Strona 1 z 1

Torkan Ingawaar przeciwko Królestwu Dreamlandu

: 2 sie 2018, 11:22
autor: Torkan Ingawaar
Sangajokk, 2 sierpnia
Strony:
- Torkan Ingawaar
- Królestwo Dreamlandu
SKARGA
Ja, Torkan Ingawaar żądam uchylenia zarządzenia Ministra Spraw Zagranicznych Królestwa Dreamlandu z dnia 26 lipca 2013 w sprawie nadania statusu persona non grata obywatelowi Królestwa Dreamlandu Danielowi von Wittowi z uwagi na niezgodność z przepisami Ustawy Federalnej o Dyplomacji. Ponadto, wnoszę o zabezpieczenie mojego roszczenia poprzez wstrzymanie wykonywania przedmiotowej decyzji.
UZASADNIENIE
Status persona non grata, jako instrument polityki dyplomatycznej z definicji dotyczy obcokrajowców. Praktyka realna (nie sposób się na nią nie powoływać, gdy brak odpowiednich regulacji w kontekście mikronacyjnym) pokazuje, iż narzędzie to wykorzystywane było zawsze przeciwko cudzoziemcom - przedstawicielom dyplomatycznym i członkom najwyższych władz państwowych. Nieznane praktyce realnej są przypadki, w których status persona non grata zostaje nadany przez państwo własnemu obywatelowi. Dlatego też domniemywać należy, iż - choć ustawodawca nie określił tego wprost - status persona non grata stosować można jedynie wobec osób niebędących obywatelami Królestwa Dreamlandu.

Podstawową funkcją współczesnego państwa jest ochrona i dbanie o własnych obywateli. Sytuacja, w której Daniel von Witt, obywatel Królestwa, zostaje uznany przez własne państwo za osobę niepożądaną jest zaprzeczeniem konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawa.

Wnoszę o zwolnienie z kosztów wniesienia skargi z uwagi na realizowany przez nią interes społeczny.

Re: Torkan Ingawaar przeciwko Królestwu Dreamlandu

: 2 sie 2018, 12:55
autor: الوـس
Na zasadzie art. 24 UF o postępowaniu sądowym wstrzymuję wykonanie decyzji do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy. Na zasadzie art. 7 pkt 2. wyłączam się z rozpoznania sprawy.

Re: Torkan Ingawaar przeciwko Królestwu Dreamlandu

: 4 paź 2018, 22:38
autor: Karolina Aleksandra
Pro forma zapytam: czy wnioskodawca podtrzymuje wniosek…?

Karolina Aleksandra

Re: Torkan Ingawaar przeciwko Królestwu Dreamlandu

: 12 paź 2018, 18:53
autor: Torkan Ingawaar
Wasza Królewska Wysokość,

wniosek wycofuję.

Re: Torkan Ingawaar przeciwko Królestwu Dreamlandu

: 13 paź 2018, 11:36
autor: الوـس
W zw. ze skutecznym cofnięciem skargi umarzam postępowanie.