Strona 1 z 1

D - nadanie obywatelstwa [Alfred, Baxter]

: 27 sie 2020, 18:11
autor: Maciej II
MY, MACIEJ II,
król Dreamlandu i Scholandii,

pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, senior Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji,
senior Delty i Proftazji, Bergii i Elfidy, Arden i Inselii, Dolii i Faerie, Darei i Scholii,
źródło sprawiedliwości, zwierzchnik sił zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,


działając na wniosek Naszego Rządu, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 3 czerwca 2020 r. o obywatelstwie dreamlandzkim,

I. nadajemy obywatelstwo dreamlandzkie JKW Alfredowi de Ebruz.

II. nadajemy obywatelstwo dreamlandzkie panu Mischy Baxterowi i zobowiązujemy go do złożenia przysięgi obywatelskiej według następującej roty:

Ja, Mischa Baxter, przysięgam: dochować wierności Królestwu Dreamlandu, jego Konstytucji i prawom; bronić ich przed wszelkimi zagrożeniami, z zewnątrz i wewnątrz; uczestniczyć w rozstrzyganiu spraw publicznych zgodnie ze swoim sumieniem i najlepszą wiedzą; służyć wspólnemu dobru wedle swoich sił i umiejętności.

Pouczamy, że przysiegę należy złożyć przed Nami w ciągu tygodnia od wydania niniejszego postanowienia, a nadanie obywatelstwa będzie skuteczne dopiero od momentu złożenia przysięgi.

(-) M2, r.
***