Strona 1 z 1

Ceremonia koronacji Jego Królewskiej Mości Macieja II

: 7 wrz 2019, 12:16
autor: Kancelaria Królewska
Już o godzinie 18:00 rozpocznie się uroczystość koronacji Jego Królewskiej Mości Macieja II, trzynastego króla Dreamlandu.

Obrazek
Sala Tronowa Królewskiego Pałacu Ekhorn. To tu już za kilka godzin rozpocznie się ceremonia.
 
Sala jest już przygotowana do dzisiejszej uroczystości. Pierwsi goście zwracają uwagę, że Tron jest pusty. Na Sali nie ma też jeszcze regaliów królewskich - Korony, Berła Królestwa, Jabłka Suwerena, Berła Sprawiedliwości i Miecza Królestwa - które zostały uroczyście złożone w Skarbcu Królewskim po abdykacji Dwunastego Króla.

Re: Ceremonia koronacji Jego Królewskiej Mości Macieja II

: 7 wrz 2019, 17:39
autor: Kancelaria Królewska
Sala Tronowa zapełnia się członkami Dworu Królewskiego i gośćmi, którzy będą obserwować zbliżającą się ceremonię koronacji Jego Królewskiej Mości Macieja II, Trzynastego Króla Dreamlandu. Rozpoczęcie uroczystości planowane jest już za niewiele ponad 20 minut.

Wśród obecnych są królowa seniorka JKW Karolina Aleksandra oraz JKW król senior Robert II Fryderyk. Zgodnie z ceremoniałem, uroczystość prowadzi Mistrz Ceremonii - Marszałek Dworu Jego Królewskiej Mości Milan Trastamanta.

Re: Ceremonia koronacji Jego Królewskiej Mości Macieja II

: 7 wrz 2019, 18:01
autor: Milan Trastamanta
Wasze Królewskie Wysokości,
Wasze Ekscelencje,
Dostojni Goście,

Rozpoczynamy uroczystą Ceremonię Koronacji Jego Królewskiej Mości Macieja II.

Re: Ceremonia koronacji Jego Królewskiej Mości Macieja II

: 7 wrz 2019, 18:03
autor: Kancelaria Królewska
Do Sali Tronowej dostojnym krokiem wniesiona zostaje Korona Królestwa. Marszałek Dworu JKM w asyście ośmiu w kwadrat oficerów Gwardii Królewskiej uroczyście wnosi Koronę Królestwa do Sali Tronowej, po czym wychodzi i chwilę później wraca ponownie w asyście ośmiu w kwadrat oficerów Gwardii Królewskiej, wnosząc pozostałe insygnia królewskie: Berło Królewskie, Jabłko Suwerena, Berło Sprawiedliwości i Miecz Królestwa. W tle rozlegają się pierwsze takty hymnu koronacyjnego. Po tej czynności staje przy stole ze wszystkimi regaliami po prawej stronie Tronu.
 
Do Sali Tronowej wchodzi Król, wprowadzany przez Królów Seniorów. Staje sam na podwyższeniu Tronu. Stojąc, kieruje prawą dłoń w kierunku leżącej na stole Korony i składa przysięgę koronacyjną.

Re: Ceremonia koronacji Jego Królewskiej Mości Macieja II

: 7 wrz 2019, 18:04
autor: Maciej II
Obejmując Koronę Królestwa Dreamlandu przyrzekam uroczyście, iż będę strzegł niepodległości Królestwa i niepodzielności Jego ziem, będę czuwał nad Jego pomyślnością, bacząc, by przestrzegano Konstytucji i innych praw i sprawiedliwie je wykonywano, mając zawsze na względzie dobro mych poddanych jako wartość najwyższą.

Re: Ceremonia koronacji Jego Królewskiej Mości Macieja II

: 7 wrz 2019, 18:05
autor: Kancelaria Królewska
Marszałek Dworu, Milan Trastamanta, ceremonialnie podaje Królowi Miecz Królestwa na znak Jego władzy nad siłami zbrojnymi Królestwa i na Jego skinięcie przypasowuje Miecz Monarsze.

Re: Ceremonia koronacji Jego Królewskiej Mości Macieja II

: 7 wrz 2019, 18:06
autor: Milan Trastamanta
Wasza Królewska Mość, przyjmij proszę oto również i Berło Sprawiedliwości jako znak najwyższej władzy sądowniczej w Królestwie.

Re: Ceremonia koronacji Jego Królewskiej Mości Macieja II

: 7 wrz 2019, 18:07
autor: Maciej II
Przyjmuję Berło Sprawiedliwości z rąk Mistrza Ceremonii, unoszę je w górę prezentując zgromadzonym a następnie uroczyście przekazuję je z powrotem na ręce Mistrza Ceremonii na znak, że sądy sprawują sprawiedliwość w imieniu Króla Dreamlandu,

uroczyście biorę w lewą dłoń Jabłko Suwerena, w prawą dłoń Berło Królewskie, prezentuję je zgromadzonym i zasiadam na Tronie.

Re: Ceremonia koronacji Jego Królewskiej Mości Macieja II

: 7 wrz 2019, 18:09
autor: Kancelaria Królewska
Na podwyższenie wchodzą Królowie Seniorzy, wspólnie niosąc Koronę - tę samą, którą koronowani są wszyscy królowie Dreamlandu od czasów TomBonda, pierwszego z Ebruzów.
 
Trzymając Koronę nad głową Króla, wygłaszają formułę koronacji w kolejności odwrotnej do starszeństwa panowania.

Re: Ceremonia koronacji Jego Królewskiej Mości Macieja II

: 7 wrz 2019, 18:10
autor: Robert II Fryderyk
Przyjmij tę Koronę, Berło, Jabłko i inne symbole Monarszej godności i władzy, jako symboliczne świadectwa legalności Twej władzy w Królestwie.

Re: Ceremonia koronacji Jego Królewskiej Mości Macieja II

: 7 wrz 2019, 18:12
autor: Karolina Aleksandra
Przyjmij tę Koronę, Berło, Jabłko i inne symbole Monarszej godności i władzy, jako symboliczne świadectwa legalności Twej władzy w Królestwie.

Karolina Aleksandra, r.s.

Re: Ceremonia koronacji Jego Królewskiej Mości Macieja II

: 7 wrz 2019, 18:13
autor: Milan Trastamanta
Jego Królewska Mość przystąpi teraz do wygłoszenia Mowy Tronowej.

Re: Ceremonia koronacji Jego Królewskiej Mości Macieja II

: 7 wrz 2019, 18:14
autor: Maciej II
Wasze Królewskie Wysokości,
Wasze Ekscelencje,
Dostojni zaproszeni Goście,
Dreamlandczycy!


Spędzając ostatnią przedkoronacyjną noc w Pałacu Maladora, tak jak robili to nasi poprzednicy, doszliśmy do wniosku, że pisanie mów koronacyjnych to wydarzenie samo w sobie. Mowa ta powinna odznaczać się tym, że motywuje, uskrzydla, podbudowuje, a zarazem naucza, prowokuje, podburza i idealizuje. Patrząc wstecz, na Mowy Tronowe Naszych poprzedników, wszystkie mają w sobie pierwiastek długowieczności, a pisane są także z myślą o stawianiu uniwersalnego drogowskazu dla przyszłych braci i sióstr Naszych intronizowanych na tronie Ebruzów. W toku procesu twórczego pisania Naszej pierwszej odezwy do Dreamlandu, mojego pierwszego „razu”, mieliśmy okazję przeczytać chyba każdą dostępną Mowę Koronacyjną, dochodząc w tym procesie do wniosku, że z pośród wielu, naszymi ulubionymi proklamacjami są właśnie te pierwsze, niepewne, świeże, pełne energii, zapowiadające idee z którymi zasiada na tronie nowy władca.

Skąd przybyliśmy?

Korona Ebruzów od 21. lat pozostaje niezłomnym świadkiem kolejnych zmian warty. Ponownie, dziś po raz już trzynasty, spocznie na królewskiej skroni i jak na powidok przystało, otworzy kolejny rozdział w historii Dreamlandu. Wnikliwe oko dostrzeże, że mikronacyjna aktywność przypomina nieco weselną grę w krzesła, gdzie kolejne iteracje zamieniania się stołkami przez gości, prowadzą czasem do gwałtownych zmian w gronie uczestników. Mamy tu zarówno zmiany miejsc siedzenia, jak i wykruszenia z rozgrywki. Historia Nasza nie jest liniowa. Nie ma tu miejsca na nic stałego, w państwie ukształtowanym w całości poprzez wolę jego obywateli, możemy mówić o pewnych próbach zapętlania naszej rzeczywistości. Taką próbą jest właśnie ta tradycyjna zmiana warty „u steru”, teoretycznie podobna, a faktycznie zawsze inna. Załóżmy jednak, na potrzeby małego eksperymentu myślowego, że obecna sytuacja nie różni się znacząco od tej, którą zastali nasi poprzednicy. Nie sposób nie zauważyć pewnej pulsującej zmiany, nasza sytuacja, ten powidok którego doświadczamy, ma w sobie jedno małe „ale”.

Kim jesteśmy?

Władca. Niedoświadczony i stosunkowo młody. Wstyd nam naprawdę przeglądać życiorysy dwunastu naszych poprzedników, wśród nich sami starzy wyjadacze, doskonale znający Nasze realia i sprawnie się w nich poruszający. Ludzie już przed panowaniem znani i szanowani. Nie byliśmy pierwszym wyborem do Korony. W innej, dawniejszej rzeczywistości Dreamlandu nie bylibyśmy nawet trzecim wyborem. Byliśmy wyborem kryzysowym, w danej chwili jedynym logicznym dla Jego Królewskiej Wysokości Macieja I, który rozpatrywał naszą kandydaturę w kontekście gaszenia światła w Dreamlandzie. Była to trudna i ważna decyzja - Maciej I, wiedząc, że nie podoła postawionemu przed Nim zadaniu, przekazał je nam, a my pragniemy przekuć tą decyzję w Nasz wspólny sukces. Sukces Dreamlandu. Król jest tylko sternikiem bardzo dużego okrętu z bardzo małym sterem, a obywatele dreamlandzcy są Naszymi żaglami, masztami i dzielną załogą. Król może wyznaczyć ogólny kierunek ale nie zawróci statku w ostatniej chwili z obranego zawczasu kursu. To suweren, obywatel dreamlandzki, jest głównym motorem naszej 21. letniej państwowości. Nieliczni, lecz silni duchem, bogaci doświadczeniem, zapewniacie Dreamlandowi szanse na przeżycie. Wierzymy, że Nasz statek płynie dlatego, że to Wam się chce - i jesteśmy Wam za to poczucie niezwykle wdzięczni.
Przyjęliśmy imię Macieja II, ponieważ uznaliśmy, że misja Maciejów na dreamlandzkim tronie jeszcze się nie zakończyła, a Maciej II, przewrotnie, ma szansę być władcą zupełnie innym od swego poprzednika.

Dokąd zmierzamy?

Powinniśmy więc zagaić: „Wracamy do gry…” po czym dodać „…znowu”, gdyż tak jak i nasi poprzednicy, nie planujemy gasić światła w Ekorre. Naszą wyjątkową pozycję, jako swoistego katalizatora rozwoju państwowości dreamlandzkiej, chcemy wykorzystać w pełnej krasie. Będziemy rozwijać aktywność i twórczość. Umożliwiać, wprowadzać, sugerować, pomagać. Wspierać Nasze nowe otwarcie na zagranicę, dyskutować na szczeblu federalnym i lokalnym. W imię dewizy „Naszą siłą są ludzie.” interesować starych, magnetyzować młodych, wizją innego, nowego Dreamlandu. Dreamlandu powracającego do swoich korzeni, piszącego swoją historię na nowo, a to wszystko nie zniechęcając się, realizując wyznaczone cele. Odwracając sytuację w której się dość już dawno temu znaleźliśmy. Nie licząc przy tym, że czeka Nas krótkoterminowy sprint, a pełnoprawny maraton.

Wróćmy więc do gry i skupmy się na zainteresowaniu nią nowego pokolenia.
(-) Maciej II, R.

Re: Ceremonia koronacji Jego Królewskiej Mości Macieja II

: 7 wrz 2019, 18:17
autor: Kancelaria Królewska
Po wysłuchaniu Mowy Tronowej Jego Królewskiej Mości Macieja II goście zaproszeni są do wspólnego świętowania na uroczystym bankiecie, który odbywa się w Sali Balowej Królewskiego Pałacu Ekhorn (link do sali na Discordzie).

Obrazek

Re: Ceremonia koronacji Jego Królewskiej Mości Macieja II

: 7 wrz 2019, 18:17
autor: Milan Trastamanta
Vivat Rex!

Re: Ceremonia koronacji Jego Królewskiej Mości Macieja II

: 7 wrz 2019, 18:18
autor: Karolina Aleksandra
Vivat Rex!

Re: Ceremonia koronacji Jego Królewskiej Mości Macieja II

: 7 wrz 2019, 18:19
autor: AFvTD
Vivat Rex!

Re: Ceremonia koronacji Jego Królewskiej Mości Macieja II

: 7 wrz 2019, 18:26
autor: Robert II Fryderyk
Vivat Rex! Vivat!

Re: Ceremonia koronacji Jego Królewskiej Mości Macieja II

: 7 wrz 2019, 18:42
autor: Christien van der Pohl
Vivat Rex!

Re: Ceremonia koronacji Jego Królewskiej Mości Macieja II

: 7 wrz 2019, 19:35
autor: Pio Maria de Medici
Vivat Rex!

Re: Ceremonia koronacji Jego Królewskiej Mości Macieja II

: 7 wrz 2019, 21:55
autor: Samuel Radziwiłł
Vivat Rex!!- wyszło z gardła obecnego na koronacji Podkanclerzego Radziwiłła