Strona 1 z 2

Ceremonia Koronacyjna Jego Królewskiej Mości Roberta II Fryderyka

: 26 sty 2019, 12:01
autor: Kancelaria Królewska
Obrazek

Sala Tronowa Pałacu Ekhorn. Tu odbywać się będzie uroczystość. Rozpoczęcie ceremonii o godzinie 19.00.

Na podwyższeniu przed królewskim tronem ułożone zostały berło oraz jabłko - insygnia władzy monarszej. Po ich prawicy zaś, na szlachetnej, purpurowej tkaninie, spoczywa królewska Korona, którą niezmiennie od dwudziestu lat koronują się kolejni, dreamlandzcy monarchowie.

Re: Ceremonia Koronacyjna Jego Królewskiej Mości Roberta II Fryderyka

: 26 sty 2019, 18:35
autor: Kancelaria Królewska
Sala Tronowa została otwarta i powoli zapełnia się gośćmi, którzy z bezpośredniej bliskości będą obserwować odbywającą się ceremonię. Przed chwilą przez salę przemknął Marszałek Dworu - Fryderyk hrabia Orański-Nassau, który będzie prowadził dzisiejszą uroczystość jako Mistrz Ceremonii. Wśród gości są także Seniorzy - Jej Królewska Wysokość Karolina Aleksandra i Ich Królewskie Wysokości Alfred oraz Edward II.

Re: Ceremonia Koronacyjna Jego Królewskiej Mości Roberta II Fryderyka

: 26 sty 2019, 19:01
autor: Kancelaria Królewska
Wasze Królewskie Wysokości, Szanowni Goście, Drodzy Państwo,

rozpoczynamy Uroczystą Ceremonię Koronacji Jego Królewskiej Mości Roberta II Fryderyka, w pierwszej kolejności wysłuchamy Hymnu Koronacyjnego. Proszę o powstanie.

Do hymnu!Re: Ceremonia Koronacyjna Jego Królewskiej Mości Roberta II Fryderyka

: 26 sty 2019, 19:17
autor: Kancelaria Królewska
Do Sali Tronowej dostojnym krokiem wniesiona zostaje Korona Królestwa. Marszałek Dworu Fryderyk Orański-Nassau w asyście ósemki oficerów Gwardii Królewskiej trzyma ją przed sobą na karmazynowej poduszce z aksamitu. Następnie to samo czyni dla pozostałych insygniów królewskich, to jest Berła Królewskiego, Jabłka Suwerena, Berła Sprawiedliwości oraz Miecza Królestwa. Po tej czynności staje przy stole ze wszystkimi insygniami po prawej stronie Tronu. Bogactwem zachwycają ceremonialne stroje, a wszyscy zgromadzeni oczekują wejścia do sali Jego Królewskiej Mości.

Re: Ceremonia Koronacyjna Jego Królewskiej Mości Roberta II Fryderyka

: 26 sty 2019, 19:18
autor: RIIF
Do Sali Tronowej wchodzi Król, wprowadzany przez Królów Seniorów. Staje sam na podwyższeniu Tronu. Stojąc, kieruje prawą dłoń w kierunku leżącej na stole Korony i składa przysięgę koronacyjną.

Obejmując Koronę Królestwa Dreamlandu przyrzekam uroczyście, iż będę strzegł niepodległości Królestwa i niepodzielności Jego ziem, będę czuwał nad Jego pomyślnością, bacząc, by przestrzegano Konstytucji i innych praw i sprawiedliwie je wykonywano, mając zawsze na względzie dobro mych poddanych jako wartość najwyższą.

Re: Ceremonia Koronacyjna Jego Królewskiej Mości Roberta II Fryderyka

: 26 sty 2019, 19:23
autor: Kancelaria Królewska
Mistrz Ceremonii z gracją podaje Królowi Miecz Królestwa i na znak dany przez Króla przypasowuje go Monarsze.

Re: Ceremonia Koronacyjna Jego Królewskiej Mości Roberta II Fryderyka

: 26 sty 2019, 19:28
autor: Aleksander
Prezes Sądu Królestwa odziany w czarną jedwabną togę ze złotymi oblamowaniami wolnym krokiem podszedł do monarchy i wręczył mu Berło Sprawiedliwości na znak władzy sądowniczej.

Re: Ceremonia Koronacyjna Jego Królewskiej Mości Roberta II Fryderyka

: 26 sty 2019, 19:29
autor: RIIF
Przyjmuję Berło Sprawiedliwości z rąk Prezesa Sądu Królestwa, unoszę je w górę prezentując zgromadzonym a następnie uroczyście przekazuję je z powrotem na ręce Prezesa Sądu Królewskiego, który stanął trzymając je oburącz pionowo do zakończenia ceremonii.

Re: Ceremonia Koronacyjna Jego Królewskiej Mości Roberta II Fryderyka

: 26 sty 2019, 19:34
autor: RIIF
Podchodzę do podwyższenia stojącego koło Tronu i uroczyście biorę w lewą dłoń Jabłko Suwerena, w prawą dłoń Berło Królewskie, prezentuję je zgromadzonym i zasiadam na Tronie.

Re: Ceremonia Koronacyjna Jego Królewskiej Mości Roberta II Fryderyka

: 26 sty 2019, 19:36
autor: Kancelaria Królewska
Na podwyższenie wchodzą Królowie Seniorzy, wspólnie niosąc Koronę. Trzymając Koronę nad głową Króla, wygłaszają formułę koronacji w kolejności odwrotnej do starszeństwa panowania.

Re: Ceremonia Koronacyjna Jego Królewskiej Mości Roberta II Fryderyka

: 26 sty 2019, 19:42
autor: Edward II
Przyjmij tę Koronę, Berło, Jabłko i inne symbole Monarszej godności i władzy, jako symboliczne świadectwa legalności Twej władzy w Królestwie.

Edward II, r. s.

Re: Ceremonia Koronacyjna Jego Królewskiej Mości Roberta II Fryderyka

: 26 sty 2019, 19:47
autor: Edward II
Panuj roztropnie, Robecie Fryderyku. Vivat Rex!

Re: Ceremonia Koronacyjna Jego Królewskiej Mości Roberta II Fryderyka

: 26 sty 2019, 19:48
autor: Karolina Aleksandra
Przyjmij tę Koronę, Berło, Jabłko i inne symbole Monarszej godności i władzy, jako symboliczne świadectwa legalności Twej władzy w Królestwie.

Karolina Aleksandra, r. s.

Re: Ceremonia Koronacyjna Jego Królewskiej Mości Roberta II Fryderyka

: 26 sty 2019, 19:51
autor: Fryderyk Orański-Nassau
Vivat JKM Robert II Fryderyk! Vivat Rex!

Re: Ceremonia Koronacyjna Jego Królewskiej Mości Roberta II Fryderyka

: 26 sty 2019, 19:52
autor: Karolina Aleksandra
Vivat Rex!

Karolina Aleksandra, r. s.

Re: Ceremonia Koronacyjna Jego Królewskiej Mości Roberta II Fryderyka

: 26 sty 2019, 19:52
autor: Alfred
Przyjmij tę Koronę, Berło, Jabłko i inne symbole Monarszej godności i władzy, jako symboliczne świadectwa legalności Twej władzy w Królestwie.
Alfred r.s.

Re: Ceremonia Koronacyjna Jego Królewskiej Mości Roberta II Fryderyka

: 26 sty 2019, 19:55
autor: Kancelaria Królewska
Jego Królewska Mość przystąpi teraz do wygłoszenia mowy tronowej.

Re: Ceremonia Koronacyjna Jego Królewskiej Mości Roberta II Fryderyka

: 26 sty 2019, 19:58
autor: RIIF
Wasze Królewskie Wysokości,
Dostojni Goście,
Obywatelki i Obywatele Królestwa Dreamlandu!


Zaszczytem dla Nas jest obejmować Królestwo Nasze we władanie, i prezentować się przed Wami w roli, o której nigdy nie marzyliśmy, której w najśmielszych ambicjach nie przewidywaliśmy. Raz jeszcze dziękujemy za zaufanie jakim obdarzyli Nas Seniorzy, i wierzymy, iż Naszą pracą przyniesiemy dobrobyt całemu Królestwu.

Dreamland, najstarsze i przez wiele lat najbardziej szanowane państwo Mikroświata, winno dołożyć wszelkich starań by swój mit odbudować i podtrzymywać. Pozwoliliśmy bowiem na to, żeby płomień przygasł, do domów naszych zakradły się cienie, a swady, zwady, vendetty przysłoniły nam prawdziwy cel. Ten cel jest prosty, i jest w naszym zasięgu. Dreamland jako centrum Mikroświata. Dreamland jako kraj pełen tradycji mikronazjonalizmu, ale i kraj nowoczesny. To są cele, które są osiągalne. Nie pozbędziemy się sporów i kłótni - te są wpisane w nasze charaktery, specyfikę naszego mikronacyjnego jestestwa. Ale możemy uczynić wszystko by spory te były dla nas i kraju naszego owocne i rozwijające. Aby takimi się stały winny być okraszone wzajemnym szacunkiem. Winny być konstruktywne. Winny być merytoryczne. Za dużo w nas nienawiści, pogardy - te uczucia niszczą nas, i niszczą nasz kraj. Porzućmy je, zróbmy to dziś.

Dreamland to kraj, który jest unikalny w skali Mikroświata. To tu panuje najszersza wolność słowa. To tu występuje realny spór ideowy. To tu każdy może spełniać swe marzenia i podejmować dowolną aktywność. To jest coś, co przez minionych dwadzieścia lat nas buduje i będzie budowało przez kolejne lata. Jako dreamlandzkiemu Królowi Naszym Celem i Odpowiedzialnością są właśnie działania, które do tego prowadzić będą. To na Naszych barkach spoczywa dbałość o to by Dreamland rósł, rozwijał się i wciąż był miejscem przyjaznym dla każdego. Przyrzekamy Wam przeto, że zrobimy co możemy by obietnicy tej dotrzymać.

Dreamland to miejsce, które winno być kuźnią idei, w którym dyskusje niczym miechy kuźni królewskich wykuwać będą nowe doktryny i nauki. To miejsce, które winno wspierać edukację, wolność dyskusji i przodować w biegłości sztuki sporu. Tylko i wyłącznie wówczas każdy kto przybędzie do Dreamlandu będzie mógł aktywnie włączyć się w życie Naszego Kraju i spleść z nim swe losy. Tylko i wyłącznie wówczas staniemy się na nowo atrakcyjną destynacją dla tych, którzy poszukują.

Dziś, w Nasze Święto, stojąc przed Wami wszystkimi, radujemy się, że mamy szansę, my wszyscy razem, wizję tę wcielać w życie, i zrobić wszystko by Dreamland był prawdziwym krajem marzeń, krajem w którym marzenia się spełniają. Vivat Dreamland!
Robertus Secundus Fredericus
Rex Dreamlandae

Re: Ceremonia Koronacyjna Jego Królewskiej Mości Roberta II Fryderyka

: 26 sty 2019, 20:02
autor: Maciej II
Vivat Rex!

Re: Ceremonia Koronacyjna Jego Królewskiej Mości Roberta II Fryderyka

: 26 sty 2019, 20:03
autor: Pio Maria de Medici
Vivat Rex! Vivat, Vivat, Vivat!