Strona 1 z 1

Akt powołania lorda [Wawrzyniak]

: 2 kwie 2019, 18:15
autor: Robert II Fryderyk
MY, ROBERT II FRYDERYK,
król Dreamlandu i Scholandii,

pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, senior Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji,
senior Delty i Proftazji, Bergii i Elfidy, Arden i Inselii, Dolii i Faerie, Darei i Scholii,
źródło sprawiedliwości, zwierzchnik sił zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

wszystkim i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy,
oznajmiamy, co następuje:
*
Na wniosek zainteresowanego, szanując i popierając prawo każdego obywatela dreamlandzkiego do współdecydowania o sprawach publicznych przez zasiadanie w Naszym Parlamencie i udział w jego pracach, powołujemy Jarosława von Wawrzyniaka do godności lorda.
*
Dano w Królewskim Pałacu Ekhorn
dnia 2 kwietnia 2019 roku

Robert II Fryderyk, rex