D - o ogłaszaniu aktów urzędowych

Awatar użytkownika
Maciej II
król-senior
Posty: 2376
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

D - o ogłaszaniu aktów urzędowych

Post autor: Maciej II »

DEKRET
z dnia 1 maja 2020 r.

o ogłaszaniu aktów urzędowych

MY, MACIEJ II,
król Dreamlandu i Scholandii,

pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, senior Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji,
senior Delty i Proftazji, Bergii i Elfidy, Arden i Inselii, Dolii i Faerie, Darei i Scholii,
źródło sprawiedliwości, zwierzchnik sił zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

na wniosek Naszego Rządu stanowimy, co następuje:


Artykuł 1.
(1) Ogłoszeniu według przepisów dekretu podlegają wydawane przez organy władzy publicznej akty prawodawcze, regulacje wewnętrzne i decyzje, zwane dalej łącznie „aktami urzędowymi”.

(2) Określenie „akt prawodawczy” oznacza akt prawodawstwa państwowego albo samorządowego.

(3) Określenie „regulacja wewnętrzna” oznacza akt normatywny stanowiący o samoorganizacji wydającego go organu albo wiążący wyłącznie osoby lub jednostki organizacyjne podległe służbowo wydającemu go organowi.

(4) Określenie „decyzja” oznacza jednostkowe rozstrzygnięcie w określonej sprawie, choćby dotyczące nieoznaczonego kręgu podmiotów. Rozstrzygnięcia w sprawach incydentalnych, podejmowane w toku postępowań przed organami władzy publicznej, nie są decyzjami.
Artykuł 2.
(1) Organ władzy publicznej wydający akt urzędowy ogłasza go niezwłocznie po jego wydaniu.

(2) Jeśli akt urzędowy dochodzi do skutku pod warunkiem zatwierdzenia przez inny organ władzy publicznej, nie ogłasza się go przed jego zatwierdzeniem.

(3) Wieloosobowy organ władzy publicznej ogłasza swoje akty urzędowe przez przewodniczącego.
Artykuł 3.
(1) Do czasu ogłoszenia akt urzędowy nie dochodzi do skutku. Nie stoi to na przeszkodzie, by po ogłoszeniu miał moc wsteczną.

(2) Akt urzędowy nieogłoszony w ciągu siedmiu dni od jego wydania albo zatwierdzenia przez uprawniony organ władzy publicznej, którekolwiek nastąpiło później, uważa się za niebyły.
Artykuł 4.
(1) Akty urzędowe ogłasza się w państwowym publikatorze urzędowym.

(2) Państwowy publikator urzędowy dzieli się na działy, a dalej na sekcje.

(3) W dziale pierwszym ogłasza się państwowe akty prawodawcze i regulacje wewnętrzne, w dziale drugim decyzje organów władzy państwowej, a w działach kolejnych akty urzędowe poszczególnych samorządów.

(4) Dział pierwszy dzieli się na sekcje według rodzajów ogłaszanych w nim aktów, dział drugi według pochodzenia ogłaszanych w nim aktów od poszczególnych organów władzy państwowej, a każdy z działów kolejnych na sekcję aktów aktów prawodawczych i regulacji wewnętrznych oraz sekcję decyzji.
Artykuł 5.
(1) Razem z aktem normatywnym, zmieniającym inne takie akty, ogłasza się teksty jednolite zmienionych aktów.

(2) Błąd w ogłoszonym akcie urzędowym albo tekście jednolitym prostuje organ, który ten akt albo tekst jednolity ogłosił, w drodze obwieszczenia. Obwieszczenie ogłasza się tak jak przedmiot sprostowania.
Artykuł 6.
(1) Wykaz państwowych aktów prawodawczych obejmuje obowiązujące państwowe akty prawodawcze, z wyłączeniem tych, które tylko zmieniają lub uchylają inne takie akty oraz tych, które wywołują tylko jednorazowy skutek.

(2) Pozycja w wykazie powinna zawierać odsyłacz do aktu prawodawczego oraz jego najnowszego tekstu jednolitego.
Artykuł 7.
Minister spraw wewnętrznych ustala organizację państwowego publikatora urzędowego i prowadzi wykaz państwowych aktów prawodawczych.
Artykuł 8.
Traci moc ustawa z dnia 5 maja 2019 r. o ogłaszaniu aktów urzędowych.
Artykuł 9.
Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
(-) M2, r.
---

marszałek Maciej II zu Hergemon à de Ebruz

GABLOTA ODZNACZEŃ:
**Dreamlandzkie**
Order Korony Ebruzów - I Klasa
Krzyż Edwarda Artura z Brylantami

**Bialeńskie**
Order Bialeńskiej Gwiazdy Przyjaźni - Wielka Gwiazda
Medal Sił Zbrojnych - Złoty

**Rotryjskie**
Order Gołębicy i Oliwnej Gałązki - Kawaler

**Teutońskie**
Tytuł Obrońcy Teutonii
ODPOWIEDZ

Wróć do „Ustawy i dekrety”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość