Strona 1 z 1

PK - Referendum w sprawie odwołania Premiera Christiena van der Pohla

: 30 gru 2019, 13:12
autor: Maciej II
POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 30 grudnia 2019 roku
MY, MACIEJ II,
król Dreamlandu i Scholandii,

pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, senior Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji,
senior Delty i Proftazji, Bergii i Elfidy, Arden i Inselii, Dolii i Faerie, Darei i Scholii,
źródło sprawiedliwości, zwierzchnik sił zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

postanawiamy, co następuje:
1.
Na wniosek złożony Nam przez JKW Roberta II Fryderyka i poparty przez czterech obywateli Królestwa Naszego zarządzamy przeprowadzenie referendum ogólnopaństwowego w sprawie odwołania Premiera Rządu Królewskiego Christiena van der Pohla.
2.
Ustalamy, że treść pytania referendalnego i opcje odpowiedzi na nie brzmieć będą następująco:
Czy jesteś za odwołaniem Christiena van der Pohla z urzędu Premiera Rządu Królewskiego i powołaniem nań Roberta II Fryderyka?
  • oddaję głos na ZA
  • oddaję głos na PRZECIW
3.
Ustalamy datę przeprowadzenia głosowania w zarządzonym referendum na dni 3-5 stycznia 2020 r.
4.
Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.
Dano w Królewskim Pałacu Ekhorn
dnia 30 grudnia 2019 roku

Maciej II, rex