poszanowaniem wolności zarówno SSZ jak i AS we wprowadzonym w przyszłości Zarządzeniu GAK. Aby uszanować te wolności, daję dowódcom i osobom odpowiedzialnym możliwość namysłu co do ewentualnego kształtu tegoż rozporządzenia.

Stopnie wojskowe żołnierzy Armii Królewskiej wprowadzone Zarządzeniem Marszałka Armii Królewskiej z dnia 22 kwietnia 2014 roku, prezentują się następująco:
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Rozpisując je na potrzeby ewentualnego późniejszego kopiuj-wklej byłyby to:
 • szeregowiec, marynarz, gwardzista (korpus szeregowych)
 • kapral, mat (podoficerowie młodsi)
 • sierżant, bosman (podoficerowie)
 • chorąży, bosman floty (podoficerowie starsi)
 • porucznik, porucznik marynarki (oficerowie młodsi)
 • rotmistrz, kapitan, kapitan marynarki (oficerowie młodsi)
 • major, komandor podporucznik (oficerowie starsi)
 • podpułkownik, komandor porucznik (oficerowie starsi)
 • pułkownik, komandor (oficerowie starsi)
 • generał brygady, generał grupy, kontradmirał (generałowie, admirałowie)
 • generał dywizji, wiceadmirał (generałowie, admirałowie)
 • generał, admirał (generałowie, admirałowie)
 • marszałek
Z mojej strony nie ma zastrzeżeń co do takiego uformowania armii - ale nie jest to też celem ewentualnej dyskusji, jak widać prawdziwie rozbudowany jest korpus oficerski, co odpowiada poniekąd stylowi i sensowi prowadzenia przez nas działań (mało "rzeczywistych" żołnierzy frontowych, za to wielu dowódców), czyli struktury rozbudowane raczej u góry.

Struktura "po rozbiciu", ma się następująco:
Korpus szeregowych - 1 ranga
Korpus podoficerski - 3 rangi, podział na:
- podoficerowie młodsi,
- podoficerowie,
- podoficerowie starsi.
Korpus oficerski - 5 rang, podział na:
- oficerowie młodsi
- oficerowie starsi.
Generałowie i admirałowie - 3 rangi

Dla ujednolicenia - proponuję "zakodowanie" rang w ramach jednego klucza i przydzielanie im konkretnych nazw na poziomie poszczególnych armii.

Korpus szeregowych otrzymałby kod KS. Więc pojedynczy szeregowiec, marynarz, gwardzista (korpus szeregowych) byłby oznakowany jako po prostu (KS), w przypadku gdyby był postulat uwzględnienia rangi starszego szeregowego (czego odradzam) - szeregowy zostałby zakodowany jako (KS-1), a st. szeregowy jako (KS-2).
Korpus podoficerski otrzymuje kod KP, a poszczególne rangi zostają oznaczone wg. logiki przedstawionej powyżej.
Korpus oficerski jest znakowany jako KO, a generałowie i admirałowie jako GA.
Nie widzę przyszłościowości kodowania podoficerów młodszych, starszych, oficerów młodszych i starszych oddzielnymi literami. Nasze struktury tak czy siak powinny pozostać maksymalnie spłaszczone.

W wariancie przedstawionym powyżej, nazwy kodowe rang byłyby następujące:
 • szeregowiec, marynarz, gwardzista (korpus szeregowych)(KS)
 • kapral, mat (podoficerowie młodsi)(KP-1)
 • sierżant, bosman (podoficerowie)(KP-2)
 • chorąży, bosman floty (podoficerowie starsi)(KP-3)
 • porucznik, porucznik marynarki (oficerowie młodsi)(KO-1)
 • rotmistrz, kapitan, kapitan marynarki (oficerowie młodsi)(KO-2)
 • major, komandor podporucznik (oficerowie starsi)(KO-3)
 • podpułkownik, komandor porucznik (oficerowie starsi)(KO-4)
 • pułkownik, komandor (oficerowie starsi)(KO-5)
 • generał brygady, generał grupy, kontradmirał (generałowie, admirałowie)(GA-1)
 • generał dywizji, wiceadmirał (generałowie, admirałowie)(GA-2)
 • generał, admirał (generałowie, admirałowie)(GA-3)
 • marszałek
Proszę kolegów dowódców o poparcie lub przedstawienie własnych propozycji ujednolicenia systemu rang oraz przygotowanie krajowych systemów rang w ramach wyżej przedstawionej systematyki.

Re: Ujednolicenie systemu rang w Królestwie Dreamlandu

: 2 lis 2019, 22:17
autor: Christien van der Pohl
Jako obecny przedstawiciel Saudzadzkich Sił Zbrojnych, do czasu ustanowienia nowego dowódcy mogę wyrazić jedynie opinię na ten temat.

Oczywiście uzyskuje moje poparcie i aprobatę.

Pojawia się natomiast pytanie - czy kodowanie rang będzie tylko istniało dla dokumentów wojskowych, czy ma tez być używane w relacjach prywatnych i tytułowanie obywateli?
Podam przykład bo pytanie może być niejasne:

„dokument wojskowy: przydział racji dla KS”
-tutaj wszystko rozumiem

Natomiast głupio będzie się zwracać do kogoś:
„Drogi GA-3 zwracam się z prośbą o....”

Rozumie więc, ze kodowanie nie ma obowiązywać w relacjach prywatnych i tytułowaniu?

Re: Ujednolicenie systemu rang w Królestwie Dreamlandu

: 2 lis 2019, 22:38
autor: Maciej II
Kodowanie rang ma charakter porządkowy, nazwa rangi nie zostaje zmieniona i majora tytułujemy majorem, a szeregowca, szeregowcem. Ewentualnie numerek może pojawić się na dokumentach i w rubryczce przy żołdzie.
Także zapewniam, że nie - nie ma.

A co na to JE @Erwin von Beckendorff?

Re: Ujednolicenie systemu rang w Królestwie Dreamlandu

: 7 lis 2019, 03:36
autor: Maciej II
Może z racji nikłego zainteresowania tematem i w sumie nieistniejących obecnie struktur w obydwu armiach krajowych, zaproponować radykalne rozwiązanie, t.j. używanie przez armie krajowych rang Armii Królewskiej, jako najlepiej zachowanych i rozplanowanych?

Re: Ujednolicenie systemu rang w Królestwie Dreamlandu

: 7 lis 2019, 06:48
autor: Stanisław Dmowski
W jaki sposób odmienny system rang wojsk krajowych przekłada się na obniżenie gotowości bojowej naszej armii? Ciekawi mnie ta kwestia...

Re: Ujednolicenie systemu rang w Królestwie Dreamlandu

: 7 lis 2019, 12:21
autor: Maciej II
Jak powszechnie wiadomo, wszystkie armie charakteryzują się silną hierarchizacją struktury. W trakcie działań połączonych, gdy nie wiemy, czy dana osoba jest od nas wyżej w "kolejce do dziobania" czy też nie, musimy na bieżąco to sobie ustalać, co rodzi problemy, a te prowadzą do deintegracji w czasie W, gdy ktoś musi objąć dowodzenie, podjąć decyzję i działa w trzech różnych systemach rang. Ujednolicenie systemów rang to jedna z pierwszych rzeczy porządkujących, jakie robi się w ramach dużych organizacji wojskowych, ułatwia to przechodzenie między jednostkami, uznawanie sobie nawzajem swoich kompetencji, integruje. W nieistniejącym realu - to była jedna z pierwszych rzeczy jakie zrobiła Polska, przed wstąpieniem do NATO, a więc określiła swoje rangi w ramach istniejącego systemu ujednolicającego.

Re: Ujednolicenie systemu rang w Królestwie Dreamlandu

: 7 lis 2019, 13:41
autor: Erwin von Beckendorff
Maciej II pisze: 2 lis 2019, 22:38 Kodowanie rang ma charakter porządkowy, nazwa rangi nie zostaje zmieniona i majora tytułujemy majorem, a szeregowca, szeregowcem. Ewentualnie numerek może pojawić się na dokumentach i w rubryczce przy żołdzie.
Także zapewniam, że nie - nie ma.
Zgadzam się.
Maciej II pisze: 7 lis 2019, 03:36 Może z racji nikłego zainteresowania tematem i w sumie nieistniejących obecnie struktur w obydwu armiach krajowych, zaproponować radykalne rozwiązanie, t.j. używanie przez armie krajowych rang Armii Królewskiej, jako najlepiej zachowanych i rozplanowanych?
Tu również się zgadzam, oszczędziłoby to komplikacji, a szeregowy będzie szeregowym, a nie schütze czy czymś innym. (Tak jak to JKW podkreślił później, nie chcę już cytować.)