D - o tytułach honorowych, orderach i odznaczeniach

Awatar użytkownika
Aleksander
król-senior
Posty: 5731
Rejestracja: 1 sty 2017, 22:00
NIM: 435954
Herb: a13
Lokalizacja: Tauzen
Kontakt:

D - o tytułach honorowych, orderach i odznaczeniach

Post autor: Aleksander »

DEKRET
z dnia 17 listopada 2020 r.

o tytułach honorowych, orderach i odznaczeniach

My, Aleksander, król Dreamlandu i Scholandii, pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, senior Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji, senior Delty i Proftazji, Bergii i Elfidy, Arden i Inselii, Dolii i Faerie, Darei i Scholii, źródło sprawiedliwości, zwierzchnik sił zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

ogłaszamy, że ustanowiliśmy, co następuje:
Art. 1.
1. Niniejszy dekret reguluje rodzaje tytułów honorowych, orderów i odznaczeń, zwanych także dalej jako zaszczyty, zasady ich nabywania i utraty, a także zadania i zasady funkcjonowania Heroldii Królestwa.
2. Uhonorowanego zaszczytem obowiązują godność, uczciwość, wierność państwu i zachowanie powagi tego zaszczytu, zaś posiadaczy tytułów honorowych także skodyfikowane jak i zwyczajowe normy etyki szlacheckiej i arystokratycznej.

Art. 2.
1. Jeżeli ustawa lub dekret nie stanowią inaczej zaszczyty nadaje król.
2. Uhonorowany zaszczytem może odmówić jego przyjęcia bądź zrzec się go.
3. Utrata obywatelstwa czy opuszczenie Królestwa nie wiąże się z utratą zaszczytów.

Art. 3.
1. Prowadzenie spisu uhonorowanych zaszczytem wraz z herbarzem Królestwa Dreamlandu jest zadaniem własnym Heroldii Królewskiej.
2. Na czele Heroldii stoi król Dreamlandu jako Wielki Mistrz Heroldii.
3. Sekretarz Heroldii:
a) nadaje bądź zmienia herby na wniosek uprawnionych podmiotów,
b) określa zasady obowiązujące przy tworzeniu herbów nobilitowanych,
c) ustala w porozumieniu z Wielkim Mistrzem Heroldii cennik usług heraldycznych,
d) zarządza majątkiem Heroldii,
e) wykonuje wszystkie inne zadania Heroldii niezastrzeżone do wyłącznej kompetencji Wielkiego Mistrza Heroldii.
4. Sekretarza Heroldii powołuje i odwołuje król Dreamlandu.

Art. 4.
Tytułami honorowymi obowiązującymi w Królestwie są kolejno:
a) król,
b) król-senior,
c) arcyksiążę,
d) książę,
e) diuk,
f) markiz,
g) hrabia,
h) wicehrabia,
i) baron,
j) sir lub lady.

Art. 5.
1. Order Czerwonego Orła jest najwyższym orderem państwowym, nadawanym w uznaniu wybitnych zasług oddanych państwu, także stosownie do zwyczajów międzynarodowych.
2. Kawalerowie i damy Orderu Czerwonego Orła mają prawo posługiwać się bezpośrednio po nazwisku skrótem „KCO” lub „OCO”.

Art. 6.
1. Order Odrodzenia Dreamlandu jest drugim orderem państwowym, nadawanym w uznaniu wybitnych zasług dla odrodzenia lub wzmocnienia państwa.
2. Dewizą Orderu Odrodzenia Dreamlandu jest „Orta recens quam pura nites” („Nowo wzniesione, jakże jasno już świeci”).
3. Order Odrodzenia Dreamlandu dzieli się na trzy klasy:
a) klasę I — Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Dreamlandu;
b) klasę II — Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Dreamlandu;
c) klasę III — Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Dreamlandu.
4. Kawalerowie i damy Orderu Czerwonego Orła mają prawo posługiwać się bezpośrednio po nazwisku odpowiednim skrótem, zależnie od klasy:
a) „KKdrOD” — dla klasy I;
b) „KOOD” — dla klasy II;
c) „KKawOD” — dla klasy III.

Art. 7.
1. Order Atanazego jest trzecim orderem państwowym, nadawanym w uznaniu wybitnych zasług oddanych krajowi federacji albo wcześniejszej zasadniczej jednostce podziału terytorialnego państwa.
2. Order Atanazego dzieli się na trzy klasy:
a) klasę I — Krzyż Komandorski Orderu Atanazego;
b) klasę II — Krzyż Oficerski Orderu Atanazego;
c) klasę III — Krzyż Kawalerski Orderu Atanazego.
3. Kawalerowie i damy Orderu Atanazego mają prawo posługiwać się bezpośrednio po nazwisku odpowiednim skrótem, zależnie od klasy:
a) „KKdrA” — dla klasy I;
b) „KOA” — dla klasy II;
c) „KKawA” — dla klasy III.

Art. 8.
1. Order Korony Ebruzów jest orderem domowym rodu panującego Ebruzów.
2. Order Korony Ebruzów dzieli się na dwie klasy:
a) klasę I — Order Wielki Korony Ebruzów, przynależny z mocy prawa wyłącznie Królowi i Królom Seniorom;
b) klasę II — Gwiazdę Orderu Korony Ebruzów, nadawaną wedle uznania przez panującego monarchę osobom zasłużonym dla Korony lub Monarchy;
3. Postanowienia ust. 2 lit. a nie obejmują monarchów seniorów posiadających ten tytuł na podstawie art. 8 ust. 2 niniejszego edyktu.

Art. 9.
Jednej osobie może być nadany order w jednej klasie tylko raz.

Art. 10.
1. Krzyż Edwarda Artura jest nadawany w uznaniu wyróżniającej się działalności, szczególnie działalności politycznej, w zakresie sprawowania urzędów państwowych.
2. Krzyż Edwarda Artura dzieli się na trzy stopnie:
a) stopień I — Krzyż Edwarda Artura z Brylantami i ze Złotym Okuciem;
b) stopień II — Krzyż Edwarda Artura z Brylantami;
c) stopień III — Krzyż Edwarda Artura.

Art. 11.
1. Krzyż Artura Piotra jest nadawany w uznaniu wyróżniającej się działalności na polu legislacji i stanowienia prawa.
2. Krzyż Artura Piotra dzieli się na trzy stopnie:
a) stopień I — Złoty Krzyż Artura Piotra;
b) stopień II — Srebrny Krzyż Artura Piotra;
c) stopień III — Brązowy Krzyż Artura Piotra.

Art. 12.
1. Medal Edwarda II jest nadawany w uznaniu wyróżniającej się działalności w zakresie publicystyki i opiniotwórczości.
2. Medal Edwarda II dzieli się na trzy stopnie:
a) stopień I — Medal Edwarda II ze Złotymi Liśćmi Dębu;
b) stopień II — Medal Edwarda II z Liśćmi Dębu;
c) stopień III — Medal Edwarda II.

Art. 13.
1. Medal Roberta I jest nadawany za wyróżniającą się działalność na polu sądownictwa.
2. Medal Roberta I dzieli się na trzy stopnie:
a) stopień I — Medal Roberta I ze Złotymi Liśćmi Dębu;
b) stopień II — Medal Roberta I z Liśćmi Dębu;
c) stopień III — Medal Roberta I.

Art. 14.
1. Medal Zeliga jest nadawany w uznaniu wyróżniającej się działalności pozapolitycznej.
2. Medal Zeliga dzieli się na trzy stopnie:
a) stopień I — Złoty Medal Zeliga;
b) stopień II — Srebrny Medal Zeliga;
c) stopień III — Brązowy Medal Zeliga.

Art. 15.
Król, w porozumieniu z Sekretarzem Heroldii, określa wizerunki orderów i odznaczeń.

Art. 16.
Nobilitowanym, tj. posiadającym szlachectwo, tytuł arystokratyczny bądź monarszy przysługuje prawo oraz ciąży na nich obowiązek posługiwania się herbem.

Art. 17.
Traci moc dekret z dnia 31 sierpnia 2017 r. o tytułach honorowych, orderach i odznaczeniach.

Art. 18.
Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Obrazek
(-) Alexander, r.s.
ODPOWIEDZ

Wróć do „Ustawy i dekrety”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość