U - o wymiarze sprawiedliwości

Awatar użytkownika
Maciej II
Pierwszy Minister
Posty: 2724
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

U - o wymiarze sprawiedliwości

Post autor: Maciej II »

USTAWA
z dnia 12 kwietnia 2020 r.

o wymiarze sprawiedliwości

MY, MACIEJ II,
król Dreamlandu i Scholandii,

pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, senior Furlandii i Luindoru, zwierzchnik Skytji,
senior Delty i Proftazji, Bergii i Elfidy, Arden i Inselii, Dolii i Faerie, Darei i Scholii,
źródło sprawiedliwości, zwierzchnik sił zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa Dreamlandu, etc.,

ogłaszamy, że Konstytuanta Królestwa uchwaliła, a My zatwierdziliśmy, co następuje:


Artykuł 1.
(1) Wymiar sprawiedliwości jest w osobie Króla.

(2) Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o „sądzie”, „orzeczeniu sądowym” czy „wyroku sądowym”, należy przez to rozumieć odpowiednio Króla sprawującego wymiar sprawiedliwości oraz wydawane przez niego orzeczenia i wyroki.

(3) Król sprawuje wymiar sprawiedliwości w trybie określonym ustawą.
Artykuł 2.
(1) Do rozpatrzenia zawisłej przed nim sprawy Król może powołać asesora.

(2) Przed powołaniem asesora, Król w miarę możności zasięga opinii stron co do jego osoby.

(3) W sprawie, którą rozpatruje, asesor wykonuje czynności Króla określone artykułami następującymi.

(4) Asesor może być w każdym czasie odwołany. Wówczas rozpatrzenie sprawy powraca do Króla, chyba że powoła on do tego innego asesora.
Artykuł 3.
(1) Każdy ma prawo wnieść swoją sprawę przed Króla.

(2) Jeśli przemawia za tym wzgląd na interes publiczny, minister policji może wnieść każdą sprawę przed Króla tudzież przyłączyć się do jednej ze stron trwającego postępowania.
Artykuł 4.
Król nie wszczyna postępowania, a wszczęte umarza, jeśli:
1) wydanie wyroku jest zbędne lub niedopuszczalne;

2) sprawa została już osądzona albo toczy się co do niej wcześniej wszczęte postępowanie;

3) sprawa nie należy do właściwości Króla.
Artykuł 5.
(1) Strony obowiązane są wskazywać fakty na poparcie swoich żądań oraz dawać dowody swoich twierdzeń.

(2) Fakty znane powszechnie albo znane Królowi z urzędu nie wymagają dowodu.

(3) Król rozstrzyga o dopuszczeniu wniosków dowodowych stron. Kształtuje on swoje przekonanie co do okoliczności faktycznych sprawy na podstawie swobodnej oceny przeprowadzonych dowodów, z uwzględnieniem wskazań doświadczenia życiowego i zasad prawidłowego rozumowania.
Artykuł 6.
W sprawach, które rozpatruje, Król może zarządzić odpowiednie środki tymczasowe, także na wniosek strony.
Artykuł 7.
Po należytym wysłuchaniu stron i przeprowadzeniu dopuszczonych dowodów, Król rozstrzyga sprawę wyrokiem.
Artykuł 8.
W zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości Król może nakładać określone obowiązki na osoby i jednostki organizacyjne oraz wydawać polecenia organom władzy publicznej.
Artykuł 9.
Tracą moc:
1) ustawa federalna z dnia 22 stycznia 2017 r. o Sądzie Królestwa;

2) ustawa federalna z dnia 22 stycznia 2017 r. o postępowaniu sądowym.
Artykuł 10.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 13 kwietnia 2020 r.
(-) M2,r.
---

marszałek Maciej II zu Hergemon à de Ebruz - van der Pohl, r.s.

GABLOTA ODZNACZEŃ:
**Dreamlandzkie**
Order Korony Ebruzów - I Klasa
Krzyż Edwarda Artura z Brylantami

**Bialeńskie**
Order Bialeńskiej Gwiazdy Przyjaźni - Wielka Gwiazda
Medal Sił Zbrojnych - Złoty

**Rotryjskie**
Order Gołębicy i Oliwnej Gałązki - Kawaler

**Teutońskie**
Tytuł Obrońcy Teutonii
ODPOWIEDZ

Wróć do „Ustawy i dekrety”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość