DK - Statut Uniwersytetu Królewskiego

Awatar użytkownika
Maciej II
król-senior
Posty: 2809
Rejestracja: 20 sie 2018, 15:15
NIM: 591374
Kontakt:

DK - Statut Uniwersytetu Królewskiego

Post autor: Maciej II »

Dekret Królewski
z dnia 5 stycznia 2020 roku

o statucie Uniwersytetu Królewskiego

My Maciej II, Król Dreamlandu, Król Scholandii, senior Furlandii i Luindoru, pan ziemi morlandzkiej, surmalajskiej i weblandzkiej, zwierzchnik Skytji, senior Delty i Proftazji, Bergii i Elfidy, Arden i Inselii, Dolii i Faerie, Darei i Scholii, źródło sprawiedliwości, zwierzchnik sił zbrojnych, Wielki Mistrz Heroldii Królestwa, etc.,

stanowimy, co następuje:

STATUT UNIWERSYTETU KRÓLEWSKIEGO

Rozdział I — Przepisy ogólne
§ 1

1. Uniwersytet Królewski, zwany dalej Uniwersytetem, jest uczelnią o statusie federalnej instytucji publicznej, realizującą zadania w zakresie edukacji, zachowania dziedzictwa narodowego i promocji kultury.
2. Uniwersytet Królewski posługuje się nazwami „Uniwersytet Królewski”, „Uniwersytet Królewski w Dreamopolis” oraz skrótami „UK” i „UKD”.
3. Siedzibą władz Uniwersytetu jest Królewskie Stołeczne Miasto Dreamopolis.

§ 2

1. Nadzór nad Uniwersytetem, w zakresie ustalonym przez prawo federalne, sprawuje Korona.
2. Nadzór Korony nie może naruszać wolności badań i debat naukowych prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu.

§ 3

1. Do zadań Uniwersytetu należy:
a) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, w tym świadczenie usług badawczych,
b) kształcenie i wspieranie samodzielnego rozwoju mieszkańców Dreamlandu
c) propagowanie i rozwój nauki w Królestwie Dreamlandu,
d) archiwizowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów związanych z historią i dziedzictwem kulturowym Królestwa Dreamlandu i całego mikroświata.
2. W realizacji podstawowych zadań Uniwersytet może prowadzić współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami nauki, kultury, sztuki, oświaty, a także z instytucjami gospodarczymi i innymi podmiotami publicznymi lub prywatnymi.
3. Uniwersytet finansuje swoją działalność z budżetu Dworu Królewskiego, ofiarności publicznej oraz dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zleceń odpowiadających jego naukowemu charakterowi.
Rozdział II — Ustrój Uniwersytetu
§ 4

1. Organem kierującym pracami Uniwersytetu i reprezentującym go na zewnątrz jest Rektor, powoływany i odwoływany przez Koronę.
2. Rektor powołuje i odwołuje oraz jest przełożonym pracowników Uniwersytetu, z uwzględnieniem autonomii pracowników naukowych.
3. Rektor wydaje zarządzenia dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu w zakresie nieuregulowanym prawem federalnym i niniejszym statutem.
4. Rektor może ustanowić prorektorów jako swoich zastępców lub w celu delegowania kompetencji Rektora. Zasady zastępstwa oraz szczegółowy podział obowiązków określa Rektor.

§ 5

1. Rektor może w celu usprawnienia zarządu ustalić pomocniczy podział administracyjny Uniwersytetu, powołując jednostki dydaktyczne i wskazując ich kierowników.
Rozdział III — Biblioteka i Czytelnia
§ 6

1. Główną biblioteką uniwersytecką stanowiącą wsparcie naukowo-dydaktyczne dla społeczności akademickiej Uniwersytetu jest Biblioteka imienia świętej Róży Fan Hui, zwana dalej Biblioteką.
2. Biblioteka jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną. Rektor może powołać dyrektora biblioteki.
3. Biblioteka gromadzi, przechowuje i udostępnia wszelkie teksty kultury związane z mikronacjami ze szczególnym uwzględnieniem dzieł pisanych.
4. Siedzibą Biblioteki jest Elsynor.

§ 7

1. Czytelnia Królewska w Ekorre stanowi część Biblioteki i jest przeznaczona lekturze i dyskusji nad tekstami pisanymi, w szczególności o charakterze politycznym i publicystycznym.
2. Czytelnia Królewska otrzymuje osobny dział na forum Królestwa Dreamlandu i jest moderowana przez osobę zarządzającą Biblioteką.
Rozdział — IV Studia
§ 8

1. Uniwersytet realizuje swoje zadania w zakresie kształcenia oferując studia wszystkim osobom mającym status mieszkańca Królestwa Dreamlandu.
2. Studia mogą być prowadzone w trybie kierunkowym bądź indywidualnym, powinny mieć określony zakres tematyczny i czasowy i powinny kończyć się weryfikacją nabytej wiedzy i wydaniem poświadczenia ich odbycia. Poświadczenie może mieć charakter tytułu naukowego.
3. Szczegółowe zasady przebiegu studiów określa ich regulamin, wydawany przez Rektora.

Rozdział V — Postanowienia końcowe

§ 9

1. Zmiana niniejszego Statutu następuje w drodze dekretu królewskiego, wydawanego po konsultacji i za zgodą Rektora, jeżeli stanowisko to jest obsadzone.

§ 10

1. Statut wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.

Maciej II, R.
---

marszałek Maciej II zu Hergemon à de Ebruz - van der Pohl, r.s.

GABLOTA ODZNACZEŃ:
**Dreamlandzkie**
Order Korony Ebruzów - I Klasa
Krzyż Edwarda Artura z Brylantami

**Bialeńskie**
Order Bialeńskiej Gwiazdy Przyjaźni - Wielka Gwiazda
Medal Sił Zbrojnych - Złoty

**Rotryjskie**
Order Gołębicy i Oliwnej Gałązki - Kawaler

**Teutońskie**
Tytuł Obrońcy Teutonii
Zablokowany

Wróć do „Ustawy i dekrety”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość