Strona 1 z 1

D PM | Wygaśnięcie obywatelstwa [Robert Fryderyk]

: 8 maja 2020, 15:32
autor: Alfred
Ekorre, dnia 8 maja 2020 r.
Na podstawie art. 9 ust. 1 w zw. z art. 8 lit. a ustawy z dnia 18 października 2019 r. o obywatelstwie dreamlandzkim, stwierdzam, że z dniem 23 lutego 2020 r. wygasło obywatelstwo dreamlandzkie króla-seniora Roberta Fryderyka wskutek zrzeczenia się go przez zainteresowanego.
(—) Alfred de Ebruz, r. s.
PIERWSZY MINISTER