Strona 1 z 1

D - Rząd Królestwa Dreamlandu (Chamberlain-Schlesinger)

: 21 sie 2020, 21:34
autor: الوـس
Ekorre, dnia 21 sierpnia 2020 r.
Ja, Aluś de la Ciprofloksja,
regent Dreamlandu i Scholandii,

na zasadzie art. 6 nawias 6 Konstytucji Królestwa Dreamlandu postanawiam, co następuje:
I. Rozwiązuję dotychczasowy Rząd Królewski.

II. Powołuję Rząd Królewski w osobie Williama Chamberlain-Schlesingera.

(-) A. de la Ciprofloksja