Świetlisty Zakon Nowego Eonu

Związek wyznaniowy erbeistów w Królestwie Dreamlandu.
Awatar użytkownika
Casimir van Oranje-Nassau
Posty: 468
Rejestracja: 8 lip 2016, 12:30
Numer GG: 64651462
NIM: 509236
Lokalizacja: Geldberg (Unia Saudadzka)
Kontakt:

Świetlisty Zakon Nowego Eonu

Post autor: Casimir van Oranje-Nassau »

Obrazek

Umiłowani wierni prawdziwej erbeickiej wiary!
Dreamlandczycy!
Ludy i Narody Mikroświata!


Zło, niczym chwast zasiany przez złego boga, który zbuntował się przeciwko Erbesowi, pleni się bez ustanku po całym Mikroświecie, oddalając v-ludzkość od pierwotnego, bożego porządku, jaki zburzony został, kiedy zakończona została epoka zgody ludzi i bogów. Pollin zawładnięty jest przez siły, które służą złu, służą temu, który odwrócił się od Erbesa i jemu wiernych bogów.

Czas, by stworzyć gwardię tych, którzy będą walczyć w imię światłości przeciwko mrokom zła, którzy będą walczyć w imię Erbesa przeciwko tym, którzy się jemu sprzeciwili. Niechaj pochłonie ich ogień, w który oni sami i ich władca wpędzili ludzkość, niechaj miecz światła oświetli nam drogę przez zaprowadzoną przez nich ciemność.

Aby zatem uczynić zadość woli bogów, w dniu dzisiejszym utworzony zostaje Świetlisty Zakon Nowego Eonu, który będzie stanowił zbrojne ramię świętego Kościoła Odrodzenia. Wzywam dziś wszystkich, którzy czują w sobie wezwanie od bogów do walki z siłami zła, którzy są gotowi walczyć w imię Tego, który już wkrótce powróci na świat ludzi i osądzi tych, którzy stoją po drugiej stronie barykady — nasza walka to wspólna walka całej wiernej bogom ludzkości przeciwko tym, którzy chcą nas zniszczyć, którzy chcą nas wpędzić w bezkresną otchłań ciemności.

Oprócz aspektu militarnego działalności Zakon będzie również zajmował się szeroko rozumianą mistyką erbeicką, nawiązywaniem łączności między ludźmi a bogami czy komunikowaniem się z duchami przodków żyjących dziś w Ethberii, gdzie i my się znajdziemy, jeśli nie ustaniemy w naszej świętej walce. Naszym celem jest odkrywanie wiedzy duchowej, jaka została nam powierzona przez Erbesa, kiedy ten stworzył świat i człowieka. Dlatego też, aby do najwyższych struktur Zakonu nie dostały się osoby wrogie boskiemu porządkowi, ścieżka, jaką przebyć musiał będzie adept będzie podzielona na wiele stopni, a ostatnim z nich będzie absolutne wtajemniczenie, dostępne tylko tym, którzy autentycznie osiągną pełną jedność ze światem bogów.

Tymczasowo Zakon będzie mieć swą siedzibę w jednej z komnat zamku w Geldbergu. Niebawem poczynione zostaną jednak starania mające na celu zakup ziemi dla Świetlistego Zakonu na własność. Nakaz założenia Zakonu został nam dany przez bogów. Niechaj zatem Oni prowadzą nas traktem światłości ku ostatecznemu zwycięstwu!
(-) Casimir Johannes Maximiliaan Oranje-Nassau
Chorąży Światła Kościoła Odrodzenia

Awatar użytkownika
Casimir van Oranje-Nassau
Posty: 468
Rejestracja: 8 lip 2016, 12:30
Numer GG: 64651462
NIM: 509236
Lokalizacja: Geldberg (Unia Saudadzka)
Kontakt:

Re: Świetlisty Zakon Nowego Eonu

Post autor: Casimir van Oranje-Nassau »

Na odezwę w geldberdzkim zamku stawiło się około 1200 żołnierzy, którzy podzieleni zostali na 8 chorągwi. Wniosek o rejestrację tychże sił został już złożony na ręce Jego Książęcej Wysokości.

Po powrocie prezesa Zakładów Zbrojeniowych "Bombardier" poczynione zostaną starania na rzecz zakupu tamże uzbrojenia dla wojsk Zakonu, a także okrętów, które stanowić będą flotę ŚZNE. W tym celu ze środków Kościoła Odrodzenia na konto Zakonu przelane zostało 50.000 D.

Awatar użytkownika
Casimir van Oranje-Nassau
Posty: 468
Rejestracja: 8 lip 2016, 12:30
Numer GG: 64651462
NIM: 509236
Lokalizacja: Geldberg (Unia Saudadzka)
Kontakt:

Re: Świetlisty Zakon Nowego Eonu

Post autor: Casimir van Oranje-Nassau »

Do zamku w Geldbergu przybywają coraz liczniejsze rzesze erbeistów, którzy postanowili przyłączyć się do Świetlistego Zakonu. W związku z tym postanowiono o zwiększeniu liczebności każdej chorągwi ze 150 żołnierzy do 250. W Kancelarii Książęcej złożony został także wniosek w sprawie rejestracji piętnastu nowych chorągwi, w których umieszczonych będzie łącznie 3750 nowych rekrutów. Oznacza to, że łącznie Świetlisty Zakon Nowego Eonu wejdzie w posiadanie 23 chorągwi o łącznej liczebności 5750 żołnierzy.

Czynione są również starania na rzecz osiągnięcia przez Zakon samowystarczalności. Chorąży Światła podjął decyzję o najęciu miejskich rzemieślników z Geldbergu do wykonania uzbrojenia dla żołnierzy Zakonu. Najęto także najwybitniejszych inżynierów i budowniczych okrętów pracujących w porcie Avis do stworzenia okrętów dla floty ŚZNE.

Awatar użytkownika
Casimir van Oranje-Nassau
Posty: 468
Rejestracja: 8 lip 2016, 12:30
Numer GG: 64651462
NIM: 509236
Lokalizacja: Geldberg (Unia Saudadzka)
Kontakt:

Re: Świetlisty Zakon Nowego Eonu

Post autor: Casimir van Oranje-Nassau »

W związku z przedłużającą się procedurą zakupu ziemi dla Świetlistego Zakonu i potrzebą pilnego zakwaterowania nowych rekrutów, kasztelan Permenii podjął decyzję o wydzierżawieniu ŚZNE 1455 hektarów ziemi w Kasztelanii za symboliczną opłatą jednego dreama miesięcznie. Umowa dzierżawy będzie obowiązywać do czasu sfinalizowania zakupu przez Zakon ziemi poza Permenią na własność.

Awatar użytkownika
Casimir van Oranje-Nassau
Posty: 468
Rejestracja: 8 lip 2016, 12:30
Numer GG: 64651462
NIM: 509236
Lokalizacja: Geldberg (Unia Saudadzka)
Kontakt:

Re: Świetlisty Zakon Nowego Eonu

Post autor: Casimir van Oranje-Nassau »

W całym Dreamlandzie prowadzona jest intensywna akcja werbunkowa rekrutów do Świetlistego Zakonu. We wszystkich większych miastach, zwłaszcza tych, w których istnieje znaczna liczba erbeistów, wywieszane są plakaty propagandowe oraz ulotki kierowane do śmiertelników. Skutkuje to coraz większą liczbą nowych członków Zakonu, co z kolei wymusiło zmiany organizacyjne w strukturach wojskowych ŚZNE. Odtąd każda chorągiew liczyć będzie 500 żołnierzy, podzielonych na nowe jednostki taktyczne — centurie, z których każda liczyć będzie setkę żołnierzy. Cała armia Zakonu składa się z 23 chorągwi, a więc całkowita liczebność jego wojsk wynosi na chwilę obecną 11500 żołnierzy.

Awatar użytkownika
Casimir van Oranje-Nassau
Posty: 468
Rejestracja: 8 lip 2016, 12:30
Numer GG: 64651462
NIM: 509236
Lokalizacja: Geldberg (Unia Saudadzka)
Kontakt:

Re: Świetlisty Zakon Nowego Eonu

Post autor: Casimir van Oranje-Nassau »

W dniu dzisiejszym zakończyła się produkcja uzbrojenia dla wojsk Zakonu. Ok. dwóch trzecich wojsk stanowią żołnierze uzbrojeni w piki, na których wyposażeniu znajdują się także szpady przydatne w bezpośrednim starciu. Pozostałą część wojska stanowią muszkieterowie wyposażeni w broń palną umożliwiającą strzelanie z szybkością jednego strzału na trzy minuty. Podobnie jak pikinierzy, muszkieterowie uzbrojeni są także w szpady przydatne w bezpośredniej walce. Skonstruowano także sześć dział artyleryjskich zwanych kolubrynami, które stosowane będą do niszczenia fortyfikacji wroga.

Oprócz tego, zdecydowano o ustanowieniu większej jednostki taktycznej zwanej legionem, który składać się będzie z czterech chorągwi, a więc dwóch tysięcy żołnierzy. Oto, jak przedstawia się struktura organizacyjna wojsk Zakonu:

Obrazek

Świetlisty Zakon Nowego Eonu
STRUKTURA ORGANIZACYJNA WOJSK
[list][*][b]I Legion Zakonu (łącznie: 1400 pikinierów, 600 muszkieterów)[/b] [list][*]1. Chorągiew Zakonu [list][*]3 centurie pikinierów [*]2 centurie muszkieterów[/list] [*]2. Chorągiew Zakonu [list][*]3 centurie pikinierów [*]2 centurie muszkieterów[/list] [*]3. Chorągiew Zakonu [list][*]4 centurie pikinierów [*]1 centuria muszkieterów[/list] [*]4. Chorągiew Zakonu [list][*]4 centurie pikinierów [*]1 centuria muszkieterów[/list][/list] [*][b]II Legion Zakonu (łącznie: 1400 pikinierów, 600 muszkieterów)[/b] [list][*]5. Chorągiew Zakonu [list][*]3 centurie pikinierów [*]2 centurie muszkieterów[/list] [*]6. Chorągiew Zakonu [list][*]3 centurie pikinierów [*]2 centurie muszkieterów[/list] [*]7. Chorągiew Zakonu [list][*]4 centurie pikinierów [*]1 centuria muszkieterów[/list] [*]8. Chorągiew Zakonu [list][*]4 centurie pikinierów [*]1 centuria muszkieterów[/list][/list] [*][b]III Legion Zakonu (łącznie: 1300 pikinierów, 700 muszkieterów)[/b] [list][*]9. Chorągiew Zakonu [list][*]3 centurie pikinierów [*]2 centurie muszkieterów[/list] [*]10. Chorągiew Zakonu [list][*]3 centurie pikinierów [*]2 centurie muszkieterów[/list] [*]11. Chorągiew Zakonu [list][*]3 centurie pikinierów [*]2 centurie muszkieterów[/list] [*]12. Chorągiew Zakonu [list][*]4 centurie pikinierów [*]1 centuria muszkieterów[/list][/list][/list]
[list][*][b]IV Legion Zakonu (łącznie: 1300 pikinierów, 700 muszkieterów)[/b] [list][*]13. Chorągiew Zakonu [list][*]3 centurie pikinierów [*]2 centurie muszkieterów[/list] [*]14. Chorągiew Zakonu [list][*]3 centurie pikinierów [*]2 centurie muszkieterów[/list] [*]15. Chorągiew Zakonu [list][*]3 centurie pikinierów [*]2 centurie muszkieterów[/list] [*]16. Chorągiew Zakonu [list][*]4 centurie pikinierów [*]1 centuria muszkieterów[/list][/list] [*][b]V Legion Zakonu (łącznie: 1100 pikinierów, 600 muszkieterów, 3 kolubryny)[/b] [list][*]17. Chorągiew Zakonu [list][*]3 centurie pikinierów [*]2 centurie muszkieterów[/list] [*]18. Chorągiew Zakonu [list][*]3 centurie pikinierów [*]2 centurie muszkieterów[/list] [*]19. Chorągiew Zakonu [list][*]4 centurie pikinierów [*]1 centurie muszkieterów[/list] [*]20. Chorągiew Zakonu [list][*]1 centuria pikinierów [*]1 centuria muszkieterów [*]3 baterie artylerii[/list][/list] [*][b]VI Legion Zakonu (łącznie: 800 pikinierów, 400 muszkieterów, 3 kolubryny)[/b] [list][*]21. Chorągiew Zakonu [list][*]3 centurie pikinierów [*]2 centurie muszkieterów[/list] [*]22. Chorągiew Zakonu [list][*]4 centurie pikinierów [*]1 centuria muszkieterów[/list] [*]23. Chorągiew Zakonu [list][*]1 centuria pikinierów [*]1 centuria muszkieterów [*]3 baterie artylerii[/list][/list][/list]
[/justify]

Awatar użytkownika
Casimir van Oranje-Nassau
Posty: 468
Rejestracja: 8 lip 2016, 12:30
Numer GG: 64651462
NIM: 509236
Lokalizacja: Geldberg (Unia Saudadzka)
Kontakt:

Re: Świetlisty Zakon Nowego Eonu

Post autor: Casimir van Oranje-Nassau »

Informuję, iż zakończona została budowa floty Zakonu. Wśród okrętów posiadanych przez Świetlisty Zakon Nowego Eonu znajdują się trzy galeony, każdy o wyporności 300 ton, oraz dwanaście mniejszych okrętów transportowych, każdy o wyporności 120 ton. Flota ta zdolna jest do dalekich wypraw oceanicznych i może przetransportować armię Zakonu w praktycznie dowolne miejsce na Pollinie. Wniosek o rejestrację tych sił został już złożony na ręce Jego Książęcej Mości.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13184
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: Świetlisty Zakon Nowego Eonu

Post autor: Daniel von Witt »

Gdzie aktualnie znajduje się Pańska flota? Pozostała u wybrzeży Kugarii czy udała się w inne miejsce?

(-) Daniel von Witt

Awatar użytkownika
Casimir van Oranje-Nassau
Posty: 468
Rejestracja: 8 lip 2016, 12:30
Numer GG: 64651462
NIM: 509236
Lokalizacja: Geldberg (Unia Saudadzka)
Kontakt:

Re: Świetlisty Zakon Nowego Eonu

Post autor: Casimir van Oranje-Nassau »

Obecnie flota Świetlistego Zakonu Nowego Eonu przebywa na Nordacie zacumowana przy brzegu ziemi niczyjej.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13184
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: Świetlisty Zakon Nowego Eonu

Post autor: Daniel von Witt »

Wasze okręty wracają już z wojny. Kiedy będą w Avis? Jakie macie straty? Jak bardzo wojna w Kugarii wpłynęła na stany etatowe wyżej wymienionych jednostek?

(-) Daniel von Witt
Książę Furlandii i Luindoru

Awatar użytkownika
Casimir van Oranje-Nassau
Posty: 468
Rejestracja: 8 lip 2016, 12:30
Numer GG: 64651462
NIM: 509236
Lokalizacja: Geldberg (Unia Saudadzka)
Kontakt:

Re: Świetlisty Zakon Nowego Eonu

Post autor: Casimir van Oranje-Nassau »

Informuję, iż w dniu dzisiejszym okręty z żołnierzami Świetlistego Zakonu Nowego Eonu zjawiły się w porcie Avis.

Całkowitą liczbę zabitych lub zaginionych szacuje się na 6900 ludzi. Zakon zmobilizował jednak w Tuyuhun około 6000 nowych żołnierzy tamtejszego pochodzenia, którzy najpewniej zostaną skierowani do garnizonu w zakonnej kolonii na Nordacie. Stan etatowy zaktualizuję, kiedy będę miał nieco więcej czasu na zajęcie się samym Zakonem.

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
Posty: 13184
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
NIM: 877416
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: Świetlisty Zakon Nowego Eonu

Post autor: Daniel von Witt »

Czy dzielni żołnierze Zakonu, którzy polegli na polach bitew daleko za oceanami, zostali pochowani tam, czy ich ciała zostały bądź też zostaną sprowadzone do kraju? Myślę, że dobrze byłoby utworzenie cmentarza wojennego na naszej ziemi, niż gdzieś tam daleko stąd. Ta nekropolia mogłaby stać się jednym z kolejnych obiektów erbeickiego wyznania na mapie Unii.

(-) Daniel von Witt
Książę Furlandii i Luindoru

Awatar użytkownika
Casimir van Oranje-Nassau
Posty: 468
Rejestracja: 8 lip 2016, 12:30
Numer GG: 64651462
NIM: 509236
Lokalizacja: Geldberg (Unia Saudadzka)
Kontakt:

Re: Świetlisty Zakon Nowego Eonu

Post autor: Casimir van Oranje-Nassau »

Ciała poległych żołnierzy Zakonu również zostały przewiezione na tychże okrętach z powrotem do kraju. Utworzenie cmentarza wojennego na ziemi dreamlandzkiej to dobry pomysł. Tak właśnie prawdopodobnie zostanie uczynione.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Kościół Odrodzenia”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość