Strona 1 z 1

P GAK - Nadanie stopnia służbowego [von Beckendorff]

: 8 lis 2019, 19:01
autor: Maciej II
POSTANOWIENIE
GŁÓWNODOWODZĄCEGO ARMIĄ KRÓLEWSKĄ

z dnia 8 listopada 2019 roku

o nadaniu stopnia służbowego

My Maciej II, Król Dreamlandu i Scholandii, Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Głównodowodzący Armią Królewską,
postanawiamy co następuje:
I. Wcielamy Jego Ekscelencję Erwina von Beckendorffa w poczet korpusu oficerów starszych w randze pułkownika.

II. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Maciej II, r.
Głównodowodzący Armią Królewską