Strona 1 z 1

Błąd formalny

: 9 paź 2019, 00:07
autor: Maciej II
Wasza Królewska Wysokość Marszałku,

Nie uszło mej uwadze, iż do kart do głosowania wkradł się błąd formalny. Pan Stanisław Dmowski, całkowicie mylnie figuruje w nich jako uhonorowany tytułem barona. Według mojej najlepszej wiedzy, wszelkie przysługujące mu tytuły utracił on wraz z utratą obywatelstwa w dniu 24 marca 2019 roku.

Z wyrazami szacunku,
(-) Maciej II, r.

Re: Błąd formalny

: 9 paź 2019, 06:15
autor: Stanisław Dmowski
Art. 2 ust. 4 dokumentu o tytułach honorowych i odznaczeniach stanowi: "Utrata obywatelstwa lub opuszczenie Królestwa nie wiąże się z utratą zaszczytów". Dziękuję. :)

Re: Błąd formalny

: 9 paź 2019, 06:43
autor: Maciej II
Utracił Pan tytuł, który jest zawieszony od momentu utraty obywatelstwa, zaszczytu Pan nie utracił i może dalej ubiegać się w Heroldii o udowodnienie szlachetnego pochodzenia.

Re: Błąd formalny

: 9 paź 2019, 06:45
autor: Stanisław Dmowski
A może pokażecie na przykładzie jakiegoś dekretu paragraf o tym, o czym mówicie? Bo to obecnie takie wróżenie z fusów to wszystko...

Re: Błąd formalny

: 9 paź 2019, 07:09
autor: Maciej II
Chciałbym, lecz obawiem się jednak, że jest to sprawa bez precedensu, baronem z królewskiego nadania był pan, który zniknął z Dreamlandu i utracił obywatelstwo.
Za granicą zmartwychwstał Stanisław Dmowski, który przyjechał do Dreamlandu i żąda odzyskania należnej mu, Jego zdaniem, tytulatury. Należy więc potwierdzić, czy zgodnie z wolą Królewską, Dekretem Królewskim, to innemu panu nadano tytuł barona, czy też nadano go martwemu wtedy (i zmartwychwstałemu później) Dmowskiemu.
Pan chciałby odzyskać swój tytuł, czyli udowodnić Heroldii, iż faktycznie ma szlacheckie powodzenie, tj. jako Stanisław Dmowski posiada zaszczyty, którymi uhonorowano kogoś innego. W Pana interesie jest więc zawnioskowanie do Sekretariatu Heroldii o wszczęcie śledztwa, celem którego będzie zbadanie czy należy Panu "odwiesić" tytuł barona.

Re: Błąd formalny

: 9 paź 2019, 08:24
autor: Robert II Fryderyk
Wasza Królewska Mość,

Z całym należnym Waszej Królewskiej Mości szacunkiem muszę stwierdzić, że się Wasza Królewska Mość myli. Stanowisko Kancelarii Parlamentu jest następujące: tytuł został nadany osobie posługującej się określonym identyfikatorem NIM. Stosowna informacja znajduje się również w CRM. Zmiana nazwiska nie zmienia tu niczego, podobnie przecież jak nie zmieniło w moim czy Waszym Wasza Królewska Mość przypadku.

Mając powyższe na uwadze, potwierdzając to w CRM, Kancelaria Parlamentu Królewskiego szanuje prawo Pana Dmowskiego do posługiwania się nadanym mu onegdaj tytułem barona. Jeśli Wasza Królewska Mość tytuł ów formalnie odbierze to również nastąpi zmiana w stosownym rejestrze Kancelarii Parlamentu.

Z wyrazami szacunku,
Robert II Fryderyk, r. s.

Re: Błąd formalny

: 9 paź 2019, 09:12
autor: Maciej II
Wasza Królewska Wysokość,

Uważam moje stanowisko za słuszne, zwłaszcza w odniesieniu do zapisów art. 6 par. 1. Szlachectwo jest nadawane w uznaniu wiernej służby państwu. Jest zatem swoistym podkreśleniem i uhonorowaniem czynów danej osoby na rzecz społeczności dreamlandzkiej. Wychodzenie z założenia, że obywatelstwo jest po prostu przypisywane numerowi NIM, jest co prawda wygodne z punktu widzenia urzędniczo-administracyjnego, ale kłóci się ze zwyczajem i nie ma sensu w sytuacjach, gdy następuje wyraźne odcięcie się od dawnej persony.

Re: Błąd formalny

: 9 paź 2019, 09:27
autor: Robert II Fryderyk
Wasza Królewska Mość,

Proszę mnie źle nie zrozumieć, ale wobec oczywistej różnicy zdań wydaje mi się, iż strona kwestionująca obecną sytuację winna zwrócić się że stosownym zapytaniem do Sądu Królestwa, który rozstrzygnie, jeśli ma taką możliwość, powstałą różnicę zdań. Do tej pory zaś pozwolę sobie pozostać przy interpretacji wyżej zapisanej - wg CRM Pan Dmowski posiada tytuł barona. Nigdzie również odebranie tegoż tytułu nie zostało stwierdzone. Jeśli jest inaczej proszę mnie z błędu wyprowadzić.

Z wyrazami szacunku.

Re: Błąd formalny

: 9 paź 2019, 14:57
autor: Stanisław Dmowski
Znaczy, jakoś szczególnie nie jestem przywiązany do swojego barona. Jeśli ma ktoś mi ten tytuł zabierać to niech zabiera. Bliższa mi jest wykładni, którą przedstawia JKW Robert Fryderyk, ale naprawdę nie będę się upierał, jeśli pozbawi się mnie tytułu. :)