Fundusze rządowe na Twój start - miejsce na wnioski

Rząd Królewski ustala politykę państwa oraz, przy pomocy administracji rządowej, wciela ją w życie i zapewnia wykonanie praw federalnych.
Awatar użytkownika
Daniel von Witt
deputowany
Posty: 12558
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Fundusze rządowe na Twój start - miejsce na wnioski

Post autor: Daniel von Witt » 8 wrz 2017, 13:54

Obrazek
Złóż wniosek o dofinansowanie!
O jaką pomoc finansową możesz się ubiegać?
 • Zapomoga startowa - 15.000 D
  Zapomogę startową może otrzymać obywatel Królestwa Dreamlandu w ciągu 3 miesięcy od wpisu do Centralnego Rejestru Mieszkańców.

  Wzór wniosku o zapomogę:
  Imię i nazwisko wnioskodawcy:
  NIM:
  Do
  (podać imię i nazwisko ministra ds. wewnętrznych)
  WNIOSEK

  (podać imię i nazwisko osoby wnoszącej o zapomogę) wnosi o przyznanie zapomogi w kwocie 15.000 D.

  ...........
  (podpis wnioskodawcy)
  [*]Stypendium aktywizacyjne - 25.000 D
  Stypendium aktywizacyjne może otrzymać obywatel Królestwa Dreamlandu w ciągu 3 miesięcy od wpisu do Centralnego Rejestru Mieszkańców. Stypendium może być przyznane za osiągnięcia na polu aktywizacji i integracji społecznej obywatela, które polegałyby na wykonaniu prac społecznych. Tymi pracami mogłyby być: zorganizowanie wydarzenia, przeprowadzenie projektu, stworzenie dzieł lub innych dóbr, które nie są przedmiotem sprzedaży. Jeżeli masz pomysł na swój start i chcesz zainteresować tym opinię publiczną - otrzymasz za swoje działania stypendium. Wniosek o stypendium można złożyć po realizacji pracy!

  Wzór wniosku o stypendium:
  Imię i nazwisko wnioskodawcy:
  NIM:

  Do
  (podać imię i nazwisko ministra ds. wewnętrznych)
  WNIOSEK

  (podać imię i nazwisko osoby wnoszącej o stypendium aktywizacyjne) wnosi o przyznanie stypendium aktywizacyjnego w wysokości 25.000 D. Wniosek uzasadniam podając linki do wykonanej przeze mnie pracy: (podać linki do miejsc przeprowadzenia pracy i uzyskanych osiągnięć na polu aktywizacji i integracji społecznej).

  ...........
  (podpis wnioskodawcy)
  [*]Dotacja na podjęcie pierwszej działalności gospodarczej - max 50.000 D
  Dotację na podjęcie pierwszej działalności gospodarczej może otrzymać obywatel Królestwa, który wpisał się do Centralnego Rejestru Mieszkańców w ciągu 3 ostatnich miesięcy i który podejmuje działalność gospodarczą. Obywatel sam ustala ile pieniędzy potrzebuje i na jakie wydatki.

  Środki z dotacji można przeznaczyć na: zakup środków trwałych (np. grunty, budynki), dóbr i usług związanych z podjęciem i rozruchem działalności.
  Środków z dotacji nie można przeznaczyć na: oszczędności, papiery wartościowe i inwestycje w inne przedsiębiorstwa.

  Środki z dotacji muszą być wydane w ciągu 1 miesiąca od jej przyznania. Z dotacji należy się rozliczyć, a jeśli środków nie wyda się w całości lub wyda w nieprawidłowy sposób - należy je zwrócić.

  Wzór wniosku o dotację:
  Imię i nazwisko wnioskodawcy:
  NIM:

  Do
  (podać imię i nazwisko ministra ds. wewnętrznych)
  WNIOSEK

  (podać imię i nazwisko osoby wnoszącej o dotację na podjęcie pierwszej działalności gospodarczej) wnosi o przyznanie dotacji na podjęcie pierwszej działalności gospodarczej w wysokości (podać kwotę, ale nie więcej jak 50.000 D). Środki z dotacji zamierzam wykorzystać na (podać rodzaje wydatków) w ciągu 1 miesiąca od przyznania dotacji. Oświadczam, że w razie niewykorzystania środków lub wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem zobowiązuję się do zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

  Nazwa przedsiębiorstwa:
  NIFI:

  ...........
  (podpis wnioskodawcy)
Gdzie składać wnioski?
Wszystkie wnioski o pomoc finansową na start należy składać w tym wątku!
[/justify]

Awatar użytkownika
Sebastian von Kroll
Posty: 34
Rejestracja: 2 paź 2017, 19:32
Kontakt:

Re: Fundusze rządowe na Twój start - miejsce na wnioski

Post autor: Sebastian von Kroll » 5 paź 2017, 22:29

Imię i nazwisko wnioskodawcy: Sebastian von Kroll
NIM: 552653


Do
Daniela von Witt'a


WNIOSEKSebastian von Kroll wnosi o przyznanie zapomogi w kwocie 15.000 D.


SvK
(podpis wnioskodawcy)

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
deputowany
Posty: 12558
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: Fundusze rządowe na Twój start - miejsce na wnioski

Post autor: Daniel von Witt » 5 paź 2017, 22:34

Zapomogę przyznano. Zostanie wpłacona na Pańskie konto w najbliższych minutach.

(-) Daniel von Witt
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Awatar użytkownika
Sebastian von Kroll
Posty: 34
Rejestracja: 2 paź 2017, 19:32
Kontakt:

Re: Fundusze rządowe na Twój start - miejsce na wnioski

Post autor: Sebastian von Kroll » 6 paź 2017, 15:39

Imię i nazwisko wnioskodawcy: Sebastian von Kroll
NIM: 552653


Do
Daniela von Witt'a


WNIOSEKSebastian von Kroll wnosi o przyznanie dotacji na podjęcie pierwszej działalności gospodarczej w wysokości 50000D. Środki z dotacji zamierzam wykorzystać na zakup ciągników, naczep oraz środku transportu morskiego w ciągu 1 miesiąca od przyznania dotacji. Oświadczam, że w razie niewykorzystania środków lub wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem zobowiązuję się do zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Nazwa przedsiębiorstwa: UniTrans
NIFI: B99118


SvK
(podpis wnioskodawcy)

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
deputowany
Posty: 12558
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: Fundusze rządowe na Twój start - miejsce na wnioski

Post autor: Daniel von Witt » 6 paź 2017, 15:43

Dotację przyznano. Proszę pamiętać, że zgodnie z art. 3 ust. 5 Rozporządzenia należy wydać te środki na wymienione cele w ciągu 50.000 D, a jeśli nie uda się to - zwrócić je lub to, co nie zostanie wydane w tym czasie.
Art. 3.
1. Dotacja na podjęcie pierwszej działalności gospodarczej, zwana dalej "dotacją", wynosi do 50.000 D.
2. Dotacja jest przyznawana na podjęcie prowadzenia pierwszej działalności gospodarczej obywatela w wysokości przez niego wnioskowanej, która ma być przeznaczona w całości na zakupy środków trwałych, dóbr i usług związanych z podjęciem i rozruchem działalności gospodarczej.
3. Wniosek o dotację należy złożyć po rejestracji przedsiębiorstwa w Centralnym Rejestrze Instytucji i Przedsiębiorstw, w trybie określonym w art. 4.
4. Środków z dotacji nie można oszczędzać, inwestować w papiery wartościowe i inne przedsiębiorstwa.
5. Środki z dotacji muszą być wydatkowane w ciągu 1 miesiąca od przyznania dotacji. Po tym czasie należy rozliczyć się z dotacji podając wyciąg z konta bankowego przedsiębiorstwa ukazujący poniesione wydatki z dotacji.
6. W przypadku wydania środków niezgodnie z przeznaczeniem lub nie zrealizowania wydatków dotację należy w części niewykorzystanej lub źle wykorzystanej zwrócić.
(-) Daniel von Witt
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
deputowany
Posty: 12558
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: Fundusze rządowe na Twój start - miejsce na wnioski

Post autor: Daniel von Witt » 4 lis 2017, 14:55

W poniedziałek 6 listopada br. upływa 1 miesiąc od przyznania dotacji. Po tym dniu należy się z niej rozliczyć i przedstawić sumę, którą udało się wydać zgodnie z rozporządzeniem, a ewentualne niewykorzystane środki zwrócić do Funduszu Startowego.

(-) Daniel von Witt
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Awatar użytkownika
Casimir van Oranje-Nassau
Posty: 468
Rejestracja: 8 lip 2016, 12:30
Numer GG: 64651462
Lokalizacja: Geldberg (Unia Saudadzka)
Kontakt:

Re: Fundusze rządowe na Twój start - miejsce na wnioski

Post autor: Casimir van Oranje-Nassau » 9 lis 2017, 14:58

Imię i nazwisko wnioskodawcy: Casimir de Viries
NIM: 509236

Do
Daniela von Witta
WNIOSEK

Casimir de Viries wnosi o przyznanie zapomogi w kwocie 15.000 D.

(-) Casimir de Viries

Awatar użytkownika
Daniel von Witt
deputowany
Posty: 12558
Rejestracja: 5 cze 2012, 15:38
Numer GG: 41404078
Lokalizacja: Buuren (Furlandia), Elder (Luskania)
Kontakt:

Re: Fundusze rządowe na Twój start - miejsce na wnioski

Post autor: Daniel von Witt » 9 lis 2017, 15:06

Zapomoga przyznana. Za moment znajdzie się na Pańskim koncie bankowym.

(-) Daniel von Witt
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Awatar użytkownika
Kamlarius
Posty: 6
Rejestracja: 24 sie 2018, 17:19
Numer GG: 66339428
Lokalizacja: Labrum, Scholandia, Królestwo Dreamlandu
Kontakt:

Re: Fundusze rządowe na Twój start - miejsce na wnioski

Post autor: Kamlarius » 31 sie 2018, 08:58

Imię i nazwisko wnioskodawcy: Bowspritz van der Kamlarius
NIM: 340211
Do
Tomasz von Habsburg
WNIOSEK

Bowspritz van der Kamlarius wnosi o przyznanie zapomogi w kwocie 15.000 D.
(-) der Kamlarius

Awatar użytkownika
Tomasz von Habsburg
minister
Posty: 1276
Rejestracja: 3 maja 2016, 16:55
Herb:
Lokalizacja: Habsburg (Księstwo Furlandii i Luindoru)
Kontakt:

Re: Fundusze rządowe na Twój start - miejsce na wnioski

Post autor: Tomasz von Habsburg » 6 wrz 2018, 21:30

Informuję (z opóźnieniem), że zapomoga została przyznana i przelana na konto Waszej Ekscelencji.

(-) Tomasz baron von Habsburg
Minister Spraw Wewnętrznych

Awatar użytkownika
Darudo Ranlerald
Posty: 99
Rejestracja: 19 lis 2018, 13:00
Numer GG: 808484
Lokalizacja: Dreamopolis
Kontakt:

Re: Fundusze rządowe na Twój start - miejsce na wnioski

Post autor: Darudo Ranlerald » 9 gru 2018, 20:52

Imię i nazwisko wnioskodawcy: Darudo Ranlerald
NIM: 225198

Do
Tomasz von Habsburg


WNIOSEK

Darudo Ranlerald wnosi o przyznanie zapomogi w kwocie 15.000 D.
Darudo Ranlerald
(-) Darudo Ranlerald
Filozof, etyk, pustelnik

ODPOWIEDZ

Wróć do „Rząd Królewski”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość