Strona 1 z 2

[Przyjęte] Projekt Ustawy ws. utworzenia Armii Scholandzkiej, oraz rozwiązania Gwardii Ludowej.

: 8 paź 2019, 22:17
autor: Erwin von Beckendorff
Szanowni,

Zgłaszam projekt Ustawy ws. utworzenia Armii Scholandzkiej, oraz rozwiązania Gwardii Ludowej.
Ustawy o utworzeniu Armii Scholandzkiej, oraz rozwiązaniu Gwardii Ludowej.

Art. 1.
Armia Scholandzka jest agendą rządową Królestwa Scholandii odpowiadającą za politykę obronną, siły zbrojne oraz koordynację wysiłku wojennego.

Art. 2.
1. Na czele Armii Scholandzkiej stoi Wicekról lub wskazany przez niego żołnierz służby czynnej.
2. Dowódca Armii Scholandzkiej:
a. Przyjmuje i zwalnia ze służby żołnierzy;
b. Określa wewnętrzną organizację Armii Scholandzkiej;
c. Określa poziom gotowości Armii Scholandzkiej w czasie pokoju;
d. Wydaje rozkazy żołnierzom Armii Scholandzkiej;
e. Koordynuje współpracę z siłami zbrojnymi Królestwa Dreamlandu;
f. Określa żołd żołnierzy Armii Scholandzkiej;
g. Zapewnia wyposażenie i zaopatrzenie Armii Scholandzkiej w drodze zamówień publicznych bądź przetargów.
h. Wypełnia inne obowiązki zgodnie z obowiązującym prawem.

Art. 3.
1. Armia Scholandzka zatrudnia obywateli Królestwa jako żołnierzy służby czynnej lub żołnierzy rezerwy.
2. Żołnierze służby czynnej pełnią ciągłą służbę na wskazanych przez Dowódcę stanowiskach.
3. Żołnierze rezerwy nie pełnią służby w trybie ciągłym, pozostają jednak gotowi do jej podjęcia na rozkaz Dowódcy. Czas służby żołnierza rezerwy nie może przekraczać 3 dni w miesiącu. W stanie najwyższej gotowości czas służby dla żołnierzy rezerwy nie jest ograniczony.
4. W stanie mobilizacji wojennej wszyscy żołnierze rezerwy są automatycznie przenoszeni do służby czynnej. Dowódca ustanawia model mobilizacyjny, wskazując stanowiska i jednostki przeznaczenia dla żołnierzy rezerwy.
5. W stanie mobilizacji wojennej w skład Armii Scholandzkiej powoływani są wszyscy obywatele Królestwa Scholandii.

Art. 4.
1.Żołnierzom Armii Scholandzkiej przysługują wynagrodzenia miesięczne. Żołd przysługujący żołnierzom to:
a. Żołnierzom służby czynnej – 1 stawka żołdu.
b. Żołnierzom rezerwy - ¼ stawki żołdu.
2. Dowódca Armii Scholandzkiej może postanowić o przyznaniu premii wyróżniającym się żołnierzom służby czynnej. W ciągu miesiąca kwota premii nie może przekroczyć 2 stawek żołdu.

Art. 5.
Dopuszcza się funkcjonowanie innych niż Armia Scholandzka formacji zbrojnych i paramilitarnych pod zarządem jednostek administracji terytorialnej Królestwa a także formacji paramilitarnych pod zarządem prywatnym. W przypadku ogłoszenia stanu mobilizacji wojennej formacje te zostają podporządkowane Armii Scholandzkiej. Wicekról może, biorąc pod uwagę interes i bezpieczeństwo Królestwa nakazać rozwiązanie takich formacji.

Art. 6.
1. Armia Scholandzka w stanie pokoju funkcjonuje na jednym z trzech poziomów:
a. Stan gotowości zwykłej – rozumiany jako wyjściowy poziom braku istotnego zagrożenia dla Królestwa;
b. Stan podwyższonej gotowości – ogłaszany w sytuacji pojawienia się istotnego zagrożenia dla Królestwa;
c. Stan najwyższej gotowości – ogłaszany w sytuacji bezpośredniego zagrożenia wybuchem wojny bądź konfliktu.
2. W przypadku wejścia przez Królestwo Dreamlandu w stan wojny, bądź w przypadku bezpośredniego nim zagrożenia ogłasza się stan mobilizacji wojennej. Ogłoszenie mobilizacji wojennej następuje w wspólną decyzją Premiera Scholandii i Wicekróla.

Art. 7.
Ustawa o Gwardii Ludowej z dnia 18 września 2017r. traci swą moc obowiązującą z dniem ogłoszenia

Art. 8
W momencie ogłoszenia wszystkie jednostki Gwardii Ludowej zostają automatycznie wcielone do Armii Scholandzkiej.

Art. 8.
Ustawa wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.
Proszę Wicekróla o jak najszybsze rozpoczęcie obrad, a Szanownych Panów o jak najszybsze głosowanie. Jest to sprawa najwyższej wagi - mamy groźbę inwazjii ze strony Sarmackiej, a Scholandia musi się jakoś bronić.

Re: Projekt Ustawy ws. utworzenia Armii Scholandzkiej, oraz rozwiązania Gwardii Ludowej.

: 8 paź 2019, 22:19
autor: Stanisław Dmowski
Przyjmuję projekt pod obrady. Proszę obywateli o zabranie głosu, jednocześnie namawiając do głosów szybkich i konkretnych. Czas nagli!

Re: Projekt Ustawy ws. utworzenia Armii Scholandzkiej, oraz rozwiązania Gwardii Ludowej.

: 8 paź 2019, 22:57
autor: Andy Sky
Głosuję za przyjęciem ustawy.

Re: Projekt Ustawy ws. utworzenia Armii Scholandzkiej, oraz rozwiązania Gwardii Ludowej.

: 9 paź 2019, 06:16
autor: Stanisław Dmowski
Jak narazie nie ma jeszcze głosowania a zbieramy opinie od obywateli. Zachęcam do nich.

Re: Projekt Ustawy ws. utworzenia Armii Scholandzkiej, oraz rozwiązania Gwardii Ludowej.

: 9 paź 2019, 08:03
autor: August von H-Sparasan
Głosuję za.

Re: Projekt Ustawy ws. utworzenia Armii Scholandzkiej, oraz rozwiązania Gwardii Ludowej.

: 9 paź 2019, 08:10
autor: Erwin von Beckendorff
Panie de La Sparasan, głosowania jeszcze nie ma :) zachęcam do dyskusji i/lub zgłaszania poprawek.

Re: Projekt Ustawy ws. utworzenia Armii Scholandzkiej, oraz rozwiązania Gwardii Ludowej.

: 9 paź 2019, 08:17
autor: Aleksander
Z pewnym ubolewaniem dostrzegam, iż obw. von Beckendorff tworzy instytucję rzekomo rządową bez konsultacji z tymże.

Re: Projekt Ustawy ws. utworzenia Armii Scholandzkiej, oraz rozwiązania Gwardii Ludowej.

: 9 paź 2019, 08:30
autor: Erwin von Beckendorff
Utworzenie ustawy było konsultowane z Wicekrólem Scholandii, który jest jednocześnie premierem - szefem rządu Scholandii.
Armia Scholandzka jest agendą rządową Królestwa Scholandii [...]

Re: Projekt Ustawy ws. utworzenia Armii Scholandzkiej, oraz rozwiązania Gwardii Ludowej.

: 9 paź 2019, 08:35
autor: Stanisław Dmowski
Miło patrzeć, jak młody utarł noska.

Przypominam, to debata, potrwa ona do wieczora!

Re: Projekt Ustawy ws. utworzenia Armii Scholandzkiej, oraz rozwiązania Gwardii Ludowej.

: 9 paź 2019, 08:50
autor: Aleksander
Proponuję zatem uściślić, iż chodzi o rząd Królestwa Scholandii, gdyż obecny przepis jest co najmniej dwuznaczny.

Re: Projekt Ustawy ws. utworzenia Armii Scholandzkiej, oraz rozwiązania Gwardii Ludowej.

: 9 paź 2019, 09:04
autor: Erwin von Beckendorff
Armia Scholandzka jest agendą rządową Królestwa Scholandii [...]
Jak to bardziej uściślić? Rozumiem że "agenda rządowa Królestwa Scholandii" może również znaczyć "agenda rządowa Królestwa Dreamlandu"?

Re: Projekt Ustawy ws. utworzenia Armii Scholandzkiej, oraz rozwiązania Gwardii Ludowej.

: 9 paź 2019, 16:52
autor: August von H-Sparasan
الوـس pisze: 9 paź 2019, 08:17 Z pewnym ubolewaniem dostrzegam, iż obw. von Beckendorff tworzy instytucję rzekomo rządową bez konsultacji z tymże.
Służącą rządowi, co nie znaczy, że jemu podległa.
To może być wojsko prywatne działające dla rządu.

Re: Projekt Ustawy ws. utworzenia Armii Scholandzkiej, oraz rozwiązania Gwardii Ludowej.

: 9 paź 2019, 20:15
autor: Stanisław Dmowski
Jako że czas nagli, przechodzimy do głosowania.

Karta do głosowania
1. Stanisław Dmowski
2. Hans von Eichenblatt
3. Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar
4. Mat Max von Salvepol
5. Andy Sky
6. Augusto de la Sparasan
7. Milan Trastamanta
8. Antoni Moskwicz
9. Erwin von Beckendorff
Proszę o uzupełnienie swoimi głosami karty!!!

Re: [Trwa głosowanie] Projekt Ustawy ws. utworzenia Armii Scholandzkiej, oraz rozwiązania Gwardii Ludowej.

: 9 paź 2019, 20:21
autor: August von H-Sparasan
Głosuję za.

Re: [Trwa głosowanie] Projekt Ustawy ws. utworzenia Armii Scholandzkiej, oraz rozwiązania Gwardii Ludowej.

: 9 paź 2019, 20:33
autor: Andy Sky
Za

Re: Projekt Ustawy ws. utworzenia Armii Scholandzkiej, oraz rozwiązania Gwardii Ludowej.

: 9 paź 2019, 20:58
autor: Erwin von Beckendorff
Karta do głosowania
1. Stanisław Dmowski
2. Hans von Eichenblatt
3. Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar
4. Mat Max von Salvepol
5. Andy Sky
6. Augusto de la Sparasan
7. Milan Trastamanta
8. Antoni Moskwicz
9. Erwin von Beckendorff ZA

Re: Projekt Ustawy ws. utworzenia Armii Scholandzkiej, oraz rozwiązania Gwardii Ludowej.

: 9 paź 2019, 21:07
autor: Erwin von Beckendorff
Karta do głosowania
1. Stanisław Dmowski
2. Hans von Eichenblatt
3. Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar
4. Mat Max von Salvepol
5. Andy Sky ZA
6. Augusto de la Sparasan ZA
7. Milan Trastamanta
8. Antoni Moskwicz
9. Erwin von Beckendorff ZA
Pozwoliłem sobie wypełnić za kolegów, dla zachowania formalności.

Re: [Trwa głosowanie] Projekt Ustawy ws. utworzenia Armii Scholandzkiej, oraz rozwiązania Gwardii Ludowej.

: 10 paź 2019, 12:07
autor: Antoni Moskwicz
Karta do głosowania
1. Stanisław Dmowski
2. Hans von Eichenblatt
3. Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar
4. Mat Max von Salvepol
5. Andy Sky ZA
6. Augusto de la Sparasan ZA
7. Milan Trastamanta
8. Antoni Moskwicz ZA
9. Erwin von Beckendorff ZA
Trzeba się bronić.

Re: [Trwa głosowanie] Projekt Ustawy ws. utworzenia Armii Scholandzkiej, oraz rozwiązania Gwardii Ludowej.

: 10 paź 2019, 17:57
autor: Stanisław Dmowski
Karta do głosowania
1. Stanisław Dmowski ZA
2. Hans von Eichenblatt
3. Jezus Pedael Ipanienko-Ingawaar
4. Mat Max von Salvepol
5. Andy Sky ZA
6. Augusto de la Sparasan ZA
7. Milan Trastamanta
8. Antoni Moskwicz ZA
9. Erwin von Beckendorff ZA

Re: [Trwa głosowanie] Projekt Ustawy ws. utworzenia Armii Scholandzkiej, oraz rozwiązania Gwardii Ludowej.

: 10 paź 2019, 23:40
autor: Erwin von Beckendorff
Wicekrólu,

W związku z uzyskaniem wymaganej większości, proponuję zakończyć głosowanie i ogłosić tą ustawę.
Sprawa jest najwyższej wagi i powinniśmy działać szybko.