PK - Ratyfikacja umowy międzynarodowej [Państwo Kościelne Rotria]

Awatar użytkownika
Robert II Fryderyk
król-senior
Posty: 1662
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
user_herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

PK - Ratyfikacja umowy międzynarodowej [Państwo Kościelne Rotria]

Post autor: Robert II Fryderyk »

POSTANOWIENIE KRÓLEWSKIE
z dnia 11 czerwca 2008 roku

My, Edward I Artur, Król Dreamlandu, Najwyższy Zwierzchnik Furlandii,
Luindoru, Morlandu, Surmali i Weblandu, Najwyższy Zwierzchnik Sił
Zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii, etc.

postanawiamy, co następuje:

I. Uznając przedstawiony Nam poniższy Traktat o wzajemnym uznaniu i
nawiązaniu stosunków dyplomatycznych, podpisany przez przedstawicieli
Królestw Dreamlandu i Scholandii oraz Państwa Kościelnego Rotria w dniu
10 czerwca 2008 roku, za słuszny i celowy, ratyfikujemy go i uznajemy za
wiążący.

II. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.
Maciej II, R.
TRAKTAT
o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych
w dniu 10 czerwca 2008 roku
Wysokie Układające się Strony:
Jego Królewska Mość Edward I Artur, Król Dreamlandu i
Jego Królewska Mość Ulryk Dariusz Scholandzki, Król Scholandii,
w imieniu własnym oraz swoich sojuszniczych Królestw;
oraz
Jego Ekscelencja ummus Pontifex JW Innocentius I, Patriarcha i Biskup
Państwa Kościelnego Rotria, w imieniu własnym i Państwa Kościelnego Rotria;

zawierają w najlepszej wierze następujący Traktat o wzajemnym uznaniu i
nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:

Art. 1.
1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za
suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach
używania jakiejkolwiek przemocy.

Art. 2.
1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki
dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów.
2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają ustanowienie wspólnego
przedstawicielstwa sojuszniczych Królestw w Państwie Kościelnym Rotria
oraz jednego przedstawicielstwa Państwa Kościelnego Rotria przy Sojuszu.

Art. 3.
1. Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela
obowiązana jest uprzednio wystąpić o agrement dla kandydata na ambasadora.
2. Ambasadorzy korzystają z immunitetu dyplomatycznego na zasadach
uznanych przez prawo międzynarodowe, a w szczególności:
(1) nie podlegają jurysdykcji karnej państwa przyjmującego;
(2) nie podlegają jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba, że
sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją,
a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych
jurysdykcji państwa przyjmującego
(3) korzystają ze swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego;
(4) korzystają z prawa do reprezentowania interesów państwa
wysyłającego, w sposób uznany przez nich za właściwy, w środkach
masowego przekazu, w tym na głównej liście dyskusyjnej państwa
przyjmującego.
3. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze
dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów, z
zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w
ust. 2 (2).

Art. 4.
1. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do
podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków.
2. Królestwa sojusznicze zobowiązują się do szczególnej opieki nad
Państwem Kościelnym Rotria w zakresie prowadzonej polityki zagranicznej.

Art. 5.
1. Traktat wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.
2. Traktat podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany prawem wewnętrznym
Wysokich Układających się Stron.

(-) Edward I Artur
Król Dreamlandu

(-) Sanctitas Vestra Clemens II
Summus Pontifex,
Patriarcha et Episcopus Rotria etc.

(-) Ulryk Dariusz Scholandzki
Król Scholandii
Robert II Fryderyk, r. s.
Jaki powinien być Nowy Dreamland? Manifest Nowej Ery Postalfredyzmu.

"Działania bez przedstawienia planu, propozycji nowych zasad jak ma to wyglądać. Słowem bez zasad i żadnego planu, a nawet informacji." — Julian/Laurencjusz at Afera, baridajski wieszcz narodowy.

Zablokowany

Wróć do „Umowy międzynarodowe”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość