Prośba o ratyfikację umowy międzynarodowej (Federacja Nordacka)

Tutaj należy składać wnioski, prośby, oświadczenia i tym podobne pisma, skierowane do Jego Królewskiej Mości albo do Jego Dworu.
Awatar użytkownika
Robert II Fryderyk
król-senior
Posty: 1662
Rejestracja: 27 lis 2015, 18:56
NIM: 747065
user_herb: herb_kd_krolRCA
Kontakt:

Prośba o ratyfikację umowy międzynarodowej (Federacja Nordacka)

Post autor: Robert II Fryderyk »

Wasza Królewska Mość!

Z przyjemnością zwracam się do Waszej Królewskiej Mości z prośbą o ratyfikację niniejszego traktatu. Dzisiejsze rozmowy z Prezydentem von Tehen-Dżekiem napelniają mnie nadzieją, że stosunki między naszymi krajami czeka wiele dobrego.
TRAKTAT
o wzajemnym uznaniu i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych
pomiędzy Królestwem Dreamlandu a Federacją Nordacką
zawarty w Królewskim Stołecznym Mieście Dreamopolis w dniu 7 września 2019 roku

Wysokie Układające się Strony:
Jego Królewska Mość Maciej II, Król Dreamlandu, etc.,
w imieniu własnym oraz swoich sojuszniczych Królestw;
oraz
Jego Ekscelencja Alfred Fabian von Tehen-Dżek, Prezydent Federacji Nordackiej,
w imieniu własnym i Federacji Nordackiej;

zawierają w najlepszej wierze następujący Traktat o wzajemnym uznaniu i
nawiązaniu stosunków dyplomatycznych:
Art. 1.
1. Wysokie Układające się Strony uznają się niniejszym wzajemnie za
suwerenne państwa i podmioty prawa międzynarodowego.
2. Wysokie Układające się Strony wyrzekają się we wzajemnych stosunkach
używania jakiejkolwiek przemocy.

Art. 2.
1. Wysokie Układające się Strony nawiązują niniejszym stosunki
dyplomatyczne na szczeblu ambasadorów.
2. Wysokie Układające się Strony dopuszczają ustanowienie przedstawicielstwa Królestwa Dreamlandu w Federacji Nordackiej oraz przedstawicielstwa Federacji Nordackiej w Królestwie Dreamlandu.

Art. 3.
Wysoka Układająca się Strona wysyłająca swojego przedstawiciela obowiązana jest uprzednio wystąpić o agrement dla kandydata na ambasadora.

Art. 4.
1. Ambasadorowi przysługuje immunitet na terenie państwa przyjmującego.
2. W ramach immunitetu, na terytorium państwa przyjmującego, ambasador:
(1) nie podlega jurysdykcji karnej państwa przyjmującego;
(2) nie podlega jurysdykcji cywilnej państwa przyjmującego, chyba że sprawa dotyczy ich działalności niezwiązanej zupełnie z pełnioną misją, a sprawa dotyczy interesów prawnych osób trzecich, podległych jurysdykcji państwa przyjmującego;
(3) korzysta z swobody poruszania się po obszarze państwa przyjmującego;
(4) korzysta z prawa do reprezentowania interesów państwa wysyłającego, w sposób uznany przez nich za właściwy, w środkach masowego przekazu, w tym na państwowych kanałach komunikacji;
(5) nie jest zobowiązany do składania zeznań w charakterze świadka.
3. Wysokie Układające się Strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze dyplomatycznej spory wynikłe na tle postępowania ambasadorów, z zastrzeżeniem dopuszczalności drogi sądowej w sytuacji, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2.

Art. 5.
Jeśli pod wątpliwość poddaje się niewinność lub uczciwość ambasadora, państwo wysyłające ma obowiązek wszczęcia śledztwa.

Art. 6.
1. Ambasador może zrzec się immunitetu.
2. Wydalenie ambasadora z państwa przyjmującego następuje poprzez uznanie go za persona non grata.
3. W przypadku wydalenia ambasadora państwo przyjmujące zobowiązuje się do złożenia wyjaśnień i przedstawienia powodu wydalenia ambasadora państwa wysyłającego przed publicznym uznaniem za persona non grata.

Art. 7.
Wysokie Układające się Strony zobowiązują się wzajemnie do podejmowania działań zmierzających do rozwoju wzajemnych stosunków.

Art. 8.
1. Każda z Wysokich Układających się Stron może wypowiedzieć niniejszy traktat.
2. W przypadku wypowiedzenia niniejszego traktatu traci on swoją moc z upływem trzeciego dnia następującego po dniu notyfikacji wypowiedzenia traktatu drugiej Stronie.

Art. 9.
Traktat niniejszy wchodzi w życie z dniem ratyfikowania go przez Wysokie Układające się Strony.
Prezydent Federacji Nordackiej
/-/Alfred Fabian von Tehen-Dżek

Minister Spraw Zagranicznych Królestwa Dreamlandu
/-/ JKW Robert II Fryderyk
Robert II Fryderyk, r. s.
Jaki powinien być Nowy Dreamland? Manifest Nowej Ery Postalfredyzmu.

"Działania bez przedstawienia planu, propozycji nowych zasad jak ma to wyglądać. Słowem bez zasad i żadnego planu, a nawet informacji." — Julian/Laurencjusz at Afera, baridajski wieszcz narodowy.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Kancelaria Królewska”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość