U - o obronności

Awatar użytkownika
Maciej II
Pierwszy Minister
Posty: 2724
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

U - o obronności

Post autor: Maciej II »

USTAWA
z dnia 12 kwietnia 2020 r.

o obronności

MY, MACIEJ II,
król Dreamlandu i Scholandii,

pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, senior Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji,
senior Delty i Proftazji, Bergii i Elfidy, Arden i Inselii, Dolii i Faerie, Darei i Scholii,
źródło sprawiedliwości, zwierzchnik sił zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

ogłaszamy, że Konstytuanta Królestwa uchwaliła, a My zatwierdziliśmy, co następuje:
Art. 1. [Armia Królewska]

1. Armia Królewska realizuje na zasadzie wyłączności: zadania związane z ochroną niepodległości Królestwa, niepodzielności jego terytorium, zapewnienia bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic, wywiązuje się z zobowiązań międzynarodowych Królestwa, wykonuje misje zagraniczne.

2. Armia Królewska składa się z Rodzajów Sił Zbrojnych oraz wyspecjalizowanych formacji uzbrojonych, zwanych dalej korpusami, formowanych i rozwiązywanych rozporządzeniem Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych.

Art. 2. [Gwardia Królestwa]

1. Gwardia Królestwa jest organizacją o charakterze społecznym i proobronnym, powstałą w celu jak najszerszego włączenia społeczeństwa do realizacji zadań związanych z zapewnieniem ładu i porządku publicznego.

2. Gwardia Królestwa realizuje na obszarze przypisanego samorządu miejscowego wszystkie zadania niezastrzeżone dla innych formacji wojskowych, współdziałając w tym celu z Armią Królewską.

3. Gwardia Królestwa składa się z Gwardyjskich Komitetów Samorządowych, dalej w skrócie GKS, formowanych przy samorządach miejscowych na wniosek obywatelski. Uchwała Komitetu Planowania Strategicznego dookreśli sposób formowania GKS.

4. Działalnością Gwardii Królewskiej na obszarze samorządu kieruje Komendant. Komendant, rozkazami, organizuje i zarządza pracą Gwardyjskiego Komitetu Samorządowego. Formuje i rozwiązuje jednostki podległe GKS, działając w ramach wyznaczonych kwot. Kwoty, sposób ich przyznawania, dookreśli uchwała Komitetu Planowania Strategicznego.

5. Gwardia Królestwa może przemieszczać się poza terytorium samorządu miejscowego po uzyskaniu zgody Komitetu Planowania Strategicznego.

Art. 3. [Komitet Planowania Strategicznego]

1. Komitet Planowania Strategicznego, dalej w skrócie KPS, sprawuje cywilną kontrolę nad działalnością Armii Królewskiej, poprzez uchwały przegłosowywane zwykłą większością głosów, w szczególności:

(1) postanawiając o użyciu Armii Królewskiej, w tym w celach wojennych;
(2) postanawiając o wypowiedzeniu wojny lub zawarciu pokoju;
(3) postanawiając o ogłoszeniu stanu podwyższonej gotowości bojowej;
(3) powołując i odwołując Marszałka Armii Królewskiej;
(4) wydając polecenia Marszałkowi Armii Królewskiej;
(5) sprawując zwierzchnictwo nad Gwardią Królestwa;
(6) ustalając strategię bezpieczeństwa narodowego.

2. Komitet Planowania Strategicznego składa się z: Króla, Premiera Rządu Królewskiego, Ministra Spraw Zagranicznych oraz Marszałka Armii Królewskiej.

Art. 4. [Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych]

1. Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych w czasie pokoju:

(1) dba o aktywizację Armii Królewskiej i zachowanie przez nią wysokiej gotowości bojowej;
(2) ustala i wprowadza jednolite standardy, które winne uwzględniać regionalne i lokalne tradycje wojskowe;
(3) prowadzi ewidencję sił i środków Armii Królewskiej oraz Gwardii Królestwa, a także wspomaga ich rozbudowę tam, gdzie to konieczne z uwagi na obronność Królestwa;
(4) uchwala uchwały opisane w art. 3 ust. 1 pkt. 5.

2. Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych w czasie stanu podwyższonej gotowości bojowej:

(1) przejmuje bezpośrednie dowództwo nad wybranymi jednostkami wojskowymi i żołnierzami, które to siły i środki wydziela z Armii Królewskiej i Gwardii Królestwa;
(2) wprowadza alarm w pozostałej części Armii Królewskiej.

3. Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych wykonując swoje zadania ponad to, co określone w ustępach poprzedzających, w czasie wojny:

(1) przejmuje dowództwo nad ogółem sił zbrojnych;
(2) określa zadania i organizację Armii Królewskiej podczas wojny.

4. Wykonując swoje zadania Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych wydaje decyzje, a w stosunku do Gwardii Królestwa jednostek wojskowych i żołnierzy - również rozkazy.

5. Funkcję Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych obejmuje Marszałek Armii Królewskiej lub Król.

Art. 5. [Król]

1. Zwierzchnikiem Armii Królewskiej jest Król.

2. Wykonując zwierzchnictwo nad Armią Królewską Król:

(1) zatwierdza, na wniosek Komitetu Planowania Strategicznego, strategię bezpieczeństwa narodowego;
(2) postanawia, na wniosek Komitetu Planowania Strategicznego, o wprowadzeniu albo zmianie określonego stanu gotowości bojowej;
(3) nadaje stopnie, odznaczenia i ordery wojskowe;
(4) ogłasza stan wojny i stan pokoju, na wniosek Komitetu Planowania Strategicznego;
(5) odbiera przysięgę żołnierską.

Art. 6. [Przepisy karne]

1. Kto dowodząc formacją zbrojną nie stosuje się do rozkazów, podlega karze ograniczenia wolności. Sąd może orzec również zakaz prowadzenia działalności wojskowej lub paramilitarnej na okres od 3 do 6 miesięcy.

2. Kto łamie tajemnicę wojskową, dezerteruje lub szkodząc strukturom wojskowym Królestwa Dreamlandu, działa na rzecz innych państw, podlega karze ograniczenia wolności lub karze banicji.

3. Kto dowodząc formacją zbrojną podejmuje działania zbrojne na terytorium Królestwa przeciw innym formacjom zbrojnym lub w celu przejęcia władzy, podlega karze ograniczenia wolności albo karze banicji.

4. Tej samej karze podlega, kto dowodząc formacją zbrojną samowolnie podejmuje działania zbrojne przeciw formacjom zbrojnym mieszkańców innych państw wirtualnych albo przeciw innym państwom wirtualnym. Sąd orzeka również o przepadku przedmiotów, których użyto do samowolnego podjęcia działań zbrojnych.

Art. 7. [Przepisy wprowadzające]

1. Ustawa wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

2. Traci moc ustawa z dnia 1 października 2019 roku o Armii Królewskiej.

3. Tracą moc akty prawne wydane przez siły zbrojne krajów.

4. Siły zbrojne krajów ulegają rozwiązaniu, ich majątek przechodzi na rzecz GKS lub Armii Królewskiej.

5. Prywatne formacje wojskowe utworzone na podstawie art. 6 ust. 1 Ustawy o Armii Królestwa z dnia 1 października 2019 roku, muszą zostać zarejestrowane przez właściciela w strukturze Gwardii Królestwa przez okres 30 dni od wejścia w życie ustawy, pod rygorem rozwiązania.
(-) M2,r.
---

marszałek Maciej II zu Hergemon à de Ebruz - van der Pohl, r.s.

GABLOTA ODZNACZEŃ:
**Dreamlandzkie**
Order Korony Ebruzów - I Klasa
Krzyż Edwarda Artura z Brylantami

**Bialeńskie**
Order Bialeńskiej Gwiazdy Przyjaźni - Wielka Gwiazda
Medal Sił Zbrojnych - Złoty

**Rotryjskie**
Order Gołębicy i Oliwnej Gałązki - Kawaler

**Teutońskie**
Tytuł Obrońcy Teutonii
ODPOWIEDZ

Wróć do „Ustawy i dekrety”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość