Strona 1 z 1

Przysięgi szlacheckie

: 10 lut 2019, 00:23
autor: Fryderyk Orański-Nassau
Przyrzekam uroczyście, że będę służyć wiernie Królowi i całemu Królestwu szerząc Ich wielkość i chwałę, oraz że w moim postępowaniu nie uczynię niczego, co uchybiałoby nadanej mi godności markiza.

Re: Przysięgi szlacheckie

: 10 lut 2019, 21:36
autor: Florian von Stettin
Przyrzekam uroczyście, że będę służyć wiernie Królowi i całemu Królestwu szerząc Ich wielkość i chwałę, oraz że w moim postępowaniu nie uczynię niczego, co uchybiałoby nadanej mi godności barona.