DK – Przepisy wprowadzające dekret o ustroju RK

Akty prawne o statusie archiwalnym.
Awatar użytkownika
Karolina Aleksandra
Posty: 1731
Rejestracja: 25 wrz 2012, 20:23
NIM: 430209
Herb:
Lokalizacja: Ekorre
Kontakt:

DK – Przepisy wprowadzające dekret o ustroju RK

Post autor: Karolina Aleksandra » 1 kwie 2018, 10:11

Ekorre, 28 marca 2018 r.
My, Karolina Aleksandra, królowa Dreamlandu, Elderlandu i Scholandii, pani ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, seniorka Furlandii i Luindoru w Unię Saudadzką scalonych, zwierzchniczka Skytji, seniorka Gorandii, Luskanii, Monderii i Tanequetilu, Wielka Mistrzyni Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

ogłaszamy, że Nasz Parlament uchwalił, a My zatwierdziliśmy, co następuje:

DEKRET
z dnia 28 marca 2018 r.
Przepisy wprowadzające dekret o ustroju Rządu Królewskiego
Art. 1. Dekret z dnia 28 marca 2018 r. o ustroju Rządu Królewskiego, zwany dalej „dekretem wprowadzanym”, wchodzi w życie z dniem wejścia w życie dekretu niniejszego.

Art. 2. W ustawie federalnej z dnia 25 stycznia 2018 r. o dyplomacji wprowadza się następujące zmiany:
[offset=6]1) w art. 3 w ust. 2 lit. c otrzymuje brzmienie:[/offset]
[offset=12]„c) Minister Spraw Zagranicznych oraz sekretarze stanu w podległym mu ministerstwie.”;[/offset]
[offset=6]2) w art. 7 w ust. 1 w pkt 7 wyrazy „Ministra właściwego ds. zagranicznych” zastępuje się wyrazami „Ministra Spraw Zagranicznych”;
3) użyte w art. 13. ust. 1 i art. 14 ust. 1, w różnym przypadku, wyrazy „Ministerstwo właściwe ds. zagranicznych” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Minister Spraw Zagranicznych”;
4) użyte w art. 16 ust. 1 i 5 oraz art. 17 ust. 3, w różnym przypadku, wyrazy „Ministerstwo Spraw Zagranicznych” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Minister Spraw Zagranicznych”.[/offset]
Art. 3. W ustawie federalnej z dnia 3 października 2016 r. o Funduszu Startowym wprowadza się następujące zmiany:
[offset=6]1) użyte w art. 3 ust. 2, art. 4 ust. 7 i 8 oraz art. 5, w różnym przypadku, wyrazy „minister właściwy ds. wewnętrznych”, zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Minister Ksiąg i Rejestrów”;
2) art. 6 otrzymuje brzmienie:[/offset]
[offset=12]„Art. 6. [Zarząd nad funduszem]
Zarząd nad Funduszem Startowym sprawuje Minister Ksiąg i Rejestrów.”.
[/offset]
Art. 4. W ustawie z dnia 24 lipca 2017 r. o państwowym forum dyskusyjnym art. 6 otrzymuje brzmienie:

[offset=6]Art. 6. 1. Moderację forum stanowią Minister Policji oraz powoływani i odwoływani przez niego moderatorzy forum.
2. Moderatorzy forum w zakresie wykonywania swoich uprawnień i obowiązków podlegają wytycznym i poleceniom Ministra Policji.”.
[/offset]
Art. 5. W ustawie federalnej z dnia 28 października 2016 r. o wprowadzeniu Kodeksu karnego wprowadza się następujące zmiany:
[offset=6]1) w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:[/offset]
[offset=12]„2. Minister Policji prowadzi postępowanie przygotowawcze i sprawuje funkcję oskarżyciela publicznego w postępowaniu sądowym.”;[/offset]
[offset=6]2) w art. 11 uchyla się ust. 1.[/offset]
Art. 6. W ustawie federalnej z dnia 22 stycznia 2017 r. o postępowaniu sądowym użyte w art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 3 i art. 29 ust. 3 wyrazy „minister właściwy do spraw sprawiedliwości” zastępuje się wyrazami „Minister Ksiąg i Rejestrów”.

Art. 7. W ustawie federalnej z dnia 22 stycznia 2017 r. o Sądzie Królestwa użyte w art. 5 ust. 2 i 3 wyrazy „minister właściwy do spraw sprawiedliwości” zastępuje się wyrazami „Minister Policji”.

Art. 8. W ustawie federalnej z dnia 20 grudnia 2016 r. o obywatelstwie, prawie stałego pobytu i Centralnym Rejestrze Mieszkańców użyte w art. 8a ust. 2, art. 15 ust. 3, art. 17 ust. 1, art. 20 ust. 1 oraz art. 21 ust. 1 i 3, w różnym przypadku, wyrazy „minister właściwy ds. wewnętrznych” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Minister Ksiąg i Rejestrów”.

Art. 9. W ustawie federalnej z dnia 21 października 2016 r. o instytucjach użyte w art. 2 ust. 4 i 6 oraz art. 7, w różnym przypadku, wyrazy „minister właściwy do spraw administracji” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Minister Ksiąg i Rejestrów”.

Art. 10. W ustawie federalnej z dnia 21 lipca 2016 r. o finansach publicznych w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

[offset=6]„2. Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o „ministrze”, rozumie się przez to Ministra Ksiąg i Rejestrów.”.[/offset]
Art. 11. W ustawie federalnej z dnia 13 maja 2016 r. o instytucjach użyte w art. 1 ust. 2 i 3, w różnym przypadku, wyrazy „minister właściwy do spraw sprawiedliwości” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Minister Ksiąg i Rejestrów”.

Art. 12. W ustawie federalnej z dnia 7 maja 2016 r. o partiach politycznych w art. 2 ust. 3 wyrazy „ministra właściwego do spraw sprawiedliwości” zastępuje się wyrazami „Ministra Ksiąg i Rejestrów”.

Art. 13. Przepisy wykonawcze, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, pozostają w mocy.

Art. 14. 1. Rozwiązaniu z mocy prawa ulegają dotychczasowa Kancelaria Premiera Rządu Królewskiego i dotychczasowe ministerstwa. Minister Ksiąg i Rejestrów niezwłocznie wykreśla je z Centralnego Rejestru Instytucji i Przedsiębiorstw, zwanego dalej „CRIP”.
2. Minister Ksiąg i Rejestrów z urzędu:
[offset=6]1) wpisuje Urząd Rządu Królewskiego do CRIP;
2) ustanawiane, przekształcane i znoszone na podstawie art. 11 ust. 1 dekretu wprowadzanego ministerstwa, stosownie do okoliczności, wpisuje do CRIP i wykreśla z niego.[/offset]3. Urząd Rządu Królewskiego wchodzi w ogół praw i obowiązków rozwiązanych z mocy ust. 1 jednostek organizacyjnych.

Art. 15. Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Karolina Aleksandra

Zablokowany

Wróć do „Archiwalne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość